هدی  خوشدل سرکاریزی
خلاصه عملکرد هدی  خوشدل سرکاریزی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هدی خوشدل سرکاریزی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هدی خوشدل سرکاریزی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khoshdelh921@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم تشریحکارشناس ارشد 0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940686اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع گیرنده های GABA در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
2922174مطالعه تأثیر دود حاصل از الکتروکوتریزاسیون برمخاط بینی موش صحراییمجریپایان یافتهخير
3920185بررسی اثر تؤام طب سوزنی و داروی گلی بن کلامید بر جزایر لانگرهانس پانکراس رت دیابتیکمجریپایان یافتهبلي
4911275بررسی اثر تؤام عصاره هیدروالکلی گیاه کلپوره و گلی بن کلامید بر جزایر لانگرهانس پانکراس رت دیابتیکمجریپایان یافتهبلي
5910846بررسی سطح آگاهی تیم جراحی از عوارض دود حاصل از الکتروکوتریزاسیون در چند بیمارستان آموزشی مشهد در سال1393مجریپایان یافتهخير
6921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981879Surgical Team’s Knowledge of Electrocauterization Smoke Complications in SeveralEducational Hospitals in Mashhad, Iran, in 2014ISCنوید نو1398اول
2980783Comparing The Effect Of Electroacupuncture And Glibenclamide On Blood Glucose Level And Histological Markers Of Pancreas In Streptozotocin-Induced Diabetic RatsISIAlternative therapies in health and medicine سوم
3980392Evaluation of antitumor effect of oxygen nanobubble water on breast cancer‐bearing BALB/c miceISIjournal of cellular biochemistry1398چهارم
4980342Novel Application of Nanotechnology in Drug and Gene Delivery: Emphasis on LiposomesISIInternational Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research1397پنجم
5973886Developmental regulation and lateralization of GABA receptors in the rat hippocampusISIInternational journal of developmental neuroscience اول
6972538Ultrasmall superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles: honey-based green and facile synthesis and in vitro viability assayISIInternational Journal of Nanomedicine1397پنجم به بعد
7972209Effects of Electrocauterization Smoke on Nasal Mucosa in RatISICrescent Journal of Medical and Biological Sciences1397اول
8972028Evaluation of anticancer effects of cerium oxide nanoparticles on mouse fibrosarcoma cell lineISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
9971688Surgical Team'Knowledge About electrocautery smoke complications in the Educational hospitals in Birjand, 2011ISCJournal of Surgery and Trauma1392اول و مسئول
10971686Design and Evaluation of Biosensor Expressing Luciferase Reporting Gene under pbr Promoter for the Detection of LeadISCطب انتظامی1394پنجم
11971107A Review on Application of Novel Solid Nanostructures in Drug DeliveryISIJournal of Nano Research1397پنجم به بعد
12970239MicroRNAs and Exosomes in Depression: Potential Diagnostic BiomarkersISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397پنجم به بعد
13941803The Effect of Hydro-Alcoholic Teucrium polium L. Extract with Glibenclamide Administration on Blood Glucose and Lipids in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats.سایر سایت‏های تخصصیJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394اول
14931680Morphometrical study of TUNEL-positive cells in the pancreatic islets of diabetic rats treated with teucrium polium L. extract and glibenclamideISCInternational journal of current life sciences1393اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971955Enhancement of pancreatic Beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats using administration of Teucrium Polium L. extractObesity and Diabetes: From Basic Sciences to Human Interventionsمشهدپوستر1397بله
2971729Effects of Teucrium polium L. extract and glibenclamide on diabetes induced apoptosis in pancreatic islets of rats.اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
3971689Design of biosensor expressing luciferase reporting gene under pbr promoter for detection of lead3rd International Conference and Exhibition on Biosensors & BioelectronicsSan Antonioپوستر1393خير
4931881بررسی اثر تؤام عصاره هیدروالکلی گیاه کلپوره و گلی بن کلامید بر جزایر لانگرهانس پانکراس رت دیابتیکیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازسخنرانی1392بله
5931879بررسی اثرات دود حاصل از الکترو کوتریزاسیون بر مخاط بویایی رتیازدهمین کنگره علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392بله
6931669مطالعه کمی تاثیر گلی بن کلامید در ترکیب با عصاره کلپوره بر جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسینیازدهمین کنگره علوم تشریحی ایراناهوازسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11573بافت شناسی عملی1395تالیف
21349نوروآناتومی پایه و بالینی سینگ1395ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه