الهام  پیش بین
خلاصه عملکرد الهام  پیش بین
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

الهام پیش بین

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): الهام پیش بین رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : pishbine@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970581بررسی فاکتورهای زمانی محدودکننده تجویز فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد در اورژانس بیمارستان قائممجریدر دست اجرابلي
2970055بررسی علل مراجعه مجدد بیماران مسن تر از 65 سال طی 72 ساعت اول بعد از ترخیص به اورژانسمجریدر دست اجرابلي
3961645بررسی میزان فرسودگی شغلی، بار کاری و رضایت شغلی در زنان متخصص طب اورژانسمجریپایان یافتهخير
4960501تدوین نسخه ایرانی ابزار نشانگر حوادث ناخواسته (trigger tool) در بخش اورژانسمجریدر دست اجرابلي
5950620سنجش میزان حرفه ای گری در دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
6941351مقایسه پیامد های کلینیکی و عوارض دو روش بانداژ ولپو و بانداژ هشت در درمان شکستگی استخوان کلاویکل اطفالمجریپایان یافتهبلي
7940488مقایسه میزان موفقیت بلوک اعصاب رادیال و اولنار و مدین با و بدون هدایت سونوگرافی جهت مدیریت درد در اورژانسمجریپایان یافتهبلي
8940485بررسی اثر آمینوفیلین استنشاقی در درمان حمله حاد برونکواسپاسم در افراد بالای 18 سالمجریپایان یافتهبلي
9940194بررسی ارتباط بین دی اکسیدکربن انتهای بازدمی (Etco2) در بیماران با سطح 1و2و 3 تریاژESI در بدو ورود به اورژانس با مورتالیتی داخل بیمارستانی و اختلالات متابولیکمجریپایان یافتهبلي
10931586 مقایسه میزان کاهش درد به روش هماتوم بلاک با و بدون کمک سونوگرافی در جااندازی شکستگی های دیستال رادیوس در بیماران مراجعه کننده به اورژانس مجریپایان یافتهبلي
11922741بررسی تاثیر منیزیم سولفات وریدی بر PEFR ، تغییر سابجکتیو تنگی نفس، نیاز به اینتوباسیون و مدت زمان بستری، در بیماران مراجعه کننده با حمله حادCOPD : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کورمجریپایان یافتهبلي
12922358بررسی ارتباط الگوی سطح سرمی D-Dimer با یافته های سی تی اسکن مغزی در اطفال زیر 14 سال با ترومای سر مینور مراجعه کننده به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
13921802ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران خونریزی گوارشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران خونریزی گوارشی)مجریپایان یافتهخير
14921711تعیین ارتباط دیامتر غلاف عصب اپتیک با فشار درون جمجمه ای بر اساس یافته های CT-scan سر و فشار اندازه گیری شده در حین انجام lumbar punctureمجریپایان یافتهبلي
15920738بررسی دقت کرایتریای NEXUS در رد شکستگی مهره های کمر و قفسه سینه در بیماران با ترومای بلانت ستون فقرات در مقایسه با گرافی سادهمجریپایان یافتهبلي
16910892بررسی فراوانی آسیب های همراه شکستگی دیستال استخوان رادیوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بین آبان ماه 1391و فروردین ماه 1392مجریپایان یافتهبلي
17910395بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین د با شدت سپسیسمجریپایان یافتهبلي
18910358بررسی تشخیص شکستگی دنده با سونوگرافی در مقایسه با رادیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
19900936بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارت های عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
20900424مقایسه 2 روش شمارش اعداد طی یک نفس و حداکثر شدت جریان بازدم در تشخیص بهبود بیماران آسمی مراجعه کننده به اورژانسمجریدر دست اجرابلي
21900416بررسی همبستگی Blatchford score با یافته های آندوسکوپیمجریپایان یافتهبلي
22900397بررسی ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی (ETCo_2 ) و سطح بی کربنات خون در بیماران مشکوک به وجود اختلالات متابولیکمجریپایان یافتهبلي
23960866بررسی قدرت پیشگویی کنندگی مثبت کرابتریای Modified WEL’s در بیمارن مشکوک به آمبولی ریه سی تی آنژیوگرافی شده مراجعه کننده به بیمارستان قایم (عج) و بیمارستان امام رضا (ع) در طی خرداد ماه 95 تا خرداد ماه 96همکاردر دست اجراخير
24951246بررسی عوامل پیشگویی کننده هماچوری در بیماران مالتیپل تروماهمکاردر دست اجرابلي
25950630بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی اورژانس بر بالین بیمار (FAST) در تشخیص پنومونیهمکارپایان یافتهبلي
26950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
27950021بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی طب اورژانس در ایران و دانشگاه های منتخب جهانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
28930172بررسی صحت قضاوت بالینی پزشکان اورژانس در شدت ومعیار های ترخیص بیماران مبتلا به حمله حاد آسم در مقایسه با انجام پیک فلو متریهمکارپایان یافتهخير
29922175بررسی میزان آشنایی و توانمندی دانشجویان پزشکی ( کارورز ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد با احیاء قلبی تنفسی (CPR) در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
30921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
31920697بررسی میزان توافق تفسیر سی تی اسکن مغز در بیماران ترومای سر توسط پزشکان طب اورژانس با متخصصین رادیولوژیهمکارپایان یافتهبلي
32920466مقایسه ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
33920420بررسی مقایسه ای تشخیصی رادیوگرافی قفسه سینه با سونوگرافی بر بالین بیمار، جهت تایید محل مناسب کاتترهای ورید مرکزی گردنهمکارپایان یافتهبلي
34910384مقایسه سدیشن حاصل از تزریق داخل وریدی و داخل عضلانی کتامین در اطفال مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
35910361مقایسه اثر رمی فنتانیل به تنهایی با فنتانیل به همراه میدازولام به عنوان پروسیجرال سدیشن و آنالجزیا در طی جااندازی بسته دررفتگی قدامی شانه در بالغین مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
36910341بررسی رویکردهای تشخیصی و درمانی به عفونت‌های بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) از اسفند 1388 تا اسفند 1391همکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980415Do physicians and nurses agree on triage levels in the emergency department? A meta-analysisISINotfall + Rettungsmedizin1398اول
2974370Comparison of Diagnostic Value of Clinical Examination and Routine Radiography in Diagnosis of Chest Injury in Stable Blunt Trauma PatientsISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397سوم
3972078Burnout among female emergency medicine physicians: A nationwide studyISIEmergency Medicine Australasia1397مسئول
4971565KNOWLEDGE AND CAPABILITIES EVALUATION OF MEDICAL STUDENTS (INTERNS) OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN PERFORMING CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) IN 2016-2017ISIJournal of Fundamental and Applied Sciences1397چهارم
5963411TENSION PNEUMOPERITONEUM: A RARE COMPLICATION AFTER ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHYISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1396مسئول
6963389Characteristics of road traffic injuries in the second largest city of IranISCJournal of emergency practice and trauma1394مسئول
7961860Comparison of ultrasonography and radiography in diagnosis of rib fracturesMedlineChinese Journal of Traumatology1396اول
8961625Intravenous Acetaminophen Versus Intravenous Morphine Sulfate for Isolated Diaphyseal Long Bone Fractures: A Randomized Clinical TrialISITRAUMA MONTHLY1396سوم
9960653Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in IranMedlineChinese journal of traumatology1396پنجم
10953104Which technique is better for reduction of anterior shoulder dislocation? External Rotation or Milch method. A review of literatureChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
11951906The Effect of Basic Life Support Workshop on Performance Skills of Iranian Undergraduate Dental StudentsISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1394اول
12950314Central venous line complications and tip detectionChemical Abstractreviews in clinical medicine1394سوم
13943154Evaluation of the Relationship Between Serum Vitamin D Level and Severity of SepsisISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
14941157spontaneus nontraumatic pneumocephalus: a case reportISIIranian Red Crescent medical journal1394اول
15941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393دوم
16940986A BED-RIDDEN MAN WITH SUDDEN-ONSET DYSPNEAISIThe Journal of Emergency Medicine1394دوم
17940674The correlation between end-tidal carbon dioxide and arterial blood gas parameters in patients evaluated for metabolic acid-base disordersPMCElectronic Physician1394اول
18935570Management of acute upper gastrointestinal bleeding: Clinical guidelinescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393سوم
19935476The study of management of soft tissue infections in patients admitted to emergency and infectious diseases wards at ImamReza general hospital in Mashhad,Iran. 2010 -2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
20933309The role of headache management in minor head injury before performing brain CT scan - can intravenous morphine sulfate predict intracranial injury?ISIUlus Travma Acil Cerrahi Derg1393سوم
21933253Management of GI bleedingscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393سوم
22932968Comparison of educational effectiveness between lecture and demonstration based methods on emergency medical services providers of Mashhad cityin dealing with patients suspected of havingacute coronary syndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
23932449Teachers’ and Students’ Satisfaction with DOPS Examination in Islamic Azad University of Mashhad, a Study in Year 2012ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393سوم
24932372Improving advanced cardiovascular life support skills in medical students: simulation-based education approachindex copernicusjournal of emergency practice and trauma1393چهارم
25931411Emergency Medicine specialty May Improve Patient SatisfactionPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI1393پنجم
26931211Impact of intravenous acetaminophen therapy on the necessity of cervical spine imaging in patients with cervical spine traumaMedlineChinese Journal of Traumatology1393سوم
27930785Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a odel for the End-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh ScoreEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393مسئول
28930691Spontaneous Pneumomediastinum with a Rare PresentationPMCcase report in emergency medicine1393دوم
29924514Acute Myocardial Infarction in a 17-Year-Old Boy Secondary to Lightning StrikeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392سوم
30924096Ultrasound as a Secondary Confirmation Method after Endotracheal IntubationISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
3191721Using TOSCE (Team Objective Structured Clinical Examination) in the second national medical sciences olympiad in IranISIJournal of Research in Medical Sciences1391
3291181Scapular manipulation for reduction of anterior shoulder dislocation without analgesia: Reply to commentISIEmergency medicine Australasia1391اول و مسئول
3390796Operating characteristics of a qualitative troponin assay for the diagnosis of acute coronary syndromeISIEuropean journal of emergency medicine1390دوم
3490484An innovative method to assess clinical reasoning skills: Clinical reasoning tests in the second national medical science Olympiad in IranISIBMC research notes1390پنجم به بعد
3589034Scapular manipulation for reduction of anterior shoulder dislocation without analgesia: Results of a prospective studyISIEmergency medicine Australasia1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973432مقایسه ی ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدار13th Iranian Annual Congress of Emergency MedicineTehranپوستر1397خير
2973425ارتباط الگوی سطح سرمی دی-دایمر با یافته های سی تی اسکن مغزی در اطفال زیر 14 سال با ترومای خفیف سر مراجعه کننده به اورژانسسیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس'تهرانسخنرانی1397خير
3972218ارتقای مهارتهای احیا قلبی ریوی پیشرفته در دانشجویان پزشکی: آموزش بر مبنای شبیه سازهاهمایش کشوری اموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
4932417ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بی کربنات در بیماران غیر انتوبه مشکوک به اختلال متابولیک حادهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1392بله
5932416ارزیابی دستیاران در دوره طب اورژانس: توانمندی های عمومی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
6932415بهبود زمان در-نوار قلب در بیماران آنفارکتوس میوکارد با استقرار تریاژESIهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
7931258Macintash laryngoscope versus glidescope video laryngoscope in emergency department intubationInternational Conference on Emergency Medicine (ICEM) 2014هنگ کنگپوستر1393بله
8931256ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بیکربنات سرم در بیماران غیراینتوبه با شک به اختلالات متابولیکVIIth Mediterranean Emergency Medicine conferenceمارسیپوستر1392بله
9931255شکستگی دیستال رادیوس: آسیب های همراه و عوارض زودرس در بخش اورژانسVIIth Mediterranean Emergency Medicine conferenceمارسیسخنرانی1393بله
10924116RESIDENTS' EVALUATION IN AN EMERGENCY PROGRAM: HOW THE GENERAL COMPETENCIES COULD BE ASSESSED?هفتمین کنگره بین المللی میدترانه ای طب اورژانشمارسیپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1911پروسیجر ها دربخش اورژانس1394ترجمه و تالیف
2868راهنماهای ملی طبابت بالینی ) 2(1392تالیف
3502الفبای یادگیری و یاددهی در پزشکی1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19417فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
29328فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه