الهام  پیش بین

 فعالیت های پژوهشی

 

الهام پیش بین

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): الهام پیش بین رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : pishbine@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960501تدوین نسخه ایرانی ابزار نشانگر حوادث ناخواسته (trigger tool) در بخش اورژانسمجریعقد قراردادبلي
2950620سنجش میزان حرفه ای گری در دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
3941351مقایسه پیامد های کلینیکی و عوارض دو روش بانداژ ولپو و بانداژ هشت در درمان شکستگی استخوان کلاویکل اطفالمجریدر دست اجرابلي
4940488مقایسه میزان موفقیت بلوک اعصاب رادیال و اولنار و مدین با و بدون هدایت سونوگرافی جهت مدیریت درد در اورژانسمجریپایان یافتهبلي
5940485بررسی اثر آمینوفیلین استنشاقی در درمان حمله حاد برونکواسپاسم در افراد بالای 18 سالمجریپایان یافتهبلي
6940194بررسی ارتباط بین دی اکسیدکربن انتهای بازدمی (Etco2) در بیماران با سطح 1و2و 3 تریاژESI در بدو ورود به اورژانس با مورتالیتی داخل بیمارستانی و اختلالات متابولیکمجریپایان یافتهبلي
7931586 مقایسه میزان کاهش درد به روش هماتوم بلاک با و بدون کمک سونوگرافی در جااندازی شکستگی های دیستال رادیوس در بیماران مراجعه کننده به اورژانس مجریپایان یافتهبلي
8922741بررسی تاثیر منیزیم سولفات وریدی بر PEFR ، تغییر سابجکتیو تنگی نفس، نیاز به اینتوباسیون و مدت زمان بستری، در بیماران مراجعه کننده با حمله حادCOPD : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کورمجریپایان یافتهبلي
9922358بررسی ارتباط الگوی سطح سرمی D-Dimer با یافته های سی تی اسکن مغزی در اطفال زیر 14 سال با ترومای سر مینور مراجعه کننده به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
10921802ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران خونریزی گوارشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران خونریزی گوارشی)مجریپایان یافتهخير
11921711تعیین ارتباط دیامتر غلاف عصب اپتیک با فشار درون جمجمه ای بر اساس یافته های CT-scan سر و فشار اندازه گیری شده در حین انجام lumbar punctureمجریپایان یافتهبلي
12920738بررسی دقت کرایتریای NEXUS در رد شکستگی مهره های کمر و قفسه سینه در بیماران با ترومای بلانت ستون فقرات در مقایسه با گرافی سادهمجریپایان یافتهبلي
13910892بررسی فراوانی آسیب های همراه شکستگی دیستال استخوان رادیوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بین آبان ماه 1391و فروردین ماه 1392مجریپایان یافتهبلي
14910395بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین د با شدت سپسیسمجریپایان یافتهبلي
15910358بررسی تشخیص شکستگی دنده با سونوگرافی در مقایسه با رادیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
16900936بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارت های عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
17900424مقایسه 2 روش شمارش اعداد طی یک نفس و حداکثر شدت جریان بازدم در تشخیص بهبود بیماران آسمی مراجعه کننده به اورژانسمجریدر دست اجرابلي
18900416بررسی همبستگی Blatchford score با یافته های آندوسکوپیمجریپایان یافتهبلي
19900397بررسی ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی (ETCo_2 ) و سطح بی کربنات خون در بیماران مشکوک به وجود اختلالات متابولیکمجریپایان یافتهبلي
20951246بررسی عوامل پیشگویی کننده هماچوری در بیماران مالتیپل تروماهمکاردر دست اجرابلي
21950630بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی اورژانس بر بالین بیمار (FAST) در تشخیص پنومونیهمکاردر دست اجرابلي
22950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
23930172بررسی صحت قضاوت بالینی پزشکان اورژانس در شدت ومعیار های ترخیص بیماران مبتلا به حمله حاد آسم در مقایسه با انجام پیک فلو متریهمکارپایان یافتهخير
24922175بررسی میزان آشنایی و توانمندی دانشجویان پزشکی ( کارورز ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد با احیاء قلبی تنفسی (CPR) در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
25921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
26920697بررسی میزان توافق تفسیر سی تی اسکن مغز در بیماران ترومای سر توسط پزشکان طب اورژانس با متخصصین رادیولوژیهمکارپایان یافتهبلي
27920466مقایسه ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
28920420بررسی مقایسه ای تشخیصی رادیوگرافی قفسه سینه با سونوگرافی بر بالین بیمار، جهت تایید محل مناسب کاتترهای ورید مرکزی گردنهمکارپایان یافتهبلي
29910384مقایسه سدیشن حاصل از تزریق داخل وریدی و داخل عضلانی کتامین در اطفال مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
30910361مقایسه اثر رمی فنتانیل به تنهایی با فنتانیل به همراه میدازولام به عنوان پروسیجرال سدیشن و آنالجزیا در طی جااندازی بسته دررفتگی قدامی شانه در بالغین مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963411TENSION PNEUMOPERITONEUM: A RARE COMPLICATION AFTER ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHYISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1396مسئول
2963389Characteristics of road traffic injuries in the second largest city of IranISCJournal of emergency practice and trauma1394مسئول
3961860Comparison of ultrasonography and radiography in diagnosis of rib fracturesMedlineChinese Journal of Traumatology1396اول
4961625Intravenous Acetaminophen Versus Intravenous Morphine Sulfate for Isolated Diaphyseal Long Bone Fractures: A Randomized Clinical TrialISITRAUMA MONTHLY1396سوم
5960653Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in IranMedlineChinese journal of traumatology1396پنجم
6953104Which technique is better for reduction of anterior shoulder dislocation? External Rotation or Milch method. A review of literatureChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
7951906The Effect of Basic Life Support Workshop on Performance Skills of Iranian Undergraduate Dental StudentsISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1394اول
8950314Central venous line complications and tip detectionChemical Abstractreviews in clinical medicine1394سوم
9943154Evaluation of the Relationship Between Serum Vitamin D Level and Severity of SepsisISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
10941157spontaneus nontraumatic pneumocephalus: a case reportISIIranian Red Crescent medical journal1394اول
11941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393دوم
12940986A BED-RIDDEN MAN WITH SUDDEN-ONSET DYSPNEAISIThe Journal of Emergency Medicine1394دوم
13940674The correlation between end-tidal carbon dioxide and arterial blood gas parameters in patients evaluated for metabolic acid-base disordersPMCElectronic Physician1394اول
14935570Management of acute upper gastrointestinal bleeding: Clinical guidelinescopusJournal of Isfahan Medical School1393سوم
15935476The study of management of soft tissue infections in patients admitted to emergency and infectious diseases wards at ImamReza general hospital in Mashhad,Iran. 2010 -2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
16933309The role of headache management in minor head injury before performing brain CT scan - can intravenous morphine sulfate predict intracranial injury?ISIUlus Travma Acil Cerrahi Derg1393سوم
17933253Management of GI bleedingscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393سوم
18932968Comparison of educational effectiveness between lecture and demonstration based methods on emergency medical services providers of Mashhad cityin dealing with patients suspected of havingacute coronary syndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
19932449Teachers’ and Students’ Satisfaction with DOPS Examination in Islamic Azad University of Mashhad, a Study in Year 2012ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393سوم
20932372Improving advanced cardiovascular life support skills in medical students: simulation-based education approachindex copernicusjournal of emergency practice and trauma1393چهارم
21931411Emergency Medicine specialty May Improve Patient SatisfactionPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI1393پنجم
22931211Impact of intravenous acetaminophen therapy on the necessity of cervical spine imaging in patients with cervical spine traumaMedlineChinese Journal of Traumatology1393سوم
23930785Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a odel for the End-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh ScoreEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393مسئول
24930691Spontaneous Pneumomediastinum with a Rare PresentationPMCcase report in emergency medicine1393دوم
25924514Acute Myocardial Infarction in a 17-Year-Old Boy Secondary to Lightning StrikeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392سوم
26924096Ultrasound as a Secondary Confirmation Method after Endotracheal IntubationISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
2791721Using TOSCE (Team Objective Structured Clinical Examination) in the second national medical sciences olympiad in IranISIJournal of Research in Medical Sciences1391
2891181Scapular manipulation for reduction of anterior shoulder dislocation without analgesia: Reply to commentISIEmergency medicine Australasia1391اول و مسئول
2990796Operating characteristics of a qualitative troponin assay for the diagnosis of acute coronary syndromeISIEuropean journal of emergency medicine1390دوم
3090484An innovative method to assess clinical reasoning skills: Clinical reasoning tests in the second national medical science Olympiad in IranISIBMC research notes1390پنجم به بعد
3189034Scapular manipulation for reduction of anterior shoulder dislocation without analgesia: Results of a prospective studyISIEmergency medicine Australasia1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932417ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بی کربنات در بیماران غیر انتوبه مشکوک به اختلال متابولیک حادهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1392بله
2932416ارزیابی دستیاران در دوره طب اورژانس: توانمندی های عمومی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
3932415بهبود زمان در-نوار قلب در بیماران آنفارکتوس میوکارد با استقرار تریاژESIهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
4931258Macintash laryngoscope versus glidescope video laryngoscope in emergency department intubationInternational Conference on Emergency Medicine (ICEM) 2014هنگ کنگپوستر1393بله
5931256ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بیکربنات سرم در بیماران غیراینتوبه با شک به اختلالات متابولیکVIIth Mediterranean Emergency Medicine conferenceمارسیپوستر1392بله
6931255شکستگی دیستال رادیوس: آسیب های همراه و عوارض زودرس در بخش اورژانسVIIth Mediterranean Emergency Medicine conferenceمارسیسخنرانی1393بله
7924116RESIDENTS' EVALUATION IN AN EMERGENCY PROGRAM: HOW THE GENERAL COMPETENCIES COULD BE ASSESSED?هفتمین کنگره بین المللی میدترانه ای طب اورژانشمارسیپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1911پروسیجر ها دربخش اورژانس1394ترجمه و تالیف
2868راهنماهای ملی طبابت بالینی ) 2(1392تالیف
3502الفبای یادگیری و یاددهی در پزشکی1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه