احسان  بلوردی
خلاصه عملکرد احسان  بلوردی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احسان بلوردی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احسان بلوردی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : bolvardie@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دکترای حرفه ای1381دانشگاه علوم پزشکی ایران
طب اورژانسپزشک متخصص1387دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
رییس بخش اورژانسبیمارستان امام رضا(ع)1387/11/251391/03/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970584بررسی فاکتورهای مرتبط با حجم خونریزی داخل مغزی( ICH )در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون سیستمیک مزمنمجریدر دست اجرابلي
2970583بررسی فاکتورهای پیش گویی کننده ی نیاز به بستری در ICU در بیماران دچارICH سوپراتنتوریال غیر تروماتیکمجریدر دست اجرابلي
3960493بررسی اثرافزوده طب سوزنی بر میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد حاد مراجعه کننده به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
4960492مقایسه سونوگرافیCompression 2point وCompression 3point در تشخیص ترومبوز ورید اندام تحتانی مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) از پاییز 1396 تا پاییز 1397مجریپایان یافتهبلي
5950613مقایسه سطح سرمی PRO BNP در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون وجود نارسایی قلبی در مراجعان به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
6940535مقایسه تاثیر دو روش درمانی گچ گیری (Casting)واستفاده از آتل اماده Splint ) ( در مبتلایان به پیچ خوردگی مچ پامجریپایان یافتهبلي
7940521بررسی دقت عملکرد دستورالعمل کبک در بیماران دچار دررفتگی قدامی شانهمجریپایان یافتهبلي
8940520مقایسه اثر ضد دردی پاراستامول وریدی و طب فشاری ودیکلوفناک عضلانی در بیماران رنال کولیکمجریپایان یافتهبلي
9931559بررسی کارایی سیستم امتیاز دهی هارت (HEART ) درپیش بینی حوادث وخیم قلبی در بیماران با درد قفسه صدری مجریپایان یافتهبلي
10930243بررسی نقش پپتید ناتریورتیک مغزی به عنوان فاکتور تشخیص دهنده فشار خون فوریتی در بیماران با افزایش فشار خون در اورژانسمجریپایان یافتهبلي
11930237ارزیابی مقیاس شاخص شدت فوریت در تریاژ بیماران مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
12930178بررسی اثر اپی نفرین در ترکیب با متیل پردنیزولون در مقایسه با اپی نفرین به تنهایی بر عوارض نورولوژیک پس از احیاء در بیماران دچار ایست قلبی تنفسیمجریپایان یافتهبلي
13922766مقایسه ی ارزش پیش گویی کننده ی یافته های سونوگرافی قلبی حین احیا و ریتم اولیه ی قلب در تعیین پیش اگهی بیماران با ایست قلبی-تنفسیمجریپایان یافتهبلي
14920748بررسی فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس سوانحمجریپایان یافتهبلي
15910322بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب‌های تاندونی در بیماران با ترومای دست و انگشتانمجریپایان یافتهبلي
16910321 بررسی کلیرانس لاکتات خون با پیامد بروزنارسایی ارگان در بیماران مبتلا به سپسیسمجریپایان یافتهبلي
17900400تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STمجریپایان یافتهبلي
18900113بررسی مقایسه ای اثر بخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایشی در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران دچار سندرم کرونری حادمجریپایان یافتهبلي
19970273مقایسه کیفیت ماساژ قفسه سینه توسط تیم درمان بیمارستانی در بیماران ایست قلبی خارج بیمارستانی با ایست قلبی داخل بیمارستانیهمکارعقد قراردادبلي
20950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981851Predicting outcomes 3 months after traumatic brain injury in patients admitted to emergency departmentISIUniversa Medicina1398اول
2981545Diagnosing Hand and Wrist Tendon Injuries in Patients with Questionable Physical Findings: Let POCUS Show Its True MettleISITRAUMA MONTHLY1398دوم
3980047A 60-year-old Female with Acute Bilateral Lower LimbsPlegia, Low Back Pain and Discoordinated Neurological ExaminationsISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397دوم
4974229Quebec Decision Rule in Determining the Need for Radiography in Reduction of Shoulder Dislocation; a Diagnostic Accuracy StudyPMCArchives of Academic Emergency Medicine1397اول
5974212Acupressure has not an analgesic effect in patients with renal colic: a randomized controlled trialISIUniversa Medicina1398اول
6973514Comparison of the effect of two methods of Casting and Splinting on Ankle Sprain-Induced Ligament injuries - A Randomized Clinical TrialISIMedical Sciences1397اول
7972198Surgical outcome and clinicopathological characteristics of emergency presentation elective cases of colorectal cancerISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1397چهارم
8971838Devastating Renal Injury After a Low Energy Trauma: Was the Force Sufficient?ISITRAUMA MONTHLY1397سوم
9963215Investigation of clinicopathological parameters in emergency colorectal cancer surgery: a study of 67 patientsISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1396سوم
10960653Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in IranMedlineChinese journal of traumatology1396سوم
11953056Comparison of the Precision of Compression Ultrasonography and Duplex Sonography in Deep Venous Thrombosis Patientsسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395چهارم
12952550The Prognostic Value of Using Ultrasonography in Cardiac Resuscitation of Patients with Cardiac ArrestPMCInternational journal of biomedical science1395اول
13950993Evaluation Efficacy of HEART Score in Prediction of Major Advanced Cardiac Events in Patients with Chest PainscopusBiosciences Biotechnology Research Asia1395اول
14950991Studying the Influence of Epinephrine Mixed With Prednisolone on The Neurologic Side Effects After Recovery in Patients Suffering From Cardiopulmonary ArrestscopusBiomedical and Pharmacology Journal1395اول
15950296The prognostic value of cardiac ultrasonography in patients with cardiac arrestChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1395اول
16950113The Diagnostic Value of MRI in Brucella Spondylitis With Comparison to Clinical and Laboratory FindingsPMCacta informatica medica1395پنجم به بعد
17943115Comparison of the Level of Sensory Blockage in Spinal Anesthesia with Bupivacaine %0.5 and Lidocaine %5 in Surgical PatientsscopusBiomedical and Pharmacology Journal1394پنجم
18943111THE ROLE OF LACTATE CLEARANCE AS A PREDICTOR OF ORGAN DYSFUNCTION AND MORTALITY IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSISPMCMater Sociomed1394اول
19942927Investigation of Correct Application of Ventilators Humidifier Systems Before and After Nursing Education in Intensive Care UnitsscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1394پنجم
20942875Vancomycin-Resistant Pseudomonase Aeroginusa in the Cases of TraumaPMCMedical archives1394سوم
21942807MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY WITH CONTUSION: CLINICAL COURSE AND OUTCOMEChemical AbstractIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences1394دوم
22942790Antibiotic Resistance Properties of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Cases of Superficial Infections at the Emergency UnitISIJundishapur Journal of Microbiology1394مسئول
23942411A Comparison of Some Risk Factors between Male and Female in Patients with Ischemic CVAChemical AbstractThe International Journal of Review in Life Sciences1393مسئول
24941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393پنجم
25940670Autoimmune Progesterone Dermatitis with Angioedema Caused by Exogenous Progesterone in a Pregnant Woman: A Case Reportindex copernicusRazavi Int Med1394مسئول
26933621Is bedside ultrasound a reliable method for detecting soft tissue foreign bodies in upper extremity penetrating trauma patients?EmbaseRazavi International Journal of Medicine1393اول
27932968Comparison of educational effectiveness between lecture and demonstration based methods on emergency medical services providers of Mashhad cityin dealing with patients suspected of havingacute coronary syndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
28931008Serum lactate is a useful predictor of death in severe sepsis and Septic ShockChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393دوم
29930785Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a odel for the End-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh ScoreEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393چهارم
30930691Spontaneous Pneumomediastinum with a Rare PresentationPMCcase report in emergency medicine1393اول
31930683The effect of ESI ti=riage, in improving the time of fibrinolytic therapy in patients with acute ST-elevation MIChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
3291109Comparison of diagnostic value of conventional ultrasonography by emergency physicians with doppler ultrasonography by radiology physicians for diagnosis of deep vein thrombosisISIJournal Of Pakistan Medical Association1391دوم
3389034Scapular manipulation for reduction of anterior shoulder dislocation without analgesia: Results of a prospective studyISIEmergency medicine Australasia1389دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973512ارزش تشخیصی قانون کبک در بیماران دچار دررفتگی قدامی شانهسزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایرانتهرانسخنرانی1397بله
2973443ارزیابی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب های تاندونی دست و مچ دست در بیماران با یافته های بالینی مشکوک13th Iranian Annuals Congress of Emergency MedicineTehranسخنرانی1397خير
3973430بررسی اثر ضد دردی پاراستامول وریدی در مقایسه با طب فشاری و دیکلوفناک عضلانی در بیماران رنال کولیک13th Iranian Annual Congress of Emergency MedicineTehranپوستر1397خير
4973429مقایسه اثر دو روش درمانی گچ گیری و آتل آماده در آسیب های لیگامانی ناشی از پیچ خوردگی مچ پا13th Annuls Congress on Emergency MedicineTehranپوستر1397بله
5972218ارتقای مهارتهای احیا قلبی ریوی پیشرفته در دانشجویان پزشکی: آموزش بر مبنای شبیه سازهاهمایش کشوری اموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
6970741تحلیل استانداردهای خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد در بخش های درمانی بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهددومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
7931256ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بیکربنات سرم در بیماران غیراینتوبه با شک به اختلالات متابولیکVIIth Mediterranean Emergency Medicine conferenceمارسیپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1137ست سرم باقابلیت تخلیه حجم مانده وعدم برگشت خون1394/05/0386269nf>, احمد کرچی , احسان بلوردی , محبوبه یزدانی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19495فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29414فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39294فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه