الهه  تقی آبادی
خلاصه عملکرد الهه  تقی آبادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

الهه تقی آبادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): الهه تقی آبادی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت :
پست الکترونیک : Taghiabadie871@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتمجریپایان یافتهبلي
2910552بررسی اثر عصاره آبی زعفران و کروسین در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتهمکارپایان یافتهخير
3910472بررسی اثر محافظتی تیموکینون و روغن سیاه دانه در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980045Effect of saffron (stigma of Crocus sativus L.) aqueous extract on ethanol toxicity in rats: A biochemical, histopathological and molecular studyISIJournal of ethnopharmacology1398سوم
2962015Protective effect of thymoquinone, the active constituent of Nigella sativa fixed oil, against ethanol toxicity in ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
3952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391اول
4934045Effect of Nigella sativa fixed oil on ethanol toxicity in ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
5924536Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Pimpinella anisum L. Seeds on Milk Production in RatsMedlineJournal of Acupuncture and Meridian Studies1393چهارم
6921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391اول
7921254Acute and Subacute Toxicity of Safranal, a Constituent of Saffron, in Mice and RatsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1391چهارم
891323Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Nigella sativa Seeds on Milk Production in RatsPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391چهارم
991322Anticonvulsant Effect of Berberis integerrima L. Root Extracts in MicePMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391چهارم
1091170Evaluation of anticonvulsant effect of two novels 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] dihydropyridine derivatives in micePMCResearch in Pharmaceutical Sciences1392سوم
1190505Protective effects of aqueous and ethanolic extracts of Nigella sativa L.and Portulaca oleracea L. on free radical induced hemolysis of RBCsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1390چهارم
1290453Protective Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Portulaca oleracea L. Aerial Parts on H2O2-Induced DNA Damage in Lymphocytes by Comet AssayPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1390چهارم
1390290Study of antitumor effect of methanolic and aqueous extracts of Allium stivum l. (garlic) cloves using potato disc bioassayscopusPharmacologyonline1390پنجم
1490219Phototoxicity activity of Psoralea drupacea L. using Atremia salina bioassay systemعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390چهارم
1589231Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of juglans regia l. leaves in miceISIIranian Red Crescent Medical Journal1389سوم
1688580Anticonvulsant effect of Citrus bigaradia Duh. leaves extracts in mice scopusPharmacologyonline 1388سوم
1788163circadian variation of antinociceptive effect of adenosine and adenosine A1 RECEPTOR agonists N6-PHENYLISOPRPPYL adenosine and 2-chloroadenosine in micescopuspharmacologyonline1388چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11478سموم طبیعی: پایه و بالینی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه