امیر  رضایی اردانی
خلاصه عملکرد امیر  رضایی اردانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امیر رضایی اردانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیر رضایی اردانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : rezaeia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961883بررسی طول تلومر در افراد معتاد به مصرف مواد اوپیوئیدی در مقایسه با افراد سالممجریدر دست اجراخير
2960332مطالعه اثر بخشی افزودن درمان طب سوزنی به دارودرمانی در بیماران دارای نشانگان اضطراب مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ابن سینامجریپایان یافتهبلي
3951515بررسی سرشت های خلقی بر مبنای نظریه آکیسکال بین مبتلایان به تحمل گلوکز مختل بارداری با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
4951514بررسی سرشت های خلقی بر مبنای نظریه آکیسکال بین مبتلایان به پرفشاری خون بارداری با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
5941079بررسی ومقایسه فراوانی نسبی سرولوژیک اتوآنتی بادی ترانس گلوتامیناز بافتی٦ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،بستگان درجه اول و گروه کنترل سالم ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهبلي
6931228بررسی ارتباط اختلالات خواب و ریتم سرشتی سیرکادین در پرستاران با شیفت کاریمجریپایان یافتهبلي
7930231بررسی تغییرات ساختاری مغز با استفاده از ولیومتری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI Volumetry) در مبتلایان به وابستگی به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادونمجریپایان یافتهبلي
8922687ارزیابی ارتباط سطح استرس و ابعاد شخصیتی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیمجریپایان یافتهبلي
9922162بررسی اثربخشی داروی سیپروهپتادین بردرمان عوارض جانبی جنسی ناشی از مصرف مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونینمجریپایان یافتهبلي
10920854بررسی وضعیت روانی- اجتماعی در بیماران معتاد بستری اجباریمجریپایان یافتهخير
11911088بررسی اثربخشی داروی ریسپریدون در درمان اختلالات سایکوتیک ناشی از مصرف متامفتامین، مطالعه تعیین دوزمجریپایان یافتهبلي
12910486 بررسی عناصر اطلاعاتی موجود در پرونده های روانپزشکی و طراحی فرم های تخصصی مربوط به بیماران روانی مجریپایان یافتهخير
13910299بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهبلي
14910004مقایسه فراوانی اختلال بیش فعالی – کم توجهی بالغین در افراد با سوء مصرف شیشه، افراد با سوء مصرف اوپیوئیدها و گروه بدون سوء مصرف مواد مجریپایان یافتهخير
15901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندهمجریپایان یافتهخير
16901085 بررسی علائم بالینی و پلی سومنوگرافیک الگوی خواب در مبتلایان به وابستگی به متامفتامین در دوره فروکش کامل اولیه در مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
17900441بررسی تاثیر افزودن پره گابالین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگمجریپایان یافتهبلي
1889965بررسی اثرات دسموپرسین در اختلالات شناختی ناشی از تشنج درمانی الکتریکی در بیماران بالغ روانپزشکی مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمانمجریدر دست اجراخير
1989697فراوانی اختلالات تجزیه ای در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهبلي
2089324مقایسه فراوانی تیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با سردرد عروقی مجریپایان یافتهخير
2186578بررسی تاثیر افزودن ریواستیگمین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مجریپایان یافتهبلي
22970345بررسی پروفایل سرشت های عاطفی در مبتلایان به پسوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال های 1397 و 1398همکاردر دست اجرابلي
23961631بررسی ارتباط بین کیفیت رژیم غذایی و بیومارکر التهابی hs-CRP با علائم اختلالات خلقیِ افسردگی و اضطرابهمکاردر دست اجراخير
24961419تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه ریزی شده برپرخاشگری نوجوانان 15 -13سالههمکارپایان یافتهبلي
25951716بررسی ویژگی های شخصیتی مراجعین مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی به بیمارستان شهید هاشمی نژادمشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
26950189مقایسه قدرت عملکردهای عضلانی منتخب در دست غالب در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوئیدها تحت درمان با داروهای تنتور اپیوم و متادونهمکارپایان یافتهبلي
27950168تعیین وضعیت دردهای سیستم اسکلتی عضلانی در فاز ترک اعتیاد بر حسب روش های درمانی معمولهمکارپایان یافتهبلي
28950141گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آنهمکارپایان یافتهخير
29941828بررسی تاثیر عصاره گیاه بادرنجبویه بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به لوکمی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجراخير
30941687بررسی اثربخشی بسته حمایتی روانشناختی-تحصیلی تدوین شده توسط اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر عملکرد تحصیلی و سطح اضطراب دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی سال تحصیلی 95-94 در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
31940668بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32940517بررسی اثر افزودن کورکومین به سرترالین دردرمان اختلال افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهبلي
33930491تعیین ارتباط وضعیت امنیت غذایی ،الگوی غذایی و دریافت غذایی با ضریب هوشی (IQ) در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
34921035مقایسه تأثیر آموزش مدیریت خشم به روش کارگاهی و بسته آموزشی بر پرخاشگری مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستانهای روانپزشکی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
35920600بررسی میزان نقش پیش بینی کنندگی ابعادخود متمایزسازی بر راهبردهای مقابله با استرس و خودکشی در بیماران با اختلالات خلقی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
36920474مقایسه سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به روانپریشی ناشی از متافتامین با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
37911224بررسی تاثیرافزودن طب سوزنی به درمان روتین در اختلال بیخوابیهمکاردر دست اجرابلي
38911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
39910241بررسی تاثیر کروسین در درمان اختلال افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهخير
40910213بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، علائم روانپزشکی و عملکرد کلی بیماران مبتلا به پسوریازیسهمکارپایان یافتهخير
41910023مقایسه اثرات تقویت دارویی با آری پیپرازول و کوئتیاپین در اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان باSSRIهمکارپایان یافتهبلي
42901068بررسی تاثیر جراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس بر کیفیت خواب در بیماران دارای انسداد مزمن بینی ناشی از پولیپوزیس بینیهمکارپایان یافتهبلي
43900842ارزیابی نشانه شناختی همبودی اختلالات روانپزشکی در بیماران با سابقه وابستگی به مواد افیونی و شبه افیون، در مراکز متادون درمانی بیمارستان امام رضا(ع) و ابن سینای مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
44891014بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب درافراد مبتلا به بیماری جسمی بستری شده در بیمارستان قائم(عج) مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980024Sleep quality after endoscopic sinus surgery in patients with sinonasal polyposisISIAuris Nasus Larynx1398چهارم
2974084Effectiveness of Acceptance–Commitment Therapy on Craving Beliefs in Patients on Methadone Maintenance Therapy: A Pilot StudyISIJournal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy1397دوم
3971801Investigating the relation of Household Food Security Status and some Socio-economic factors with children Intelligence Quotient in 2016 - Mashhad-IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396سوم
4971773Restless Leg Syndrome is Prevalent in Military Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder and Sleep Disturbancesindex copernicusJournal of Trauma & Treatment1396دوم
5971772A Comparison of Sleep Apnea Syndrome in Military Veterans with Control Groupعلمی پژوهشی ایندکس نشدهIndian Journal of Sleep Medicine1395دوم
6960946The efficacy of developmental attachment-based play therapy on developmental trauma disorder symptoms in children from 3 to 9 years oldISCمجله اصول بهداشت روانی1391مسئول
7954239A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control StudyISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1395پنجم به بعد
8953321Effect of Topiramate on Drug Associated Weight Gain of Patients with Schizophrenia and Bipolar I Disorders: A Dose Ranging Randomized TrialISITURK PSIKIYATRI DERGISI1395مسئول
9953292Effect of Rivastigmine Augmentation in Treatment of Male Patients With Combat-Related Chronic Posttraumatic Stress DisorderISIJournal of Clinical Psychopharmacology1395اول
10953290Does abstinence resolve poor sleep quality in former methamphetamine dependents?PMCsleep science1395اول
11953127Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIpsychiatry research1395اول
12952921Attachment-Based Play Therapy for Iranian Children and Parenting 1Stress of Their MothersscopusMiddle East Journal of Scientific Research1392دوم
13951513Comparative Study of Data Elements in Psychiatric History and Assessment Forms in Selected Countriesindex copernicusمجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی1395اول
14950186The Effect of Anger Management Training Using Workshop and Training Package Methods on the Aggression of Patients with AddictionCinahlEvidence-based Care Journal1395سوم
15950059The Relationship between Meteorological Conditions and Homicide, Suicide, Rage, and Psychiatric HospitalizationISIJOURNAL OF FORENSIC SCIENCES1393سوم
16941919The Effectiveness of Group Assertiveness Training on Happiness in Rural Adolescent Females With Substance Abusing ParentsPMCGlobal Journal of Health Science1394مسئول
17941127efficacy of cognitive behavioral stress management training on negative emotions and quality of life of women with breast cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394اول
18940669New cause of death in young adults: Association between illicit drug abuse and amyotrophic lateral sclerosisindex copernicusinternational journal of medical research and review1393سوم
19940229Anti-N-Methyl-D-Aspartate-Receptor Encephalitis, a Challenge for Neurologists or a Chameleon for Psychiatrists: A Case ReportISCCaspian Journal of Neurological Sciences1394دوم
20940129Effectiveness of acceptance-commitment therapy on anxiety and depression among patients on methadone treatment: A pilot studyPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1393مسئول
21935566Temperament and character personality profile and affective temperaments in self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIPsychiatry Research1394اول
22933786Effect of pregabalin augmentation in treatment of patients with combat-related chronic posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trialISIJournal of Psychiatric Practice1393چهارم
23931703The effects of adding topiramate compared with placebo in reducing withdrawal symptoms in opioid-dependent patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393چهارم
24931349The effect of nasal surgery on apnea-hypopnea indexChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393سوم
25931062The comparison of personality types in patients with vascular headache and tension-type headacheISIAsia Neurology Journal1392مسئول
26923546The Relationship between Sleep Duration and Glucose Challenge Test Results in Pregnant Women without Risk Factors of Diabetesscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392مسئول
2791506Cognitive Deficits and Memory Disturbances in Patients with Chronic Post-Traumatic Stress DisorderChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences 1391پنجم
2891256Assessment the rules of demographic variables and body mass index in sleep quality among medical studentsISCFundamentals of Mental Health1391اول
2990174Effect of topiramate augmentation in chronic schizophrenia: a placebo-controlled trialISIArchives of Iranian medicine1390سوم
3089801بررسی رابطهی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاههای هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله(Emro (IMEMRمجلهی اصول بهداشت روانی1389سوم
3188658dramatic response of resistant obsessive compulsive disorder to repeated transcranial magnetic stimulation on right supplementary motor areascopusiranian journal of medical sciences1388پنجم
3288317Evaluation of Symptom Patterns and Frequency of Body Dysmorphic Disorder in Students of Mashhad University of Medical Sciences(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
3387589A survey of depression among Iranian medical students and its correlation with social support and satisfactionسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pakistan Psychiatric Society (JPPS)1387دوم
3487588Depression and its Correlation with Self-esteem and Social Support among Iranian University Studentsسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS)1387سوم
3587304Depression in unstable angina inpatients in Iran: a case-control studyسایر سایت‏های تخصصیمجله اصول بهداشت روانی1387چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974082سنجش سرشت های عاطفی با استفاده از TEMPS-A در افرادی که مرتکب خودکشی های غیر کشنده ناشی از مسمومیت شده انددومین کنگره اختلالات خلقیتهرانپوستر1397خير
2973236مقایسه کیفیت خواب در بیماران قبل و بعد از پیوند کلیهICNU2018تهرانپوستر1397خير
3971083بررسی رابطه بین مدت و مقدار مصرف آمفتامین در بروز و شدت علائم سایکوتیکدومین کنگره ملی روانشناسی و آسیبهای روانی-اجتماعیچابهارسخنرانی1396خير
4954484طراحی حداقل مجموعه داده های اورژانس روانپزشکیاولین کنگره بین المللی ثبت بیماری¬ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
5941302بررسی عناصر اطلاعاتی فرم شرح حال روانپزشکی و ارائه مدلی برای ایرانچهارمین همایش کشوری ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف
22141مدیریت فراز و فرودهای هیجان1398ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه