امیر  رضایی اردانی

 فعالیت های پژوهشی

 

امیر رضایی اردانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیر رضایی اردانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : rezaeia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951514بررسی سرشت های خلقی بر مبنای نظریه آکیسکال بین مبتلایان به پرفشاری خون بارداری با گروه کنترلمجریعقد قراردادبلي
2950404مقایسه کیفیت خواب در بیماران قبل و بعد از پیوند کلیهمجریدر دست اجرابلي
3941079بررسی ومقایسه فراوانی نسبی سرولوژیک اتوآنتی بادی ترانس گلوتامیناز بافتی٦ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،بستگان درجه اول و گروه کنترل سالم ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهبلي
4931228بررسی ارتباط اختلالات خواب و ریتم سرشتی سیرکادین در پرستاران با شیفت کاریمجریپایان یافتهبلي
5930231بررسی تغییرات ساختاری مغز با استفاده از ولیومتری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI Volumetry) در مبتلایان به وابستگی به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادونمجریپایان یافتهبلي
6922687ارزیابی ارتباط سطح استرس و ابعاد شخصیتی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیمجریپایان یافتهبلي
7922162بررسی اثربخشی داروی سیپروهپتادین بردرمان عوارض جانبی جنسی ناشی از مصرف مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونینمجریپایان یافتهبلي
8920854بررسی وضعیت روانی- اجتماعی در بیماران معتاد بستری اجباریمجریپایان یافتهخير
9911088بررسی اثربخشی داروی ریسپریدون در درمان اختلالات سایکوتیک ناشی از مصرف متامفتامین، مطالعه تعیین دوزمجریپایان یافتهبلي
10910486 بررسی عناصر اطلاعاتی موجود در پرونده های روانپزشکی و طراحی فرم های تخصصی مربوط به بیماران روانی مجریپایان یافتهخير
11910299بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهبلي
12910004مقایسه فراوانی اختلال بیش فعالی – کم توجهی بالغین در افراد با سوء مصرف شیشه، افراد با سوء مصرف اوپیوئیدها و گروه بدون سوء مصرف مواد مجریپایان یافتهخير
13901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندهمجریپایان یافتهخير
14901085 بررسی علائم بالینی و پلی سومنوگرافیک الگوی خواب در مبتلایان به وابستگی به متامفتامین در دوره فروکش کامل اولیه در مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
15900441بررسی تاثیر افزودن پره گابالین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگمجریپایان یافتهبلي
1689965بررسی اثرات دسموپرسین در اختلالات شناختی ناشی از تشنج درمانی الکتریکی در بیماران بالغ روانپزشکی مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمانمجریدر دست اجراخير
1789697فراوانی اختلالات تجزیه ای در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهبلي
1889324مقایسه فراوانی تیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با سردرد عروقی مجریپایان یافتهخير
1986578بررسی تاثیر افزودن ریواستیگمین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مجریپایان یافتهبلي
20951716بررسی ویژگی های شخصیتی مراجعین مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی به بیمارستان شهید هاشمی نژادمشهد در سال 1396همکارعقد قراردادبلي
21950189مقایسه قدرت عملکردهای عضلانی منتخب در دست غالب در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوئیدها تحت درمان با داروهای تنتور اپیوم و متادونهمکارعقد قراردادبلي
22950168تعیین وضعیت دردهای سیستم اسکلتی عضلانی در فاز ترک اعتیاد بر حسب روش های درمانی معمولهمکارعقد قراردادبلي
23950141گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آنهمکاردر دست اجراخير
24941828بررسي تاثير عصاره گياه بادرنجبويه بر سطح اضطراب بيماران مبتلا به لوکمي : يک کارآزمايي باليني تصادفي دو سويه کور کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجراخير
25941687بررسی اثربخشی بسته حمایتی روانشناختی-تحصیلی تدوین شده توسط اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر عملکرد تحصیلی و سطح اضطراب دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی سال تحصیلی 95-94 در مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجراخير
26940668بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
27940517بررسی اثر افزودن کورکومین به سرترالین دردرمان اختلال افسردگی اساسیهمکاردر دست اجرابلي
28930491تعیین ارتباط وضعیت امنیت غذایی ،الگوی غذایی و دریافت غذایی با ضریب هوشی (IQ) در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
29921368بررسی اختلالات خواب در جانبازان اعصاب و روان دارای سابقه اختلال استرس پس از سانحه جنگیهمکاردر دست اجراخير
30921035مقایسه تأثیر آموزش مدیریت خشم به روش کارگاهی و بسته آموزشی بر پرخاشگری مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستانهای روانپزشکی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
31920600بررسی میزان نقش پیش بینی کنندگی ابعادخود متمایزسازی بر راهبردهای مقابله با استرس و خودکشی در بیماران با اختلالات خلقی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32920474مقایسه سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به روانپریشی ناشی از متافتامین با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
33911224 بررسی تاثیرافزودن طب سوزنی به درمان روتین در اختلال بیخوابیهمکاردر دست اجراخير
34911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
35910241بررسی تاثیر کروسین در درمان اختلال افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهخير
36910213بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، علائم روانپزشکی و عملکرد کلی بیماران مبتلا به پسوریازیسهمکارپایان یافتهخير
37910023مقایسه اثرات تقویت دارویی با آری پیپرازول و کوئتیاپین در اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان باSSRIهمکارپایان یافتهبلي
38901068بررسی تاثیر جراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس بر کیفیت خواب در بیماران دارای انسداد مزمن بینی ناشی از پولیپوزیس بینیهمکارپایان یافتهبلي
39900842ارزیابی نشانه شناختی همبودی اختلالات روانپزشکی در بیماران با سابقه وابستگی به مواد افیونی و شبه افیون، در مراکز متادون درمانی بیمارستان امام رضا(ع) و ابن سینای مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
40891014بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب درافراد مبتلا به بیماری جسمی بستری شده در بیمارستان قائم(عج) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
41930724بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در افراد متقاضی رینوپلاستیناظردر دست اجرابلي
42921878بررسی اثربخشی داروی سلکوکسیب به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم مانیای حادناظرپایان یافتهخير
43921299مقایسه ویژگیهای شخصیتی، سایکو پاتولوژی و مودالیته حسی دانشجویان دربدو ورود به دانشکده پزشکی ، با دانشجویان دانشگاه وارستگانناظرپایان یافتهخير
44921096بررسی اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در سال1390-1389ناظرپایان یافتهخير
45911065بررسی اثربخشی اضافه کردن یک و دو نوبت تزریق وریدی کتامین به درمانهای تثبیت کننده خلق در درمان افسردگی دو قطبیناظرپایان یافتهخير
46910495بررسی اثر بخشی مداخلات آموزش روانی گروهی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبیناظرپایان یافتهخير
47900552بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی معتادان سم زدایی شده شرکت کننده در جلسات انجمن معتادان گمنام،گروه اجتماع درمان مدار و تحت درمان با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد مشهد سال 1390 ناظرپایان یافتهبلي
4889217بررسی اثر افزودن ممانتین به درمان بیماران اسکیزوفرن در علائم بیماری: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفیناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960946The efficacy of developmental attachment-based play therapy on developmental trauma disorder symptoms in children from 3 to 9 years oldISCمجله اصول بهداشت روانی1391مسئول
2954239A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control StudyISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1395پنجم به بعد
3953321Effect of Topiramate on Drug Associated Weight Gain of Patients with Schizophrenia and Bipolar I Disorders: A Dose Ranging Randomized TrialISITURK PSIKIYATRI DERGISI1395مسئول
4953292Effect of Rivastigmine Augmentation in Treatment of Male Patients With Combat-Related Chronic Posttraumatic Stress DisorderISIJournal of Clinical Psychopharmacology1395اول
5953290Does abstinence resolve poor sleep quality in former methamphetamine dependents?PMCsleep science1395اول
6953127Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIpsychiatry research1395اول
7952921Attachment-Based Play Therapy for Iranian Children and Parenting 1Stress of Their MothersscopusMiddle East Journal of Scientific Research1392دوم
8951513Comparative Study of Data Elements in Psychiatric History and Assessment Forms in Selected Countriesindex copernicusمجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی1395اول
9950186The Effect of Anger Management Training Using Workshop and Training Package Methods on the Aggression of Patients with AddictionCinahlEvidence-based Care Journal1395سوم
10950059The Relationship between Meteorological Conditions and Homicide, Suicide, Rage, and Psychiatric HospitalizationISIJOURNAL OF FORENSIC SCIENCES1393سوم
11941919The Effectiveness of Group Assertiveness Training on Happiness in Rural Adolescent Females With Substance Abusing ParentsPMCGlobal Journal of Health Science1394مسئول
12941127efficacy of cognitive behavioral stress management training on negative emotions and quality of life of women with breast cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394اول
13940669New cause of death in young adults: Association between illicit drug abuse and amyotrophic lateral sclerosisindex copernicusinternational journal of medical research and review1393سوم
14940229Anti-N-Methyl-D-Aspartate-Receptor Encephalitis, a Challenge for Neurologists or a Chameleon for Psychiatrists: A Case ReportISCCaspian Journal of Neurological Sciences1394دوم
15940129Effectiveness of acceptance-commitment therapy on anxiety and depression among patients on methadone treatment: A pilot studyPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1393مسئول
16935566Temperament and character personality profile and affective temperaments in self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIPsychiatry Research1394اول
17933786Effect of pregabalin augmentation in treatment of patients with combat-related chronic posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trialISIJournal of Psychiatric Practice1393چهارم
18931703The effects of adding topiramate compared with placebo in reducing withdrawal symptoms in opioid-dependent patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393چهارم
19931349The effect of nasal surgery on apnea-hypopnea indexChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393سوم
20931062The comparison of personality types in patients with vascular headache and tension-type headacheISIAsia Neurology Journal1392مسئول
21923546The Relationship between Sleep Duration and Glucose Challenge Test Results in Pregnant Women without Risk Factors of Diabetesscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392مسئول
2291506Cognitive Deficits and Memory Disturbances in Patients with Chronic Post-Traumatic Stress DisorderChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences 1391پنجم
2391256Assessment the rules of demographic variables and body mass index in sleep quality among medical studentsISCFundamentals of Mental Health1391اول
2490174Effect of topiramate augmentation in chronic schizophrenia: a placebo-controlled trialISIArchives of Iranian medicine1390سوم
2589801بررسی رابطهی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاههای هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله(Emro (IMEMRمجلهی اصول بهداشت روانی1389سوم
2688658dramatic response of resistant obsessive compulsive disorder to repeated transcranial magnetic stimulation on right supplementary motor areascopusiranian journal of medical sciences1388پنجم
2788317Evaluation of Symptom Patterns and Frequency of Body Dysmorphic Disorder in Students of Mashhad University of Medical Sciences(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
2887589A survey of depression among Iranian medical students and its correlation with social support and satisfactionسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pakistan Psychiatric Society (JPPS)1387دوم
2987588Depression and its Correlation with Self-esteem and Social Support among Iranian University Studentsسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS)1387سوم
3087304Depression in unstable angina inpatients in Iran: a case-control studyسایر سایت‏های تخصصیمجله اصول بهداشت روانی1387چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954484طراحی حداقل مجموعه داده های اورژانس روانپزشکیاولین کنگره بین المللی ثبت بیماری¬ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
2941302بررسی عناصر اطلاعاتی فرم شرح حال روانپزشکی و ارائه مدلی برای ایرانچهارمین همایش کشوری ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه