سیاوش  موشخیان
خلاصه عملکرد سیاوش  موشخیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیاوش موشخیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیاوش موشخیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : اندودنتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : MoushekhianS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971053بررسی سمیت سلولی و آلرژنسیتی یک سیلر اندودنتیک جدید با پایه هیدروکسی آپاتیت حاوی یون های سیلیسیوم و استرنسیوممجریعقد قراردادبلي
2941256مقایسه میزان شکست فایل های دو سیستم چرخشی ProTaper Universal و Neolixطی آماده سازی کانال های شبیه سازی شده با انحنای شدیدمجریپایان یافتهبلي
3931300بررسی دقت مد اندو توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه در حضور پست فلزی و نبود آن :یک مطالعه آزمایشگاهیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
4922317مقایسه آماده سازی کانال های شبیه سازی شده با انحنای متوسط در بلوک های رزینی با استفاده از سه سیستم چرخشی Reciproc ، ProTaper و Protaper Nextمجریپایان یافتهبلي
589309بررسی هیستوپاتولوژیک اثر درمان با لیزرهای کم توان InGaAlP و GaAs بر نسج پالپ و تشکیل پل عاجی پس از پوشش مستقیم پالپ دندان سگمجریپایان یافتهبلي
6980372ارزیابی اثر کایتوزان به عنوان ماده Bone graft بر رژنریشن استخوان در خرگوشهمکاردر دست اجراخير
7971805بررسی نتایج جراحی های پری آپیکال در بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
8941068مقایسه میزان جابجایی کانال های شبیه سازی شده با انحنای شدید پس از آماده سازی با دو سیستم چرخشی ProTaper Universal و Neolixهمکارپایان یافتهبلي
9940138بررسی تأثیر پروپولیس و خمیر آنتی بیوتیک سه گانه برRevascularization دندان های نابالغ سگهمکارپایان یافتهبلي
10931531مقایسه تاثیر دو سیستم چرخشیProtaper وwave oneدر حذف Enterococcus. Faecalis از کانال ریشه دندان به روش آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
11931016بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تزریق زولندرونیک اسید بر بافت پالپی موش صحرایی نرهمکارپایان یافتهبلي
12922318اثر شست و شو دهنده کانال ریشه توسط endoactivator بر روی حیات انتروکوکوس فیکالیس درتوبولهای عاجی دندان های عفونی شده انسان به دنبال اینسترومنتیشن: به روش ازمایشگاهی همکارپایان یافتهبلي
13920195بررسی تاثیر روش های آماده سازی کانالهای تایپ II با فایل چرخشی پروتیپر بر میزان تغییر شکل کانال در بلوک های رزینی همکارپایان یافتهبلي
14911155بررسی ارتباط بین داروهای بیس فسفانات و تزریق اینترالیگامنت بر استئونکروز فک خوکچه هندیهمکارپایان یافتهبلي
15910043بررسی بیان پروتئین های فیبرونکتین و تناسین بعد از درمان پالپ زنده با استفاده از platelet rich plasma (PRP) و propolis در دندان سگ با اپکس بالغ به روش ایمنوهیستوشیمی همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980132The Effectiveness of Sonic-Activated Irrigation in Reducing Intratubular Enterococcus faecalisscopusIranian endodontic journal1397دوم
2960765Subcutaneous connective tissue reaction to a new nano zinc-oxide eugenol sealer in rat modelPMCIranian endodontic journal1395چهارم
3953846Subcutaneous connective tissue reaction to anew nanao zinc- oxide eugenol sealerin rat molarPMCIranian Endodontic Journal1395چهارم
4953803Treatment Plan and Clinical Management of a Geminated Maxillary Lateral Incisor: A Case ReportISCThe Journal of Dental Materials and Techniques1393اول
5953766Laboratory Evaluation of Fracture and Deformation in ProTaper Universal and Neoniti Rotary FilesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
6952303The Effect of Low Level Laser Therapy on Direct Pulp Capping in DogsISIJournal of Lasers in Medical Sciences1395دوم
7935556Immunohistochemical evaluation of fibronectin and tenascin following direct pulp capping with mineral trioxide aggregate, platelet-rich plasma and propolis in dogs’ teethPMCIranian Endodontic Journal1394سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11049کتاب مرجع ملی اندودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه