مرضیه  راشدی نیا
خلاصه عملکرد مرضیه  راشدی نیا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرضیه راشدی نیا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرضیه راشدی نیا رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : Rashediniam881@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189609بررسی سمیت عصبی آکرولئین و اثر حفاظتی کروسین بر سمیت آن در رتمجریپایان یافتهبلي
2941607اثرات محافظتی عصاره های دو گونه Lavandula شامل Lavandula stoechas L. و Lavandula officinallis L. بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12همکارپایان یافتهبلي
3921102بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB ، Brain-derived neurotrophic factor و نروپپتید VGF در بخش کورتکس مغز رتهمکارپایان یافتهخير
4910754شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری، معده، پستان وکلورکتال به روش پروتئومیکسهمکارپایان یافتهخير
5910450بررسی اثرات کروسین برروی حافظه تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA-Receptor ٬AMPA- Receptor ٬BDNF٬CREB٬ CaMKII٬mTOR و ERK در مغز رتهمکارپایان یافتهخير
6910224بررسی اثر ضد تشنجی عصاره آبی و الکلی اندام هوایی به لیمو و ماده موثره ان Verbascosideدر موشهمکارپایان یافتهبلي
7910204بررسی اثر ضد تشنجی عصاره اندام هوایی گیاه پیازچه در موشهمکارپایان یافتهبلي
8910203بررسی اثر ضد تشنجی عصاره اندامهای هوایی گیاه مرزه در موشهمکارپایان یافتهبلي
9900720بررسی الگوی اتصال پلی اتیلن ایمین به پروتئین های سطحی و اثر آن بر بیان پروتئینهای داخل سلولی در رده سلولی آدنوکارسینومای کولون همکارپایان یافتهخير
1089345بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آپوپتوز و استرس اکسیداتیو در سمیت تحت حاد کبدی، مغزی وکلیوی ناشی از دیازینون در رت همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982358The effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine: Role of NMDA, AMPA, ERK, and CaMKII proteins in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398پنجم
2960722Comparative proteome analysis of human esophageal cancer and adjacent normal tissuesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
3951665Effect of exposure to diazinon on adult rat’s brainISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395اول
4950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394سوم
5940135Protective effect of crocin on acrolein-induced tau phosphorylation in the rat brainISIActa neurobiologiae experimentalis1394اول
6935386Identification of possible cytotoxicity mechanism of polyethylenimine by proteomics analysis.ISIHuman & experimental toxicology1394سوم
7934575Evaluation of diazinon-induced hepatotoxicity and protective effects of crocinISIToxicology and Industrial Health1394چهارم
8930860Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse brainISILife Sciences1392سوم
9924786Alteration of protein profile in rat liver of animals exposed to subacute diazinon: A proteomic approachISIElectrophoresis1393دوم
10924531Crocin Improves Lipid Dysregulation in Subacute Diazinon Exposure through ERK1/2 Pathway in Rat Liver.ISIdrug research1393دوم
11924342A survey of aflatoxins in sesame seeds imported into Khorasan Province, IranPMCmycotoxin research1392سوم
12921648Proteomic analysis of rat cerebral cortex following subchronic acrolein toxicityISIToxicology and Applied Pharmacology1392اول
1391368Antioxidant Activity of Pistacia vera Fruits, Leaves and Gum ExtractsISIiranian journal of pharmaceutical research1391
1490226“Silymarin”, a Promising Pharmacological Agent for Treatment of DiseasesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1701Encyclopedia of Toxicology.- فصلAcrylamide1393تالیف بخشی از کتاب
21478سموم طبیعی: پایه و بالینی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه