عباس  محمدی پور
خلاصه عملکرد عباس  محمدی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عباس محمدی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عباس محمدی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MohammadiPA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961328بررسی اثرات عصاره هسته انگور بر سیناپتوژنز هیپوکمپ موش بالغمجریدر دست اجراخير
2961103مطالعه اثرات کروسین بر نوروژنزیس و سیناپتوژنزیس هیپوکمپ در موش بالغمجریدر دست اجراخير
3941619بررسی اثرات محافظت نورونی کروسین بر روی ماده سیاه مغز در موش مدل پارکینسونی القا شده با متیل فنیل تتراهیدروپیریدین (MPTP)مجریپایان یافتهبلي
4940025مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیر دهی بر آپوپتوز سلول های هیپوکمپ و حافظه فرزندان موشمجریپایان یافتهبلي
5940021مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهای هیپوکمپ و حافظه موش صحرایی بالغ و اثر محافظتی کروسینمجریپایان یافتهخير
6940020مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیردهی بر آپوپتوز سلولهای بیضه فرزندان موش صحرایی و اثرات محافظتی کروسینمجریپایان یافتهخير
7900843اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری و شیردهی بر آپوپتوز و نوروژنزیس هیپوکمپ در فرزندان موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
889763بررسی اثرات آپوپتوتیک و نکروتیک استانوزولول بر هیپوکمپ مغز موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
989375بررسی اثرات آپوپتوزی ذرات نانوسیلور بر هیپوکمپ مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
10970988اثر Tanacetum Parthenium بر اسپرماتوژنز، کیفیت کرماتین هسته اسپرم و استرس اکسیداتیو در موش کوچک آزمایشگاهیهمکاردر دست اجراخير
11970047اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع زیرواحدهایα7 و α4 گیرنده هایnAch در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
12961863بررسی اثر محافظت نورونی عصاره سیر بر سیستم دوپامینرژیک مغز در موش مدل پارکینسونی القا شده با متیل فنیل تتراهیدروپیریدین (MPTP)همکاردر دست اجرابلي
13961294بررسی اثر دیابت مادری بر نحوه توزیع گیرنده های nAChدر مخچه نوزادان نر موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
14960618بررسی کارایی و عوارض احتمالی پودر هموستاتیک ریسپاندر (پرکالات)همکارعقد قراردادخير
15951717بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر نورونهای دوپامینرژیک ماده سیاه مغز میانی در موش نر نژاد BALB/cهمکارپایان یافتهخير
16951330بررسی اثر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز القایی، امینوگوانیدین بر آسیب نورونی فرزندان ناشی از سمیت با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوران بارداریهمکارپایان یافتهبلي
17951094بررسی اثر محافظت نورونی عصاره آبی – الکلی اندام هوایی ریحان بر آسیب نورونی هیپوکامپ موش کوچک ناشی از تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازولهمکاردر دست اجراخير
18941194اثرات عصاره خروب Ceratonia siliqua بر کیفیت اسپرم، ساختار بیضه و هورمون تستوسترون در موش مدل ناباروری القا شده با بوسولفانهمکارپایان یافتهبلي
19940686اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع گیرنده های GABA در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
20940250اثرات مصرف مفدرون در دوره بارداری بر آپوپتوز و تکثیر سلولی در هیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982547The effect of titanium dioxide nanoparticle on mice midbrain substantia nigraISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398دوم
2980583Neurotoxic Effects of Stanozolol on Male Rat's Hippocampi: Does it cause apoptosisMedlineBiomolecular concepts1398سوم
3973886Developmental regulation and lateralization of GABA receptors in the rat hippocampusISIInternational journal of developmental neuroscience سوم
4973588Neuroprotective effect of crocin on substantia nigra in MPTP-induced Parkinson’s disease model of miceISIAnatomical science international1397دوم
5972111The effect of crocin on testicular tissue and sperm parameters of mice offspring from mothers exposed to atrazine during pregnancy and lactation periods: An experimental studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397دوم
6971434Maternal exposure to atrazine induces the hippocampal cell apoptosis in mice offspring and impairs their learning and spatial memoryISIToxin Reviews1398مسئول
7971215Effects of Carob (Ceratonia siliqua) on Sperm Quality, Testicular Structure, Testosterone Level and Oxidative Stress in Busulfan-Induced Infertile MicescopusPharmaceutical Sciences1397پنجم
8961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396مسئول
9940185The effect of silver nanoparticles on apoptosis and dark neuron production in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
10934499A Rare Anatomical Variation of the Brachial Plexus Characterized by the Absence of the Musculocutaneous NerveISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392سوم
11925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392اول
12923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394اول
1391752Effects of Chronic 5-Bromo-2-Deoxyuridine Adminidtration on Spatial Memory in the Adult RatsChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973595اثر استانوزولول بر تشکیل آپوپتوز و دارک نورون در هیپوکمپ رت های بالغدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانتهرانپوستر1395بله
2973594مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در زمان بارداری منجر به کاهش تکثیر سلولی هیپوکمپ و اختلال در حافظه فرزندان موش صحرایی می شودهشتمین کنگره بین المللی پزشکی شیعهتهرانسخنرانی1394بله
3973593مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری باعث القای آپوپتوز در هیپوکمپ مغز نوزادان موش می گردد.سیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهپوستر1394بله
4973592اثرات مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری حافظه نوزادان را کاهش داده و تکثیر سلولی در هیپوکمپ را کاهش می دهدسیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهسخنرانی1394بله
5973574تاثیر مصرف کروسین در دوره بعد از شیردهی بر میزان نوروژنز شکنج دندانه ای در موش بالغ نژاد Balb/Cسیزدهمین کنگره علوم تشریحهمدانپوستر1397بله
6953438تجویز تحت حاد ترامادول رفتار شبه اضطرابی را در موش های صحرایی تعدیل می کند.پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
7953387اثرات کروسین بر یادگیری و حافظه موش های صحرایی درمان شده با ترامادولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
8953386اثرات کروسین بر تولید سلول های آپوپتوتیک در هیپوکامپ موش صحرایی درمان شده با ترامادولدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
9951677تجویز مزمن کروسین موجب القاء رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی می شود.چهارمین کنگره علوم اعصابتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12026کالبدشناسی سیستم تنفس1398تالیف
22025آناتومی شاخه ها1398تالیف
31932آناتومی سلیس1397تالیف
41349نوروآناتومی پایه و بالینی سینگ1395ترجمه
51304علوم تشریحی 1 (تنه، اندام فوقانی و تحتانی) برای دانشجویان دندانپزشکی1395تالیف
61300آناتومی بالینی تنه همراه با نکات آناتومی رادیولوژی و جراحی1395تالیف
71295آناتومی جمجمه و اعصاب رادیولوژی1395تالیف
81294آناتومی پایه و بالینی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19587فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه