لیلا  بیگدلو
خلاصه عملکرد لیلا  بیگدلو
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

لیلا بیگدلو

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): لیلا بیگدلو رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BigdeluL@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971132بررسی میزان موفقیت روش Percutaneous Transseptal Mitral Commissurotomy در بیماران نارسایی دریچه میترال خفیف تا متوسط در کلیه مراجعین به بیمارستان های قائم و امام رضا از سال 95 تا 99مجریعقد قراردادبلي
2970056بررسی یافته های اکوکاردیوگرافیک ترانس توراسیک بیماران تحت بسته شدن ASD نوع دوم و مقایسه آن با قبل از ترمیم ضایعهمجریعقد قراردادبلي
3960927مقایسه تغییر عملکرد بطن راست و بطن چپ حین استرس اکوکاردیوگرافی در دو گروه نرمال و دارای فشار خونمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
4951149بررسی ارتباط سطح سرمی PROBNP و شدت اختلال سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ در بیماران تحت کموتراپیمجریپایان یافتهبلي
5950739بررسی تاثیر استفاده از اسپری نیتروگلیسرین سبب افزایش قدرت تشخیصی مانور والسالوا در کنتراست اکوی ترانس اژوفاژیالمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
6950710بررسی تغییرات فشار خون درحین نرمال استرس اکوکاردیوگرافی(DSE) با دوبوتامین یا ورزش دربیماران بدون بیماری شناخته شده قلبیمجریعقد قراردادبلي
7950541ارزیابی عملکرد سیستولیک بطن راست در بیماران با تنگی شدید و بسیار شدید دریچه میترال با روش اکوکاردیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
8950537بررسی ارزش پروگنوستیک Left ventricular shape index در پیش آگهی بیماران نارسایی قلبی با استفاده از اسکن پرفیوژن میوکاردمجریپایان یافتهبلي
9950351بررسی ارتباط E/E’ ratio با فشار پایان دیاستولی بطن چپ (LVEDP) به روش اندازه‌گیری تهاجمیمجریپایان یافتهبلي
10950059بررسی مورفولوژی دریچه آئورت در بیماران با دریچه آئوت دولتی در دو گروه افراد با و بدون کوارکتاسیوندولتیمجریپایان یافتهبلي
11950058مقایسه معیارهای اکوکاردیوگرافی فانکشن بطن راست قبل و بعدCABG صورت گرفته در بیمارستان قایم مشهد در سالهای 95 -96مجریپایان یافتهبلي
12941445بررسی فراوانی نسبی و انواع تاندون کاذب بطن چپ در کلیه بیماران ارجاعی به بخش اکو کاردیوگرافی بیمارستان قائم در سال 94-95مجریپایان یافتهبلي
13940887بررسی ارزش میزان جداشدگی دو لت دریچه میترال (Mitral leaflet seperaton index)در تخمین شدت تنگی دریچه میترالمجریپایان یافتهخير
14921969بررسی مورفولوژی دریچه آئورت دولتی و ارتباط آن با شدت تنگی آئورت ،نارسایی آئورت، دیلاتاسیون آئورت صعودی و آنومالی همراهمجریپایان یافتهبلي
15920908ارزیابی تغییرات سطح سلنیوم، روی، مس و سوپراکسید دسموتاز سرم قبل و بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر ان-پمپ و اف-پمپ و جراحی دریچه قلبمجریپایان یافتهبلي
16920619بررسی ارتباط بین اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روشGated myocardial perfusion SPECT واکوکاردیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
17920513بررسی نقش پیشگویی کننده حجم دهلیز چپ برای وجود بیماری کرونر در بیمارانی که تحت دوبوتامین استرس اکوکاردیوکرافی قرار می گیرند و مقایسه آن بر اساس نتایج آنژیوگرافی کرونر به عنوان استاندارد طلاییمجریپایان یافتهبلي
18900155بررسی نظرات دستیاران تخصصی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد دررابطه با کوریکولوم تخصصی قلب و عروق در سال 1390مجریپایان یافتهخير
19980013بررسی ارزش تشخیصی دستگاه داپلر فنولایزر در سوفل های قلبی در بالغینهمکاردر دست اجرابلي
20971267بررسی تاثیر کورکومین در پیش گیری از نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکاردهمکاردر دست اجراخير
21970715بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی بیماران با هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ارجاع شده در طی پنج سال به بیمارستان قائم و کلینیک اکوکاردیوگرافی.همکاردر دست اجرابلي
22960123بررسی و مقایسه درگیری آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی بیش از 10 سال همراه با ESRD و بیماران دیابتی بدون نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
23951613بررسی عوارض مادری و نوزادی در بیماران باردار مبتلا بیماری های قلبی مراجعه کننده به مراکز آموزشی در بازه زمانی دو سالههمکارعقد قراردادخير
24950611بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی قبل و بعد از بستن نقص دیوارههمکارپایان یافتهبلي
25922726اعتبارسنجی و کالیبراسیون مدل شاخص شدت ترمبوآمبولی ریه (PESI) و پیش بینی مورتالیته و موربیدیته آمبولی 3 ماهه در بیماران بستری مشکوک به ترمبوز وریدی و آمبولی ریههمکارپایان یافتهبلي
26921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
27910999بررسی تاثیر کورکومین بر بیومارکرهای دخیل در ناپایداری پلاک آترواسکلروتیک و عوارض قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار همکارپایان یافتهبلي
28900113بررسی مقایسه ای اثر بخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایشی در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران دچار سندرم کرونری حادهمکارپایان یافتهبلي
2988350بررسی ارتباط سطح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27،LDL اکسید شده با نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در دو گروه بیماران با روش جراحی قلب آف-پمپ و آن پمپهمکارپایان یافتهخير
3087065ارتباط بین میزان آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27و LDL اکسید شده و نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در این بیمارانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972688Correlation between mean E/E′ ratio with invasive measurement of left ventricular end-diastolic pressureChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397اول
2971746The effects of curcumin on the prevention of atrial and ventricular arrhythmias and heart failure in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
3964402Mitral leaflet separation to evaluate the severity of mitral stenosis: Validation of the index by transesophageal three-dimensional echocardiographyISIEchocardiography1396اول
4961231Echocardiographic Test and the Early Detection of Systolic Failure in Systemic Sclerosis Patients: Strain and Strain Rate EchocardiographyEmbaserazavi international journal of medicine1395سوم
5960872Surgical pericardial drainage in a series of 235 consecutive patients: an 8-year experienceISIINDIAN JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY1395مسئول
6960169Three Different Imaging Modalities of a Patient with the Aortic Coarctationindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395مسئول
7953657Three-dimensional echocardiography of a tricuspid valve papillary fibroelastomaPMCJournal of the Saudi Heart Association1395دوم
8951932Assessment of Right Ventricular Function by Tissue Doppler, Strain and Strain Rate Imaging in Patients with Left-Sided Valvular Heart Disease and Pulmonary Hypertension.Embasearchives of cardiovascular imaging1392اول
9951925Prognostic Value of Normal Exercise Echocardiography in a one-year follow up.Embaserazavi international journal of medicine1393مسئول
10951911Frequency of ischemic mitral regurgitation after first-time acute myocardial infarction and its relation to infarct location and in-hospital mortality.PMCthe journal of tehran university heart center1393مسئول
11951692Coronary Artery Spasm During Dobutamine Stress Echocardiography: A Case Reportindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395مسئول
12950962Evaluation of the Relationship between Left Atrium Volume and Myocardial Ischemia: A Systematic Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396مسئول
13950961Prognostic value of strain and strain rate in the prediction of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing coronary artery bypass grafting: a systematic literature reviewChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1395اول
14941275Assesment of right ventricular function by tissue deppler, strain and strain rate imaging in patients with left-sided valvular heart disease and pulmonary hypertensionSID/Iranmedex/Magiranarch cardiovasc imaging1392اول
15941270Frequency of schemic mitral regurgitation after first time acute myocardial infarction and its relation to infarct location and in hospital mortalityPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1393مسئول
16940613Surgical embolectomy in the management of massive and sub-massive pulmonary embolism: The results of 30 consecutive ill patients.PMCARYA atherosclerosis1394دوم
17935267Surgical embolectomy versus thrombolytic therapy in the management of acute massive pulmonary embolism: Short and long-term prognosisISIHeart and Lung: Journal of Acute and Critical Care1394مسئول
18935107The Improvement of the Atrial Flutter Rhythm upon the Removal of the Infected Permanent Pacemaker LeadISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
19934866A case of left atrial myxoma with unusual tumor vascularityPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1394مسئول
20934337An Unusual Biatrial Cardiac Myxoma in a Young PatientPMCkorean journal of cardiothoracic surgury1393چهارم
21931783A case of primary cardiac lymphoma in a twelve-year-old patient with right-heart failureISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1388مسئول
22931486Echocardiographic Predictors of Left Atrial Thrombus in Patients With Severe Rheumatismal Mitral Stenosisindex copernicusRazavi International Journal of Medicine1392مسئول
23931484Role of Transthoracic Echocardiography in the Evaluation of Patients with Retinal Vein OcclusionISCjournal of cardio-thoracic medicine1392مسئول
24931479Mucocutaneous findings in 100 children with Down syndrome.PMCPediatr Dermatol.1386سوم
25931468An Improved Technique for Pulmonary EndarterectomyPMCKorean J Thorac Cardiovasc Surg1393مسئول
26931359Evaluation of the cardiology curriculum based on the opinions of the assistants of cardiologyindex copernicusFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392اول
27930184Congenital coronary artery anomaly simulating a ventricular septal defect.PMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1393مسئول
28925093Carcinoid heart disease and the utility of 3D trans-thoracic and trans-esophageal echocardiography: Two clinical casesPMCJournal of the Saudi Heart Association1392مسئول
29924514Acute Myocardial Infarction in a 17-Year-Old Boy Secondary to Lightning StrikeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
3088590Acute pericardial tamponade due to ruptured multiloculated myocardial hydatid cystISIEur J Echocardiogr1388چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19994فلوشیپ پژوهشی سطح 11397
210120فلوشیپ پژوهشی سطح 21397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه