مرضیه  نجاران
خلاصه عملکرد مرضیه  نجاران
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرضیه نجاران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرضیه نجاران رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بینایی سنجی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : mnajjaran@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بینایی سنجیکارشناسی0
بینایی سنجیکارشناس ارشد 0
بینایی سنجیدکترا (Ph.D.)0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189310مطالعه مقایسه ای آزمایشات پتانسیل برانگیخته بینایی حساسیت کانتراست میدان بینایی و دید عمق در مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
2970616بررسی حرفه ای گری در دستیاران چشم پزشکی و کودکان دانشکده پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
3960517بررسی اثرات درمانی تقویت دید دوچشمی مبتنی بر بازی رایانه ای در بیماران مبتلا به تنبلی ناشی از عیوب انکساری خفیف تا متوسطهمکاردر دست اجرابلي
4960410بررسی همراهی انواع عیوب انکساری با اگزوتروپی گهگاهی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5960010مقایسه نتایج عمل جراحی بیماران مبتلا به انحراف گهگاهی به خارج با دو روش رسس دو طرفه عضلات رکتوس لترال( (BLR recess و رسس-رزکت یک چشم به میزان تعدیل شده بر مبنای فیوژن نزدیک(Tenaciousproximal fusion)همکاردر دست اجراخير
6951284مقایسه عینک over minus در مقابل پچ تراپی در کودکان 3 تا 10 ساله مبتلا به اگزوتروپی گه گاهیهمکارپایان یافتهبلي
7950646بررسی تغییرات انکساری در رتینوپاتی نوزادان پره ماچور درمان شده با تزریق داخل ویتره bevacizumab در مقایسه با گروه شاهد همسن بدون درمانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1953382The Effect of Acupuncture on Blepharoptosis and Diplopia in Ocular Myasthenia Gravis: A Report of Three CasesISCJournal of Patient safety & Quality Improvement1394مسئول
292509Correlation between worth four dot test results and fusional control in intermittent exotropiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1391دوم
3921175Visual Evoked Potentials, Short Wave-Length Automated Perimetry, Standard Automated Perimetry, Contrast Sensitivity and Stereoacuity Testing in Visually Asymptomatic Eyes of Patients with Multiple SclerosisISIiranian journal of ophthalmology1392سوم
490707Screening for amblyopia risk factors in pre-verbal children using the Plusoptix photoscreener: a cross-sectional population-based studyISIThe British journal of ophthalmology1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961528Clinical and Outcomes of Photorefractive Keratectomy in myopic patients with steep keratometryInternational Congress of Updates on Cataract Surgeryمشهدپوستر1396خير
2954263Clinical Results of Photorefractive Keratectomy for Treatment of Anisometropic Amblyopia in noncompliant Children: One-year Follow-upبـیــست و ششمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانتهرانپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110096فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه