شهرام  امینی
خلاصه عملکرد شهرام  امینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شهرام امینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شهرام امینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : aminish@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1372دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیهوشیپزشک متخصص1376دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مراقبت های ویژهفلوشیپ1390دانشکاه فلوریدا

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان - زاهدان - ایران1376/08/151392/03/19
عضو هیات علمی = استاددانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد - ایران1392/03/20

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971458تعیین فراوانی آسیب حاد کلیه و ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه های قلبمجریعقد قراردادبلي
2971456تعیین ارتباط سطح لاکتات بعد از عمل و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربروش بدون پمپمجریعقد قراردادبلي
3971455تعیین ارتباط بین درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی بعد از عمل و بروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربا یا بدون پمپمجریعقد قراردادبلي
4971454تعیین ارتباط درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی وبروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی توام عروق کرونر و دریچه ی قلبمجریعقد قراردادبلي
5971452تعیین ارتباط سطح لاکتات خون و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی دریچه قلبمجریعقد قراردادبلي
6951692بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد بیماران معتاد به اپیوم غیر سنتیک تحت عمل جراحی قلب پیوند عروق کرونر بدون استفاده از پمپمجریپایان یافتهبلي
7951291تاثیر داروی دکسمدتومدین بر پیامد بیماران بالغ با اعتیاد به مواد مخدر تحت جراحی عروق کرونر قلب بدون پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهبلي
8940056بررسی ارتباط سن خون تزریق شده با اشباع اکسیژن ورید مرکزی در بیماران جراحی قلبمجریپایان یافتهبلي
9931409تاثیر مایع درمانی مبتنی برهدف به کمک مانیتور داپلر داخل مری، بر پیامد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر بدون پمپ مجریپایان یافتهبلي
10931002مقایسه تاثیر سلنیوم ، در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلب با استفاده از پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهبلي
11930948اثر مهار کننده پمپ پروتون (پنتوپرازول) بر روی آریتمی و هیپومنیزمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بروش بدون پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهخير
12930616بررسی دمای بسته های خون در فرایند نگهداری و جابجایی آنها در بیمارستانمجریپایان یافتهبلي
13930444تأثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه‌هوایی بر پارامترهای همودینامیک بیماران بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر مجریپایان یافتهبلي
14930357بررسی شیوع وریسک فاکتورهای اسیب حاد کلیوی (AKI) بدنبال جراحی قلب بازمجریپایان یافتهخير
15930285تاثیر انفوزیون اینترالیپید 20%بر بهبودبرون ده قلبی پس از عمل جراحی قلب بازبزرگسالانمجریپایان یافتهبلي
16930080مقایسه تاثیر سلنیوم ، ویتامین C و N – استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهبلي
17922014بررسی مدت زمان جداسازی بیماران از تهویه مکانیکی بعد از اعمال جراحی قلب و علل طولانی شدن آنمجریپایان یافتهخير
18922012بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی عروق کرونر قلبمجریپایان یافتهخير
19922011مقایسه مدلهای II EuroSCORE و STS و APACHE II برای پیش بینی میزان مرگ ومیر و عوارض پس از جراحی قلب بیماران بالغ بستری در ICU جراحی قلب بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
20920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه مجریپایان یافتهبلي
21911157بررسی مقایسه ای تاثیر تهویه حمایت فشاری و تهویه حمایت فشاری با حجم مطمئن بر جداسازی از تهویه مکانیکی در بیماران بعد از عمل جراحی قلبمجریپایان یافتهبلي
22910249بررسی اثر ترانکسامیک اسید همراه با فیبرینوژن در کنترل خونریزی مدیاستینال پس از اعمال جراحی دریچه ای قلبمجریپایان یافتهبلي
23980574تعیین فراوانی، ریسک فاکتورها و پیامدهای آسیب حاد کلیه در بیماران تحت عمل جراحی بیماری مادرزادی قلبهمکارعقد قراردادبلي
24980442بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده ی آنلاین ویدئویی بر اضطراب، افسردگی و رضایت بیماران بخش مراقبت های ویژه قلب بازهمکاردر دست اجرابلي
25980403بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش معکوس و مولتی مدیا بر فعالیت فیزیکی و وضعیت تنفسی بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی قلب بازهمکاردر دست اجرابلي
26960846بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش ایمنی کارکنان بیمارستانهمکاردر دست اجرابلي
27960252بررسی میزان تغییرات رکورتمان ریوی براساس معیارهای سونوگرافیک با دو روش انتخاب پیپ در بیماران مبتلا به سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدیدهمکارپایان یافتهبلي
28960096بررسی مقایسه‎ای عملکرد کلیوی بیماران بر اساس معیار KDIGO در جراحی گرافت بای‎پس کرونری در دو روش تحت پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ در بیماران با سندروم برون ده قلبی پایین پس از عملهمکارپایان یافتهبلي
29941516بررسی شیوع آسیب حاد کلیه(AKI) و نیز ارتباط این وضعیت با عاقبت بیماری در بیماران بستری در ICU مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) از فروردین 95 تا فروردین 96همکارپایان یافتهخير
30941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
31941271مقایسه اثر دو روش شستشوی مداوم و متناوب بر حفظ باز بودن و عوارض خط شریانی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
32940412بررسی اثر بخشی مومیایی در دردوترمیم استرنوتومی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونری بدون پمپهمکارپایان یافتهبلي
33940374بررسی کارایی و عوارض جانبی استفاده از سیستم هموواک در درناژ اعمال جراحی قلب اطفالهمکارپایان یافتهبلي
34930691ایجاد پایگاه داده‌ (database) بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی ده سال های 1385 تا 1395؛ بررسی توصیفی و تحلیل بر روی پارمتر های قبل، حین و بعد از عملهمکارپایان یافتهبلي
35930222بررسی تاثیر کاربرد سرما‌ و استنشاق اسانس اسطوخودوس بر درد و اضطراب ناشی از خارج‌سازی لوله‌سینه‌ای در بیماران تحت جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
36930142بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی قلب اطفالهمکارپایان یافتهبلي
37930121بستن استرنوم به ورش Wire-Box: بررسی امنیت و کارایی در بستن برش های استرنومهمکارپایان یافتهبلي
38921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
39921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIهمکارپایان یافتهبلي
40921399طراحی یک رجیستری بالینی برای بیماران مراقبت‌های ویژه و تطبیق، بومیسازی و اعتبار سنجی مدلهای پیشگویی APACHE و SAPS برای بخشهای مراقبت‌های ویژه در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
41920877بررسی حوادث ناخواسته و اندازه گیری آسیب ناشی از آن با استفاده از trigger tool در بخش مراقبتهای ویژههمکارپایان یافتهخير
42920264بررسی اثر استامینوفن وریدی بر پارامترهای همودینامیک بدنبال لوله گذاری داخل تراشه و درد بعد عمل جراحی سزارین.همکارپایان یافتهخير
43920252مقایسه اثرات رانیتیدین وریدی به دوروش انفوزیون مداوم و بولوس متناوب بر PH معده دربیماران بستری در ICU جراحیهمکارپایان یافتهبلي
44910981عوارض تست آپنه در تایید مرگ مغزیهمکارپایان یافتهبلي
45910289بررسی اثر تجویز آمینواسید بر هیپوترمی حین بیهوشی عمومی در عمل جراحی هیپوسپادیاس در اطفال گروه سنی 2 تا 6 سالهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974077Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Isolated CABG Surgery: a Prospective Cohort StudyISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397اول و مسئول
2972930Monitoring of Storage and Transportation Temperature Conditions in Red Blood Cell Units: A Cross-Sectional StudyISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1398دوم
3971868Effectiveness of intervention due to feedback on errors arising from inappropriate transportation and storage of blood bags in hospitals: a quasi-experimental studyPMCElectronic Physician1397دوم
4971487The prospective validation of EuroSCORE II risk scoring system for patients underwent cardiac surgeryscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397مسئول
5971025Selenium, Vitamin C and N-Acetylcysteine do not Reduce the Risk of Acute Kidney Injury after Off-Pump CABG: a Randomized Clinical TrialISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397اول و مسئول
6970658Causes of dysfunctional ventilator y weaning response after cardiac sure-greySID/Iranmedex/Magiranپرستاری قلب و عروق1396سوم
7964451External Validation of European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II (EuroSCORE II) for Risk Prioritization in an Iranian PopulationISIBrazilian journal of cardiovascular surgery1396مسئول
8963270Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Congenital Heart Surgery: A Prospective Observational StudyPMCIndian Journal of Critical Care Medicine1396اول و مسئول
9962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396پنجم
10961507Effect of Instructional Videos on Postoperative Respiratory Function in Patients Undergoing Off-Pump Open Heart SurgeryCinahlEvidence based Care Journal1395چهارم
11961506THE EFFECT OF EDUCATIONAL VIDEOS ON PREOPERATION ANXIETY AMONG PATIENTS BEFORE UNDERGOING OPEN HEART SURGERYWITHOUT PUMPCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395چهارم
12960388Comparing the Effect of Continuous versus Intermittent flushing on Maintaining Patency of Arterial Line after Coronary Artery Bypass Graft Surgeryscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
13960286Efficacy of Ascorbic Acid on Reducing the Development of Contrast-Induced NephropathyEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395مسئول
14960285Comparing the Effect of Continuous and Intermittent Irrigation Techniques on Complications of Arterial Catheter and Partial Thromboplastin Time in Patients Following Coronary Artery Bypass Grafting SurgeryCinahlEvidence-based Care Journal1396سوم
15954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395مسئول
16951684Exogenous Fibrinogen Pertains Beneficial Effects in Managing Post-Cardiac Surgery Bleeding: A Randomized Clinical Trialindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395مسئول
17950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395سوم
18950171Left Brachiocephalic Vein Cannulation in Bicaval Venous DrainageISITexas Heart Institute Journal1395سوم
19943389procalcitonin, a reliable biomarker in management of sepsisISCArchives of Anesthesiology and Critical Care1394اول
20943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394سوم
21942588Does Airway Pressure Release Ventilation Mode Make Difference in Cardiopulmonary Function of ICU Patients?SID/Iranmedex/MagiranJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394چهارم
22941789Effect of Intravenous Acetaminophen (Paracetamol) on Hemodynamic Parameters Following Endotracheal Tube Intubation and Postoperative pain in caesarean section surgeryscopusAnesthesiology and Pain Medicine1394مسئول
23940839General anesthesia with remifentanil for cesarean section in a parturient with severe mitral and tricuspid regurgitationSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1394اول و مسئول
24940601The Thoracic Surgical Patient: Initial Postoperative CarescopusSeminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia1381اول
25940397Mediastinal Packing for Intractable Coagulopathy in Acute Aortic Dissection (Types 1 and 2 DeBakey): A Life-Saving Technique—Report of ExperiencesPMCCase Reports in Critical Care1394چهارم
26940396An Investigation of Safety and Efficacy of Intravenous Paracetamol in Pain Management Following Cardiac SurgeryISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
27935067ATYPICAL PRESENTATION OF LARGE CARDIAC LYMPHANGIOMA ENCASING PULMONARY ARTERY AND RIGHT CORONARY ARTERY IN A YOUNG FEMALE, A CASE REPORTindex copernicusInternational Journal of Bioassays1394مسئول
28934928Infective Endocarditis Presented as a Right Atrium Mass in a Patient with ULCERATIVE ColitisPMCCase Reports in Cardiology1394مسئول
29934660Comparing of two methods sternal skin repair in Diabetic patients with CABG for prevention of sterna wound infection,in mashhad,iran(Emro (IMEMRPatient Safety and Quality Improvement Journal1394چهارم
30934643Comparing the effect of open and closed endotracheal suctioning on pain and oxygenation in post CABG patients under mechanical ventilationPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394دوم
31934561Hemodynamic Changes Following Endotracheal Intubation in Patients Undergoing Cesarean Section With General Anesthesia: Application of Glidescope® Videolaryngoscope Versus Direct LaryngoscopePMCAnesthesiology and Pain Medicine1394مسئول
32934541Sleep Apnea Syndrome after Posterior Fossa Surgery: A Case of Acquired Ondine's CursePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
33934424Blood bag temperature monitoring system.PMCStudies in health technology and informatics1393دوم
34934421Right-sided reverse T composite arterial grafting to complete revascularisation of the right coronary arteryPMCBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1393سوم
35932233Comparing the Impact of Intraperitoneal Hydrocortisone With Bupivacaine on Postoperative Pain After Laparoscopic CholecystectomyPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول و مسئول
36931412Comparison of the effect of pressure support ventilation and volume assured pressure support ventilation on weaning patients off mechanical ventilation after cardiac surgeryCinahlفصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
37931301Comparing the Effect of Open and Closed Endotracheal Suctioning on Patients’ Hemodynamic Factors after Coronary Artery Bypass Grafting under Mechanical VentilationChemical Abstractافق دانش1393دوم
38930775Evaluation of the Effect of Amino Acid Administration on Hypothermia during General Anesthesia in Hypospadias Surgery on Children Aged 2 to 6 YearsISIInternational Journal of Pediatrics1393سوم
39930697Intraperitoneal Hydrocortisone plus Bupivacaine administration For Pain Relief after Laparoscopic Cholecystectomy, A Comparison with Bupivacaine AloneISCJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
40930696Effect of Intravenous Ketamine on Prevention of Postoperative Shivering: A Comparison with Intravenous PethedineSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
41930693Hemodynamic Changes Following Endotracheal Intubation with GlidescopeR Video-Laryngoscope in Patients with Untreated HypertensionPMCResearch in Cardiovascular Medicine1393مسئول
42930692Esophageal cancer occurrence in Southeastern IranISIJournal of Research in Medical Sciences1389چهارم
43930213The effect of Tranexamic acid on cardiac surgery bleedingSID/Iranmedex/MagiranREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1392مسئول
44930212A Comparison Between Intravenous Acetaminophen (Paracetamol) and Intravenous Meperidine in Postoperative Pain Reduction of Patients Undergoing AppendectomySID/Iranmedex/MagiranRazavi International Journal of Medicine1392پنجم
45925008Decreasing ventricular infections through the use of a ventriculostomy placement bundle: experience at a single institution Clinical articlePMCJournal of neurosurgery1391دوم
46924849The effect of interpleural block with pethidine on pain intensity in rib fracturesSID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1383
47924826مقایسه تغییرات همودینامیک و زمان ریکاوری رمی فنتانیل و پروپوفول با آلفنتانیل و پروپوفول در بیهوشی جراحی کاتاراکتSID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1384
48924820Sub-Tenon Atracurium Injection in Rabbit Eyes; a Histopathologic StudyPMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH1387
49924811بررسی فراوانی اختلالات سدیم در بیماران ضربه مغزی و رابطه آن با میزان مرگ و میر در بخش مراقبت های ویژهSID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1386
50924809Intraperitoneal hydrocortisone for pain relief after laparoscopic cholecystectomyPMCSaudi Journal of Anaesthesia1391مسئول
51924806A comparative study of alfentanil and remifentanil on hemodynamic parameters following induction and endotracheal intubation in controlled hypertensive patients undergoing cataract surgerySID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1386
52924757THE USE OF REMIFENTANIL IN GENERAL ANESTHESIA FOR CESAREAN SECTION IN A PARTURIENT WITH SEVERE MITRAL STENOSIS AND PULMONARY EDEMAPMCMiddle East Journal of Anesthesiology1388مسئول
53924756A comparative study of the effect of interpleural block with pethedine and intercostal block with bupivacaine on pulmonary function in patients with rib fracturesChemical Abstracthedan Journal of Research in Medical Sciences1383مسئول
54924755Comparison of the Intersurgical Solus laryngeal mask airway and the i-gel supralaryngeal deviceISIAnaesthesia1389مسئول
55924727Successful treatment of cardiogenic shock with an intra-aortic balloon pump following aluminium phosphide poisoningPMCArchives of Industrial Hygiene and Toxicology1392پنجم به بعد
56924726The effect of Pre-incision skin infiltration with Lidocaine on postoperative pain following abdominal hysterectomyسایر سایت‏های تخصصیJournal of surgery and Trauma1392مسئول
57924725A comparative study of different doses of dexamethasone on postoperative nausea and vomiting following anesthesia for cataract surgeryChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390مسئول
58924724Comparison of the effects of different doses of cisatracurium on appropriate time for endotracheal intubation and hemodynamic changes during anesthesiaChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390مسئول
59924723Comparison of APACHE II, Adjusted APACHE II and TRISS Scores in Predicting Mortality Rate in Head Trauma Patients Admitted to ICU at Khatam-al-Anbia Hospital of ZahedanChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1388اول و مسئول
60924722The Prophylactic Effect Of Rectal Acetaminophen On Postoperative Pain And Opioid Requirements After Adenotonsillectomy In ChildrenPMCmiddle east journal of anesthesiology1388مسئول
61924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392مسئول
62923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973710اثر مهارکنندههای پمپ پروتون (پنتاپرازول) روی اریتمی و هایپومنیزیمی به دنبال جراحی بای پس قلبی آف پمپششمین کنگره ی بین الملی مراقبت های ویژهتهرانسخنرانی1397خير
2964379Effects of Dexmedetomidine on Heart Arrhythmia Prevention in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Clinical Trial6th Iranian Joint Cardiovascular Congressتهرانسخنرانی1396خير
3954224هموگلوبین و هماتوکریت، شاخص های ارزشمند پیش آگهی: رویکرد به ترانسفوزیون آزادششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
4954222آسیب حاد کلیه در بیماران سوختگی: یک مطالعه آینده نگرششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
5952014Educational Workshops: a quick way to development of professional competence of nurses and improvement of poisoned patients outcome12TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392خير
6950248استفاده از پروکلسی تونین برای تشخیص سپسیس و پیش بینی مرگ و میر در بیماران بدحال سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394خير
7934653مقایسه دو روش ترمیم پوست استرنوم در بیماران دیابتی کاندید عمل کرونری در بیمارستان امام رضا(ع)-گذشته نگراولین کنگره بین المللی استراتزیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11553مراقبتهای ویژه(فینک)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1110سیم پلاک استرنوم1392/11/27025990nf>, حسین اعظمی , محمد عباسی تشنیزی , شهرام امینی , علیرضا سپهری شاملو

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه