شهرام  امینی

 فعالیت های پژوهشی

 

شهرام امینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شهرام امینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : aminish@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1372دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیهوشیپزشک متخصص1376دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مراقبت های ویژهفلوشیپ1390دانشکاه فلوریدا

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان - زاهدان - ایران1376/08/151392/03/19
عضو هیات علمی = دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد - ایران1392/03/20

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951291تاثیر داروی دکسمدتومدین بر پیامد بیماران بالغ با اعتیاد به مواد مخدر تحت جراحی عروق کرونر قلب بدون پمپ قلبی ریویمجریعقد قراردادبلي
2940056بررسی ارتباط سن خون تزریق شده با اشباع اکسیژن ورید مرکزی در بیماران جراحی قلبمجریپایان یافتهبلي
3931409تاثیر مایع درمانی مبتنی برهدف به کمک مانیتور داپلر داخل مری، بر پیامد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر بدون پمپ مجریپایان یافتهبلي
4931002مقایسه تاثیر سلنیوم ، در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلب با استفاده از پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهبلي
5930948اثر مهار کننده پمپ پروتون (پنتوپرازول) بر روی آریتمی و هیپومنیزمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بروش بدون پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهخير
6930616بررسی دمای بسته های خون در فرایند نگهداری و جابجایی آنها در بیمارستانمجریپایان یافتهبلي
7930481تأثیر انجام فیزیوتراپی تنفسی توسط پرستاران بر میزان درد، اکسیژناسیون، شاخص های همودینامیک و ظرفیت دمی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر قلب مجریدر دست اجرابلي
8930444تأثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه‌هوایی بر پارامترهای همودینامیک بیماران بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر مجریپایان یافتهبلي
9930357بررسی شیوع وریسک فاکتورهای اسیب حاد کلیوی (AKI) بدنبال جراحی قلب بازمجریپایان یافتهخير
10930285تاثیر انفوزیون اینترالیپید 20%بر بهبودبرون ده قلبی پس از عمل جراحی قلب بازبزرگسالانمجریپایان یافتهبلي
11930080مقایسه تاثیر سلنیوم ، ویتامین C و N – استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهبلي
12922014بررسی مدت زمان جداسازی بیماران از تهویه مکانیکی بعد از اعمال جراحی قلب و علل طولانی شدن آنمجریپایان یافتهخير
13922012بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی عروق کرونر قلبمجریدر دست اجراخير
14922011مقایسه مدلهای II EuroSCORE و STS و APACHE II برای پیش بینی میزان مرگ ومیر و عوارض پس از جراحی قلب بیماران بالغ بستری در ICU جراحی قلب بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
15920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه مجریپایان یافتهبلي
16920804بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران تحت بایپس کرونری با استفاده از پمپ قلبی-ریوی بستری در بخش مراقبتهای ویژه مجریدر دست اجرابلي
17911157بررسی مقایسه ای تاثیر تهویه حمایت فشاری و تهویه حمایت فشاری با حجم مطمئن بر جداسازی از تهویه مکانیکی در بیماران بعد از عمل جراحی قلبمجریپایان یافتهبلي
18910249بررسی اثر ترانکسامیک اسید همراه با فیبرینوژن در کنترل خونریزی مدیاستینال پس از اعمال جراحی دریچه ای قلبمجریپایان یافتهبلي
19941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
20941271مقایسه اثر دو روش شستشوی مداوم و متناوب بر حفظ باز بودن و عوارض خط شریانی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
21940479مقایسه ی ایروی سوپراگلوتیکi-gel با ماسک لارنژیال کلاسیک در کودکان تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومیهمکاردر دست اجرابلي
22940412بررسی اثر بخشی مومیایی در دردوترمیم استرنوتومی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونری بدون پمپهمکارپایان یافتهبلي
23940409بررسی علل بستری و نیاز به عمل جراحی مجدد در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه درفاصله سالهای 1394-1389 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (عهمکاردر دست اجرابلي
24940374بررسی کارایی و عوارض جانبی استفاده از سیستم هموواک در درناژ اعمال جراحی قلب اطفالهمکارعقد قراردادبلي
25931041مقایسه مایع درمانی کریستالوئید +کلوئید و کریستالوئید +FFP در احیای اولیه بیماران با سوختگی بیش از 30 درصد براساس فرمول Brookeهمکاردر دست اجراخير
26930691ایجاد پایگاه داده‌ (database) بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی ده سال های 1385 تا 1395؛ بررسی توصیفی و تحلیل بر روی پارمتر های قبل، حین و بعد از عملهمکارعقد قراردادبلي
27930222بررسی تاثیر کاربرد سرما‌ و استنشاق اسانس اسطوخودوس بر درد و اضطراب ناشی از خارج‌سازی لوله‌سینه‌ای در بیماران تحت جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
28930142بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی قلب اطفالهمکارپایان یافتهبلي
29930121بستن استرنوم به ورش Wire-Box: بررسی امنیت و کارایی در بستن برش های استرنومهمکارپایان یافتهبلي
30922651بررسی اثرات کراتاگوس بر شاخص های قلبی عروقی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونرهمکاردر دست اجراخير
31921895مقایسه فراوانی بروز عوارض بعد از عمل جراحی بای پس کروناری در بیماران وابسته به مواد مخدر با سایر بیماران در بخش مراقبتهای ویژه - بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
32921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
33921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIهمکارپایان یافتهبلي
34921399طراحی یک رجیستری بالینی برای بیماران مراقبت‌های ویژه و تطبیق، بومیسازی و اعتبار سنجی مدلهای پیشگویی APACHE و SAPS برای بخشهای مراقبت‌های ویژه در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
35921011بررسی ایمنی، اثربخشی و کاهش هزینه استفاده حین عمل از اتوترانسفوزیون در بیماران تحت بای پاس بدون پمپ عروق کرونر مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1392همکاردر دست اجراخير
36920877بررسی حوادث ناخواسته و اندازه گیری آسیب ناشی از آن با استفاده از trigger tool در بخش مراقبتهای ویژههمکارپایان یافتهخير
37920264بررسی اثر استامینوفن وریدی بر پارامترهای همودینامیک بدنبال لوله گذاری داخل تراشه و درد بعد عمل جراحی سزارین.همکارپایان یافتهخير
38920252مقایسه اثرات رانیتیدین وریدی به دوروش انفوزیون مداوم و بولوس متناوب بر PH معده دربیماران بستری در ICU جراحیهمکارپایان یافتهبلي
39910981عوارض تست آپنه در تایید مرگ مغزیهمکارپایان یافتهبلي
40910891مقایسه دو روش برداشتن باز و اندوسکوپیک ورید صافن در بیماران بای پس کرونری از نظر پیامدهای بالینی و آسیب شناسی در بیماران بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)‌مشهدهمکارعقد قراردادبلي
41910289بررسی اثر تجویز آمینواسید بر هیپوترمی حین بیهوشی عمومی در عمل جراحی هیپوسپادیاس در اطفال گروه سنی 2 تا 6 سالهمکارپایان یافتهبلي
42950700بررسی اپیدمیولوژیک پنج ساله سوختگی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضای مشهد بین سالهای 89 تا 94ناظرعقد قراردادبلي
43941049بررسی اثر کپسول زنجبیل خوراکی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیناظرپایان یافتهبلي
44940701بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393ناظرپایان یافتهبلي
45931711تاثیر هایپراینفلیشن ریه به روش دستی بر عملکرد ریوی و آتلکتازی در بیماران جراحی شده و تحت حمایت لوله تیناظرپایان یافتهبلي
46931038تعیین فراوانی و الگوی مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از نمونه های پوستی ارسالی از بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) طی سال 1393تا 1394ناظردر دست اجراخير
47930719مقایسه اثرات سایمتدین وریدی به دوروش انفوزیون مداوم و بولوس متناوب بر PH معده دربیماران بستری در ICU جراحیناظردر دست اجراخير
48922675بررسی تجویز دوزهای متناوب و انفوزیون مداوم ان- استیل سیستئین روی سطوح ظرفیت تام آنتی اکسیدان بدن واسترس اکسیداتیو در بیماران سپتیک بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع)ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396پنجم
2961507Effect of Instructional Videos on Postoperative Respiratory Function in Patients Undergoing Off-Pump Open Heart SurgeryCinahlEvidence based Care Journal1395چهارم
3961506THE EFFECT OF EDUCATIONAL VIDEOS ON PREOPERATION ANXIETY AMONG PATIENTS BEFORE UNDERGOING OPEN HEART SURGERYWITHOUT PUMPCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395چهارم
4960388Comparing the Effect of Continuous versus Intermittent flushing on Maintaining Patency of Arterial Line after Coronary Artery Bypass Graft Surgeryscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
5960286Efficacy of Ascorbic Acid on Reducing the Development of Contrast-Induced NephropathyEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395مسئول
6960285Comparing the Effect of Continuous and Intermittent Irrigation Techniques on Complications of Arterial Catheter and Partial Thromboplastin Time in Patients Following Coronary Artery Bypass Grafting SurgeryCinahlEvidence-based Care Journal1396سوم
7954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395مسئول
8951684Exogenous Fibrinogen Pertains Beneficial Effects in Managing Post-Cardiac Surgery Bleeding: A Randomized Clinical Trialindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395مسئول
9950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395سوم
10950171Left Brachiocephalic Vein Cannulation in Bicaval Venous DrainageISITexas Heart Institute Journal1395سوم
11943389procalcitonin, a reliable biomarker in management of sepsisISCArchives of Anesthesiology and Critical Care1394اول
12943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394سوم
13942588Does Airway Pressure Release Ventilation Mode Make Difference in Cardiopulmonary Function of ICU Patients?SID/Iranmedex/MagiranJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394چهارم
14941789Effect of Intravenous Acetaminophen (Paracetamol) on Hemodynamic Parameters Following Endotracheal Tube Intubation and Postoperative pain in caesarean section surgeryscopusAnesthesiology and Pain Medicine1394مسئول
15940839General anesthesia with remifentanil for cesarean section in a parturient with severe mitral and tricuspid regurgitationSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1394اول و مسئول
16940601The Thoracic Surgical Patient: Initial Postoperative CarescopusSeminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia1381اول
17940397Mediastinal Packing for Intractable Coagulopathy in Acute Aortic Dissection (Types 1 and 2 DeBakey): A Life-Saving Technique—Report of ExperiencesPMCCase Reports in Critical Care1394چهارم
18940396An Investigation of Safety and Efficacy of Intravenous Paracetamol in Pain Management Following Cardiac SurgeryISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
19935067ATYPICAL PRESENTATION OF LARGE CARDIAC LYMPHANGIOMA ENCASING PULMONARY ARTERY AND RIGHT CORONARY ARTERY IN A YOUNG FEMALE, A CASE REPORTindex copernicusInternational Journal of Bioassays1394مسئول
20934928Infective Endocarditis Presented as a Right Atrium Mass in a Patient with ULCERATIVE ColitisPMCCase Reports in Cardiology1394مسئول
21934660Comparing of two methods sternal skin repair in Diabetic patients with CABG for prevention of sterna wound infection,in mashhad,iran(Emro (IMEMRPatient Safety and Quality Improvement Journal1394چهارم
22934643Comparing the effect of open and closed endotracheal suctioning on pain and oxygenation in post CABG patients under mechanical ventilationPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394دوم
23934561Hemodynamic Changes Following Endotracheal Intubation in Patients Undergoing Cesarean Section With General Anesthesia: Application of Glidescope® Videolaryngoscope Versus Direct LaryngoscopePMCAnesthesiology and Pain Medicine1394مسئول
24934541Sleep Apnea Syndrome after Posterior Fossa Surgery: A Case of Acquired Ondine's CursePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
25934424Blood bag temperature monitoring system.PMCStudies in health technology and informatics1393دوم
26934421Right-sided reverse T composite arterial grafting to complete revascularisation of the right coronary arteryPMCBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1393سوم
27932233Comparing the Impact of Intraperitoneal Hydrocortisone With Bupivacaine on Postoperative Pain After Laparoscopic CholecystectomyPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول و مسئول
28931412Comparison of the effect of pressure support ventilation and volume assured pressure support ventilation on weaning patients off mechanical ventilation after cardiac surgeryCinahlفصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
29931301Comparing the Effect of Open and Closed Endotracheal Suctioning on Patients’ Hemodynamic Factors after Coronary Artery Bypass Grafting under Mechanical VentilationChemical AbstractQuarterly of Horizon of Medical Sciences1393دوم
30930775Evaluation of the Effect of Amino Acid Administration on Hypothermia during General Anesthesia in Hypospadias Surgery on Children Aged 2 to 6 YearsscopusInternational Journal of Pediatrics1393سوم
31930697Intraperitoneal Hydrocortisone plus Bupivacaine administration For Pain Relief after Laparoscopic Cholecystectomy, A Comparison with Bupivacaine AloneISCJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
32930696Effect of Intravenous Ketamine on Prevention of Postoperative Shivering: A Comparison with Intravenous PethedineSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
33930693Hemodynamic Changes Following Endotracheal Intubation with GlidescopeR Video-Laryngoscope in Patients with Untreated HypertensionPMCResearch in Cardiovascular Medicine1393مسئول
34930692Esophageal cancer occurrence in Southeastern IranISIJournal of Research in Medical Sciences1389چهارم
35930213The effect of Tranexamic acid on cardiac surgery bleedingSID/Iranmedex/MagiranREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1392مسئول
36930212A Comparison Between Intravenous Acetaminophen (Paracetamol) and Intravenous Meperidine in Postoperative Pain Reduction of Patients Undergoing AppendectomySID/Iranmedex/MagiranRazavi International Journal of Medicine1392پنجم
37925008Decreasing ventricular infections through the use of a ventriculostomy placement bundle: experience at a single institution Clinical articlePMCJournal of neurosurgery1391دوم
38924849The effect of interpleural block with pethidine on pain intensity in rib fracturesSID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1383
39924826مقایسه تغییرات همودینامیک و زمان ریکاوری رمی فنتانیل و پروپوفول با آلفنتانیل و پروپوفول در بیهوشی جراحی کاتاراکتSID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1384
40924820Sub-Tenon Atracurium Injection in Rabbit Eyes; a Histopathologic StudyPMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH1387
41924811بررسی فراوانی اختلالات سدیم در بیماران ضربه مغزی و رابطه آن با میزان مرگ و میر در بخش مراقبت های ویژهSID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1386
42924809Intraperitoneal hydrocortisone for pain relief after laparoscopic cholecystectomyPMCSaudi Journal of Anaesthesia1391مسئول
43924806A comparative study of alfentanil and remifentanil on hemodynamic parameters following induction and endotracheal intubation in controlled hypertensive patients undergoing cataract surgerySID/Iranmedex/MagiranJournal Of Iranian Society Of Anaesthesiology & Intensive Care1386
44924757THE USE OF REMIFENTANIL IN GENERAL ANESTHESIA FOR CESAREAN SECTION IN A PARTURIENT WITH SEVERE MITRAL STENOSIS AND PULMONARY EDEMAPMCMiddle East Journal of Anesthesiology1388مسئول
45924756A comparative study of the effect of interpleural block with pethedine and intercostal block with bupivacaine on pulmonary function in patients with rib fracturesChemical Abstracthedan Journal of Research in Medical Sciences1383مسئول
46924755Comparison of the Intersurgical Solus laryngeal mask airway and the i-gel supralaryngeal deviceISIAnaesthesia1389مسئول
47924727Successful treatment of cardiogenic shock with an intra-aortic balloon pump following aluminium phosphide poisoningPMCArchives of Industrial Hygiene and Toxicology1392پنجم به بعد
48924726The effect of Pre-incision skin infiltration with Lidocaine on postoperative pain following abdominal hysterectomyسایر سایت‏های تخصصیJournal of surgery and Trauma1392مسئول
49924725A comparative study of different doses of dexamethasone on postoperative nausea and vomiting following anesthesia for cataract surgeryChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390مسئول
50924724Comparison of the effects of different doses of cisatracurium on appropriate time for endotracheal intubation and hemodynamic changes during anesthesiaChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390مسئول
51924723Comparison of APACHE II, Adjusted APACHE II and TRISS Scores in Predicting Mortality Rate in Head Trauma Patients Admitted to ICU at Khatam-al-Anbia Hospital of ZahedanChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1388اول و مسئول
52924722The Prophylactic Effect Of Rectal Acetaminophen On Postoperative Pain And Opioid Requirements After Adenotonsillectomy In ChildrenPMCmiddle east journal of anesthesiology1388مسئول
53924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392مسئول
54923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954224هموگلوبین و هماتوکریت، شاخص های ارزشمند پیش آگهی: رویکرد به ترانسفوزیون آزادششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
2954222آسیب حاد کلیه در بیماران سوختگی: یک مطالعه آینده نگرششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
3952014Educational Workshops: a quick way to development of professional competence of nurses and improvement of poisoned patients outcome12TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392خير
4950248استفاده از پروکلسی تونین برای تشخیص سپسیس و پیش بینی مرگ و میر در بیماران بدحال سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394خير
5934653مقایسه دو روش ترمیم پوست استرنوم در بیماران دیابتی کاندید عمل کرونری در بیمارستان امام رضا(ع)-گذشته نگراولین کنگره بین المللی استراتزیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11553مراقبتهای ویژه(فینک)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1110سیم پلاک استرنوم1392/11/27025990nf>, حسین اعظمی , محمد عباسی تشنیزی , شهرام امینی , علیرضا سپهری شاملو

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه