حمیدرضا  ریحانی
خلاصه عملکرد حمیدرضا  ریحانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیدرضا ریحانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا ریحانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ReihaniHR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970565طراحی نرم افزار شبیه سازی احیای قلبی ریویمجریدر دست اجرابلي
2960500بررسی وجود نمودار پلتیسموگرافی و میزان SPo2 در حین احیاء قلبی و ریوی در بیماران دچار ایست قلبی ریوی و ارتباط آن با کیفیت CPR و نیاز بیمار به CPR در ۲۴ ساعت آیندهمجریپایان یافتهبلي
3950658مقایسه کارایی مدل هایWPS، HOTEL, EWS, , TTS, RLD, SCSدر پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطوح تریاژ 1 و 2مجریپایان یافتهبلي
4950612بررسی فراوانی استفاده از داروهای دارای تداخل با وارفارین در بیماران مبتلا به وارفارین توکسیسیتی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد در شش ماهه اول سال 1396مجریپایان یافتهبلي
5940513بررسی بیماران مسن مراجعه کننده باضعف عمومی به اورژانس بیمارستان امام رضا ازجهت تشخیص نهایی ,اقدامات تشخیصی, سیربیماری درسال1394-1395مجریپایان یافتهبلي
6940512مقایسه میزان تطابق سطح تریاژ تعیین شده بدو ورود بیماروقضاوت بالینی دستیارطب اورژانس وامتیاز سوفای تعدیل شده از میزان میرایی بیماران پذیرش شده دراورژانس عدالتیان مشهد از خردادماه95 تاآبان ماه1395مجریپایان یافتهبلي
7930282بررسی تغییرات پارامترهای آنالیز گازهای خونی وریدی دراندام مبتلا به ترومبوز عروق عمقی) در مقایسه با اندام غیر درگیرمجریپایان یافتهبلي
8930281بررسی سطح سرمی D-dimer در انژین ناپایدار و آنفارکتوس میوکارد و ارتباط ان با تغییرات نوار قلب سریال و تروپونینمجریپایان یافتهبلي
9930280بررسی نقش سونوگرافی در تعیین نبض کاروتید در بیماران ایست قلبی در حین عملیات احیامجریپایان یافتهبلي
10920737بررسی دقت سونوگرافی معمولی(Compression)در بیماران مبتلا به ترمبوز وریدهای عمقی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهد مجریپایان یافتهبلي
11920717مقایسه تاثیر دو روش احیای قلبی- ریوی همراه با فشار شکمی متناوب و احیای قلبی- ریوی رایج بر میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بقای 24 ساعته بیماران دچار ایست قلبی-تنفسیمجریپایان یافتهبلي
12920695بررسی تاثیر استفاده از چک لیست در میزان دقت تفسیر الکتروکاردیوگرام توسط کارورزان گروه پزشکیمجریپایان یافتهبلي
13910796بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در بیماران مراجعه کننده با علائم پنومونی به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
14910389بررسی بیماران ترومای متعدد ارجاعی به مرکز ترومای هاشمی نژاد از نظر مکانیزم، نوع و شدت آسیبمجریپایان یافتهبلي
15910314بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در اور‍ﮊانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
16910021بررسی فراوانی یافته های اتفاقی ریوی و قلبی در سی تی آنژیوگرافی شریان ریوی در بیماران ارجاعی به بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
17901059بررسی تأثیر آموزش با استفاده از شبیه سازها بر عملکردکارورزان پزشکی در مراقبت قلبی و عروقی پیشرفتهمجریپایان یافتهبلي
18900516ارزیابی رضایتمندی بیماران بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
19980584ارزیابی تاثیر آموزش با پمفلت و پوسترهای آموزشی در افزایش میزان آگاهی دانشجویان رشته های غیر پزشکی از علایم سکته حاد مغزیهمکاردر دست اجرابلي
20970446به کارگیری مدل چهار مولفه ای طراحی آموزشی (4C/ID) جهت طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی آموزش کل نگرانه در برنامه درسی پزشکی عمومیهمکاردر دست اجراخير
21961233بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاههای علوم پزشکی کشورهمکاردر دست اجراخير
22960826بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش های اورژانس بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
23960643شناسایی عوامل مرتبط با ترخیص رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد با استفاده از روش¬های آماری و هوش مصنوعیهمکارپایان یافتهبلي
24950572مقایسه کارایی مدل هایSAPS2 ، APACHE2 ، ATL ، RAPS ، REMS و GS در پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطوح تریاژ 1 و 2 .همکارپایان یافتهبلي
25950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
26950021بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی طب اورژانس در ایران و دانشگاه های منتخب جهانهمکارپایان یافتهبلي
27941594رزیابی سیستم¬های امتیازدهی APACHEIV,APACHEII,MSOFA,SOFA به عنوان شاخص مراقبتی و پیشگویی¬کننده مرگ 24 ساعته، در اورژانس عدالتیانهمکارپایان یافتهبلي
28922302ارزیابی شریان های ریوی از نظر شواهد آمبولی ریه در سی تی اسکن بدون ماده ی حاجب قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) ، مشهد،1392-1390همکارپایان یافتهبلي
29920466مقایسه ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983411The Effects of Using Checklists on Electrocardiogram Interpretation: A Cross- Sectional Study on Medical InternsPMCAdvances in Medical Education and Practice1398اول
2981827Identification or related factors to discharge against medical advice in an emergency department: A cross sectional studyISCمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1397دوم
3974370Comparison of Diagnostic Value of Clinical Examination and Routine Radiography in Diagnosis of Chest Injury in Stable Blunt Trauma PatientsISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397چهارم
4972341Educational and Managerial Policy Making to Reduce Workplace Violence Against Nurses: An Action Research StudyPMCiranian journal of nursing and midwifery research1397پنجم
5971721Epidemiological Characteristics of Road Traffic Injured Patients Transferred by Air Medical ServiceISITRAUMA MONTHLY1397چهارم
6971565KNOWLEDGE AND CAPABILITIES EVALUATION OF MEDICAL STUDENTS (INTERNS) OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN PERFORMING CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) IN 2016-2017ISIJournal of Fundamental and Applied Sciences1397دوم
7964347Antibiotic Prescription Patterns in an Academic Emergency Department in IranISIWORLD FAMILY MEDICINE JOURNAL1396اول
8963411TENSION PNEUMOPERITONEUM: A RARE COMPLICATION AFTER ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHYISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1396چهارم
9963390The effect of physiologic dose of intravenous hydrocortisone in patients with refractory septic shock: a randomized control trialISCJournal of Emergency Practice and Trauma1396پنجم
10963389Characteristics of road traffic injuries in the second largest city of IranISCJournal of emergency practice and trauma1394سوم
11962955Assessment of Medical residents’ knowledge and familiarity with cardiopulmonary resuscitationChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396دوم
12962280-Hour survival after cardiopulmonary resuscitation is reduced in patients with diabetes mellitus24PMCJournal of Cardiovascular and Thoracic Research1396چهارم
13960653Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in IranMedlineChinese journal of traumatology1396اول
14960550A Young Woman with Acute Abdominal Pain Following Minor TraumaISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395سوم
15953573Survey of the Relationship Between End Tidal CO2 and Return of Spontaneous Circulation During Cardiopulmonary ResuscitationISCمجله پژوهش پرستاری ایران1395پنجم
16953269Multi-Organ Failure due to Paraquat Poisoning: Case Report and Review of LiteratureChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395اول
17953104Which technique is better for reduction of anterior shoulder dislocation? External Rotation or Milch method. A review of literatureChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
18953056Comparison of the Precision of Compression Ultrasonography and Duplex Sonography in Deep Venous Thrombosis Patientsسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395اول
19952550The Prognostic Value of Using Ultrasonography in Cardiac Resuscitation of Patients with Cardiac ArrestPMCInternational journal of biomedical science1395مسئول
20952255A young woman with puffy faceISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1395اول
21951606Is the inferior vena cava diameter measured by bedside ultrasonography valuable in estimating the intravascular volume in patients with septic shock?Chemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1395دوم
22950625A Comparison of the Effect of Interposed Abdominal Compression Cardiopulmonary Resuscitation and Standard Cardiopulmonary Resuscitation Methods on End-tidal CO2 and the Return of Spontaneous Circulation Following Cardiac Arrest: A Clinical TrialISIACADEMIC EMERGENCY MEDICINE1395چهارم
23943111THE ROLE OF LACTATE CLEARANCE AS A PREDICTOR OF ORGAN DYSFUNCTION AND MORTALITY IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSISPMCMater Sociomed1394سوم
24941326Comparing the Therapeutic Effectiveness of N-acetylcysteine with the Combination of N-acetyl Cysteine and Cimetidine in Acute Acetaminophen Toxicity: A Double-Blinded Clinical TrialPMCElectronic physician1394سوم
25941059How is the injury severity scored? a brief review of scoring systemsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
26941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393اول
27940986A BED-RIDDEN MAN WITH SUDDEN-ONSET DYSPNEAISIThe Journal of Emergency Medicine1394اول
28940674The correlation between end-tidal carbon dioxide and arterial blood gas parameters in patients evaluated for metabolic acid-base disordersPMCElectronic Physician1394پنجم به بعد
29935570Management of acute upper gastrointestinal bleeding: Clinical guidelinescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم به بعد
30935445The Effect of workplace violence prevention program on attitudes of nurses towards the management of violence and aggression in patients and their familiesISCفصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت1393سوم
31934608Pain management in emergency department: intravenous morphine vs. intravenous acetaminophenSID/Iranmedex/MagiranReviews in Clinical Medicine1394دوم
32933987Evaluation of violence of patients and their families against emergency nurses of Imam Reza Central Hospital in MashhadSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Critical Care Nursing1393سوم
33933253Management of GI bleedingscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم به بعد
34932968Comparison of educational effectiveness between lecture and demonstration based methods on emergency medical services providers of Mashhad cityin dealing with patients suspected of havingacute coronary syndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
35932372Improving advanced cardiovascular life support skills in medical students: simulation-based education approachindex copernicusjournal of emergency practice and trauma1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973432مقایسه ی ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدار13th Iranian Annual Congress of Emergency MedicineTehranپوستر1397خير
2972218ارتقای مهارتهای احیا قلبی ریوی پیشرفته در دانشجویان پزشکی: آموزش بر مبنای شبیه سازهاهمایش کشوری اموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
3970513الگوی تجویز آنتی بیوتیک در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)12th Annuls Congress on Emergency MedicineTehranپوستر1396خير
4932417ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بی کربنات در بیماران غیر انتوبه مشکوک به اختلال متابولیک حادهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1392خير
5932416ارزیابی دستیاران در دوره طب اورژانس: توانمندی های عمومی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393بله
6932415بهبود زمان در-نوار قلب در بیماران آنفارکتوس میوکارد با استقرار تریاژESIهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
7932414آیا آموزش بر مبنای شبیه سازی بر عملکرد احیای قلبی عروقی پیشرفته در دانشجویان پزشکی موثر است؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1911پروسیجر ها دربخش اورژانس1394ترجمه و تالیف
2868راهنماهای ملی طبابت بالینی ) 2(1392تالیف
32124درسنامه طب اورژانس برای کارآموزان و کارورزان پزشکی1397تالیف بخشی از کتاب
4151راهنمای نهادینه کرن سیستم تریاژ1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19512فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29453فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39319فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه