حمیدرضا  ریحانی

 فعالیت های پژوهشی

 

حمیدرضا ریحانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا ریحانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ReihaniHR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950658مقایسه کارایی مدل هایWPS، HOTEL, EWS, , TTS, RLD, SCSدر پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطوح تریاژ 1 و 2مجریدر دست اجرابلي
2950612بررسی فراوانی استفاده از داروهای دارای تداخل با وارفارین در بیماران مبتلا به وارفارین توکسیسیتی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد در شش ماهه اول سال 1396مجریدر دست اجرابلي
3940513بررسی بیماران مسن مراجعه کننده باضعف عمومی به اورژانس بیمارستان امام رضا ازجهت تشخیص نهایی ,اقدامات تشخیصی, سیربیماری درسال1394-1395مجریپایان یافتهبلي
4940512مقایسه میزان تطابق سطح تریاژ تعیین شده بدو ورود بیماروقضاوت بالینی دستیارطب اورژانس وامتیاز سوفای تعدیل شده از میزان میرایی بیماران پذیرش شده دراورژانس عدالتیان مشهد از خردادماه95 تاآبان ماه1395مجریپایان یافتهبلي
5930282بررسی تغییرات پارامترهای آنالیز گازهای خونی وریدی دراندام مبتلا به ترومبوز عروق عمقی) در مقایسه با اندام غیر درگیرمجریدر دست اجرابلي
6930281بررسی سطح سرمی D-dimer در انژین ناپایدار و آنفارکتوس میوکارد و ارتباط ان با تغییرات نوار قلب سریال و تروپونینمجریپایان یافتهبلي
7930280بررسی نقش سونوگرافی در تعیین نبض کاروتید در بیماران ایست قلبی در حین عملیات احیامجریپایان یافتهبلي
8920737بررسی دقت سونوگرافی معمولی(Compression)در بیماران مبتلا به ترمبوز وریدهای عمقی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهد مجریپایان یافتهبلي
9920717مقایسه تاثیر دو روش احیای قلبی- ریوی همراه با فشار شکمی متناوب و احیای قلبی- ریوی رایج بر میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بقای 24 ساعته بیماران دچار ایست قلبی-تنفسیمجریپایان یافتهبلي
10920695بررسی تاثیر استفاده از چک لیست در میزان دقت تفسیر الکتروکاردیوگرام توسط کارورزان گروه پزشکیمجریپایان یافتهبلي
11910796بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در بیماران مراجعه کننده با علائم پنومونی به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
12910389بررسی بیماران ترومای متعدد ارجاعی به مرکز ترومای هاشمی نژاد از نظر مکانیزم، نوع و شدت آسیبمجریپایان یافتهبلي
13910314بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در اور‍ﮊانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
14910021بررسی فراوانی یافته های اتفاقی ریوی و قلبی در سی تی آنژیوگرافی شریان ریوی در بیماران ارجاعی به بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
15901059بررسی تأثیر آموزش با استفاده از شبیه سازها بر عملکردکارورزان پزشکی در مراقبت قلبی و عروقی پیشرفتهمجریپایان یافتهبلي
16900516ارزیابی رضایتمندی بیماران بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
17960826بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش های اورژانس بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
18960643شناسایی عوامل مرتبط با ترخیص رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد با استفاده از روش¬های آماری و هوش مصنوعیهمکارعقد قراردادخير
19950572مقایسه کارایی مدل های SAPS2 ، APACHE2 ، ATL ، RAPS ، REMS و GS در پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطح تریاژ 1 و 2 در 24 ساعت اول.همکاردر دست اجرابلي
20950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
21941594رزیابی سیستم¬های امتیازدهی APACHEIV,APACHEII,MSOFA,SOFA به عنوان شاخص مراقبتی و پیشگویی¬کننده مرگ 24 ساعته، در اورژانس عدالتیانهمکارپایان یافتهبلي
22922302ارزیابی شریان های ریوی از نظر شواهد آمبولی ریه در سی تی اسکن بدون ماده ی حاجب قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) ، مشهد،1392-1390همکارپایان یافتهبلي
23920466مقایسه ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
24960492مقایسه سونوگرافیCompression 2point وCompression 3point در تشخیص ترومبوز ورید اندام تحتانی مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) از پاییز 1396 تا پاییز 1397ناظرعقد قراردادبلي
25951246بررسی عوامل پیشگویی کننده هماچوری در بیماران مالتیپل تروماناظردر دست اجرابلي
26950662مقایسه میزان اثربخشی هالوپریدول تزریقی و کویتیاپین خوراکی در کنترل دلیریوم بیماران در بخش اورژانس و مراقبت های ویژهناظردر دست اجرابلي
27950231بررسی اعتبار قانون زانوی اوتاوا در پیش بینی نیاز به انجام گرافی در بیماران ترومای بلانت زانوناظردر دست اجراخير
28940535مقایسه تاثیر دو روش درمانی گچ گیری (Casting)واستفاده از آتل اماده Splint ) ( در مبتلایان به پیچ خوردگی مچ پاناظرپایان یافتهبلي
29940532بررسی ارتباط افزایش قند خون ناشی از استرس در بیماران غیر دیابتی مبتلا به سپسیس شدید با پیامد نهاییناظرپایان یافتهبلي
30940527مقایسه اثر دارویی کتورولاک تزریقی با مورفین تزریقی در تسکین درد مبتلایان به سیکل سل آنمیاناظرپایان یافتهبلي
31940485بررسی اثر آمینوفیلین استنشاقی در درمان حمله حاد برونکواسپاسم در افراد بالای 18 سالناظرپایان یافتهبلي
32940443مقایسه اثر پتدین وریدی وکتورولاک وریدی در کاهش درد بیماران با کولیک صفراویناظرپایان یافتهبلي
33931559بررسی کارایی سیستم امتیاز دهی هارت (HEART ) درپیش بینی حوادث وخیم قلبی در بیماران با درد قفسه صدری ناظرپایان یافتهبلي
34920738بررسی دقت کرایتریای NEXUS در رد شکستگی مهره های کمر و قفسه سینه در بیماران با ترومای بلانت ستون فقرات در مقایسه با گرافی سادهناظرپایان یافتهبلي
35910892بررسی فراوانی آسیب های همراه شکستگی دیستال استخوان رادیوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بین آبان ماه 1391و فروردین ماه 1392ناظرپایان یافتهبلي
36910402تعیین سیر بالینی وپیش آگهی کوتاه مدت بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک با درجه پایین همراه با کانتوزیون مغزی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس سوانح بیمارستان هاشمی نژادناظرپایان یافتهبلي
37910399بررسی ارتباط یافته های سی تی اسکن مغزی بیماران ترومای مینور سر با علایم اولیه وتعیین تکلیف بیماران دربخش اورژانس بیمارستانناظرپایان یافتهبلي
38910322بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب‌های تاندونی در بیماران با ترومای دست و انگشتانناظرپایان یافتهبلي
3989209مقایسه میزان موفقیت ویدئوگلایداسکوپ با لارنگوسکوپی مستقیم جهت تعبیه لوله تراشهناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963411TENSION PNEUMOPERITONEUM: A RARE COMPLICATION AFTER ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHYISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1396چهارم
2963390The effect of physiologic dose of intravenous hydrocortisone in patients with refractory septic shock: a randomized control trialISCJournal of Emergency Practice and Trauma1396پنجم
3963389Characteristics of road traffic injuries in the second largest city of IranISCJournal of emergency practice and trauma1394سوم
4962955Assessment of Medical residents’ knowledge and familiarity with cardiopulmonary resuscitationChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396دوم
5962280-Hour survival after cardiopulmonary resuscitation is reduced in patients with diabetes mellitus24PMCJournal of Cardiovascular and Thoracic Research1396چهارم
6960653Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in IranMedlineChinese journal of traumatology1396اول
7960550A Young Woman with Acute Abdominal Pain Following Minor TraumaISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395سوم
8953573Survey of the Relationship Between End Tidal CO2 and Return of Spontaneous Circulation During Cardiopulmonary ResuscitationISCمجله پژوهش پرستاری ایران1395پنجم
9953269Multi-Organ Failure due to Paraquat Poisoning: Case Report and Review of LiteratureChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395اول
10953104Which technique is better for reduction of anterior shoulder dislocation? External Rotation or Milch method. A review of literatureChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
11953056Comparison of the Precision of Compression Ultrasonography and Duplex Sonography in Deep Venous Thrombosis Patientsسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395اول
12952550The Prognostic Value of Using Ultrasonography in Cardiac Resuscitation of Patients with Cardiac ArrestPMCInternational journal of biomedical science1395مسئول
13952255A young woman with puffy faceISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE1395اول
14951606Is the inferior vena cava diameter measured by bedside ultrasonography valuable in estimating the intravascular volume in patients with septic shock?Chemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1395دوم
15950625A Comparison of the Effect of Interposed Abdominal Compression Cardiopulmonary Resuscitation and Standard Cardiopulmonary Resuscitation Methods on End-tidal CO2 and the Return of Spontaneous Circulation Following Cardiac Arrest: A Clinical TrialISIACADEMIC EMERGENCY MEDICINE1395چهارم
16943111THE ROLE OF LACTATE CLEARANCE AS A PREDICTOR OF ORGAN DYSFUNCTION AND MORTALITY IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSISPMCMater Sociomed1394سوم
17941326Comparing the Therapeutic Effectiveness of N-acetylcysteine with the Combination of N-acetyl Cysteine and Cimetidine in Acute Acetaminophen Toxicity: A Double-Blinded Clinical TrialPMCElectronic physician1394سوم
18941059How is the injury severity scored? a brief review of scoring systemsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
19941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393اول
20940986A BED-RIDDEN MAN WITH SUDDEN-ONSET DYSPNEAISIThe Journal of Emergency Medicine1394اول
21940674The correlation between end-tidal carbon dioxide and arterial blood gas parameters in patients evaluated for metabolic acid-base disordersPMCElectronic Physician1394پنجم به بعد
22935570Management of acute upper gastrointestinal bleeding: Clinical guidelinescopusJournal of Isfahan Medical School1393پنجم به بعد
23935445The Effect of workplace violence prevention program on attitudes of nurses towards the management of violence and aggression in patients and their familiesISCفصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت1393سوم
24934608Pain management in emergency department: intravenous morphine vs. intravenous acetaminophenSID/Iranmedex/MagiranReviews in Clinical Medicine1394دوم
25933987Evaluation of violence of patients and their families against emergency nurses of Imam Reza Central Hospital in MashhadSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Critical Care Nursing1393سوم
26933253Management of GI bleedingscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم به بعد
27932968Comparison of educational effectiveness between lecture and demonstration based methods on emergency medical services providers of Mashhad cityin dealing with patients suspected of havingacute coronary syndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
28932372Improving advanced cardiovascular life support skills in medical students: simulation-based education approachindex copernicusjournal of emergency practice and trauma1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932417ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بی کربنات در بیماران غیر انتوبه مشکوک به اختلال متابولیک حادهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1392خير
2932416ارزیابی دستیاران در دوره طب اورژانس: توانمندی های عمومی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393بله
3932415بهبود زمان در-نوار قلب در بیماران آنفارکتوس میوکارد با استقرار تریاژESIهفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
4932414آیا آموزش بر مبنای شبیه سازی بر عملکرد احیای قلبی عروقی پیشرفته در دانشجویان پزشکی موثر است؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1911پروسیجر ها دربخش اورژانس1394ترجمه و تالیف
2868راهنماهای ملی طبابت بالینی ) 2(1392تالیف
3151راهنمای نهادینه کرن سیستم تریاژ1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه