فرزاد  اکبرزاده
خلاصه عملکرد فرزاد  اکبرزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرزاد اکبرزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرزاد اکبرزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AkbarzadehF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970438بررسی ارتباط سطح اکسیتوسین خون با عملکرد شناخت اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترلمجریعقد قراردادبلي
2961879پیاده سازی نرم افزار آموزشی- تعاملی – کمک درمانی روانپزشکی برای بیماران با اختلال دو قطبیمجریدر دست اجراخير
3941185بررسیِ بازی‌هایِ رفتاری دوران کودکی، میزان خشونت، باورهایِ تبعیض‌آمیز و نظریه‌یِ ذهن در بیمارانِ تراجنسی مراجعه‎کننده به کمیسیون تعیین اندیکاسیون عمل جراحی تغییر جنسیت در بیمارستان ابن سینامجریپایان یافتهبلي
4940560بررسی اثر درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر در ناحیه مکمل حرکتی راست در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و ارزیابی آن بوسیله الکتروانسفالوگرافی کمیمجریپایان یافتهبلي
5940491بررسی تأثیر افزودن کرکومین به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیامجریپایان یافتهبلي
6940489بررسی رابطه ابعاد شخصیت با پاسخ به لیتیوم کربنات و والپروات سدیم در مانیای سایکوتیکمجریپایان یافتهبلي
7931145طراحی مجموعه حداقل داده های پرونده اورژانس روانپزشکیمجریپایان یافتهخير
8920587 بررسی اثر تقویتی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر بر کورتکس فرونتواربیتال در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان داروییمجریپایان یافتهبلي
989567بررسی سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی با وزن مولکولی 27 کیلودالتون در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی قبل و بعد از 6 هفته درمان آنتی سایکوتیکمجریپایان یافتهبلي
10980208انطباق روان درمانی تحلیلی با مراجعان ایرانی;یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتواهمکاردر دست اجرابلي
11971958اثربخشی بازتوانی شناختی بر پایه تکالیف کامپیوتری، بربهبود نقص‌های شناختی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیهمکاردر دست اجرابلي
12971814بررسی شیوع سوء مصرف ریتالین در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکاردر دست اجراخير
13970411مطالعه سطح سرمی اینترلوکین 6 و 8 و ارتباط آن با پاسخ به درمان در بیماران افسرده دوقطبی قبل و بعد از الکتروشوکهمکاردر دست اجرابلي
14961578بررسی سطح کاتکول اُ متیل ترانسفراز ((COMT در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکاردر دست اجراخير
15960611بررسی سطح سرمی دوپامین در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکارپایان یافتهبلي
16960332مطالعه اثر بخشی افزودن درمان طب سوزنی به دارودرمانی در بیماران دارای نشانگان اضطراب مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ابن سیناهمکارپایان یافتهبلي
17951329کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97همکاردر دست اجرابلي
18950324بررسی ارتباط سطح سرمی هورمونهای جنسی با فعالیت مونوآمین اکسیداز و غلظت دوپامین و سروتونین در مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری، و ارتباط آنها با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
19941816تاثیر آموزش تئوری انتخاب به نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی به همراه اختلال نافرمانی مقابله جویانه ( ADHDوODD)بر مشکلات رفتاری آنهاهمکارپایان یافتهبلي
20940762مقایسه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94همکارپایان یافتهخير
21930724بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در افراد متقاضی رینوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
22930231بررسی تغییرات ساختاری مغز با استفاده از ولیومتری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI Volumetry) در مبتلایان به وابستگی به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهبلي
23921966بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبریهمکارپایان یافتهخير
24920474مقایسه سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به روانپریشی ناشی از متافتامین با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
25911088بررسی اثربخشی داروی ریسپریدون در درمان اختلالات سایکوتیک ناشی از مصرف متامفتامین، مطالعه تعیین دوزهمکارپایان یافتهبلي
26900492مقایسه سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی با وزن مولکولی 27 کیلودالتون در بیماران مبتلا به آلزایمر و دمانس عروقیهمکارپایان یافتهبلي
27900235بررسی پیامد های حاد روان شناختی زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
2889916بررسی فرسودگی شغلی در دستیاران تخصصی بالین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال90-1389همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970504Educational Quality Gap from Students' Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1396پنجم به بعد
2953217The Role of Immune System in Depression DisorderChemical Abstracthealth1395پنجم به بعد
3951219Serum HSP27 Antibody Titers in Patients with Alzheimer’s Disease and Vascular DementiaEmbaseacta medica international1395مسئول
4950640Psychological characteristics of women with vaginal delivery, elective and emergency cesarean sectionChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول
5940438Comparison of depression, anxiety, general mental health and selfesteem among prisoners in consultancy and ordinary wingsISCاصول بهداشت روانی1393مسئول
6934448Comparison of parental stress among mothers and fathers of children with autistic spectrum disorder in IranPMCIranian journal of Nursing and Midwifery Research1393دوم
7931320Coping Mechanisms, Depression and Suicidal Risk Among Patients Suffering From Idiopathic EpilepsyPMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1391پنجم به بعد
8931064Efficacy of Addition of Folic Acid to Sodium Valproate in Treatment of Acute Mania, a Double Blind Clinical Trial StudyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
9931062The comparison of personality types in patients with vascular headache and tension-type headacheISIAsia Neurology Journal1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960514نقش مس در پاتوژنز اختلال وسواسی جبری از منظر اسلامهمایش نظام سلامت در اسلاممشهدپوستر1396خير
2954484طراحی حداقل مجموعه داده های اورژانس روانپزشکیاولین کنگره بین المللی ثبت بیماری¬ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه