حامد  تابش

 فعاليت هاي پژوهشي

 

حامد تابش

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): حامد تابش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : TabeshH@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960643شناسایی عوامل مرتبط با ترخیص رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد با استفاده از روش¬های آماری و هوش مصنوعیمجریپایان یافتهخير
2940921ارزیابی نگرش نسبت به یادگیری آمار به کمک تکنولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
3960860بررسی سبک های یادگیری دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم پزشکی و ارتباط آن با هوش معنوی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
4960519ارتباط ضخامت مشیمیه با انواع عیوب انکساری چشم در سنین مختلفهمکاردر دست اجرابلي
5960277تاثیر استفاده از پیام کوتاه و فیلم آموزشی بر نتایج درمان بیماران دچارآسیب تاندون فلکسور دستهمکاردر دست اجرابلي
6960271بررسی معیارهای انتخاب استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلیهمکاردر دست اجراخير
7960114طراحی و ارزیابی مدل پیشنهادگر پزشک و تسهیلات بهداشتی/درمانی مرتبطهمکاردر دست اجرابلي
8951748مقایسه الگوریتم های همسان سازی مبتنی بر نمرات گرایش جهت یافتن گروه کنترل همسان شده مناسب برای بررسی ارتباط بیماری دیابت با گرفتگی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
9951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
10950994بیماری آپنه از تشخیص تا مراقبتهای پس از آن-تأثیر یک مداخله مبتنی بر ITهمکاردر دست اجرابلي
11950795بررسی تأثیر یادآوری مبتنی بر پیامک ، بر میزان حضور به موقع و عدم مراجعه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید پس از دریافت ید رادیواکتیوهمکاردر دست اجرابلي
12950768بررسی تاثیر قطره آتروپین در پیشگیری از تشدید میوپی کودکانهمکاردر دست اجراخير
13950393طراحی و ارزیابی مدل توصیه گر سنجش میزان آمادگی پیوند در بیماران نارسایی مزمن کلیویهمکاردر دست اجرابلي
14950282طراحی و ارزیابی سیستم بازخورد مبتنی بر پیامک برای تغییر رفتار پزشکان شهر مشهد، در کاهش تجویز داروی دگزامتازون برای بیماران سرپاییهمکاردر دست اجرابلي
15950117طراحی یک مرکز ثبت داده برای بیماران نابارور و ارائه مدل های پیش بینی برای موفقیت روشهای درمان ناباروریهمکارپایان یافتهبلي
16950105طراحی و پیاده سازی یک سامانه نوبت دهی برای کلینیک های بخش خصوصی و ارزیابی آنهمکاردر دست اجرابلي
17950080برازش مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر تئوری‌های یادگیری ماشین و آمار کلاسیک جهت پیش‌بینی تعداد بیماران بستری بیمارستان های دولتی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
18941717طراحی و ارزیابی داشبورد بالینی جهت ارتقاء مراقبت از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژههمکاردر دست اجرابلي
19941685محاسبه هزینه خدمت آنژیوگرافی و عمل قلب باز (عروق کرونر) در قالب گلوبال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهر1393- مهر 1394 ) همکاردر دست اجرابلي
20941650بررسی اثر خواب آوری فرآورده حاصل از گیاه گشنیز (Corianderum sativum) در بیماران مبتلا به بی خوابی: کارآزمایی بالینیهمکارعقد قراردادخير
21941594رزیابی سیستم¬های امتیازدهی APACHEIV,APACHEII,MSOFA,SOFA به عنوان شاخص مراقبتی و پیشگویی¬کننده مرگ 24 ساعته، در اورژانس عدالتیانهمکارپایان یافتهبلي
22941490بررسی ارتباط بین بیان آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز (MMP2 , 9) باRecurrent corneal erosions در بیماران کاندید عمل photorefractive keratectomy(PRK) در بافت قرینههمکاردر دست اجرابلي
23941182تعیین میزان آشنایی و شیوع کاربرد طب مکمل و سنتی در شهرستان تربت جامهمکاردر دست اجراخير
24940885بررسی تاثیرطرح تحول نظام سلامت برمدت اقامت دربخش گوارش بیمارستان امام رضاوتعیین عوامل موثربرآن درسال94همکارپایان یافتهبلي
25940807بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
26940799طراحی و ارزیابی مدل یادآور چند منظوره ی دارویی بیماران قلبی مبتنی بر تلفن هوشمندهمکارعقد قراردادخير
27940798مرور نظام¬مند مطالعات جهت تدوین مجموعه متغیرهای مورد نیاز در طراحی شاخص اندازه¬گیری دسترسی به خدمات دیالیزهمکارپایان یافتهبلي
28940729بررسی اثر روش تخصیص تصادفی بر روی توان آزمون های متفاوت مقایسه اثر تیمار بر متغیر پاسخ کمی در دو گروه تخصیص یافته در کار آزماییهای بالینی همکارپایان یافتهبلي
29940562بررسی روندی عدالت در مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت (1386-1392)همکارپایان یافتهبلي
30940472مقایسه ی میزان بروز Dissociated Vertical Deviation پس از عمل جراحیMyectomy در مقابلAnterior Transposition عضله ی مایل تحتانی در مبتلایان به ازوتروپی مادرزادی همراه با پرکاری عضله ی مایل تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
31940426بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
32940399مقایسه تعرفه گلوبال 10 عمل جراحی منتخب با مجموع تعرفه معمول آنها در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) – سال 1394همکارپایان یافتهبلي
33940368بررسی تغییرات ابرومتری دربستگان درجه یک مبتلایان به کراتوکونوس مراجعه کننده بررسی تغییرات ابرومتری دربستگان درجه یک مبتلایان به کراتوکونوس مراجعه کننده به بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا ء در نیمه دوم سال 1394همکارپایان یافتهبلي
34940267بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و فقر قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت درمراجعین بستری بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
35940141بررسی تاثیربالینی قطره پردنیزولون با و بدون قطره سیکلوسپورین2% در درمان یووئیت قدامی حاد غیر عفونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) در تابستان و پاییز 94همکارپایان یافتهبلي
36940064مقایسه اثرات تزریق ساب کونژ میتومایسین c و بواسیزوماب یک ماه قبل از جراحی پتریژیوم روی ضخامت پتریژیوم ، میزان عود پتریژیوم وتغییرات سلولهای اندوتلیال در دو گروههمکارپایان یافتهبلي
37931662طراحی چک لیست استانداردهای بیمارستان سبز برای کشورایران همکارپایان یافتهبلي
38931588بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت جسمانی داوطلبین سلامت مراکز بهداشت مشهد در سال 1394همکاردر دست اجرابلي
39931255بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی در زنان باردار تحت پوشش مرکز بهداشت شماره1 مشهد ، سال 1394همکاردر دست اجرابلي
40931174بررسی نقش مسئولیت فردی سلامت در اولویت گذاری ارائه خدمات سلامت از دیدگاه متقاضیان اهدای عضو مراجعه کننده به مرکز اهدای عضو شهرستان مشهد ، بهار 94همکارپایان یافتهبلي
41930968بررسی ابعاد مختلف اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیر دولتی از دیدگاه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393همکارپایان یافتهخير
42930084مقایسه اثر فرکانس های مختلف حالت پالس فیکوامولسیفیکاسیون بر سلولهای اندوتلیال قرنیه در جراحی کاتاراکتهمکارپایان یافتهخير
43922419بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران همکاردر دست اجراخير
4489806بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در سبزیجات مصرفی شهر مشهد درنیمسال اول 1390همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970670Comparison of the effect of alcohol and betadine on the prevention of infectious complications of intravenous cathetersSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارزی1384چهارم
2970669Comparison of the effect of education by peers and health personnel on the knowledge and attitude of high school boys about AIDS prevention and transmissionSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی1384چهارم
3970668Efficacy of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in control of Nausea and Vomiting in Patients Undergoing ChemotherapySID/Iranmedex/Magiranتحقیقات پزشکی1383پنجم
4970667Prognostic Factors of Concomitant Hyperglycemia and Hypocalcemia in Pediatric Intensive Care UnitsISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1388چهارم
5970666Evaluation of indoor air quality index in central building of Ahwaz Jundishapour University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور1390سوم
6970665prevalence and causes of self-medication in postmenopausal women referring to health centers in Ahwaz, Iranindex copernicusWorld Journal of Pharmaceutical Sciences1393پنجم به بعد
7970664The impact of clinical and nonclinical factors on cost of Multiple Sclerosis in Khuzestan Province 2012ISCJundishapur Journal of Chronic Disease Care1393پنجم
8970562Access to dialysis services: A systematic mapping review based on geographical information systemsISIGeospatial Health1397پنجم
9970477ACOMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF BETADINE AND ALCOHOL AS STERILIZERS ON THE COMPLICATIONS OF INTRAVENOUS CATHETERSسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1384سوم
10970476Sensitometric comparison of E and F dental radiographic films using manual and automatic processing systemsCinahlمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1386چهارم
11970474The study on the interests rate of health faculty students of Ahwazعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور1388سوم
12970473The effect of exercise on the severity of the fatigue in colorectal cancer patients who received chemotherapy in AhwazPMCIranian journal of nursing and midwifery research1389چهارم
13970472A simple powerful bivariate test for two sample location problems in experimental and observational studiesISITheoretical biology & medical modelling1389اول
14970471ASSESSMENT OF WRITING RADIOGRAPHIC INTERPRETATION IN INCREASING QUALITY OF EDUCATION OF DIAGNOSIS OF DENTAL CARIES AND PERIODONTAL DISEASE IN AHWAZ DENTAL STUDENTSSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1391سوم
15970470Effects of L-carnitine and L-acetyl-carnitine on testicular sperm motility and chromatin qualityISIIRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE1390پنجم به بعد
16970469Evaluation of measurement accuracy of the mandible in linear and spiral tomogramsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1391چهارم
17970468Nurses’ Perspectives on Causes of Medication Errors and Non-Reporting at EDSID/Iranmedex/Magiranنشریه پرستاری ایران1391سوم
18970465Cancer incidence in southwest of iran: first report from khuzestan population-based cancer registry, 2002-2009ISIASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1392مسئول
19970464Contributing Factors of Treatment Drop-Out in Overweight or Obese Patients in AhvazSID/Iranmedex/Magiranجنتاشاپیر1392دوم
20970461Application of Mediation Model in Health Research: A Simulation Studyindex copernicusفصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور1391مسئول
21970460Knowledge, attitude and practice of adults about osteoporosis prevention in Ahvaz, 2012ISCJundishapur Journal of Chronic Disease Care1392پنجم
22970459Patterns of daily duration and frequency of breastfeeding among exclusively breastfed infants in Shiraz, Iran, a 6-month follow-up study using Bayesian generalized linear mixed modelsMedlineGlobal Journal of Health Science1391سوم
23970457Effect of local quadriceps vibration on the treatment of knee osteoarthritis symptomsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392سوم
24970456Comparing two Formulas of Sample Size Determination for Prevalence StudiesISCIranian Journal of Health Sciences1392اول
25970455Nurses’ perspectives on patient safety cultureCinahlنشریه پرستاری ایران1392چهارم
26970454A New Nonparametric Regression for Longitudinal DataISCIranian Journal of Health Sciences1392اول
27970453Relationship of gestational diabetes with serum levels of retinolscopusکومش1393چهارم
28970452Validation of triaxial accelerometer to continuous monitoring of back posture at sagittal and frontal planes in workplacesISCJundishapur Journal of Health Sciences1393چهارم
29970451Local Quadriceps Vibration Training in Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Clinical Trialسایر سایت‏های تخصصیMiddle East Journal of Rehabilitation and Health Studies1393پنجم
30970450(Exposure to tobacco smoke, sunlight,pets and farm animals and multiple sclerosis: a case control study in Ahvaz(IranISCتحقیقات نظام سلامت1392پنجم
31970442Prevalence and trend of overweight and obesity among schoolchildren in Ahvaz, Southwest of IranMedlineGlobal journal of health science1392اول
32970441Investigating the Effects of Serum Vitamin E level on Normal Pregnancy and Gestational DiabetesISCفصلنامه طب مکمل دانشکده پرستاری - مامایی اراک1392چهارم
33970439Effect of Oral Magnesium Citrate Supplement on Lung Function and Magnesium Level in Patients with Asthmascopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393پنجم
34970389WORKPLACE VIOLENCE AGAINST NURSES IN AHVAZ EDUCATIONAL HOSPITALSCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1393سوم
35970381The knowledge of Iranian high school girls about needs of puberty and menstruationISCJournal of Research & Health1395پنجم به بعد
36970379Teaching Medical Ethics to Medical Interns using Display and Analysis of Performance Approach to patientsSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1395چهارم
37970374Comprehensive overview of computer-based health information tailoring: a scoping review protocolISIBMJ OPEN1396چهارم
38970362The Development of a Minimum Data Set for an Infertility RegisteryPMCPerspectives in health information management1396چهارم
39970310Catastrophic health expenditures and impoverishment in the households receiving expensive interventions before and after health sector evolution plan in Iran: Evidence from a big hospitalscopusکومش1397پنجم
40964101Application of Nonparametric Quantile Regression for Fitting Height-for-age CurvesISCJundishapur Journal of Health Sciences1392مسئول
41963231Revealed access to haemodialysis facilities in northeastern Iran: Factors that matter in rural and urban areasISIGEOSPATIAL HEALTH1396پنجم
42961335Design, Implementation, and Evaluation of Self-Describing Diabetes Medical Records: A Pilot StudyPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396چهارم
43954199A Study of Input Variable Selection to Artificial Neural Network for Predicting Hospital Inpatient FlowsChemical AbstractBritish Journal of Applied Science & Technology1395دوم
44953701Clustering the Attitudes towards Statistics and Technology among Medical Post Graduate StudentsChemical AbstractBritish Journal of Applied Science & Technology1395مسئول
45953411Evaluating the Effect of Web-Based Iranian Diabetic P ersonal Health Record App on Self-Care Status and Clinical Indicators Randomized Controlled T rialPMCJMIR medical informatics1395پنجم
46953395Survey on prevalence and causes of self-medication in women referring to health centers in Ahwaz, in 2013ISCطب جنوب1394پنجم
47953394Accuracy of CBCT, Digital Radiography and Cross-Sectioning for the Evaluation of Mandibular Incisor Root CanalsPMCIranian endodontic journal1395پنجم به بعد
48953392Survey educational needs of 11-14 years old Girls about Sexual healthISCپرستاری و مامایی جامع نگر1394پنجم
49953390An Investigation of Antibacterial Resistance Patterns Among Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa Isolates Collected from Intensive Care Units of a University-Affiliated Hospital in Ahvaz, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1395پنجم به بعد
50943074Study of Students' Attitudes Toward Biostatistics and Using Technology in Bushehr University of Medical SciencesISCفصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور1394دوم
51942854Determining the direct and indirect effect of number of articles and citations on h-index among Iranian researchersChemical AbstractWorld Journal of Pharmaceutical research1392مسئول
52942850The Effectiveness of Self-Management Programs on Self-Efficacy in Patients With Sickle Cell DiseasePMCIranian journal of pediatric hematology and oncology.1393چهارم
53942849A Study on the Direct and Indirect Costs of Multiple Sclerosis Based on Expanded Disability Status Scale Score in Khuzestan, IranPMCInternational journal of preventive medicine.1393پنجم
54942848Responsiveness and minimally important differences for selected Persian-version of outcome measures used in patients with patellofemoral pain syndromeISIDISABILITY AND REHABILITATION1394پنجم
55942847Investigating mental health status and life satisfaction of retired elderly referred to retirement’s centers of the Jundishapur University of medical sciences and shahid Chamran University in Ahvazسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه پرستاری سالمندان1393چهارم
56942846The relationship of fat soluble antioxidants with gestational diabetes in Iran: a case–control studyPMCJ Matern Fetal Neonatal Med1393چهارم
57942845Several food items and multiple sclerosis: A case-control study in Ahvaz (Iran)PMCIranian journal of nursing and midwifery research1393پنجم
58942844The Effectiveness of self management program on quality of life in patients with sickle cell diseasePMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1393پنجم
59942843FACTORS INFLUENCING THE LENGTH OF STAY IN INFECTIOUS WARD OF RAZI HOSPITAL IN AHVAZ: IRANindex copernicusHEALTH INFORMATION MANAGEMENT1393پنجم
60942842A comparison of knowledge and attitude about effects of cigarette smoking in high school boys in four districts of AhvazscopusAdvances in Environmental Biology1393چهارم
61942841PREVALENCE AND CAUSES OF SELF-MEDICATION IN PREGNANT WOMEN REFERRING TO HEALTH CENTERS IN SOUTHERN OF IRANEmbaseINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH1393پنجم
62942838Normality Assessment, a Substantial Appraisal in Medical Studies: A Simulation Study for Power omparison of Various Types of Normality Testsسایر سایت‏های تخصصیBritish Journal of Applied Science & Technology1393اول
63942837The Effect of Face-to-Face With Telephone-Based Counseling on Sexual Satisfaction Among Reproductive Aged Women in IranISIJOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY1394چهارم
64942835Multiple Sclerosis and Several Demographic Characteristics, Family History of MS, and Month of Birth: A Case-Control Studyسایر سایت‏های تخصصیJentashapir J Health Res1394چهارم
65942834The Relationship between Moral Distress and Self-Efficacy among Nurses in Critical Care and Emergency Units in Hospitals Affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2015index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1394چهارم
66940361A Monte Carlo Simulation Study for Comparing Power of the Most Powerful and Regular Bivariate Normality Testsindex copernicusInternational Journal of Statistics and Applications1393اول
67940355Sample size for correlation studies when normality assumption violatedPMCBritish Journal of Applied Science & Technology1392مسئول
68940122Responsiveness of selected outcome measures of participation restriction and quality of life in patients with multiple sclerosisISIDisability and rehabilitation1394پنجم
6991683Growth Curves of Preschool Children in the Northeast of Iran: A Population Based Study Using Quantile Regression ApproachPMCGlobal Journal of Health Sciences1391دوم
7091681Prevalence of Malnutrition among Preschool Children in Northeast of Iran, A Result of a Population Based StudyPMCGlobal Journal of Health Sciences1391چهارم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970146تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت در میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن بیماران بستری: بررسی میدانی در یک بیمارستان بزرگدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
2970070تاثیر اجرای برنامه طرح تحول سلامت بر میزان فقر بیماران بستری: یک مطالعه مقطعی در یک بیمارستان بزرگدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
3962062پیش بینی تعداد بیماران بستری بیمارستان ها با روش تجزیه و تحلیل سری زمانی9th International Conference on Hospital Managementتهرانپوستر1396خير
4960185پیش بینی تعداد بیماران ماهیانه بیمارستان هاکنگره انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
5954487بررسی صحت کدگذاری صدمات و علل خارجی آن : ارزیابی کیفی مبتنی برکدهای ICD-10اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری¬ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
6950088بررسی تأثیر رنگ حاوی نانوذرات نقره در کاهش بار آلودگی عوامل قارچی هوابرد در یک بخش بیمارستانیهجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394خير
7941972مخارج دارویی و سهم آن از مخارج سلامت و ظرفیت پرداخت خانوارها در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
8941970مقایسه بین استانی مخارج دارویی خانوارهای ایرانی در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی ، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه