حامد  تابش

 فعالیت های پژوهشی

 

حامد تابش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حامد تابش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : TabeshH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960643شناسایی عوامل مرتبط با ترخیص رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد با استفاده از روش¬های آماری و هوش مصنوعیمجریعقد قراردادخير
2940921ارزیابی نگرش نسبت به یادگیری آمار به کمک تکنولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
3960271بررسی معیارهای انتخاب استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلیهمکاردر دست اجراخير
4951748مقايسه الگوريتم هاي همسان سازي مبتني بر نمرات گرايش جهت يافتن گروه کنترل همسان شده مناسب براي بررسي ارتباط بيماري ديابت با گرفتگي عروق کرونر همکارعقد قراردادبلي
5951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
6950994بيماري آپنه از تشخيص تا مراقبتهاي پس از آن-تأثير يک مداخله مبتني بر ITهمکاردر دست اجرابلي
7950795بررسی تأثیر یادآوری مبتنی بر پیامک ، بر میزان حضور به موقع و عدم مراجعه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید پس از دریافت ید رادیواکتیوهمکاردر دست اجرابلي
8950768بررسی تاثیر قطره آتروپین در پیشگیری از تشدید میوپی کودکانهمکاردر دست اجراخير
9950393طراحی و ارزیابی مدل توصیه گر سنجش میزان آمادگی پیوند در بیماران نارسایی مزمن کلیویهمکاردر دست اجرابلي
10950282طراحی و ارزیابی سیستم بازخورد مبتنی بر پیامک برای تغییر رفتار پزشکان شهر مشهد، در کاهش تجویز داروی دگزامتازون برای بیماران سرپاییهمکاردر دست اجرابلي
11950117طراحی یک مرکز ثبت داده برای بیماران نابارور و ارائه مدل های پیش بینی برای موفقیت روشهای درمان ناباروریهمکارپایان یافتهبلي
12950105طراحی و پیاده سازی یک سامانه نوبت دهی برای کلینیک های بخش خصوصی و ارزیابی آنهمکاردر دست اجرابلي
13950080برازش مدل‌هاي پيش‌بيني مبتني بر تئوري‌هاي يادگيري ماشين و آمار کلاسيک جهت پيش‌بيني تعداد بيماران بستري بيمارستان هاي دولتي شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
14941717طراحی و ارزیابی داشبورد بالینی جهت ارتقاء مراقبت از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژههمکاردر دست اجرابلي
15941685محاسبه هزینه خدمت آنژیوگرافی و عمل قلب باز (عروق کرونر) در قالب گلوبال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهر1393- مهر 1394 ) همکاردر دست اجرابلي
16941650بررسی اثر خواب آوری فرآورده حاصل از گیاه گشنیز (Corianderum sativum) در بیماران مبتلا به بی خوابی: کارآزمایی بالینیهمکارعقد قراردادخير
17941594رزیابی سیستم¬های امتیازدهی APACHEIV,APACHEII,MSOFA,SOFA به عنوان شاخص مراقبتی و پیشگویی¬کننده مرگ 24 ساعته، در اورژانس عدالتیانهمکاردر دست اجرابلي
18941490بررسی ارتباط بین بیان آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز (MMP2 , 9) باRecurrent corneal erosions در بیماران کاندید عمل photorefractive keratectomy(PRK) در بافت قرینههمکاردر دست اجرابلي
19941182تعیین میزان آشنایی و شیوع کاربرد طب مکمل و سنتی در شهرستان تربت جامهمکاردر دست اجراخير
20940885بررسی تاثیرطرح تحول نظام سلامت برمدت اقامت دربخش گوارش بیمارستان امام رضاوتعیین عوامل موثربرآن درسال94همکارپایان یافتهبلي
21940799طراحی و ارزیابی مدل یادآور چند منظوره ی دارویی بیماران قلبی مبتنی بر تلفن هوشمندهمکارعقد قراردادبلي
22940798مرور نظام¬مند مطالعات جهت تدوین مجموعه متغیرهای مورد نیاز در طراحی شاخص اندازه¬گیری دسترسی به خدمات دیالیزهمکارپایان یافتهبلي
23940729بررسی اثر روش تخصیص تصادفی بر روی توان آزمون های متفاوت مقایسه اثر تیمار بر متغیر پاسخ کمی در دو گروه تخصیص یافته در کار آزماییهای بالینی همکارپایان یافتهبلي
24940562بررسی روندی عدالت در مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت (1386-1392)همکارپایان یافتهبلي
25940472مقایسه میزان بروز DVD پس از اعمال جراحی Myectomy و Anterior Transposition عضله ی مایل تحتانی در مبتلایان به ازوتروپی مادرزادیهمکاردر دست اجرابلي
26940426بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
27940399مقایسه تعرفه گلوبال 10 عمل جراحی منتخب با مجموع تعرفه معمول آنها در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) – سال 1394همکارپایان یافتهبلي
28940368بررسی تغییرات ابرومتری دربستگان درجه یک مبتلایان به کراتوکونوس مراجعه کننده بررسی تغییرات ابرومتری دربستگان درجه یک مبتلایان به کراتوکونوس مراجعه کننده به بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا ء در نیمه دوم سال 1394همکارپایان یافتهبلي
29940267بررسي ميزان مواجهه خانوارها با هزينه هاي کمرشکن سلامت و فقر قبل و بعد از اجراي طرح تحول سلامت درمراجعين بستري بيمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
30940141بررسی تاثیربالینی قطره پردنیزولون با و بدون قطره سیکلوسپورین2% در درمان یووئیت قدامی حاد غیر عفونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) در تابستان و پاییز 94همکارپایان یافتهبلي
31940064مقایسه اثرات تزریق ساب کونژ میتومایسین c و بواسیزوماب یک ماه قبل از جراحی پتریژیوم روی ضخامت پتریژیوم ، میزان عود پتریژیوم وتغییرات سلولهای اندوتلیال در دو گروههمکارپایان یافتهبلي
32931662طراحی چک لیست استانداردهای بیمارستان سبز برای کشورایران همکارپایان یافتهبلي
33931588بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت جسمانی داوطلبین سلامت مراکز بهداشت مشهد در سال 1394همکاردر دست اجرابلي
34931255بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی در زنان باردار تحت پوشش مرکز بهداشت شماره1 مشهد ، سال 1394همکاردر دست اجرابلي
35931174بررسی نقش مسئولیت فردی سلامت در اولویت گذاری ارائه خدمات سلامت از دیدگاه متقاضیان اهدای عضو مراجعه کننده به مرکز اهدای عضو شهرستان مشهد ، بهار 94همکارپایان یافتهبلي
36930968بررسی ابعاد مختلف اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیر دولتی از دیدگاه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393همکارپایان یافتهخير
37930084مقایسه اثر فرکانس های مختلف حالت پالس فیکوامولسیفیکاسیون بر سلولهای اندوتلیال قرنیه در جراحی کاتاراکتهمکارپایان یافتهخير
38922419بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران همکاردر دست اجراخير
3989806بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در سبزیجات مصرفی شهر مشهد درنیمسال اول 1390همکارپایان یافتهخير
40951645طراحی و ارزیابی سامانه تلفن گویا و مدیریت مراقبت جهت بهبود خود مراقبتی بیماران تحت عمل پیوند کلیه یک مطالعه ترکیبیناظرعقد قراردادبلي
41950719بررسی شاخص‌های نسخه‌نویسی از نظر کامل بودن و خوانایی دستخط در نسخ دارویی پزشکان شهر مشهدناظردر دست اجرابلي
42940836طراحی و ارزیابی نرم افزار تعاملی آموزش مسائل جنسی برای آقایانناظرپایان یافتهبلي
43940617 شبیه سازی اثرات احتمالی تغییر زاویه¬ صفحه¬ دریچه¬ آئورت در ایجاد mismatchناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961335Design, Implementation, and Evaluation of Self-Describing Diabetes Medical Records: A Pilot StudyPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396چهارم
2954199A Study of Input Variable Selection to Artificial Neural Network for Predicting Hospital Inpatient FlowsChemical AbstractBritish Journal of Applied Science & Technology1395دوم
3953701Clustering the Attitudes towards Statistics and Technology among Medical Post Graduate StudentsChemical AbstractBritish Journal of Applied Science & Technology1395مسئول
4953411Evaluating the Effect of Web-Based Iranian Diabetic P ersonal Health Record App on Self-Care Status and Clinical Indicators Randomized Controlled T rialPMCJMIR medical informatics1395پنجم
5953395Survey on prevalence and causes of self-medication in women referring to health centers in Ahwaz, in 2013ISCطب جنوب1394پنجم
6953394Accuracy of CBCT, Digital Radiography and Cross-Sectioning for the Evaluation of Mandibular Incisor Root CanalsPMCIranian endodontic journal1395پنجم به بعد
7953392Survey educational needs of 11-14 years old Girls about Sexual healthISCپرستاری و مامایی جامع نگر1394پنجم
8953390An Investigation of Antibacterial Resistance Patterns Among Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa Isolates Collected from Intensive Care Units of a University-Affiliated Hospital in Ahvaz, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1395پنجم به بعد
9943074Study of Students' Attitudes Toward Biostatistics and Using Technology in Bushehr University of Medical SciencesISCفصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور1394دوم
10942854Determining the direct and indirect effect of number of articles and citations on h-index among Iranian researchersChemical AbstractWorld Journal of Pharmaceutical research1392مسئول
11942850The Effectiveness of Self-Management Programs on Self-Efficacy in Patients With Sickle Cell DiseasePMCIranian journal of pediatric hematology and oncology.1393چهارم
12942849A Study on the Direct and Indirect Costs of Multiple Sclerosis Based on Expanded Disability Status Scale Score in Khuzestan, IranPMCInternational journal of preventive medicine.1393پنجم
13942848Responsiveness and minimally important differences for selected Persian-version of outcome measures used in patients with patellofemoral pain syndromeISIDISABILITY AND REHABILITATION1394پنجم
14942847Investigating mental health status and life satisfaction of retired elderly referred to retirement’s centers of the Jundishapur University of medical sciences and shahid Chamran University in Ahvazسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه پرستاری سالمندان1393چهارم
15942846The relationship of fat soluble antioxidants with gestational diabetes in Iran: a case–control studyPMCJ Matern Fetal Neonatal Med1393چهارم
16942845Several food items and multiple sclerosis: A case-control study in Ahvaz (Iran)PMCIranian journal of nursing and midwifery research1393پنجم
17942844The Effectiveness of self management program on quality of life in patients with sickle cell diseasePMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1393پنجم
18942843FACTORS INFLUENCING THE LENGTH OF STAY IN INFECTIOUS WARD OF RAZI HOSPITAL IN AHVAZ: IRANسایر سایت‏های تخصصیHEALTH INFORMATION MANAGEMENT1393پنجم
19942842A comparison of knowledge and attitude about effects of cigarette smoking in high school boys in four districts of Ahvazسایر سایت‏های تخصصیAdvances in Environmental Biolog1393چهارم
20942841PREVALENCE AND CAUSES OF SELF-MEDICATION IN PREGNANT WOMEN REFERRING TO HEALTH CENTERS IN SOUTHERN OF IRANEmbaseINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH1393پنجم
21942838Normality Assessment, a Substantial Appraisal in Medical Studies: A Simulation Study for Power omparison of Various Types of Normality Testsسایر سایت‏های تخصصیBritish Journal of Applied Science & Technology1393اول
22942837The Effect of Face-to-Face With Telephone-Based Counseling on Sexual Satisfaction Among Reproductive Aged Women in IranISIJOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY1394چهارم
23942835Multiple Sclerosis and Several Demographic Characteristics, Family History of MS, and Month of Birth: A Case-Control Studyسایر سایت‏های تخصصیJentashapir J Health Res1394چهارم
24942834The Relationship between Moral Distress and Self-Efficacy among Nurses in Critical Care and Emergency Units in Hospitals Affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2015index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1394چهارم
25940361A Monte Carlo Simulation Study for Comparing Power of the Most Powerful and Regular Bivariate Normality Testsindex copernicusInternational Journal of Statistics and Applications1393اول
26940355Sample size for correlation studies when normality assumption violatedPMCBritish Journal of Applied Science & Technology1392مسئول
27940122Responsiveness of selected outcome measures of participation restriction and quality of life in patients with multiple sclerosisISIDisability and rehabilitation1394پنجم
2891681Prevalence of Malnutrition among Preschool Children in Northeast of Iran, A Result of a Population Based StudyPMCGlobal Journal of Health Sciences1391چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962062پیش بینی تعداد بیماران بستری بیمارستان ها با روش تجزیه و تحلیل سری زمانی9th International Conference on Hospital Managementتهرانپوستر1396خير
2960185پیش بینی تعداد بیماران ماهیانه بیمارستان هاکنگره انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
3954487بررسی صحت کدگذاری صدمات و علل خارجی آن : ارزیابی کیفی مبتنی برکدهای ICD-10اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری¬ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
4950088بررسی تأثیر رنگ حاوی نانوذرات نقره در کاهش بار آلودگی عوامل قارچی هوابرد در یک بخش بیمارستانیهجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394خير
5941972مخارج دارویی و سهم آن از مخارج سلامت و ظرفیت پرداخت خانوارها در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
6941970مقایسه بین استانی مخارج دارویی خانوارهای ایرانی در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی ، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه