جمشید  جمالی
خلاصه عملکرد جمشید  جمالی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جمشید جمالی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جمشید جمالی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : jamalij@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارکارشناسی1385دانشگاه فردوسی مشهد
آمارزیستیکارشناس ارشد 1389دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آمارزیستیدکترا (Ph.D.)1396دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس علم سنجیمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389/09/021391/04/17
کارشناس آماراداره آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه1391/04/181392/08/09
کارشناس مسوول اداره علم سنجیاداره علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392/03/011392/08/09
عضو هیات علمیگروه آمارزیستی دانشکده بهداشت1396/06/14

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971908ارزیابی روایی ساختار پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجو دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2971334بررسی ارتباط بین اختلالات خفیف روانی و سواد سلامت در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1398مجریپایان یافتهخير
3971214اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: مقایسه‎‎ی مدل چند شاخصی چند علیتی با مدل چند شاخصی چند علیتی چند گروهی در جمعیت دانشجویان علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
4971028بررسی الگوی رفتاری پریشانی روانی و ارزیابی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 18 تا 65 سال شهر مشهد: یک تحلیل رگرسیون کلاس پنهانمجریدر دست اجرابلي
5961290کاربرد مدلسازی آمیخته متغیر پنهان در خوشه بندی مجلات حوزه آمار و احتمالمجریپایان یافتهخير
6910741طراحی و بهینه سازی اتوماسیون آماری در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
7910542بررسی ارتباط بین شاخص‏های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان‏های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
8980598بررسی تأثیر آموزش براساس تئوری شناختی اجتماعی در سفیران سلامت بر رفتارهای پیشگیرانه لیشمانیوز جلدی در سفیران و خانوارهای تحت پوشش در مناطق روستایی مرکز بهداشت شماره یک مشهد درسال 1398همکاردر دست اجرابلي
9980173بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت های نهفته در بیماران مبتلا به عفونت HIV طی ده سال گذشته در خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
10971950مطالعه شیوع آلودگی به شپش سر(پدیکلوزیس) در دانش آموزان دختر مقطع ابتدائی در مشهدهمکاردر دست اجراخير
11971678بررسی سبب شناسی و مکانیسم ایجاد سنگ کلیه از دیدگاه طب ایرانی و ارزیابی بالینی اثر عصاره ی ریزوم گیاه ثیل و دانه گیاه حب القلت بر سنگ کلیههمکاردر دست اجرابلي
12971517بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای مرتبط با مراقبت پیش از بارداری در میان زنان سنین باروری در مشهد: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شدههمکاردر دست اجراخير
13971288طراحی و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی کمی پرونده های بستریهمکاردر دست اجرابلي
14971287بررسی وضعیت مستندسازی گواهی های فوت در بخش مراقبت‎ ویژه جراحی بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
15971286بررسی کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بخش آنژیو گرافی بیمارستان های آموزشی منتخب شهر مشهد در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
16971017برآورد تابع رگرسیون ناپارامتری تیلتد با استفاده از تابع اعتبارسنجی متقابل و کاربرد آن در علوم پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
17970945بررسی ارتباط منزلت حرفه ای و تعهد حرفه‌ای پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان کاشمر در سال 1397همکارپایان یافتهخير
18970930بررسی ارتباط طرحواره نقش جنسیتی با طلاق عاطفیهمکاردر دست اجراخير
19970917بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس رضایتمندی دانشجویان پرستاری در ارتباط با برنامه های پرستاریهمکاردر دست اجراخير
20970901طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه کنترل عفونتهای مرتبط با مراقبت بهداشتی بر اساس سازه های تئوری شناختی اجتماعی در کارکنان بیمارستانهمکاردر دست اجراخير
21970895بررسی شیوع خشونت جنسی زناشویی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
22970772مدلسازی فضایی دریافت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی مشهدهمکاردر دست اجراخير
23970703بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه ابزار نیازهای برآورده نشده بیماران سرطانی (SUNS-SF)همکاردر دست اجراخير
24970606کاربرد مدل‌های چندسطحی در تعیین عوامل مرتبط با کم‌وزنی در بدو تولد نوزادان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
25970595مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی با استفاده از فیلم و فایل صوتی بر کیفیت زندگی وابسته به سلامتی و رضایتمندی در بیماران تحت همودیالیزهمکاردر دست اجرابلي
26970179مقایسه کیفیت و کمیت تست های تشخیصی خشکی چشم شاملTBUT ،NITBUT، Schirmer و SM Tube بعد از انجام کار نزدیک در جمعیت بزرگسال نرمالهمکارپایان یافتهبلي
27970145بررسی مدت اقامت بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان آموزشی قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل مرتبط بر آن با استفاده از مدل های رگرسیون شمارشیهمکاردر دست اجراخير
28961946تاثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس در زنان نخست زاهمکاردر دست اجراخير
29961913طراحی درمان تومورهای ناحیه CNS با بهره گیری از اطلاعات fMRIهمکارپایان یافتهبلي
30961844تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر عملکرد بینایی و کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به گلوکومهمکارپایان یافتهبلي
31961781بررسی شان بیماران مبتلا به HIV/AIDS در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
32961730تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران مصرف کننده مواد مخدرهمکاردر دست اجرابلي
33961561بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر ارتقای وضعیت تغذیه ای سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1397همکارپایان یافتهبلي
34961276بررسی تاثیرپیاده سازی رویکرد مدیریت ناب برکیفیت ارائه خدمات سرپایی، بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
35961206تحلیل هزینه ای بیماران بستری تحت عمل جراحی پیس میکر، طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت، بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد در سال 1396همکاردر دست اجراخير
36960232بررسی عملکرد شهروندان در مورد دفع داروهای تاریخ مصرف گذشته و بدون استفاده درسطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
37960133بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان سطح شهر مشهد در مورد مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی- 1396همکارپایان یافتهخير
38951665بررسی چالش های مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت از دیدگاه مدیران سلامت و مدیران سازمانهای مردم نهاد در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
39951542بررسی الگوهای مختلف سلامت سازمانی و ارائه الگو برای بیمارستانهای کشور ایرانهمکارپایان یافتهبلي
40930593بررسی اعتبار نتایج امتحانات پایان ترم از طریق تعیین همبستگی درونی نمرات دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-1392همکارپایان یافتهخير
41921545بررسی مقایسه ای مهارت تشخیص قافیه در کودکان نارساخوان 7-9 ساله با کودکان طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
42920947تاثیر ماساژ بازتابی و طب فشاری بر کنترل درد بیماران، پس از جراحی هرنی اینگوینال،‌ دربخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
43920278بررسی علل آنسفالوپاتی تب دار در سالمندان بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 93 – 1392همکارپایان یافتهبلي
44911305تعیین میزان فراوانی عوارض مختلف طب سوزنی در درمانگاه طب سوزنی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
45911196بررسی مقایسه‏ای عوارضERCP در بیماران دریافت کننده شیاف دیکلوفناک با بیماران دریافت کننده شیاف استامینوفن در بیماران مبتلا به سنگ صفراهمکارپایان یافتهبلي
46911050مطالعه میزان رضایت استفاده کنندگان از کتابخانه دانشکده پیراپزشکی در رابطه با امکانات و خدمات موجود در سال 1392همکارپایان یافتهخير
47911017بررسی سطح پپتیدهای رشد IGF1 وIGFBP3در کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیسهمکارپایان یافتهبلي
48910982بررسی ارتباط بین بیان ژن BCL6 و MUM1 با مرحله (staging) و پیش آگهی بیماری در بیماران مبتلا به لنفوم منتشر سلول B بزرگهمکارپایان یافتهبلي
49910852بررسی ایمونوهیستوشیمی بیان BCL2 و Ki67 در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به لنفوم منتشر سلول B بزرگ و تعیین ارتباط آن با مرحله (staging) و پیش آگهی بیماریهمکارپایان یافتهبلي
50910562بررسی سیر کلینیکی ضایعات جلدی لیشمانیازیس پس از حساسیت موضعی به ترکیبات آنتی مونیاتهمکارپایان یافتهبلي
51900286بررسی ارتباط بین منیزیم سرم با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران همودیالیز و صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
52900200بررسی اثرافزودن آریپی پرازول به رژیم درمانی کلوزاپین بر علائم مثبت و منفی و عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو بستری دربیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5389261بررسی گرایش های تحقیقاتی محققین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جهت تهیه بانک اطلاعاتی محققین برای ارائه خدمات، در یک بررسی گذشته نگر 3 ساله همکارپایان یافتهخير
5489260بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
5589259بررسی مدت زمان انتظار تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال‌های1388 - 1387همکارپایان یافتهخير
5689258بررسی برونداد طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387الی 1388 همکارپایان یافتهخير
5789184بررسی میزان رضایتمندی اعضاء هیأت علمی دانشگاه از فعالیت های مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در سال 1389همکارپایان یافتهخير
5888400بررسی ارتباط هایپرسگمانتاسیون نوتروفیلی بافقر آهن در زنان 25-16سالههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981861The impact of Education on Modification of Lifestyle Personality Dimensions Associated with Osteoporosis in Female StudentsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398سوم
2981190The Effect of Massage and Topical Violet Oil on the Severity of Pruritus and Dry Skin in Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled TrialISIComplementary Therapies in Medicine1398پنجم
3980878Assessment of the Construct Validity of the Evaluation of Faculty Members by the Students Questionnaire at the School of Health of Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1398مسئول
4974318Comparison of Syntax Comprehension and Production Performances between 4-9 Years-old Children in Stutter and Typically Developing ChildrenISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398چهارم
5974176Translation and Psychometric Properties of the Persian Version of Oxford Non-technical Skills 2 System: Assessment of Surgical Teams’ Non-technical Skills in Orthopedic Surgery WardsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1397مسئول
6973216Determining the reliability and validity of Menopause Symptoms Severity Inventory-38 Questionnairescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
7972210Epidemiological Pattern of Diseases Requiring Hospitalization in Patients Attending Health Centers Participating in Tehran Health Insurance Organization Network in 2005-2014scopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1397مسئول
8971106The Effect of Cross-loading on Measurement Equivalence of Psychometric Multidimensional Questionnaires in MIMIC Model: a Simulation StudyPMCMateria Socio Medica1397اول
9971042Pathogenicity determinants and epidemiology of uropathogenic E. coli (UPEC) strains isolated from children with urinary tract infection (UTI) to define distinct pathotypesscopusBiomedical Research1397پنجم
10963352Occupational Exposure of Train Drivers to Static and Extremely Low Frequency Magnetic Fields in Tehran SubwayISCJundishapur Journal of Health Sciences (JJHS)1396پنجم
11961387The Effect of Small Sample Size on Measurement Equivalence of Psychometric Questionnaires in MIMIC Model: A Simulation StudyISIBiomed Research International1396اول
12960094A model for oral health gradients in children: using structural equation modelingISICommunity Dental Health1395سوم
13954443The Association Between Quality of Sleep and Health-related Quality of Life in Military and Non-military Women in Tehran, IranPMCOman Medical Journal1395مسئول
14953847Helicobacter Pylori Eradication Improves Splenectomy Results in Refractory Idiopathic Thrombocytopenic Purpuraسایر سایت‏های تخصصیInternational Educational Scientific Research Journal1395پنجم
15951190A New Measurement Equivalence Technique Based on Latent Class Regression as Compared with Multiple Indicators Multiple CausesPMCActa informatica medica1395اول
16951007An Investigation of the Quality of Life Scale Related to Voice Disorder in Adult Patients with Vocal Cord ParalysisISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395پنجم
17950257evaluating related factors with sputum smear negation at the end of the second month of tuberculosis treatmentChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم
18950191Comparison of post ERCP pancreatitis and Bleeding with Diclofenac suppository and Acetaminophen suppository in patients with CBD stoneChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
19950185Evaluation of the Relationship between the Dimensions of the Nurses’ Quality of Working Life and Social Desirability in Fars Province, IranscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1395مسئول
20940755Classification of Iranian Nurses According to their Mental Health Outcomes Using GHQ-12 Questionnaire: a Comparison Between Latent Class Analysis and K-means Clustering with Traditional Scoring MethodPMCMateria Socio Medica1394اول
21940551valuation of the Relationship between Social Desirability and Minor Psychiatric Disorders among Nurses in Southern Iran: A Robust Regression ApproachPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1394مسئول
22940327Study of reasons for extraction of permanent teeth in Shiraz 2012-2013SID/Iranmedex/MagiranJournal of Neyshabur University of Medical Sciences1393سوم
23940324Immediate Result and Long Term Follow-up in Patients Going Under Primary Percutaneous Intervention for ST-Elevation Myocardial InfarctionEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393پنجم
24940015Outcome of Percoutaneous Coronary Intervention in Patients With Prior Coronary Artery Bypass SurgeryEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393پنجم
25940014Prevalence of Minor Psychiatric Disorders and Factors Affecting It in Iranian NursesISIIranian Journal of Public Health1394اول
26940013Factors Affecting Minor Psychiatric Disorder in Southern Iranian Nurses: A Latent Class Regression AnalysisPMCNursing and Midwifery Studies1394اول
27935583Epidemiology of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated From Health Care Providers in Mofid Children Hospitalindex copernicusArchives of Pediatric Infectious Diseases1394پنجم
28935581Relationship between Minor Psychiatric Disorders and Job Stability among Southern Iranian Nurses: Using Latent Class Regression Modelscopusحیات1393مسئول
29935580Factors Affecting Journal Quality Indicator in Scopus (SCImago Journal Rank) in Obstetrics and Gynecology Journals: a Longitudinal Study (1999-2013)PMCActa informatica medica1393اول
30935579Comparison of Cox’s Regression Model and Parametric Models in Evaluating the Prognostic Factors for Survival after Liver Transplantation in Shiraz during 2000–2012PMCInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1394دوم
31935138An Investigation of the Effect of Stuttering on Personality Characteristics in Adult MenSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی، پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی1394پنجم به بعد
32934011Evaluating the efficacy of probiotic on treatment in patients with small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) - A pilot studyISIIndian Council of Medical Research1393چهارم
33933790Google Scholar journal metrics: Comparison with impact factor and SCImago journal rank indicator for nuclear medicine journalsISIIranian journal of Nuclear Medicine1393دوم
34932335Correlation between performance indicators and evaluating degree of the hospitals of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)index copernicusHealth Information Management1393مسئول
35932334Quality of journal of obstetrics and gynecology in ISI and Scopus databases based on indices of ranking journalsscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393اول
36932333Hypersegmentation of neutrophils in young women with Iron deficiencyISCJournal of Paramedical Science and Rehabilitation1393سوم
37931117The effect of speech sample duration on determination of habitual pitch in 18-30 years age womenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی پژوهشی پژوهان1393پنجم به بعد
38925176Comparison of Rhyme Detection Skills between 7-9 Years Age Children with Dyslexia and Normal ChildrenISCJournal of Paramedical Science and Rehabilitation (JPSR)1393پنجم به بعد
39925175Evaluation of the scientific output of the faculty members of the paramedical school, Mashhad University of Medical Sciences based on Scopus database up to the end of 2012سایر سایت‏های تخصصیSadra Medical Journal1393اول و مسئول
40922355The Association between Neutrophilic Hypersegmentation and Iron Deficiency with Regard to Folate Status in 16 - 30 Year-Old WomenISIClinical laboratory1392سوم
41921852Homocysteine, Cobalamin and Folate Status and their Relations to Neurocognitive and Psychological Markers in Elderly in Northeastern of IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
4292001Factors influencing the status of appropriate and inappropriate shocks delivered by an implantable cardioverter defibrillatorISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1392دوم
4391404Advantages and Disadvantages of Blended Teaching Method of Online and Face to Face for Practical Course of Hematology; the Viewpoints of Laboratory Sciences Students in Mashhad University of Medical Sciences in 2011PMCIranian Journal of Medical Education1391مسئول
4491228Visual estimation of post partum hemorrhage and its treatmentscopus Tehran University Medical Journal1391سوم
4591001Characterisation of human skin impedance at acupuncture point PC4 Ximen and pericardium meridian using the four-electrode methodISIAcupuncture in medicine1391سوم
4690952Application of latent class regression model for modeling factors associated with inter-province immigrationsISCAdvances in Mathematical Modeling1390اول
4790599Assessing Awareness Level about Warning Signs of Cancer and its Determinants in an Iranian General PopulationISIJournal of Health, Population and Nutrition1390پنجم
4889648Knowledge level of the warning signs of cancer and its affecting factors in Tehran s population above 18 yearsindex copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1389اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980500ارزیابی وضعیت فیزیکی و مجموعه منابع کتابخانه پیراپزشکی عامل افزایش بهره وری در مدیریت منابع بر اساس رضایت مراجعینسومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدپوستر1397خير
2980496ارزیابی عملکرد کتابداران و نقش اطلاع رسانی کتابخانه بر اساس میزان رضایت مراجعین (مطالعه موردی: کتابخانه دانشکده علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)اولین کنفرانس ملی ارزیابی علمکرمانپوستر1398خير
3980393بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی یکطرفه چین های صوتیهفدهمین همایش ملی گفتاردرمانیتهرانپوستر1398خير
4980006بررسی اپیدمیولوژیک مراجعین به مرکز معین بیمه شدگان روستایی استان خراسان رضویسومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدپوستر1397خير
5973117بررسی سواد سلامت و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک رگرسیون کلاس پنهاننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
6972017ارزیابی تأثیر بدمشخص‎سازی بر عملکرد مدل MIMIC در تحلیل هم‎ارزی پرسشنامه‎های روان‌سنجی: یک مطالعه شبیه سازی مونت-کارلوچهاردهمین کنفرانس آمار ایران (14th Iranian Statistics Conference)شاهرودسخنرانی1397بله
7971351Percoutaneous Coronary Intervention in patients with Prior Coronary Artery Bypass Surgery and their one-year outcome6th Razavi International Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1392خير
8971349Immediate Result and long term follow up in patients going under primary PCI for ST-Elevation MI6th Razavi International Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1392خير
9971348The association between neutrophilic hypersegmentation and iron deficiency with regard to folate status in 16-30 years old women5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biologyیزدپوستر1392خير
10932374efficacy of thermotherapy for treatment of cutaneous leishmaniasis; a descriptive study of 39 cases in Mashhad-Iran.دومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110024فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه