حمیدرضا  رجعتی حقی
خلاصه عملکرد حمیدرضا  رجعتی حقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیدرضا رجعتی حقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا رجعتی حقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پروتز ثابت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : RajatiHR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961011بررسی شاخص های زیبایی در روکش های ایمپلنت که در بخش ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی مشهد که بعد از سال 96 تحویل داده شده است.مجریعقد قراردادبلي
2941011مقایسه استحکام باند سه نوع لایه نرم دائمی سیلیکونی و آکریلیک به بیس آکریلیک با دو روش پخت همزمان و غیرهمزمان و روشهای مختلف آماده سازی بیس آکریلیکمجریپایان یافتهخير
3930508بررسی آزمایشگاهی اثرپخت مجدد پرسلن بر استحکام باند متال سرامیک به دنبال غوطه وری در بزاقمجریپایان یافتهبلي
4930475تعیین میزان اثر ضد قارچی دستگاه ازن‌ساز خانگی بر قارچ کاندیدا آلبیکنس متصل به دنچرمجریپایان یافتهبلي
5922373بررسی اثر دو نوع تکنیک Finishing بر استحکام باند سرامیک های Vita و Ceramco در نمونه های PFZ به دنبال ترموسایکلینگمجریپایان یافتهبلي
6921262تأثیر تکنیک ها و مواد قالب گیری برعدم تطابق عمودی بریج های سه واحدی پیچ شونده متکی بر ایمپلنتمجریپایان یافتهبلي
7910272بررسی تأثیر مواد شوینده دنچر (Cleanser) و محلول رنگ زای چای بر ثبات رنگ و خشونت سطحی دو نوع رزین آکریلیک پختنی بیس دنچرمجریپایان یافتهبلي
8900686بررسی اثر دو روش استریلیزاسیون و ضدعفونی بر تغییر رنگ سیستم انتخاب رنگ Vita 3D Masterمجریپایان یافتهبلي
989959بررسی دقت گشتاور وارده از تورک رنچهای (Torque wrench) مستعمل در سیستم های مختلف ایمپلنتمجریپایان یافتهبلي
10971197مقایسه دو روش درمانی پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت در ناحیه استتیک در یک کارآزمایی بالینی 1سالههمکاردر دست اجرابلي
11971016بررسی اثر استفاده از ماده لوبریکنت در سطح داخلی فیکسچر بر میزان نیروی لازم برای باز کردن اباتمنت های لوکیتور در بیماران بی دندان دارای اوردنچر فک پایین بعد از 6 ماه استفاده کلینیکیهمکارعقد قراردادبلي
12970489بررسی استحکام باند ریز برشی سمانهای رزینی به تیتانیوم آماده سازی شده با روش های مختلفهمکاردر دست اجرابلي
13951419تاثیر ویسکوزیته ماده قالبگیری و زاویه ایمپلنت بر میزان نفوذ ماده در آندرکاتهای قطعات قالبگیریهمکارپایان یافتهبلي
14930589بررسی مقاومت مواد قالبگیری مختلف در برابر چرخش اجزای قالبگیری چهار نوع سیستم ایمپلنتیهمکارپایان یافتهبلي
15900596مطالعه مقایسه ای ایمپلنتهای مخروطی با بارگذاری غیر فانکشنال فوری و بار گذاری تاخیری در خلف فک بالاهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980270Bond Strength of Resin Cement and Glass Ionomer to Nd:YAG Laser-Treated Zirconia CeramicsISIJournal of prosthodontics1398مسئول
2974019effect of coping design, subgingival depth, and type of impression material on the torque resistance of impression materISIAnnals of Dental Specialty1397دوم
3972339Kinetics of antifungal activity of home-generated ozonated water on Candida albicansPMCCurrent Medical Mycology1397دوم
4962320Post-insertion Posterior Single-implant Occlusion Changes at Different Intervals: A T-Scan Computerized Occlusal AnalysisMedlineThe journal of contemporary dental practice1396چهارم
5961321Fracture resistances of zirconia, cast Ni-Cr, and fiber-glass composite posts under all-ceramic crowns in endodontically treated premolarsISIJOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS1396دوم
6960105Assessment of Color Changes in Vita 3D-Master Shade Guide after Sterilization and DisinfectionISCJournal of Dental Materials and Techniques (JDMT)1396مسئول
7953800Effect of Zirconia Thickness on the Tensile Stress of Zirconia Based All-Ceramic RestorationsISCJournal of Dental Materials and Techniques1394سوم
8953792Effect of technique and impression material on the vertical misfit of a screw-retained, three-unit implant bridge: An in vitro studyPMCthe journal of indian prosthodontic society1395اول
9950338The influence of dental shade guides and experience on the accuracy of shade matchingPMCJ Contemp Dent Pract.1394پنجم
10943091Experimental Evaluation of Wettability of Condensational Silicon’s Used with Various SurfactantsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394دوم
11941990Three-dimensional accuracy of different impression techniques for dental implants.PMCDental research journal1394چهارم
12935519Effect of denture cleansers on color stability and surface roughness of denture base acrylic resinPMCIndian Journal of Dental Research1393اول و مسئول
13935458Evaluation of the Effect of using Electrosurgery in Pulpectomy of Deciduous Teeth on Succedaneous Teeth: An Animal StudyPMCJournal of Contemporary Dental Practice1393پنجم
14924941Torque Removal Evaluation of Screw in One-Piece and Two-Piece Abutments Tightened with a Handheld screwdriverISCJournal of Dental Materials and Techniques1392چهارم
15921200The microbiology of the peri implant sulcus following successful implantation of oral prosthetic treatmentsPMCindian journal of dental research1391مسئول
16921017The Accuracy of Various Torque Wrenches Used in Dental Implant Systemsindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1392اول و مسئول
1789691Finite element stress analysis of tooth-implant supported bridges in rigid/non-rigid connectors in cemented prostheses (Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1389اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه