فاطمه  فروزانفر
خلاصه عملکرد فاطمه  فروزانفر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه فروزانفر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه فروزانفر رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ForouzanfarF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980431بررسی اثرات اورولیموس به دنبال سکته هموراژیک در رتمجریدر دست اجراخير
2971711بررسی اثرات محافظتی تجویز سلولهای بنیادی مشتق شده از مغز استخوان همراه با لوتئولین در مدل درد مزمن رتمجریدر دست اجرابلي
3971707بررسی اثرات محافظتی herniarin به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در رتمجریدر دست اجراخير
4971401بررسی اثر لوتئولین بر مارکرهای تکثیر و نورون زایی در مدل ایسکمی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتمجریدر دست اجرابلي
5971257تاثیرعصاره هیدروالکلی گیاه Lawsonia inermis بر درد نوروپاتی محیطی در رتمجریدر دست اجرابلي
6971030بررسی اثرات حفاظتی عصاره میوه گیاه نسترن (Rosa canina) و کوئرستین بر سلول اندوتلیال بندناف HUVECدر مدل استرس اکسیداتیومجریدر دست اجرابلي
7971002بررسی اثر Cedrol بر درد نوروپاتی مزمن رتمجریدر دست اجرابلي
8970944: بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کبر (caparis spinosa) بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریدر دست اجراخير
9970877مطالعه اثربخشی دهان شویه عصاره خرمالو در درمان بیماران مبتلا به ژنژیویتمجریدر دست اجراخير
10930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت مجریپایان یافتهبلي
11930385بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی نپتا و فراکسیونهای آن در موش سوریمجریپایان یافتهخير
12930384بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی-الکلی کاج سوزنی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
13930383بررسی اثرات خواب آوری گیاه پروویسکا (برازمبل) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
14922902بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن 3-استیل 11-کتو بتا بوسولیک اسید (AKBA) بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهخير
15971753بررسی اثرات تجویز عصاره و ماده موثره چای سبز (اپی گالوکاتشین گالات، EGCG) بر اختلال شناختی ناشی از محرومیت از خواب در موش های صحرایی نرهمکاردر دست اجرابلي
16971656بررسی اثر درمانی ترهالوز به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در رتهمکاردر دست اجرابلي
17971574بررسی اثر لوتئولین بر اختلالات حرکتی ناشی از آسیب مغزی حاد (TBI) در رتهمکاردر دست اجرابلي
18971081بررسی و مقایسه سمیت سلولی و خاصیت ضد میکروبی پپتید تاناتین بر برخی پاتوژن های ایجاد کننده پوسیدگیهمکاردر دست اجرابلي
19971067بررسی اثر سیتاگلیپتین بر بقا، آپوپتوز و آزاد شدن رادیکال آزاد ناشی از گلوتامات در سلولهای اولیگودندریسیتی OLN-93همکاردر دست اجرابلي
20971059بررسی اثرات احتمالی خواب آوری فرآورده حاصل از گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در بیماران مبتلا به بی خوابیهمکاردر دست اجرابلي
21971037بررسی اثرات محافظتی کورکومین فلوئورینه بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتهمکاردر دست اجراخير
22970943بررسی اثر روغن دانه انار در پیشگیری از سمیت کلیوی و قلبی ناشی از تاکرولیموس در رتهمکاردر دست اجرابلي
23970839بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی عصاره گیاه کبر (caparis spinosa) و فراکسیونهای آن در موشهمکارپایان یافتهخير
24970800بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی آب بشقابی و فراکسیونهای آن در موش سوریهمکاردر دست اجراخير
25970735بررسی اثر عصاره آبی-الکلی Artemisia absinthium بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکاردر دست اجراخير
26961604بررسی اثر عصاره گیاه کبر (caparis spinosa) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکاردر دست اجراخير
27961397بررسی اثر عصاره گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکارپایان یافتهخير
28951536بررسی اثرات تجویز دونپزیل توام با محیط غنی بر نواقص شناختی، مکانیزم های سلولی مولکولی حافظه و میزان نرون زایی در هیپو کمپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری القاء شده بوسیله تزریق داخل بطنی پروتیئن آمیلوئید بتاهمکاردر دست اجراخير
29951512بررسی اثرات محافظتی بربرین در مدل دمیلیناسیون ناشی از کوپریزون در موش نژاد C57BL/6همکاردر دست اجراخير
30951370بررسی اثرات ضدآنژیوژنزی عصاره شنبلیله) (Trigonella foenum-graecum در محیط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
31951215ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی فرمولاسیون عصاره پوست میوه انار در درمان بیماران مبتلا به ژنژویتهمکارعقد قراردادخير
32951194بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی – الکلی اقحوان (بابونه گاوی) و فراکسیون های آن در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
33950790بررسی اثرات خواب آوری فرآورده حاصل از عصاره آبی- الکلی گیاه خرفه در بیماران مبتلا به بی خوابی اولیههمکاردر دست اجراخير
34950712بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گیاه تاج ریزی و گوجه فرنگی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
35950390بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از گلوتامات در سلول های PC12همکارپایان یافتهبلي
36941398بررسی اثر اورولیموس بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتهمکارپایان یافتهبلي
37941007بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گیاه خرفه در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
38940971بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی افتیمون ریحان در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
39922296بررسی اثر ضدخونریزی" ثامن ایستا" در موش و خرگوشهمکارپایان یافتهخير
40901050بررسی اثرات محافظتی عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki) بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
4189999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983440Combining growth factor and stem cell therapy for stroke rehabilitation, a review. Current drug targets مسئول
2983213Fluxional nature in cyclohexane and cyclopentane: spherical conformational landscape model revisitedISIJournal of Chemical Sciences1398چهارم
3983200Neuroprotective effects of curcumin through autophagy modulation IUBMB life اول
4983048Overexpression of MiR-183/96/182 Triggers Retina-Like Fate in Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (hBMSCs) in CultureISIJournal of Ophthalmology1398دوم
5983047Growth Factors as Tools in Photoreceptor Cell Regeneration and Vision RecoveryISICurrent drug targets اول
6983046Medicinal plants in the treatment of obsessive-compulsive disorder: A reviewMedlineCurrent drug discovery technologies مسئول
7981539Curcumin effect on non-amyloidogenic pathway for preventing Alzheimer’s diseaseISIBiointerface Research in Applied Chemistry1398دوم
8981051Attenuating Effect of Portulaca oleracea Extract on Chronic Constriction Injury Induced Neuropathic Pain in Rats: An Evidence of Anti-oxidative and Anti-inflammatory EffectsISICNS & neurological disorders drug targets1397اول
9981046Tanacetum parthenium enhances pentobarbital-induced sleeping behaviorsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398اول
10981037Modulatory effects of curcumin on heat shock proteins in cancer: A promising therapeutic approachISIBioFactors1398اول
11973998Causes and consequences of microRNA dysregulation following cerebral ischemia-reperfusion injury.ISICNS & neurological disorders drug targets1397اول
12972802Hydroalcoholic extract of Cuscuta epithymum enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic system Current drug discovery technologies اول
13972297Modulation of heat shock proteins by statinsISIPharmacological Research1397اول
14972269Inhibitory Effects of Apium graveolens on Xanthine Oxidase Activity and Serum Uric Acid Levels in Hyperuricemic MicePMCPreventive nutrition and food science1397چهارم
15971880Medicinal herbs in the treatment of neuropathic pain: A reviewISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1397اول
16971764Hypnotic Effect of Portulaca oleracea L on Pentobarbital-Induced Sleep in Mice.MedlineCurrent drug discovery technologies1398دوم
17971598Hypnotic Effect of Solanum lycopersicum and Solanum nigrum on Pentobarbital-Induced Sleep in MicescopusPlant Archives1397دوم
18971597In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397دوم
19970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396اول
20970053Hypnotic effect of red cabbage (Brassica oleracea) on pentobarbital-induced sleep in micePMCJournal of Pharmacy And Bioallied Sciences1396سوم
21963304EFFECTS OF TWO NEW SYNTHESIZED HETEROCYCLIC COMPOUNDS ON PROLIFERATION AND TUBE FORMATION OF ENDOTHELIAL CELLS AND ON ANGIOGENESIS IN CHICKEN CHORIOALLANTOIC MEMBRANEISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396چهارم
22962166Neuroprotective effect of safranal, an active ingredient of Crocus sativus , in a rat model of transient cerebral ischemia.ISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1396سوم
23962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
24961889Berberine protects against glutamate-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 and N2a cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396چهارم
25961396Terminalia chebula attenuates quinolinate-induced oxidative PC12 and OLN-93 cell deathISIMULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS1396پنجم
26960858Berberine attenuates convulsing behavior and extracellular glutamate and aspartate changes in 4-aminopyridine treated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
27960728Fibroblast Growth Factor 1-Transfected Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Angiogenic ProliferationISIDNA and Cell Biology1396سوم
28960281Potentiating effects of Perovskia abrotanoides Karel. on pentobarbital-induced sleepPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1396اول
29954357Crocin prevents haloperidol-induced orofacial dyskinesia: Possible an antioxidant mechanismISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395پنجم
30952635Efficacy and toxicity of Samen-ista emulsion on treatment of cutaneous and mucosal bleedingISIBLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS1395سوم
31952615Hydroalcoholic extract of needles of Pinus eldarica enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic systemPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395اول
32951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395اول
33950039Protective Effect of Diospyros kaki against Glucose-Oxygen-Serum Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryPMCAdvances in Pharmacological Sciences1395اول
34943339Hypnotic Effect of Nepeta glomerulosa on Pentobarbital-Induced Sleep in miceISIJundishapur J Nat Pharm Prod1394دوم
35934048Black cumin (Nigella sativa) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effectsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393اول
36922381Protective Effect of Punica granatum L. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983479Hypnotic effect of solanum lycopersicum on pentobarbital-induced sleep in miceکتگره علم خوابمشهدسخنرانی1398بله
2982582Protective effects of alcoholic extract of Terminalia chebula on quinolinate-induced oxidative OLN-93 cell deathشانزدهمین کنگره بین المللی مالتیپل اسکلروزیسمشهدپوستر1398بله
3982350Portulaca oleracea, relieves neuropathic pain following chronic constriction sciatic nerve injury in rat: anti‐inflammatory and antioxidant activityبیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهرانسخنرانی1398بله
4981488Matrix Metalloproteinases in Neuroinflammation1st International Neuroinflammation Congress and 1st Student Festival of Neurosienceمشهدپوستر1396بله
5981062Effects of Berberine on Glutamate-Induced Toxicity in PC12 and N2a Cellsسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1398بله
6980737History of headache in traditional Persian medicineهمایش ملی طب سنتی ایرانیمشهدپوستر1397بله
7980082Potentiating effects of Perovskia abrotanoides Karel. on pentobarbital-induced sleepدومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396بله
8980081Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemiaدومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1397بله
9973450Effects of fibroblast growth factor type 1 expressing adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCFGF-1) on chronic neuropathic pain in ratsهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1397بله
10973358بررسی توزیع بافتی سلول بنیادی در مدل درد نوروپاتی رتThe 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecular Imaging Congressمشهدپوستر1396بله
11962777Aflatoxin M1 contamination in commercial pasteurized milk from local markets in Fariman, Iranتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
12950102protective effect of Diospyrus kaki(persimmon) on serum/glucose deprivation imduced pc12 cell deathبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
13950020بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کاج سوزنی در موش سوریاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
14950019Effects of adipose derived mesenchymal stem cells(AD-MSC) on allodynia and hyperalgesia in rats with chronic constriction injury induced neuropathic painکنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1394بله
15950017Alcoholic and aqueous extracts of Boswellia serrata protect against focal cerebral ischemia and reperfusion injury in ratsاولین کنگره بین الملی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
16942386تاثیر عصاره هیدروالکلی دارچین برعلایم سندرم ترک مورفین در موشچهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت ??تهرانپوستر1394خير
17933619بررسی اثر تقویت کنندگی نپتا بر میزان خواب ایجاد شده توسط پنتوباربیتالسومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110087فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
110201کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه