فاطمه  فروزانفر
خلاصه عملکرد فاطمه  فروزانفر
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه فروزانفر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه فروزانفر رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ForouzanfarF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971711بررسی اثرات محافظتی تجویز سلولهای بنیادی مشتق شده از مغز استخوان همراه با لوتئولین در مدل درد مزمن رتمجریدر دست اجرابلي
2971707بررسی اثرات محافظتی herniarin به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در رتمجریدر دست اجراخير
3971401بررسی اثر لوتئولین بر مارکرهای تکثیر و نورون زایی در مدل ایسکمی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتمجریدر دست اجرابلي
4971257تاثیرعصاره هیدروالکلی گیاه Lawsonia inermis بر درد نوروپاتی محیطی در رتمجریدر دست اجرابلي
5971002بررسی اثر Cedrol بر درد نوروپاتی مزمن رتمجریدر دست اجرابلي
6970944: بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کبر (caparis spinosa) بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریدر دست اجراخير
7970877مطالعه اثربخشی دهان شویه عصاره خرمالو در درمان بیماران مبتلا به ژنژیویتمجریدر دست اجراخير
8930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت مجریپایان یافتهبلي
9930385بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی نپتا و فراکسیونهای آن در موش سوریمجریپایان یافتهخير
10930384بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی-الکلی کاج سوزنی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
11930383بررسی اثرات خواب آوری گیاه پروویسکا (برازمبل) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
12922902بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن 3-استیل 11-کتو بتا بوسولیک اسید (AKBA) بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهخير
13971753بررسی اثرات تجویز عصاره و ماده موثر چای سبز بر نواقص شناختی ناشی از محرومیت از خواب در موش های صحرایی نرهمکاردر دست اجرابلي
14971656بررسی اثر درمانی ترهالوز به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در رتهمکاردر دست اجرابلي
15971574بررسی اثر لوتئولین بر اختلالات حرکتی ناشی از آسیب مغزی حاد (TBI) در رتهمکاردر دست اجرابلي
16971037بررسی اثرات محافظتی کورکومین فلوئورینه بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتهمکاردر دست اجراخير
17970943بررسی اثر روغن دانه انار در پیشگیری از سمیت کلیوی و قلبی ناشی از تاکرولیموس در رتهمکاردر دست اجراخير
18970839بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی عصاره گیاه کبر (caparis spinosa) و فراکسیونهای آن در موشهمکاردر دست اجراخير
19970800بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی آب بشقابی و فراکسیونهای آن در موش سوریهمکاردر دست اجراخير
20961604بررسی اثر عصاره گیاه کبر (caparis spinosa) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکاردر دست اجراخير
21961397بررسی اثر عصاره گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکاردر دست اجراخير
22951536بررسی اثرات تجویز دونپزیل توام با محیط غنی بر نواقص شناختی، مکانیزم های سلولی مولکولی حافظه و میزان نرون زایی در هیپو کمپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری القاء شده بوسیله تزریق داخل بطنی پروتیئن آمیلوئید بتاهمکارعقد قراردادخير
23951512بررسی اثرات محافظتی بربرین در مدل دمیلیناسیون ناشی از کوپریزون در موش نژاد C57BL/6همکارعقد قراردادخير
24951370بررسی اثرات ضدآنژیوژنزی عصاره شنبلیله) (Trigonella foenum-graecum در محیط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
25951195بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گلرنگ و فراکسیونهای آن در موش سوریهمکاردر دست اجراخير
26951194بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی – الکلی اقحوان (بابونه گاوی) و فراکسیون های آن در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
27950790بررسی اثرات خواب آوری فرآورده حاصل از عصاره آبی- الکلی گیاه خرفه در بیماران مبتلا به بی خوابی اولیههمکاردر دست اجراخير
28950712بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گیاه تاج ریزی و گوجه فرنگی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
29950390بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از گلوتامات در سلول های PC12همکارپایان یافتهبلي
30941398بررسی اثر اورولیموس بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتهمکارپایان یافتهبلي
31941007بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گیاه خرفه در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
32940971بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی افتیمون ریحان در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
33922296بررسی اثر ضدخونریزی" ثامن ایستا" در موش و خرگوشهمکارپایان یافتهخير
34901050بررسی اثرات محافظتی عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki) بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
3589999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981539Curcumin effect on non-amyloidogenic pathway for preventing Alzheimer’s diseaseISIBiointerface Research in Applied Chemistry1398دوم
2981051Attenuating Effect of Portulaca oleracea Extract on Chronic Constriction Injury Induced Neuropathic Pain in Rats: An Evidence of Anti-oxidative and Anti-inflammatory EffectsISICNS & neurological disorders drug targets1397اول
3981046Tanacetum parthenium enhances pentobarbital-induced sleeping behaviorsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE اول
4981037Modulatory effects of curcumin on heat shock proteins in cancer: A promising therapeutic approachISIBioFactors اول
5973998Causes and consequences of microRNA dysregulation following cerebral ischemia-reperfusion injury.ISICNS & neurological disorders drug targets1397اول
6972802Hydroalcoholic extract of Cuscuta epithymum enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic system Current drug discovery technologies اول
7972297Modulation of heat shock proteins by statinsISIPharmacological Research1397اول
8972269Inhibitory Effects of Apium graveolens on Xanthine Oxidase Activity and Serum Uric Acid Levels in Hyperuricemic MicePMCPreventive nutrition and food science1397چهارم
9971880Medicinal herbs in the treatment of neuropathic pain: A reviewISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1397اول
10971764Hypnotic Effect of Portulaca oleracea L on Pentobarbital-Induced Sleep in Mice.MedlineCurrent drug discovery technologies1398دوم
11971598Hypnotic Effect of Solanum lycopersicum and Solanum nigrum on Pentobarbital-Induced Sleep in MicescopusPlant Archives1397دوم
12971597In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397دوم
13970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396اول
14970053Hypnotic effect of red cabbage (Brassica oleracea) on pentobarbital-induced sleep in micePMCJournal of Pharmacy And Bioallied Sciences1396سوم
15963304EFFECTS OF TWO NEW SYNTHESIZED HETEROCYCLIC COMPOUNDS ON PROLIFERATION AND TUBE FORMATION OF ENDOTHELIAL CELLS AND ON ANGIOGENESIS IN CHICKEN CHORIOALLANTOIC MEMBRANEISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396چهارم
16962166Neuroprotective effect of safranal, an active ingredient of Crocus sativus , in a rat model of transient cerebral ischemia.ISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1396سوم
17962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
18961889Berberine protects against glutamate-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 and N2a cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396چهارم
19961396Terminalia chebula attenuates quinolinate-induced oxidative PC12 and OLN-93 cell deathISIMULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS1396پنجم
20960858Berberine attenuates convulsing behavior and extracellular glutamate and aspartate changes in 4-aminopyridine treated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
21960728Fibroblast Growth Factor 1-Transfected Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Angiogenic ProliferationISIDNA and Cell Biology1396سوم
22960281Potentiating effects of Perovskia abrotanoides Karel. on pentobarbital-induced sleepPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1396اول
23954357Crocin prevents haloperidol-induced orofacial dyskinesia: Possible an antioxidant mechanismISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395پنجم
24952635Efficacy and toxicity of Samen-ista emulsion on treatment of cutaneous and mucosal bleedingISIBLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS1395سوم
25952615Hydroalcoholic extract of needles of Pinus eldarica enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic systemPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395اول
26951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395اول
27950039Protective Effect of Diospyros kaki against Glucose-Oxygen-Serum Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryPMCAdvances in Pharmacological Sciences1395اول
28943339Hypnotic Effect of Nepeta glomerulosa on Pentobarbital-Induced Sleep in miceISIJundishapur J Nat Pharm Prod1394دوم
29934048Black cumin (Nigella sativa) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effectsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393اول
30922381Protective Effect of Punica granatum L. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981488Matrix Metalloproteinases in Neuroinflammation1st International Neuroinflammation Congress and 1st Student Festival of Neurosienceمشهدپوستر1396بله
2981062Effects of Berberine on Glutamate-Induced Toxicity in PC12 and N2a Cellsسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1398بله
3980737History of headache in traditional Persian medicineهمایش ملی طب سنتی ایرانیمشهدپوستر1397بله
4980082Potentiating effects of Perovskia abrotanoides Karel. on pentobarbital-induced sleepدومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396بله
5980081Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemiaدومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1397بله
6973450Effects of fibroblast growth factor type 1 expressing adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCFGF-1) on chronic neuropathic pain in ratsهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1397بله
7973358بررسی توزیع بافتی سلول بنیادی در مدل درد نوروپاتی رتThe 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecular Imaging Congressمشهدپوستر1396بله
8962777Aflatoxin M1 contamination in commercial pasteurized milk from local markets in Fariman, Iranتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
9950102protective effect of Diospyrus kaki(persimmon) on serum/glucose deprivation imduced pc12 cell deathبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
10950020بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کاج سوزنی در موش سوریاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
11950019Effects of adipose derived mesenchymal stem cells(AD-MSC) on allodynia and hyperalgesia in rats with chronic constriction injury induced neuropathic painکنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1394بله
12950017Alcoholic and aqueous extracts of Boswellia serrata protect against focal cerebral ischemia and reperfusion injury in ratsاولین کنگره بین الملی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
13942386تاثیر عصاره هیدروالکلی دارچین برعلایم سندرم ترک مورفین در موشچهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت ??تهرانپوستر1394خير
14933619بررسی اثر تقویت کنندگی نپتا بر میزان خواب ایجاد شده توسط پنتوباربیتالسومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110087فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه