مهدیه  برهانی
خلاصه عملکرد مهدیه  برهانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدیه برهانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدیه برهانی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : پزشکی عمومی دانشکده/محل خدمت :
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971249اثربخشی بازتوانی شناختی بر پایه تکالیف کامپیوتری، بربهبود نقص‌های شناختی در بیماران با اختلال دوقطبیهمکاردر دست اجراخير
2961959سطح بندی خدمات کاهش آسیب اختلالات مصرف موادهمکارپایان یافتهخير
3961942هنجاریابی پرسشنامه ارزیابی میزان شدت علایم سایکوتیک توسط پزشکهمکاردر دست اجراخير
4961707بررسی فرآیند درک و تجربه والدین افراد با نارضایتی جنسی در مورد فرزندشان: مطالعه کیفی با رویکرد گرندد تئوریهمکاردر دست اجراخير
5961675بررسی خشونت خانگی علیه مردان: یک مطالعه کیفیهمکاردر دست اجراخير
6960854بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکاردر دست اجراخير
7960134رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خوابهمکاردر دست اجراخير
8951175بررسی ترتیب تولد برادران و خواهران در مددجویان تراجنسی داوطلب عمل تغییر جنسیت در بیمارستان امام رضا شهرستان مشهد تا پایان سال 1394همکارپایان یافتهخير
9941162بررسی دانش و نگرش نسبت به بیماران تراجنسی در میان اساتید و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکاردر دست اجراخير
10941124بررسی دانش،نگرش و رفتار نسبت به بیماران تراجنسی در میان ساکنین شهر مشهد در سال1395همکاردر دست اجراخير
11941118ارزیابی علایم روانپزشکی و بررسی تاثیر روان درمانی فردی و گروهی، مداخلات هورمونی و عمل جراحی بر این علایم در پیگیری یکساله در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در سال 1395همکارپایان یافتهخير
12941117بررسی اختلالات روانپزشکی با استفاده از مصاحبه‌ی ساختاریافته بالینی مبتنی بر DSM-5 در بیماران دچار نارضایتیِ جنسیِ داوطلب تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در طی سال 1395همکارپایان یافتهخير
13941109بررسی شیوع فرسودگی شغلی و میزان افسردگی، اضطراب و استرس در بین کارکنان بیمارستانهای روانپزشکی ابن سینا و حجازیهمکارپایان یافتهبلي
14941099بررسی شیوع آپنه خواب در بین کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش¬فعالی/نقص توجههمکاردر دست اجراخير
15920854بررسی وضعیت روانی- اجتماعی در بیماران معتاد بستری اجباریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981150Evaluating the Educational Needs of Addiction Therapists in the city of MashhadISCمجله اصول بهداشت روانی1397پنجم
2972395The relationship between satisfying the needs (based on the choice theory), quality of life and marital satisfaction among addict individuals who undergone treatmentISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397سوم
3954292The Assessment of Guided Imagery Effect on Reducing Anxiety and Pain Due to Dressing Change in Burn PatientsPMCIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1396مسئول
4941127efficacy of cognitive behavioral stress management training on negative emotions and quality of life of women with breast cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394سوم
5940438Comparison of depression, anxiety, general mental health and selfesteem among prisoners in consultancy and ordinary wingsISCاصول بهداشت روانی1393چهارم
6931703The effects of adding topiramate compared with placebo in reducing withdrawal symptoms in opioid-dependent patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393پنجم به بعد
7931497Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Therapy on Depression in Infertile Womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1393سوم
8930181The relationship of religious basic beliefs and God attachment style with job burnout in employees of Mashhad University of Medical SciencesISCمجله اصول بهداشت روانی1392پنجم
991256Assessment the rules of demographic variables and body mass index in sleep quality among medical studentsISCFundamentals of Mental Health1391سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه