پیمان  اشراقی
خلاصه عملکرد پیمان  اشراقی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

پیمان اشراقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پیمان اشراقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : غدد و متابولیسم کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : EshraghiP2@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960547بررسی شیوع و اتیولوژی هایپوتیروئیدی مادرزادی در مشهد بین سال های 1391تا 1395مجریعقد قراردادبلي
2931583بررسی ضخامت انتیما مدیا آئورت شکمی در نوزادان مبتلا به هیپوتیرئیدی مادرزادی مراجعه کننده به بخش غدد و متابولیسم اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
3930988بررسی اثرات درمان جایگزینی با آنزیم در بیماران موکوپلی ساکاریدوز تیپ یک در بیمارستان امام رضا (ع):1393مجریپایان یافتهبلي
4920991بررسی ارتباط الگوی غذایی غالب با منارک زودرس در دختران7 تا 12 ساله ی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاهمجریپایان یافتهبلي
5920734بررسی تست بارگیری تتراهیدروبیوپترین در بیماران فنیل کتونوری وپاسخ به درمانمجریپایان یافتهبلي
6900493آنالیز موتاسیونی ژن PTPN11 در بیماران مبتلا به سندرم نونانمجریپایان یافتهخير
7960556بررسی پروفایل لیپیدهای خون در کودکان مبتلا به آسمهمکاردر دست اجرابلي
8951547ارزیابی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران موکوپلی ساکاریدوز تیپ شش قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
9951446بررسی میزان بروز فنیل کتونوری در جمعیت نوزادان منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پراکندگی جغرافیایی آن و ارتباط آن با نسبت فامیلی والدینهمکارعقد قراردادخير
10951417بررسی ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک دیابت تیپ 1 کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 96-91همکاردر دست اجرابلي
11951287مقایسه معیارهای سونوگرافی لگنی در دختران با بلوغ زودرس مرکزی و دختران گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
12940861بررسی فراوانی تظاهرات قلبی در بیماران مبتلا به سندروم ترنرهمکارپایان یافتهبلي
13940076بررسی سطح گنادوتروپین ها در دختران مبتلا به سندرم ترنر بر اساس کاریوتایپهمکارپایان یافتهبلي
14931441مقایسه وزن تخمینی توسط نوار بروسلو با وزن تخمینی توسط پرسنل بهداشتی و والدین اطفال مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
15922015تهیه بانک اطلاعاتی ( فلوچارت مشخصات بالینی و کلینیکال ، نمونه DNA و آنالیز ژنتیکی ) مربوط به بیماران دارای سندرم نونان در جمعیت ایرانیهمکارپایان یافتهخير
16910861اثربخشی آزمایشات ژنتیکی بر مدیریت درمان دیابت نوزادی مونوژنیکهمکارپایان یافتهخير
17910030اندازه گیری سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین D در کودکان تازه مبتلا شده به دیابت نوع 1 ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962949Identification of mutations in Iranian patients’ DAX-1 gene with X-linked adrenal hypoplasia congenitalscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396دوم
2962797Lingual thyroid: A case report and literature reviewISIInternational Journal of Pediatrics1396دوم
3962784Novel mutations and their genotype-phenotype correlations in patients with Noonan syndrome, using next-generation sequencingISIAdvances in Medical Sciences1396دوم
4961840The Report of Three Rare Cases of the Niemann-pick Disease in Birjand, South Khorasan, Eastern IranPMCIranian Journal of Child Neurology1396چهارم
5960603Noonan syndrome - a new surveyISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1395دوم
6953772The report of three rare case of the Niemann-Pick disease in KhorasanPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1395چهارم
7931811Evaluation of clinical manifestations of Noonan Syndrome in IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
8931707Type 1 Tyrosinemia with Hypophosphatemic Rickets: A Case ReportChemical Abstractمجله بین المللی کودکان1393اول
9931690A Methylmalonic Acidemia Case Presenting with Acrodermatitis EnteropathicaISIInternational Journal of Pediatrics1393دوم
10931049Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety, Depression and Glycemic Control in Children with Type 1 DiabetesISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
1192989congenital rickets: report of four casesSID/Iranmedex/MagiranInternational Journal of Pediatrics1392دوم
12924827Association of Pediatric Stress Hyperglycemia with Insulin Metabolism DisordersChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392اول
1391033An Avaluation of the Correlation between Short Stature and Endocrinopathy In Thalassemia Major PatientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391اول
1490625Evaluation of Nutritional Status and Growth in Phenylketonuria Patients in Mazandaran Province; IranscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963408Association of dietary pattern and body size with early menarche among elementary school girls inwest of IranThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه