پیمان  اشراقی
خلاصه عملکرد پیمان  اشراقی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

پیمان اشراقی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): پیمان اشراقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : فوق تخصص
رشته تخصصي : غدد و متابولیسم کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : EshraghiP2@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960547بررسی شیوع و اتیولوژی هایپوتیروئیدی مادرزادی در مشهد بین سال های 1391تا 1395مجریعقد قراردادبلي
2931583بررسی ضخامت انتیما مدیا آئورت شکمی در نوزادان مبتلا به هیپوتیرئیدی مادرزادی مراجعه کننده به بخش غدد و متابولیسم اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
3930988بررسی اثرات درمان جایگزینی با آنزیم در بیماران موکوپلی ساکاریدوز تیپ یک در بیمارستان امام رضا (ع):1393مجریپایان یافتهبلي
4920991بررسی ارتباط الگوی غذایی غالب با منارک زودرس در دختران7 تا 12 ساله ی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاهمجریپایان یافتهبلي
5920734بررسی تست بارگیری تتراهیدروبیوپترین در بیماران فنیل کتونوری وپاسخ به درمانمجریپایان یافتهبلي
6900493آنالیز موتاسیونی ژن PTPN11 در بیماران مبتلا به سندرم نونانمجریپایان یافتهخير
7960556بررسی پروفایل لیپیدهای خون در کودکان مبتلا به آسمهمکاردر دست اجرابلي
8951547ارزیابی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران موکوپلی ساکاریدوز تیپ شش قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
9951417بررسی ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک دیابت تیپ 1 کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 96-91همکاردر دست اجرابلي
10951287مقایسه معیارهای سونوگرافی لگنی در دختران با بلوغ زودرس مرکزی و دختران گروه شاهدهمکارعقد قراردادبلي
11940861بررسی فراوانی تظاهرات قلبی در بیماران مبتلا به سندروم ترنرهمکارپایان یافتهبلي
12940076بررسی سطح گنادوتروپین ها در دختران مبتلا به سندرم ترنر بر اساس کاریوتایپهمکارپایان یافتهبلي
13931441مقایسه وزن تخمینی توسط نوار بروسلو با وزن تخمینی توسط پرسنل بهداشتی و والدین اطفال مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
14922015تهیه بانک اطلاعاتی ( فلوچارت مشخصات بالینی و کلینیکال ، نمونه DNA و آنالیز ژنتیکی ) مربوط به بیماران دارای سندرم نونان در جمعیت ایرانیهمکارپایان یافتهخير
15910030اندازه گیری سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین D در کودکان تازه مبتلا شده به دیابت نوع 1 ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962949Identification of mutations in Iranian patients’ DAX-1 gene with X-linked adrenal hypoplasia congenitalscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396دوم
2962797Lingual thyroid: A case report and literature reviewISIInternational Journal of Pediatrics1396دوم
3962784Novel mutations and their genotype-phenotype correlations in patients with Noonan syndrome, using next-generation sequencingISIAdvances in Medical Sciences1396دوم
4961840The Report of Three Rare Cases of the Niemann-pick Disease in Birjand, South Khorasan, Eastern IranPMCIranian Journal of Child Neurology1396چهارم
5960603Noonan syndrome - a new surveyISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1395دوم
6953772The report of three rare case of the Niemann-Pick disease in KhorasanPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1395چهارم
7931811Evaluation of clinical manifestations of Noonan Syndrome in IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
8931707Type 1 Tyrosinemia with Hypophosphatemic Rickets: A Case ReportChemical Abstractمجله بین المللی کودکان1393اول
9931690A Methylmalonic Acidemia Case Presenting with Acrodermatitis EnteropathicaISIInternational Journal of Pediatrics1393دوم
10931049Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety, Depression and Glycemic Control in Children with Type 1 DiabetesISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
1192989congenital rickets: report of four casesSID/Iranmedex/MagiranInternational Journal of Pediatrics1392دوم
12924827Association of Pediatric Stress Hyperglycemia with Insulin Metabolism DisordersChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392اول
1391033An Avaluation of the Correlation between Short Stature and Endocrinopathy In Thalassemia Major PatientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391اول
1490625Evaluation of Nutritional Status and Growth in Phenylketonuria Patients in Mazandaran Province; IranscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963408Association of dietary pattern and body size with early menarche among elementary school girls inwest of IranThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه