کامبیز  علیزاده
خلاصه عملکرد کامبیز  علیزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

کامبیز علیزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): کامبیز علیزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AlizadehK@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951478بررسی نحوه مصرف وارفارین پس از اعمال تعویض دریچه های قلبی وپیش آگهی بیمارانمجریپایان یافتهبلي
2931183بررسی سطح سرمی گالکتین-3 در بیماران مبتلا به آترواسکلروز پیشرفته عروق کرونری تحت بای پس کرونریمجریپایان یافتهبلي
3910691بررسی مقایسه ای سطح هموسیستئین خون در بیماران تحت بای پس کرونری(CABG) با و بدون ریسک فاکتورهای قلبی کلاسیکمجریپایان یافتهخير
4960218بررسی ارتباط Snoringبا عوارض ریوی پس عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
5960096بررسی مقایسه‎ای عملکرد کلیوی بیماران بر اساس معیار KDIGO در جراحی گرافت بای‎پس کرونری در دو روش تحت پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ در بیماران با سندروم برون ده قلبی پایین پس از عملهمکارپایان یافتهبلي
6940448بررسی بروز اختلالات شناختی و تغییرات عملکرد شناختی بیماران تحت اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش beating -on pump ` پس از پره مدیکیشن با دکسمدتومیدینهمکارپایان یافتهبلي
7920405:بررسی اثرهیپوترمی متوسط بر روی میزان داروی مصرفی و عمق بیهوشی در بیماران دچاراعتیادبه مواد مخدرکه تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری قرار می گیرند در مطالعه مداخله ای تصادفی دوسو کورهمکارپایان یافتهبلي
8920273مقایسه روش تهویه مداوم ریه ها با حجم دقیقه ای کم در مقابل عدم تهویه ریه ها حین پمپ در اکسیژنا سیون و زمان خروج لوله تراشه بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونریریوی بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونریهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983043Effect of the Aortic Root Infusion of Sufentanil on Ischemia-Reperfusion Injury in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting: A Randomized Clinical TrialPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1398مسئول
2982715Bilateral Pulmonary Artery ,Inferior Vena Cava ,and cardiac Echinococcosis,A Rare Presentation of Zoonotic DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397چهارم
3981737Outcome of Coronary Artery Bypass Graft with On-pump Beating-heart TechniqueEmbaserazavi international journal of medicine1397اول
4981055Evaluation of Etiology and Mortality of Patients Subjected to Pericardial WindowChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397اول
5980252Cardiac Metastasis of Breast Cancer: A Case Reportscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398اول
6980194Comparison between the Effects of Dexmedetomidine and Midazolam on Postoperative Cognitive Impairment after Coronary Artery Bypasses Graft Surgery: A Randomized Clinical TrialPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1397چهارم
7973095Supportive data for Galectin-3 as a prognostic factor in coronary artery disease (CAD)ISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397دوم
8971169Coronary Artery Bypass Graft in Six Members of a Family: A Case SeriesISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397اول
9963053Effectiveness of Moderate Acute Normovolemic Hemodilution Combined with Tranexamic Acid on the Reduction of Allogenic Blood Transfusion in Patients Undergoing Off-pump Coronary Artery BypassISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396پنجم
10961580A comparative study of homocysteine levels in patients undergoing coronary bypassISIchirurgia1396اول
11961365Results of the Patent Ductus Arteriosus Closure Using the Video-Assisted Thoracoscopic SurgeryISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1396مسئول
12960922Emergency Surgery for Acute Dissection of the Ascending Aortaindex copernicusAnnals of Anesthesiology and Critical Care1395اول
13952371Moderate hypothermia and its effects in reducing the applied dose of anesthetics for patients with opium dependence in cardiac surgery: A randomized controlled trialPMCelectronic physician1395سوم
14951664The Evaluation of Survival in Patients Who Need Intra Aortic Balloon Pump (IABP) after Cardiac Surgeryindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1393سوم
15951573Successful Repair of Type a Aortic Dissection in a Term Pregnancy: A Case Report.index copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
16951283Management of Intravenous Leiomyomatosis of Uterus with Extension to HeartISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1394اول
17951282A Case of Mitral Valve Replacement with Neurologic Manifestations during PregnancyISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395اول
18951281A Report on Emergent Pulmonary EmbolectomyISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394اول
19931326Comparison of Unstable Hemodynamic Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery with on‐ or off‐Pump MethodsISCjournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
20925168Problems of Cold Agglutinins in Cardiac Surgery: How to Manage Cardiopulmonary Bypass and Myocardial Protectionسایر سایت‏های تخصصیjournal of cardio-thoracic medicina1392اول
21923021Emergency Conversion from Off Pump to Cardiopulmonary Bypass in Patients with Coronary Artery Bypass Graft Surgeryindex copernicusJCoaurrdnioal– oTfhoracic Medicine1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973901رخداد آندوکاردیت عفونی پس از اعمال دریچه ای جراحی قلب بازکنگره جراحی خراسان khorasan congress of surgery 2018مشهدسخنرانی1397بله
2971270پیش اگهی اعمال جراحی کرونری با روش قلب تپنده روی پمپ قلبی ریوی8th international kowsar hospital congressشیرازسخنرانی1397بله
3971247بررسی شیوع موارد تومورال به عنوان علت اصلی تجمع مایع پریکاردیال (تامپوناد)در بیماران ارجاع شده به بخش جراحی قلب باز بیمارستان قایم1392-1396ششمین کنگره جراحی خراسان ،جراحی سرطانمشهدسخنرانی1396بله
4961467بررسی مقایسه ای میزان هموسیستین در بیماران تحت عمل بای پس کرونری با وبدون ریسک فاکتورهای کلاسیککنگره میاندوره ای جامعه جراحان ایران و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1395بله
5951351نتایج عمل پیوند شریان کرونری به روش بدون پمپ در بیمارستان قایم مشهدکنگره بین المللی پیوند اعضا ایران و جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394بله
6951287نتایج حفظ دریچه ائورت در دایسکسیون حاد ائورت صعودی تیپ آThe 7th Kowsar Hospital congress update of C.V diseasesشیرازسخنرانی1395بله
7951285نقش نوار قلب در تشخیص و اداره نارسایی تریکوسپید پس از عمل دریچه میترالThe 7th Kowsar Hospital congress update of C.V diseasesشیرازپوستر1395بله
8951208Evaluation of Galectin-3 in Serum of Patients with Advanced Coronary Artery Atherosclerosis8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395خير
9931387Tizanidine pre-medication in postoperative pain after total hip replacementکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392خير
10931384complications of cardiac surgeryکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدسخنرانی1392خير
11931382review of blunt cardiac traumaکنگره بین المللیجراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392خير
12931380penetrating cardiac traumaکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدسخنرانی1392خير
13931376Assessment of survival in unstable hemodynamic patients who undergone coronary artery bypass graftingMiddle east cardiovascular congressاستانبولپوستر1393خير
14931372CABG in cardiogenic shock and resuscitated patientsInternational congress of coronary artery diseasesمشهدسخنرانی1392بله
15931325عمل کرونری بای پاس ونتایج ان در افراد سالخورده . ایا ما میتوانیم عوارض عمل را کم کنیم؟international symposioum on updatesin cardio vascular diseaseشیرازسخنرانی1393بله
16931323(Acute type _A aortic dissection in a 75 year old man,preserving aortic valve (david operation )(case presentationinternational symposium on updates in cardio vascular diseaseشیرازپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12014بازتوانی دریچه های قلب (آنچه بیماران باید بدانند)1397تالیف
21683رابطه چاقی با بیماری های قلبی و عروقی1396تالیف
31682ناهنجاری های مادرزادی قلب در کودکان1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه