علی  بهاری

 فعالیت های پژوهشی

 

علی بهاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی بهاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BahariA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1372
داخلیپزشک متخصص1379
گوارش بالغینپزشک فوق تخصص1382

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
معاون آموزشی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان1384/07/101389/12/15
معاون پزشکی عمومی دانشکدهدانشکده پزشکی مشهد1390/01/151392/02/10

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951580تعیین میانگین شاخص فیبرواسکن در بیماران مبتلا به هپاتیت B درسه گروه ناقل غیرفعال و هپاتیت مزمن و سیروزمجریعقد قراردادبلي
2941261بررسی رابطه معیار امتیاز دهی Blatchford با نیاز به اقدامات درمانی اندوسکوپیک، یافته های اندوسکوپی و خونریزی مجدد در بیماران دارای خونریزی دستگاه گوارش فوقانی(UGIB) مراجعه کننده به بخش اورژانسمجریپایان یافتهبلي
3920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
4910677بررسی اثر روغن کتان بر شاخص های غیر تهاجمی کبدی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی ومقایسه ان با ویتامین Eمجریپایان یافتهبلي
5901042بررسی ارتباط میان ژیاردیازیس و سندرم روده ی تحریک پذیر(IBS )مجریدر دست اجرابلي
6900437بررسی عوامل احتمالی مساعدکننده ابتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه دربیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به کلینیکهای گوارش بیمارستانهای قائم و امام رضای مشهد درسال1390مجریپایان یافتهبلي
7900309بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs12979860 و rs8099917 نزدیک ژن IL28B در بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز به علت هپاتیت Cمجریپایان یافتهبلي
8900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردمجریپایان یافتهبلي
989929بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 18 (-607C/A) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی و مقایسه با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
10960827شناسایی ریبونوکلئیک اسیدھای بلند غیر کد کننده سرطان کولورکتال توسط NGS و تعیین ھویت اپی ژنتیکی و عملکرد آنھا با استفاده از تکنولوژی CRISPR(طرح مصوب خارج دانشگاه نیماد)همکاردر دست اجراخير
11960353تأثیر نرم افزار خودمراقبتی تحت گوشی های هوشمند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدیهمکاردر دست اجرابلي
12951629بررسی تغییرات ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید قبل و بعد از عمل بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
13951396بررسی اثر پروبیوتیکها در عدم تحمل لاکتوز : یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
14951389بررسی تراکم استخوان بیماران مبتلا به سلیاک در مردان و زنان پره منو پوز: یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
15951169بررسی شیوع انواع بیماریهای اتوایمیون کبد در بیماران مبتلا به سلیاک در مشهدهمکاردر دست اجراخير
16950988بررسی افزایش ایزوله Anti TPOتیروئید در بیماران مبتلا به سلیاک در مشهدهمکاردر دست اجراخير
17950284ببررسی تاثیر کاهش وزن از طریق رژیم غذایی با محدودیت کالری بر سطوح فاکتور آپوپتوزی سیتوکراتین 18 و شاخص های اختلال کبدی در در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH)همکاردر دست اجرابلي
18941608رابطه پرزانتاسیون بیماری با–قد ،نمایه توده بدنی،و دانسیته استخوان در بیماران سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
19941583تعیین کمی مقادیر ریبونوکلئیک اسید های بلند غیر کد کننده در سرطان کولون پولیپ های کولونهمکاردر دست اجراخير
20941485بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به دیس پپسی که در سال های 95-96 تحت آندوسکوپی قرار می گیرندهمکاردر دست اجرابلي
21941480بررسی شیوع ضایعات پیش بدخیم در آندوسکوپی بیماران مبتلا به دیسپپسی وبرخی عوامل موثر بر آنهمکاردر دست اجرابلي
22941369شیوع یافته های آندوسکوپی معده و دوازدهه در بیماران کاندید عمل بای پس معده در بیمارستان های امام رضا (ع) و سینا شهر مشهد از سال 1389 تاکنونهمکاردر دست اجرابلي
23941364طراحی و اجرای ایجاد بیوبانک کانسر کولورکتال ومری و معده وپولیپ کولونهمکاردر دست اجراخير
24941350بررسی میزان فراوانی افزایش PTH , در بیماران سلیاک با تراکم مواد معدنی استخوانی نرمال، استئوپنیک و استئوپوروتیکهمکاردر دست اجرابلي
25941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجراخير
26941260بررسی توزیع فراوانی ائوزینوفیلی مری و ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی :یک مطالعه بررسی مقطعی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال95-1394همکارپایان یافتهبلي
27941024بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی در مبتلایان به سرطان کولورکتال در بیمارستان امام رضا مشهدهمکاردر دست اجراخير
28940791بررسی اثر کورکومین بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی همکاردر دست اجرابلي
29940749بررسی ارزش تشخیصی تیتر آنتی بادیترانس گلوتامیناز بافتی در تشخیص آتروفی مخاطی دئودنوم در بیماران بزرگسال به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
30940610طراحی واجرای 'رجیستری منطقه ای کانسر های فامیلیال کولون'همکاردر دست اجراخير
31940474بررسی ارتباط شدت بیماری دربیماران سیستمیک اسکلروزیس باعفونت هلیکوباکترپیلوریهمکارپایان یافتهبلي
32940022بررسی تاثیر روزه داری بر روی فاکتورهای التهابی hs-CRP ، آنزیم های کبدی ، آنزیم های آنتی اکسیدان و آنزیم های MMP2 و MMP9 در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
33931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکاردر دست اجراخير
34931686راه اندازي واحد ثبت اطلاعات بيماري هاي مهم و شايع گوارشي در گروه گوارش بيمارستان امام رضا (ع)همکارعقد قراردادخير
35931637بررسی فراوانی سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون(HNPCC) دربیماران مبتلا به کا نسر کولورکتال در مشهد از سال 1393همکارپایان یافتهخير
36931600بررسی همبستگی بین نتایج سونوگرافی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکاردر دست اجراخير
37931510بررسی نظرات دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
38930229بررسی تاثیر روزه داری بر اسید های چرب پلاسما، شاخص های تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان، مقاومت به انسولین، آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
39921563بررسی اندیکاسیونها،کنترااندیکاسیونهاو عوارض ناشی از ERCP انجام شده در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
40911196بررسی مقایسه‏ای عوارضERCP در بیماران دریافت کننده شیاف دیکلوفناک با بیماران دریافت کننده شیاف استامینوفن در بیماران مبتلا به سنگ صفراهمکارپایان یافتهبلي
41911015بررسی اثر افزودن ویتامین D به رژیم درمانی استاندارد هپاتیت c ( پگ اینترفرون به همراه ریباویرین) برپاسخ ویرولوژیک زودرس ( EVR )همکارپایان یافتهبلي
42910950مطالعه تطبیقی سندرم روده تحریک پذیر در طب سنتی ایران وطب چینی وتطبیق سازی علائم ،تشخیص ودرمانهمکارپایان یافتهخير
43910306بررسی ارتباط دریافت و الگوی غذایی غالب با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد-1391همکارپایان یافتهبلي
44910298بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرهمکارپایان یافتهبلي
45910287طراحی چارچوب برای سنجش حرفه ای گری (پروفشنالیسم) در دانشجویان پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
46900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
4789846بررسی میزان شیوع سلیاک در بالغین در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4889792بررسی ارتباط بین سطح ویسفاتین و کبد چرب در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
4989788مقایسه فلور میکروبی مدفوع بیماران مبتلا به کانسر کولون با افراد کنترلهمکارپایان یافتهبلي
50920608بررسی مقایسه هیپومنیزیمی در ارتباط با مصرف طولانی مدت مهارکننده های پمپ پروتون(PPI ) قبل و بعد از شروع درمان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم مشهد در سالهای 1391تا 1392ناظرپایان یافتهبلي
51911043بررسی وضعیت ارائه و اجرای طرح دوره های بهداشت حرفه ای و علوم پایه پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان ناظرپایان یافتهخير
5289457بررسی ارزش تشخیصی تست های سرولوژی در تشخیص افتراقی بیماریهای التهابی روده (IBD)ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962903Effects of lactobacillus casei probiotic on mild to moderate ulcerative colitis: A placebo controlled studyscopusIndian Journal of Medical Sciences1395مسئول
2961659Association between carotid intima –media thickness in inflammatory bowel disease :systematic literature reviewscopusgovaresh1396دوم
3961649Correlation of visfatin level with non-alcoholic fatty liver in metabolic syndromePMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1395چهارم
4961423SEPHYRES: A Medical Diagnosis Model based on Semantic Pseudo-Fuzzy Plan and Radar-form Interfaceindex copernicusApplied Medical Informatics1396چهارم
5961146Screening for Lynch Syndrome in Cases with Colorectal Carcinoma from MashhadISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396پنجم به بعد
6960274Regional Distribution of Hepatitis Delta Virus in Iran: A Systematic Literature Reviewscopusgovaresh1396سوم
7953105Correlation Between Cut-off Level of Tissue Transglutaminase Antibody and Marsh Classi cationPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1395سوم
8952405Diagnostic value of ASCA and atypical p-ANCA in differential diagnosis of inflammatory bowel diseasePMCMiddle East journal of digestive diseases1392چهارم
9951999Effect of vitamin D supplementation on chronic liver disease: systematic literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395پنجم
10951885Target antigens for perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies in Iranian patients with ulcerative colitis. Bahari A, Aarabi M, Hedayati M, Jarollahi A, Firouzi F, Aghazadeh R, Zali MR, Bari Z, Hashemi M, Esmaeilzadeh A, Mokhtarifar A, Ganji A.PMCMiddle East journal of digestive diseases1393اول و مسئول
11951572Non-polyposis Colorectal Cancers in Northeastern Iran: A Familial Approachscopusگوارش1395پنجم به بعد
12951124Prevalence of hereditary nonpolyposis colorectal cancer in patients with colorectal cancer in Iran: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395چهارم
13950903Association between Vitamin D Deficiency and the Severity of Chronic Liver Disease and Liver Cirrhosis: Systematic Literature ReviewscopusGovaresh1395چهارم
14950757Vitamin D in Standard HCV Regimen (PEG-Interferon Plus Ribavirin) Its Effect on the Early Virologic Response Rate: A Clinical TrialEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395پنجم به بعد
15950513Demographic, social and clinical characteristics in patients with irritable bowel syndrome in Mashhad in 2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
16942131Adaptative survey on IBS, between Chinese and Iranian medicineSID/Iranmedex/Magiranمجلّهی طب سنّتی اسلام و ایران1393سوم
17941988Significance of Response to Hepatitis B Recombinant Vaccine in Subjects with Isolated Antibody to Hepatitis B Core Antigen.PMCMiddle East journal of digestive diseases1395اول
18941388Comparing the effect of flaxseed oil with vitamin E on non-invasive markers of liver in patients with nonalcoholic fatty liver diseaseSID/Iranmedex/Magiranmedical journal of mashhad university of medical sciences1393مسئول
19940340Dietary intake and its relationship with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)PMCMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394پنجم به بعد
20940215Frequency and risk factors of primary sclerosing cholangitis among patients with inflammatory bowel disease in North-East of IranPMCGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench1394چهارم
21933879Development of a framework for assessing professionalism in medical studentsISCFuture of Medical Education1392چهارم
22931319COMPARISON OF SONOGRAPHIC FINDINGS AND LIVER ENZYME STATUS IN PATIENTS WITH HBEAG-NEGATIVE AND HBEAG-POSITIVE CHRONIC HEPATITIS BISCZAHEDAN JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES (TABIB-E-SHARGH1387اول
23931317THE COMPARISON OF BONE MINERAL DENSITY BETWEEN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE AND THE CONTROL GROUPعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE1389سوم
24931316Association Between Severity of Small Intestine Mucosal Changes with Positive Endomysial Antibody in Children with Celiac Disease at ZahedanscopusGovaresh1388چهارم
25931312HLA-DQ2 and HLA-DQ8 Genotyping in a Sample of Iranian Celiac Patients and Their First-Degree RelativesscopusGovaresh1392اول و مسئول
26931310Association of Adiponectin rs1501299 and rs266729 Gene Polymorphisms With Nonalcoholic Fatty Liver Disease.PMCHepat Mon1392چهارم
27931300INFLAMMATORY BOWEL DISEASE IN IRAN :A REVIEW OF 448 CASESEmbaseArch Iranian Med1383سوم
28930652Evaluation of Frequency of Mastocytic Enterocolitis in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome and Assessment of Their Response to Mast Cell Inhibitor TherapyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
29924782the Efficiency of Medical Extern's Logbook from the Viewpoints of Externs and Faculties of Mashhad University of Medical Sciences: An Integration of Qualitative and Quantitative MethodsSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
3092416Plasmablastic Lymphoma presenting as small intestinal polyposis: A case-reportISIIran Red Crescent Med J1391
3192413Determination of Hepatitis C Genotypes and the Viral Titer Distribution in Children and Adolescents with Major ThalassemiaISIIranian Journal of Pediatrics1388پنجم
3292411Coenzyme Q10 may be effective in the treatment of non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)scopusIranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas1387دوم
3392335Prevalence of celiac disease among blood donors in Sistan and Balouchestan Province, Southeastern IranISIArch Iran Med1389اول
3492332Frequency of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) alleles in southeast Iranian population.PMCNucleosides Nucleotides Nucleic Acids1388اول
3592330Diagnostic value of antineutrophil cytoplasmic antibodies and anti-Saccharomyces cerevisiae antibody in Iranian patients with inflammatory bowel diseasePMCActa Gastroenterol Belg1388اول
3692329Frequency of three common mutations of CARD15/NOD2 gene in Iranian IBD patientsPMCIndian J Gastroenterol1386پنجم به بعد
3792327A decision tree-based approach for determining low bone mineral density in inflammatory bowel disease using WEKA softwarePMCEur J Gastroenterol Hepatol1386پنجم
3892326The Efficacy of an Herbal Medicine, Carmint, on the Relief of Abdominal Pain and Bloating in Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Pilot StudyPMCDig Dis Sci1385پنجم به بعد
3992325Inflammatory bowel disease in Iran: a review of 457 casesPMCJ Gastroenterol Hepatol1384سوم
4092324Bone mineral density in Iranian patients with inflammatory bowel diseasePMCInt J Colorectal Dis1385
4192323Appendectomy, tonsillectomy, and risk of inflammatory bowel disease: a case control study in IranPMCInt J Colorectal Dis.1384دوم
4291186Association of Genetic Polymorphisms of Glutathione-S-Transferase Genes (GSTT1, GSTM1, and GSTP1) and Susceptibility to Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Zahedan, Southeast IranISIDNA and Cell Biology1391چهارم
4391123Serum paraoxonase and arylesterase activities in Iranian patients with nonalcoholic fatty liver diseasePMCPathophysiology1391سوم
4491035Opium Addiction as a Cause of Gastroduodenal Reflux in Dyspeptic PatientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391اول
4590931Coeliac disease in irritable bowel syndrome (Rome III) in Southeast IranPMCArab Journal of Gastroenterology1390پنجم
4690874A tetra-primer amplification refractory mutation system-polymerase chain reaction for the detection of rs8099917 IL28B genotypeISINucleosides, nucleotides & nucleic acids1390سوم
4790342Lack of association of GSTT1 and GSTP1 genes methylation and their expression profiles with risk of NAFLD in a sample of Iranian patientsISIClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology1390چهارم
4890330Association of Polymorphisms in Glutamate-Cysteine Ligase Catalytic Subunit and Microsomal Triglyceride Transfer Protein Genes with Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseISIDNA and cell biology1390پنجم
4990239 Comparing the effectiveness of a "short-term double-dose" hepatitis B vaccination schedule with the "standard 3-dose" schedule: a randomized clinical trialscopusTehran University Medical Journal1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952003مقایسه اثر روغن بذر کتان با ویتامین E بر شاخصهای غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
2951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
3951211بررسی بقا و عوامل موثر بر ان در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا عدومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
4950464شروع زودهنگام و ارثی کانسر غیر پولیپوز کولورکتال در شمال شرق ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
5950439ویژگی های پولیپ روده بزرگ در شمال شرقی ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
6942799بررسی فراوانی علل شیوع خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع(پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394خير
7942175بررسی شیوع سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون و کانسر فامیلیال کولون در شمال شرق ایرانپانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394خير
8933881طراحی چارچوبی برای سنجش حرفه ای گری در دانشجویان پزشکیپانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393خير
9933554evaluation of frequency of mastocytis enterocolitis in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndromeچهاردهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایرانتهرانپوستر1393خير
10930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه