علی  بهاری
خلاصه عملکرد علی  بهاری
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

علی بهاری

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): علی بهاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : فوق تخصص
رشته تخصصي : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : BahariA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1372
داخلیپزشک متخصص1379
گوارش بالغینفوق تخصص1382

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
معاون آموزشی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان1384/07/101389/12/15
معاون پزشکی عمومی دانشکدهدانشکده پزشکی مشهد1390/01/151392/02/10

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961423بررسی فراوانی آنتی بادی علیه Anti TNFα در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده مصرف کننده داروی اینفلیکسیمبمجریعقد قراردادبلي
2961196تعیین شیوع ضایعات مخاطی پیش سرطانی و سرطانی کولون در کولونوسکوپی فامیل درجه یک بالای 40 سال ِ افراد مبتلا به کنسر کولون که FIT مثبت دارندمجریعقد قراردادبلي
3951580تعیین میانگین شاخص فیبرواسکن در بیماران مبتلا به هپاتیت B درسه گروه ناقل غیرفعال و هپاتیت مزمن و سیروزمجریپایان یافتهبلي
4941261بررسی رابطه معیار امتیاز دهی Blatchford با نیاز به اقدامات درمانی اندوسکوپیک، یافته های اندوسکوپی و خونریزی مجدد در بیماران دارای خونریزی دستگاه گوارش فوقانی(UGIB) مراجعه کننده به بخش اورژانسمجریپایان یافتهبلي
5920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
6910677بررسی اثر روغن کتان بر شاخص های غیر تهاجمی کبدی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی ومقایسه ان با ویتامین Eمجریپایان یافتهبلي
7901042بررسی ارتباط میان ژیاردیازیس و سندرم روده ی تحریک پذیر(IBS )مجریدر دست اجرابلي
8900437بررسی عوامل احتمالی مساعدکننده ابتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه دربیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به کلینیکهای گوارش بیمارستانهای قائم و امام رضای مشهد درسال1390مجریپایان یافتهبلي
9900309بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs12979860 و rs8099917 نزدیک ژن IL28B در بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز به علت هپاتیت Cمجریپایان یافتهبلي
10900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردمجریپایان یافتهبلي
1189929بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 18 (-607C/A) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی و مقایسه با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
12961584بررسی فراوانی نسبی اعتیاد به اپیوم در بیماران دارای سنگ صفراوی مشترک بستری و مراجعه کننده سرپایی جهت ERCP به بیمارستان قائمهمکاردر دست اجرابلي
13961443ارزیابی میزان پاسخ به درمان بیماران با تشخیص H. Pylori مثبت به رژیم درمان سه‌داروئی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای ۹۶-۱۳۹۵همکاردر دست اجرابلي
14961228شیمی درمانی قبل از جراحی در سرطان روده بزرگ پیشرفته در موضع در مقایسه با روش استانداردهمکاردر دست اجرابلي
15960827شناسایی ریبونوکلئیک اسیدھای بلند غیر کد کننده سرطان کولورکتال توسط NGS و تعیین ھویت اپی ژنتیکی و عملکرد آنھا با استفاده از تکنولوژی CRISPR(طرح مصوب خارج دانشگاه نیماد)همکاردر دست اجراخير
16960353تأثیر نرم افزار خودمراقبتی تحت گوشی های هوشمند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدیهمکاردر دست اجرابلي
17951728بررسی ضخامت انتیما و مدیای کاروتید در بیماران التهابی روده(IBD ) و مقایسه با گروه کنترل در سال 95-96 در دانشگاه مشهدهمکاردر دست اجرابلي
18951629بررسی تغییرات ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید قبل و بعد از عمل بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
19951586بررسی وضعیت عملکرد،استئاتوزو فیبروز کبدی در بیماران دارای چاقی مرضی به دنبال جراحی بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
20951398بررسی ارزش RDW در پیش بینی شدت بیماری و میزان مرگ و میر در مبتلایان به پانکراتیت حاد: یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
21951396بررسی اثر پروبیوتیکها در عدم تحمل لاکتوز : یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
22951389بررسی تراکم استخوان بیماران مبتلا به سلیاک در مردان و زنان پره منو پوز: یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
23951169بررسی شیوع انواع بیماریهای اتوایمیون کبد در بیماران مبتلا به سلیاک در مشهدهمکارپایان یافتهخير
24951047بررسی فراوانی بروز موتاسیون MMR پروتئین در پولیپهای کولون زیر 50 سالهمکاردر دست اجرابلي
25950988بررسی افزایش ایزوله Anti TPOتیروئید در بیماران مبتلا به سلیاک در مشهدهمکارپایان یافتهخير
26950284ببررسی تاثیر کاهش وزن از طریق رژیم غذایی با محدودیت کالری بر سطوح فاکتور آپوپتوزی سیتوکراتین 18 و شاخص های اختلال کبدی در در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH)همکاردر دست اجرابلي
27941608رابطه پرزانتاسیون بیماری با–قد ،نمایه توده بدنی،و دانسیته استخوان در بیماران سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
28941583تعیین کمی مقادیر ریبونوکلئیک اسید های بلند غیر کد کننده در سرطان کولون پولیپ های کولونهمکاردر دست اجراخير
29941485بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به دیس پپسی که در سال های 95-96 تحت آندوسکوپی قرار می گیرندهمکارپایان یافتهبلي
30941480بررسی شیوع ضایعات پیش بدخیم در آندوسکوپی بیماران مبتلا به دیسپپسی وبرخی عوامل موثر بر آنهمکارپایان یافتهبلي
31941364طراحی و اجرای ایجاد بیوبانک کانسر کولورکتال ومری و معده وپولیپ کولونهمکاردر دست اجراخير
32941350بررسی میزان فراوانی افزایش PTH , در بیماران سلیاک با تراکم مواد معدنی استخوانی نرمال، استئوپنیک و استئوپوروتیکهمکارپایان یافتهبلي
33941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
34941260بررسی توزیع فراوانی ائوزینوفیلی مری و ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی :یک مطالعه بررسی مقطعی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال95-1394همکارپایان یافتهبلي
35941024بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی در مبتلایان به سرطان کولورکتال در بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير
36940791بررسی اثر کورکومین بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
37940749بررسی ارزش تشخیصی تیتر آنتی بادیترانس گلوتامیناز بافتی در تشخیص آتروفی مخاطی دئودنوم در بیماران بزرگسال به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
38940610طراحی واجرای 'رجیستری منطقه ای کانسر های فامیلیال کولون'همکاردر دست اجراخير
39940474بررسی ارتباط شدت بیماری دربیماران سیستمیک اسکلروزیس باعفونت هلیکوباکترپیلوریهمکارپایان یافتهبلي
40940022بررسی تاثیر روزه داری بر روی فاکتورهای التهابی hs-CRP ، آنزیم های کبدی ، آنزیم های آنتی اکسیدان و آنزیم های MMP2 و MMP9 در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
41931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکارپایان یافتهخير
42931686راه اندازی واحد ثبت اطلاعات بیماری های مهم و شایع گوارشی در گروه گوارش بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
43931637بررسی فراوانی سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون(HNPCC) دربیماران مبتلا به کا نسر کولورکتال در مشهد از سال 1393همکارپایان یافتهخير
44931600بررسی همبستگی بین نتایج سونوگرافی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهخير
45931510بررسی نظرات دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
46930229بررسی تاثیر روزه داری بر اسید های چرب پلاسما، شاخص های تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان، مقاومت به انسولین، آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
47921563بررسی اندیکاسیونها،کنترااندیکاسیونهاو عوارض ناشی از ERCP انجام شده در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
48911196بررسی مقایسه‏ای عوارضERCP در بیماران دریافت کننده شیاف دیکلوفناک با بیماران دریافت کننده شیاف استامینوفن در بیماران مبتلا به سنگ صفراهمکارپایان یافتهبلي
49911015بررسی اثر افزودن ویتامین D به رژیم درمانی استاندارد هپاتیت c ( پگ اینترفرون به همراه ریباویرین) برپاسخ ویرولوژیک زودرس ( EVR )همکارپایان یافتهبلي
50910950مطالعه تطبیقی سندرم روده تحریک پذیر در طب سنتی ایران وطب چینی وتطبیق سازی علائم ،تشخیص ودرمانهمکارپایان یافتهخير
51910306بررسی ارتباط دریافت و الگوی غذایی غالب با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد-1391همکارپایان یافتهبلي
52910298بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرهمکارپایان یافتهبلي
53910287طراحی چارچوب برای سنجش حرفه ای گری (پروفشنالیسم) در دانشجویان پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
54900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
5589846بررسی میزان شیوع سلیاک در بالغین در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5689792بررسی ارتباط بین سطح ویسفاتین و کبد چرب در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
5789788مقایسه فلور میکروبی مدفوع بیماران مبتلا به کانسر کولون با افراد کنترلهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971754SEPHYRES 2: applying semantic-pseudo-fuzzy methods in medical diagnostic ontologiesscopusInternational Journal of Medical Engineering and Informatics1397پنجم به بعد
2971616Evaluating the accuracy and sensitivity of anthropometric and laboratory variables in diagnosing the liver steatosis and fibrosis in adolescents with non-alcoholic fatty liver diseaseindex copernicusJournal of Liver Research, Disorders & Therapy1397پنجم به بعد
3971248Association between carotid intima-media thickness and ulcerative colitis: a systematic review and metaanalysisPMCElectronic Physician1397دوم
4964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم
5963440Prevalence of Hepatitis E in Iran: A Systematic Review of the Literatureindex copernicusreviews in clinical medicine1396سوم
6963413Dietary habits and obesity indices in patients with gastro-esophageal reflux disease: a comparative cross-sectional studyISIBMC GASTROENTEROLOGY1396سوم
7962903Effects of lactobacillus casei probiotic on mild to moderate ulcerative colitis: A placebo controlled studyscopusIndian Journal of Medical Sciences1395مسئول
8961659Association between carotid intima –media thickness in inflammatory bowel disease :systematic literature reviewscopusgovaresh1396دوم
9961649Correlation of visfatin level with non-alcoholic fatty liver in metabolic syndromePMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1395چهارم
10961423SEPHYRES: A Medical Diagnosis Model based on Semantic Pseudo-Fuzzy Plan and Radar-form Interfaceindex copernicusApplied Medical Informatics1396چهارم
11961146Screening for Lynch Syndrome in Cases with Colorectal Carcinoma from MashhadISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396پنجم به بعد
12960274Regional Distribution of Hepatitis Delta Virus in Iran: A Systematic Literature Reviewscopusgovaresh1396سوم
13953105Correlation Between Cut-off Level of Tissue Transglutaminase Antibody and Marsh Classi cationPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1395سوم
14952405Diagnostic value of ASCA and atypical p-ANCA in differential diagnosis of inflammatory bowel diseasePMCMiddle East journal of digestive diseases1392چهارم
15951999Effect of vitamin D supplementation on chronic liver disease: systematic literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395پنجم
16951885Target antigens for perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies in Iranian patients with ulcerative colitis. Bahari A, Aarabi M, Hedayati M, Jarollahi A, Firouzi F, Aghazadeh R, Zali MR, Bari Z, Hashemi M, Esmaeilzadeh A, Mokhtarifar A, Ganji A.PMCMiddle East journal of digestive diseases1393اول و مسئول
17951572Non-polyposis Colorectal Cancers in Northeastern Iran: A Familial Approachscopusگوارش1395پنجم به بعد
18951124Prevalence of hereditary nonpolyposis colorectal cancer in patients with colorectal cancer in Iran: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395چهارم
19950903Association between Vitamin D Deficiency and the Severity of Chronic Liver Disease and Liver Cirrhosis: Systematic Literature ReviewscopusGovaresh1395چهارم
20950757Vitamin D in Standard HCV Regimen (PEG-Interferon Plus Ribavirin) Its Effect on the Early Virologic Response Rate: A Clinical TrialEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395پنجم به بعد
21950513Demographic, social and clinical characteristics in patients with irritable bowel syndrome in Mashhad in 2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
22942131Adaptative survey on IBS, between Chinese and Iranian medicineSID/Iranmedex/Magiranمجلّهی طب سنّتی اسلام و ایران1393سوم
23941988Significance of Response to Hepatitis B Recombinant Vaccine in Subjects with Isolated Antibody to Hepatitis B Core Antigen.PMCMiddle East journal of digestive diseases1395اول
24941388Comparing the effect of flaxseed oil with vitamin E on non-invasive markers of liver in patients with nonalcoholic fatty liver diseaseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
25940340Dietary intake and its relationship with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)PMCMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394پنجم به بعد
26940215Frequency and risk factors of primary sclerosing cholangitis among patients with inflammatory bowel disease in North-East of IranPMCGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench1394چهارم
27933879Development of a framework for assessing professionalism in medical studentsISCFuture of Medical Education1392چهارم
28931319COMPARISON OF SONOGRAPHIC FINDINGS AND LIVER ENZYME STATUS IN PATIENTS WITH HBEAG-NEGATIVE AND HBEAG-POSITIVE CHRONIC HEPATITIS BISCZAHEDAN JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES (TABIB-E-SHARGH1387اول
29931317THE COMPARISON OF BONE MINERAL DENSITY BETWEEN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE AND THE CONTROL GROUPعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE1389سوم
30931316Association Between Severity of Small Intestine Mucosal Changes with Positive Endomysial Antibody in Children with Celiac Disease at ZahedanscopusGovaresh1388چهارم
31931312HLA-DQ2 and HLA-DQ8 Genotyping in a Sample of Iranian Celiac Patients and Their First-Degree RelativesscopusGovaresh1392اول و مسئول
32931310Association of Adiponectin rs1501299 and rs266729 Gene Polymorphisms With Nonalcoholic Fatty Liver Disease.PMCHepat Mon1392چهارم
33931300INFLAMMATORY BOWEL DISEASE IN IRAN :A REVIEW OF 448 CASESEmbaseArch Iranian Med1383سوم
34930652Evaluation of Frequency of Mastocytic Enterocolitis in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome and Assessment of Their Response to Mast Cell Inhibitor TherapyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
35924782the Efficiency of Medical Extern's Logbook from the Viewpoints of Externs and Faculties of Mashhad University of Medical Sciences: An Integration of Qualitative and Quantitative MethodsSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
3692416Plasmablastic Lymphoma presenting as small intestinal polyposis: A case-reportISIIran Red Crescent Med J1391
3792413Determination of Hepatitis C Genotypes and the Viral Titer Distribution in Children and Adolescents with Major ThalassemiaISIIranian Journal of Pediatrics1388پنجم
3892411Coenzyme Q10 may be effective in the treatment of non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)scopusIranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas1387دوم
3992335Prevalence of celiac disease among blood donors in Sistan and Balouchestan Province, Southeastern IranISIArch Iran Med1389اول
4092332Frequency of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) alleles in southeast Iranian population.PMCNucleosides Nucleotides Nucleic Acids1388اول
4192330Diagnostic value of antineutrophil cytoplasmic antibodies and anti-Saccharomyces cerevisiae antibody in Iranian patients with inflammatory bowel diseasePMCActa Gastroenterol Belg1388اول
4292329Frequency of three common mutations of CARD15/NOD2 gene in Iranian IBD patientsPMCIndian J Gastroenterol1386پنجم به بعد
4392327A decision tree-based approach for determining low bone mineral density in inflammatory bowel disease using WEKA softwarePMCEur J Gastroenterol Hepatol1386پنجم
4492326The Efficacy of an Herbal Medicine, Carmint, on the Relief of Abdominal Pain and Bloating in Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Pilot StudyPMCDig Dis Sci1385پنجم به بعد
4592325Inflammatory bowel disease in Iran: a review of 457 casesPMCJ Gastroenterol Hepatol1384سوم
4692324Bone mineral density in Iranian patients with inflammatory bowel diseasePMCInt J Colorectal Dis1385
4792323Appendectomy, tonsillectomy, and risk of inflammatory bowel disease: a case control study in IranPMCInt J Colorectal Dis.1384دوم
4891186Association of Genetic Polymorphisms of Glutathione-S-Transferase Genes (GSTT1, GSTM1, and GSTP1) and Susceptibility to Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Zahedan, Southeast IranISIDNA and Cell Biology1391چهارم
4991123Serum paraoxonase and arylesterase activities in Iranian patients with nonalcoholic fatty liver diseasePMCPathophysiology1391سوم
5091035Opium Addiction as a Cause of Gastroduodenal Reflux in Dyspeptic PatientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391اول
5190931Coeliac disease in irritable bowel syndrome (Rome III) in Southeast IranPMCArab Journal of Gastroenterology1390پنجم
5290874A tetra-primer amplification refractory mutation system-polymerase chain reaction for the detection of rs8099917 IL28B genotypeISINucleosides, nucleotides & nucleic acids1390سوم
5390342Lack of association of GSTT1 and GSTP1 genes methylation and their expression profiles with risk of NAFLD in a sample of Iranian patientsISIClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology1390چهارم
5490330Association of Polymorphisms in Glutamate-Cysteine Ligase Catalytic Subunit and Microsomal Triglyceride Transfer Protein Genes with Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseISIDNA and cell biology1390پنجم
5590239 Comparing the effectiveness of a "short-term double-dose" hepatitis B vaccination schedule with the "standard 3-dose" schedule: a randomized clinical trialscopusTehran University Medical Journal1390اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961933ریسک بیماریهای اتوایمیون کبد در بیماری سلیاک : مرور نظام مندکنگره بین المللی سلیاکدهلیپوستر1396خير
2952003مقایسه اثر روغن بذر کتان با ویتامین E بر شاخصهای غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
3951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
4951211بررسی بقا و عوامل موثر بر ان در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا عدومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
5950464شروع زودهنگام و ارثی کانسر غیر پولیپوز کولورکتال در شمال شرق ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
6950439ویژگی های پولیپ روده بزرگ در شمال شرقی ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
7942799بررسی فراوانی علل شیوع خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع(پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394خير
8942175بررسی شیوع سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون و کانسر فامیلیال کولون در شمال شرق ایرانپانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394خير
9933881طراحی چارچوبی برای سنجش حرفه ای گری در دانشجویان پزشکیپانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393خير
10933554evaluation of frequency of mastocytis enterocolitis in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndromeچهاردهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایرانتهرانپوستر1393خير
11930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه