علی  بهاری
خلاصه عملکرد علی  بهاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی بهاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی بهاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BahariA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1372
داخلیپزشک متخصص1379
گوارش بالغینفوق تخصص1382

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
معاون آموزشی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان1384/07/101389/12/15
معاون پزشکی عمومی دانشکدهدانشکده پزشکی مشهد1390/01/151392/02/10

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961423بررسی فراوانی آنتی بادی علیه Anti TNFα در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده مصرف کننده داروی اینفلیکسیمبمجریپایان یافتهبلي
2961196تعیین شیوع ضایعات مخاطی پیش سرطانی و سرطانی کولون در کولونوسکوپی فامیل درجه یک بالای 40 سال ِ افراد مبتلا به کنسر کولون که FIT مثبت دارندمجریپایان یافتهبلي
3951580تعیین میانگین شاخص فیبرواسکن در بیماران مبتلا به هپاتیت B درسه گروه ناقل غیرفعال و هپاتیت مزمن و سیروزمجریپایان یافتهبلي
4941261بررسی رابطه معیار امتیاز دهی Blatchford با نیاز به اقدامات درمانی اندوسکوپیک، یافته های اندوسکوپی و خونریزی مجدد در بیماران دارای خونریزی دستگاه گوارش فوقانی(UGIB) مراجعه کننده به بخش اورژانسمجریپایان یافتهبلي
5920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
6910677بررسی اثر روغن کتان بر شاخص های غیر تهاجمی کبدی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی ومقایسه ان با ویتامین Eمجریپایان یافتهبلي
7901042بررسی ارتباط میان ژیاردیازیس و سندرم روده ی تحریک پذیر(IBS )مجریپایان یافتهبلي
8900437بررسی عوامل احتمالی مساعدکننده ابتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه دربیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به کلینیکهای گوارش بیمارستانهای قائم و امام رضای مشهد درسال1390مجریپایان یافتهبلي
9900309بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs12979860 و rs8099917 نزدیک ژن IL28B در بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز به علت هپاتیت Cمجریپایان یافتهبلي
10900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردمجریپایان یافتهبلي
1189929بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 18 (-607C/A) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی و مقایسه با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
12980745ارزیابی بالینی و ژنتیکی سندرم های ارثی کولورکتال (سندرم لینچ وپولیپوز آدنوماتوز فامیلیال و پولیپوز وابسته به mutyh )در ایران:مطالعه مقطعی چند مرکزی(طرح مصوب نیماد)همکاردر دست اجراخير
13971331بررسی میزان فراوانی ازوفاژیت لنفوسیتیک در آندوسکوپی انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی در بیمارستانهای قائم و امام رضا و رضوی طی نیمسال اول 1398همکارعقد قراردادبلي
14970429:بررسی ارزش تشخیصی تست خون مخفی در مدفوع (FIT) بر اساس نتایج حاصل از کولونوسکوپی طرح جامع غربالگری کانسر کولون در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
15970196شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
16961584بررسی فراوانی نسبی اعتیاد به اپیوم در بیماران دارای سنگ صفراوی مشترک بستری و مراجعه کننده سرپایی جهت ERCP به بیمارستان قائمهمکاردر دست اجرابلي
17961443ارزیابی میزان پاسخ به درمان بیماران با تشخیص H. Pylori مثبت به رژیم درمان سه‌داروئی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای ۹۶-۱۳۹۵همکارپایان یافتهبلي
18961311بررسی شاخص های تن سنجی، شاخص سلامت غشاء سلولی و الگوهای غذایی در افراد مبتلا به کبد چرب و مقایسه آنها با افراد سالمهمکاردر دست اجرابلي
19961228شیمی درمانی قبل از جراحی در سرطان روده بزرگ پیشرفته در موضع در مقایسه با روش استانداردهمکاردر دست اجرابلي
20960827شناسایی ریبونوکلئیک اسیدھای بلند غیر کد کننده سرطان کولورکتال توسط NGS و تعیین ھویت اپی ژنتیکی و عملکرد آنھا با استفاده از تکنولوژی CRISPR(طرح مصوب خارج دانشگاه نیماد)همکاردر دست اجراخير
21960353تأثیر نرم افزار خودمراقبتی تحت گوشی های هوشمند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
22951728بررسی ضخامت انتیما و مدیای کاروتید در بیماران التهابی روده(IBD ) و مقایسه با گروه کنترل در سال 95-96 در دانشگاه مشهدهمکاردر دست اجرابلي
23951629بررسی تغییرات ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید قبل و بعد از عمل بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
24951586بررسی وضعیت عملکرد،استئاتوزو فیبروز کبدی در بیماران دارای چاقی مرضی به دنبال جراحی بای پس معدههمکارپایان یافتهبلي
25951398بررسی ارزش RDW در پیش بینی شدت بیماری و میزان مرگ و میر در مبتلایان به پانکراتیت حاد: یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
26951396بررسی اثر پروبیوتیکها در عدم تحمل لاکتوز : یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
27951389بررسی تراکم استخوان بیماران مبتلا به سلیاک در مردان و زنان پره منو پوز: یک مرور نظام مندهمکارپایان یافتهخير
28951170بررسی ارزش RDW در پیش بینی شدت بیماری و میزان مرگ و میردر مبتلایان به پانکراتیت حاد در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
29951169بررسی شیوع انواع بیماریهای اتوایمیون کبد در بیماران مبتلا به سلیاک در مشهدهمکارپایان یافتهخير
30951047بررسی فراوانی بروز موتاسیون MMR پروتئین در پولیپهای کولون زیر 50 سالهمکاردر دست اجرابلي
31950988بررسی افزایش ایزوله Anti TPOتیروئید در بیماران مبتلا به سلیاک در مشهدهمکارپایان یافتهخير
32950284ببررسی تاثیر کاهش وزن از طریق رژیم غذایی با محدودیت کالری بر سطوح فاکتور آپوپتوزی سیتوکراتین 18 و شاخص های اختلال کبدی در در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH)همکارپایان یافتهبلي
33941608رابطه پرزانتاسیون بیماری با–قد ،نمایه توده بدنی،و دانسیته استخوان در بیماران سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
34941485بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به دیس پپسی که در سال های 95-96 تحت آندوسکوپی قرار می گیرندهمکارپایان یافتهبلي
35941480بررسی شیوع ضایعات پیش بدخیم در آندوسکوپی بیماران مبتلا به دیسپپسی وبرخی عوامل موثر بر آنهمکارپایان یافتهبلي
36941364طراحی و اجرای ایجاد بیوبانک کانسر کولورکتال ومری و معده وپولیپ کولونهمکاردر دست اجراخير
37941350بررسی میزان فراوانی افزایش PTH , در بیماران سلیاک با تراکم مواد معدنی استخوانی نرمال، استئوپنیک و استئوپوروتیکهمکارپایان یافتهبلي
38941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
39941260بررسی توزیع فراوانی ائوزینوفیلی مری و ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی :یک مطالعه بررسی مقطعی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال95-1394همکارپایان یافتهبلي
40941024بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی در مبتلایان به سرطان کولورکتال در بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير
41940791بررسی اثر کورکومین بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
42940749بررسی ارزش تشخیصی تیتر آنتی بادیترانس گلوتامیناز بافتی در تشخیص آتروفی مخاطی دئودنوم در بیماران بزرگسال به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
43940610طراحی واجرای 'رجیستری منطقه ای کانسر های فامیلیال کولون'همکاردر دست اجراخير
44940474بررسی ارتباط شدت بیماری دربیماران سیستمیک اسکلروزیس باعفونت هلیکوباکترپیلوریهمکارپایان یافتهبلي
45940022بررسی تاثیر روزه داری بر روی فاکتورهای التهابی hs-CRP ، آنزیم های کبدی ، آنزیم های آنتی اکسیدان و آنزیم های MMP2 و MMP9 در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
46931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکارپایان یافتهخير
47931637بررسی فراوانی سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون(HNPCC) دربیماران مبتلا به کا نسر کولورکتال در مشهد از سال 1393همکارپایان یافتهخير
48931600بررسی همبستگی بین نتایج سونوگرافی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهخير
49931510بررسی نظرات دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
50930229بررسی تاثیر روزه داری بر اسید های چرب پلاسما، شاخص های تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان، مقاومت به انسولین، آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
51911196بررسی مقایسه‏ای عوارضERCP در بیماران دریافت کننده شیاف دیکلوفناک با بیماران دریافت کننده شیاف استامینوفن در بیماران مبتلا به سنگ صفراهمکارپایان یافتهبلي
52911015بررسی اثر افزودن ویتامین D به رژیم درمانی استاندارد هپاتیت c ( پگ اینترفرون به همراه ریباویرین) برپاسخ ویرولوژیک زودرس ( EVR )همکارپایان یافتهبلي
53910950مطالعه تطبیقی سندرم روده تحریک پذیر در طب سنتی ایران وطب چینی وتطبیق سازی علائم ،تشخیص ودرمانهمکارپایان یافتهخير
54910306بررسی ارتباط دریافت و الگوی غذایی غالب با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد-1391همکارپایان یافتهبلي
55910298بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرهمکارپایان یافتهبلي
56910287طراحی چارچوب برای سنجش حرفه ای گری (پروفشنالیسم) در دانشجویان پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
57900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
5889846بررسی میزان شیوع سلیاک در بالغین در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5989792بررسی ارتباط بین سطح ویسفاتین و کبد چرب در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
6089788مقایسه فلور میکروبی مدفوع بیماران مبتلا به کانسر کولون با افراد کنترلهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973970Effect of diet-induced weight loss on cytokeratin-18 levels in overweight and obese patients with liver fibrosisMedlineDiabetes and metabolic syndrome1398پنجم به بعد
2971754SEPHYRES 2: applying semantic-pseudo-fuzzy methods in medical diagnostic ontologiesscopusInternational Journal of Medical Engineering and Informatics1397پنجم به بعد
3971616Evaluating the accuracy and sensitivity of anthropometric and laboratory variables in diagnosing the liver steatosis and fibrosis in adolescents with non-alcoholic fatty liver diseaseindex copernicusJournal of Liver Research, Disorders & Therapy1397پنجم به بعد
4971248Association between carotid intima-media thickness and ulcerative colitis: a systematic review and metaanalysisPMCElectronic Physician1397دوم
5964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم
6963440Prevalence of Hepatitis E in Iran: A Systematic Review of the Literatureindex copernicusreviews in clinical medicine1396سوم
7963413Dietary habits and obesity indices in patients with gastro-esophageal reflux disease: a comparative cross-sectional studyISIBMC GASTROENTEROLOGY1396سوم
8962903Effects of lactobacillus casei probiotic on mild to moderate ulcerative colitis: A placebo controlled studyscopusIndian Journal of Medical Sciences1395مسئول
9961659Association between carotid intima –media thickness in inflammatory bowel disease :systematic literature reviewscopusگوارش1396دوم
10961649Correlation of visfatin level with non-alcoholic fatty liver in metabolic syndromePMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1395چهارم
11961423SEPHYRES: A Medical Diagnosis Model based on Semantic Pseudo-Fuzzy Plan and Radar-form Interfaceindex copernicusApplied Medical Informatics1396چهارم
12961146Screening for Lynch Syndrome in Cases with Colorectal Carcinoma from MashhadISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396پنجم به بعد
13960274Regional Distribution of Hepatitis Delta Virus in Iran: A Systematic Literature Reviewscopusگوارش1396سوم
14953105Correlation Between Cut-off Level of Tissue Transglutaminase Antibody and Marsh Classi cationPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1395سوم
15952405Diagnostic value of ASCA and atypical p-ANCA in differential diagnosis of inflammatory bowel diseasePMCMiddle East journal of digestive diseases1392چهارم
16951999Effect of vitamin D supplementation on chronic liver disease: systematic literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395پنجم
17951885Target antigens for perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies in Iranian patients with ulcerative colitis. Bahari A, Aarabi M, Hedayati M, Jarollahi A, Firouzi F, Aghazadeh R, Zali MR, Bari Z, Hashemi M, Esmaeilzadeh A, Mokhtarifar A, Ganji A.PMCMiddle East journal of digestive diseases1393اول و مسئول
18951572Non-polyposis Colorectal Cancers in Northeastern Iran: A Familial Approachscopusگوارش1395پنجم به بعد
19951124Prevalence of hereditary nonpolyposis colorectal cancer in patients with colorectal cancer in Iran: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395چهارم
20950903Association between Vitamin D Deficiency and the Severity of Chronic Liver Disease and Liver Cirrhosis: Systematic Literature Reviewscopusگوارش1395چهارم
21950757Vitamin D in Standard HCV Regimen (PEG-Interferon Plus Ribavirin) Its Effect on the Early Virologic Response Rate: A Clinical TrialEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395پنجم به بعد
22950513Demographic, social and clinical characteristics in patients with irritable bowel syndrome in Mashhad in 2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
23942131Adaptative survey on IBS, between Chinese and Iranian medicineSID/Iranmedex/Magiranمجلّهی طب سنّتی اسلام و ایران1393سوم
24941988Significance of Response to Hepatitis B Recombinant Vaccine in Subjects with Isolated Antibody to Hepatitis B Core Antigen.PMCMiddle East journal of digestive diseases1395اول
25941388Comparing the effect of flaxseed oil with vitamin E on non-invasive markers of liver in patients with nonalcoholic fatty liver diseaseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
26940340Dietary intake and its relationship with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)PMCMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394پنجم به بعد
27940215Frequency and risk factors of primary sclerosing cholangitis among patients with inflammatory bowel disease in North-East of IranPMCGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench1394چهارم
28933879Development of a framework for assessing professionalism in medical studentsISCFuture of Medical Education1392چهارم
29931319COMPARISON OF SONOGRAPHIC FINDINGS AND LIVER ENZYME STATUS IN PATIENTS WITH HBEAG-NEGATIVE AND HBEAG-POSITIVE CHRONIC HEPATITIS BISCZAHEDAN JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES (TABIB-E-SHARGH1387اول
30931317THE COMPARISON OF BONE MINERAL DENSITY BETWEEN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE AND THE CONTROL GROUPعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE1389سوم
31931316Association Between Severity of Small Intestine Mucosal Changes with Positive Endomysial Antibody in Children with Celiac Disease at ZahedanscopusGovaresh1388چهارم
32931312HLA-DQ2 and HLA-DQ8 Genotyping in a Sample of Iranian Celiac Patients and Their First-Degree RelativesscopusGovaresh1392اول و مسئول
33931310Association of Adiponectin rs1501299 and rs266729 Gene Polymorphisms With Nonalcoholic Fatty Liver Disease.PMCHepat Mon1392چهارم
34931300INFLAMMATORY BOWEL DISEASE IN IRAN :A REVIEW OF 448 CASESEmbaseArch Iranian Med1383سوم
35930652Evaluation of Frequency of Mastocytic Enterocolitis in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome and Assessment of Their Response to Mast Cell Inhibitor TherapyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
36924782the Efficiency of Medical Extern's Logbook from the Viewpoints of Externs and Faculties of Mashhad University of Medical Sciences: An Integration of Qualitative and Quantitative MethodsSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
3792416Plasmablastic Lymphoma presenting as small intestinal polyposis: A case-reportISIIran Red Crescent Med J1391
3892413Determination of Hepatitis C Genotypes and the Viral Titer Distribution in Children and Adolescents with Major ThalassemiaISIIranian Journal of Pediatrics1388پنجم
3992411Coenzyme Q10 may be effective in the treatment of non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)scopusIranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas1387دوم
4092335Prevalence of celiac disease among blood donors in Sistan and Balouchestan Province, Southeastern IranISIArch Iran Med1389اول
4192332Frequency of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) alleles in southeast Iranian population.PMCNucleosides Nucleotides Nucleic Acids1388اول
4292330Diagnostic value of antineutrophil cytoplasmic antibodies and anti-Saccharomyces cerevisiae antibody in Iranian patients with inflammatory bowel diseasePMCActa Gastroenterol Belg1388اول
4392329Frequency of three common mutations of CARD15/NOD2 gene in Iranian IBD patientsPMCIndian J Gastroenterol1386پنجم به بعد
4492327A decision tree-based approach for determining low bone mineral density in inflammatory bowel disease using WEKA softwarePMCEur J Gastroenterol Hepatol1386پنجم
4592326The Efficacy of an Herbal Medicine, Carmint, on the Relief of Abdominal Pain and Bloating in Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Pilot StudyPMCDig Dis Sci1385پنجم به بعد
4692325Inflammatory bowel disease in Iran: a review of 457 casesPMCJ Gastroenterol Hepatol1384سوم
4792324Bone mineral density in Iranian patients with inflammatory bowel diseasePMCInt J Colorectal Dis1385
4892323Appendectomy, tonsillectomy, and risk of inflammatory bowel disease: a case control study in IranPMCInt J Colorectal Dis.1384دوم
4991186Association of Genetic Polymorphisms of Glutathione-S-Transferase Genes (GSTT1, GSTM1, and GSTP1) and Susceptibility to Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Zahedan, Southeast IranISIDNA and Cell Biology1391چهارم
5091123Serum paraoxonase and arylesterase activities in Iranian patients with nonalcoholic fatty liver diseasePMCPathophysiology1391سوم
5191035Opium Addiction as a Cause of Gastroduodenal Reflux in Dyspeptic PatientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391اول
5290931Coeliac disease in irritable bowel syndrome (Rome III) in Southeast IranPMCArab Journal of Gastroenterology1390پنجم
5390874A tetra-primer amplification refractory mutation system-polymerase chain reaction for the detection of rs8099917 IL28B genotypeISINucleosides, nucleotides & nucleic acids1390سوم
5490342Lack of association of GSTT1 and GSTP1 genes methylation and their expression profiles with risk of NAFLD in a sample of Iranian patientsISIClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology1390چهارم
5590330Association of Polymorphisms in Glutamate-Cysteine Ligase Catalytic Subunit and Microsomal Triglyceride Transfer Protein Genes with Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseISIDNA and cell biology1390پنجم
5690239 Comparing the effectiveness of a "short-term double-dose" hepatitis B vaccination schedule with the "standard 3-dose" schedule: a randomized clinical trialscopusTehran University Medical Journal1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961933ریسک بیماریهای اتوایمیون کبد در بیماری سلیاک : مرور نظام مندکنگره بین المللی سلیاکدهلیپوستر1396خير
2952003مقایسه اثر روغن بذر کتان با ویتامین E بر شاخصهای غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
3951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
4951211بررسی بقا و عوامل موثر بر ان در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا عدومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
5950464شروع زودهنگام و ارثی کانسر غیر پولیپوز کولورکتال در شمال شرق ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
6950439ویژگی های پولیپ روده بزرگ در شمال شرقی ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
7942799بررسی فراوانی علل شیوع خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع(پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394خير
8942175بررسی شیوع سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون و کانسر فامیلیال کولون در شمال شرق ایرانپانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394خير
9933881طراحی چارچوبی برای سنجش حرفه ای گری در دانشجویان پزشکیپانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393خير
10933554evaluation of frequency of mastocytis enterocolitis in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndromeچهاردهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایرانتهرانپوستر1393خير
11930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11778ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی OSCE دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه