فرشته  شیبانی

 فعالیت های پژوهشی

 

فرشته شیبانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرشته شیبانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SheybaniF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیماری های عفونیپزشک متخصص1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960433بررسی خطاهای تشخیصی رایج در بیماری های عفونی بر اساس گزارش پزشکمجریدر دست اجرابلي
2951021بررسی فراوانی اتیولوژیک عفونتهای باکتریال در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک : مرور نظام مندمجریدر دست اجرابلي
3951020بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در یوروپاتوژن های اکتسابی از جامعه در شهر مشهد در بازه زمانی 12 ماه (1397-1396)مجریدر دست اجراخير
4950830بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در پاتوژن های انوازیو اکتسابی از بیمارستان و روند آن در سال های 1394-1389 : (Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Groupمجریدر دست اجراخير
5950012طراحی Concept Map در ارتباط با علل تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسینمجریدر دست اجراخير
6941764بررسی تاثیر هشدار در ارتباط با مدت زمان تجویز وانکومایسین و نتایج میکروبیولوژیک به پزشک معالج بر میزان تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسینمجریدر دست اجراخير
7941763بررسی آگاهی و عملکرد متخصصین زنان در ارتباط با تفسیر تست های سرولوژی توکسوپلاسموز قبل از بارداری و ارائه مشاوره به بیمارمجریدر دست اجرابلي
8941477ارزیابی میزان آگاهی پزشکان در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در ارتباط با کاربرد و تجویز استامینوفن در بیماران بالغمجریپایان یافتهبلي
9940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانیمجریپایان یافتهبلي
10940499بررسی نتیجه آنالیز مایع نخاع در بدو بستری در بیماران بالغ با انسفالوپاتی تبدارمجریپایان یافتهبلي
11940307بررسی نوع و نتیجه خطای تشخیصی در بیماران بستری با سل دیر تشخیص داده شده ، بر اساس گزارش بیمار و پزشکمجریپایان یافتهبلي
12940110بررسی فراوانی اتیولوژیک و عاقبت عفونت ها و میزان پایبندی پزشکان به گایدلاین های استاندارد و اصول de-Escalation در بیماران بالغ مبتلا به بدخیمی هماتولوژیک در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
13900822بررسی فراوانی اتیولوژیک پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران نیازمند بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) با استفاده از روش های تشخیص سریع مطابق با یک روش چند مرحله ایمجریپایان یافتهبلي
14900336فراوانی و نوع عفونت بعد از عمل و ارتباط آن با پارامتر های دموگرافیک و بیومتریک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد که تحت عمل جراحی الکتیو شکمی قرار می گیرندمجریپایان یافتهبلي
15960904پیشنهاد کرایتریای تشخیصی برای ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک با استفاده از مرور نظام مندهمکاردر دست اجراخير
16960179بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی درباره ی اهمیت آموزش بالینی آناتومیهمکاردر دست اجراخير
17951323بررسی فراوانی اتیولوژیک عفونت های بیمارستانی در ایران بر اساس یک مرور ساختارمندهمکاردر دست اجرابلي
18950926تخمین اندکس مقاومت به دارو (DRI) در عفونت های انوازیو بیمارستانی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکاردر دست اجرابلي
19950831بررسی دوز تعریف شده روزانه (DDD) آنتی میکروبیال های مصرفی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکاردر دست اجراخير
20940362بررسی خطاهای تشخیصی بیماران با عفونت سیستم اعصاب مرکزی از بروز علائم تا زمان پذیرش در بیمارستان امام رضا (ع) بر اساس گزارش بیمار و پزشک، در بازه زمانی 96-1394همکارپایان یافتهبلي
21940093تعیین فراوانی عفونتهای کاتتر عروق مرکزی و ارتباط آن با میزان رعایت استانداردهای کنترل عفونت در بیماران نیازمند کاتتریزاسیون بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 94-1393همکارپایان یافتهبلي
22922440بررسی سطح آنتی بادی محافظت کننده دیفتری و کزاز در افراد بالای 40 سال بدون نقص ایمنی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال های 93 و 94همکارپایان یافتهبلي
23922439بررسی تظاهرات و عوارض ریوی ناشی از اندوکاردیت عفونی سمت راستهمکارپایان یافتهبلي
2489938بررسی ارتباط میان نتیجه ی میکروب شناسی مولکولی توسط واکنش زنجیره پلیمرازِ (PCR) مایع مغزی نخاعی و ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی بیماران 6 تا 60 ساله مشکوک به مننژیت باکتریال که کشت CSF منفی داشتندهمکارپایان یافتهبلي
2589773بررسی ارزشمندی و اعتبار کرایتریای بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص مننژیت سلی در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
26951636بررسی پذیرش درمان و میزان پایبندی به داروهای ضد رتروویروسی در بیماران مبتلا به HIV مشهد در سال ۱۳۹۶ناظردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960943A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospitalسایر سایت‏های تخصصیjournal of microbiology & experimentation1396مسئول
2960354The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosisPMCElectronic Physician1395مسئول
3960195How Should We Manage Latent Tuberculosis Infection in Patients Receiving Anti-TNF-α Drugs: Literature ReviewISIIranian Red Crescent Medical Journal1395دوم
4953146A Healthy Young Woman with Acute Respiratory Distress Syndrome: an unfamiliar face of a familiar diseasePMCelectronic physician1395اول
5952733A complicated course of acute viral induced pharyngitis, icteric hepatitis, acalculous cholecystitis, and skin rashPMCcase reports in medicine1395اول
6950948Idiopathic granulomatous mastitis: Long-discussed but yet-to-be-knownISIAutoimmunity1395اول و مسئول
7943201The Optimal Management of Acute Febrile Encephalopathy in the Aged Patient: A Systematic ReviewPMCInterdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases1395اول
8942952An Unusual Presentation of Multiple Myeloma with High Grade Fever and Loss of Consciousnessسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394دوم
9942466Sometimes There Is More Than One Puzzle on the Table: Pneumococcal Bacteremia as a New Systemic Lupus Erythematosus PresentationPMCCase Reports in Infectious Diseases1394اول
10941191Investigating the Causes of Febrile Encephalopathy in Elderly Patients Admitted to Imam Reza Hospital in Mashhad during the 2013 to 2014سایر سایت‏های تخصصیJournal of Neuroinfectious Diseases1394دوم
11940682Can Procalcitonin Add to the Prognostic Power of the Severity Scoring System in Adults with Pneumonia?PMCTanaffos1394مسئول
12940149Etiological Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia in Adult Patients: A Prospective Hospital-Based Study in Mashhad, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394مسئول
13935582In Reply: to Comments on Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics & Gynecology1394اول و مسئول
14935481A 28-Year-Old Woman with Fever, Weight Loss, Pancytopenia, and Multiple Hepatosplenic and Bone LesionsPMCCase Reports in Infectious Diseases1394اول و مسئول
15934572Brucellar psychosisISIArchives of Iranian medicine1392اول
16934571Mortality of hospitalized prisoners compared with other in-patients in a university hospital in Mashhad, Iranسایر سایت‏های تخصصیJournal of Environmental and Occupational Science1392اول
17934570Naked eyes: Occupational exposure to potentially infectious materials by splashes at a tertiary hospitalسایر سایت‏های تخصصیJournal of Environmental and Occupational Science1392اول
18934569Herpes Simplex Encephalitis (HSE) and its outcome in the Patients who were Admitted to a Tertiary Care Hospital in Mashhad, Iran, over a 10-year Period.PMCJournal of clinical and diagnostic research1392اول
19934568A review of multifocal tuberculous osteomyelitis and report of one case(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
20934567A survey of the common etiologic agents of community-acquired pneumonia in Iran(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
21934566How should we manage a patient with invasive mucoromycosis who Develops life-threatening reaction to amphotericin B? report of two cases and literature reviewPMCMedical Mycology Case Reports1393اول
22934564Occupational Exposure to Blood and Other Body Fluids Among Health Care Workers at a University Hospital in IranISIWorkplace health & safety1392دوم
23934558Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics and Gynecology1394اول و مسئول
24934553Fatal nosocomial spread of Crimean-Congo hemorrhagic fever with very short incubation periodISIThe American journal of tropical medicine and hygiene1391دوم
2590896Compliance with hand hygiene and glove change in a general hospital, Mashhad, Iran: An observational studyISIAmerican journal of infection control1390دوم
2690002Nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic feverISIEpidemiology and Infection 1390مسئول
2789059Abdominal pain and weight loss in an HBsAg positive 56-year-old Afghan womanISIJ Clin Virol1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962336ارزیابی الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک در رژیم امپریکال پنومونی اکتسابی از جامعه و تاثیر آن بر عاقبت بالینی بیماران در یک بیمارستان آموزشیهجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورقزوینپوستر1396خير
2952269Surveillance of Antimicrobial Susceptibility among Invasive Isolates of Acinetobacter species from Hospitalized Patients in Mashhad, Iran17th Annual Research Congress of Iranian Medical Studentsایران، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکیپوستر1395خير
3934651A Cross-Sectional Study of ICU acquired infections in North East of Iran1st International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1394بله
4934650Antibiotic susceptibility patterns of ICU acquired infection in Mashhad, Iran1st International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1394بله
5934051آنالیز توصیفی مصرف منطقی پیشگیری از زخم ناشی از استرس در بیماران بستری در بخش عفونی یک بیمارستان آموزشیبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1926ماستیت گرانولوماتوز1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه