مجید  سزاوار

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید سزاوار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید سزاوار رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SezavarM871@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشک عمومیدکترای حرفه ای1377زاهدان
اطفالپزشک متخصص1385مشهد
مراقبتهای ویژه کودکانفلوشیپ1394علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دبیر اجرایی کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکانمرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388/07/061388/08/07
عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابوربیمارستان حکیم نیشابور1390/07/021392/12/29
ریاست بخش NICU بیمارستان حکیمبیمارستان حکیم نیشابور1390/07/021392/12/29
عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان قائمبیمارستان قائم1394/07/011396/07/08
ریاست کمیته مرگ و میر بیمارستان امام رضا (ع)بیمارستان امام رضا (ع)1395/07/011396/07/08

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
188138بررسی فراوانی آنتی بادی ویروسHTLV1 در مادران باردار و عفونت ویروسی در نوزادان آنانمجریپایان یافتهبلي
2951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)همکاردر دست اجرابلي
3951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
4951004بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی و قارچی موجود در هوای انکوباتور نوزادان ، هوای بخش و سیستم تهویه بخش آی سی یو بیمارستان دکتر شیخهمکارعقد قراردادخير
5940969بررسی اثر پروفیلاکسی داروهای کاهنده اسید معده بر استرس اولسر در خونریزی گوارشی در بیماران بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه کودکانهمکارپایان یافتهخير
6931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
7920945بررسی میزان مورتالیتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کوکان بر اساس دو سیستم استاندارد PIM و PRISM و مقایسه آنها با یکدیگرهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962924High dose oral calcium treatment in patients with vitamin D-dependent rickets type IIscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395سوم
2961489Impact of Hyperglycemia Duration on Mortality and Ventilator Dependence in Neonatal Intensive Care UnitISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1396مسئول
3960103A Cross Sectional Study of Opioid Poisoning in Children at a Tertiary CenterChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology (APJMT)1395مسئول
4953777Investigation of the Relation Between Hyperglycemia and Morbidity and Mortality Rates in Critically Ill Children in March 2013 to February 2014Embaserazavi international journal of medicine1395مسئول
5953017Effect of Gastric Acid Suppressant Prophylaxis on Incidence of Gastrointestinal Bleeding in Pediatric Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم
6953015Frequency and Risk Factor of Gastrointestinal Bleeding and Efficacy of Gastric Acid Suppressant Prophylaxis in Pediatric Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم
7952220The Epidemiological Study of Infectious Diseases in Northeast of IranISCMiddle East Journal of Rehabilitation and Health Studies1395پنجم
8943312Knowledge and attitudes of educated parents about carrying children in private carsindex copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1394مسئول
9942392Abuse and Neglect of Healthy Newborn by Parents: A Social Problem with a Long History.PMCJournal of clinical and diagnostic research : JCDR1394مسئول
10940127Clinical outcome and bowel function after surgical treatment in Hirschsprungs diseasePMCAfrican Journal of Paediatric Surgery1394دوم
11934329Assessment of Nutritional Status Based on STRONGkids Tool in Iranian Hospitalized ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Child Health and Nutrition1393چهارم
1291430The Prevalence of Human T-Cell lymphotropic Virus Type 1in PregnantWomen and Their NewbornsPMCInternational Scholarly Research Network1391سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه