اعظم سادات  امینی
خلاصه عملکرد اعظم سادات  امینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

اعظم سادات امینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): اعظم سادات امینی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : بیولوژی دانشکده/محل خدمت : بیمارستان امام رضا(ع)
پست الکترونیک : aminiA4@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910456تاثیر استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستا نهای دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961871Analysis of the root causes of an undesirable incident in a hospital in Mashhad, 2013ISIBangladesh Journal of Medical Science1395مسئول
2940675the effect of laser assisted hatching on rate of pregnancy in embryos with zona thicknessEmbaseIJOGI1391اول و مسئول
3940663efficacy of zona pellucida hatching on increasing pregnancy rate in embryo of thick zona by lazer beamISCIjogi مجله زنان و نازایی ایران1391اول و مسئول
492145Hyperferritinemia: A possible marker for diagnosis of systemic lupus erythematosus?ISILife Science Journal1392سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970741تحلیل استانداردهای خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد در بخش های درمانی بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهددومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
2970567تشخیص بیماری ام .اس با رویکرد جدید جهت استخراج ناحیه نخاع سرویکال در تصاویر تشدید مغناطیسی به منظور تخمین قطر مقطعیافق های نو در علوم مهندسیاستانبول- ترکیهسخنرانی1396خير
3942357Review study in the role of mycoplasma infections in infertility of men and womenاستراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394بله
4942356Acinetobacter infection of burn wounds and drug sensitivity in referring to burn center of Imam reza hospital in Mashhadاستراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394بله
5940929فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در یکی از بیمارستان های منتخب شهر مشهداولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه