مرضیه  بهمدی
خلاصه عملکرد مرضیه  بهمدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرضیه بهمدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرضیه بهمدی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : behmadim911@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فیزیک پزشکیدکترا (Ph.D.)0
فیزیک پزشکیکارشناس ارشد 1391

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931169بررسی توزیع دز ارگانهای در خطر در تکنیکهای رایج پرتودرمانی سرطان سینه ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو با کد گیتمجریپایان یافتهبلي
2900445بررسی آلودگی نوترونی و الکترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتودرمانی با شتابدهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV 15 از طریق شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهبلي
3950432اندازه‌گیری دز نوترون (حرارتی و سریع) ناشی از سر دستگاه شتابدهنده خطی در اتاق درمان بیمارستان امام رضا (ع) با استفاده از دو نوع دزیمتر غیر فعال نوترون )دزیمتر ترمولومینسانس(TLD) و فیلم CR-39))( درهنگام پرتودرمانی با فوتون 15MVهمکارپایان یافتهخير
4920981محاسبه پارامترهای دزیمتری چشمه فرضی Gd153 برای کاربرد در براکی‌تراپیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980816Evaluation of Breast Cancer Radiation Therapy Techniques in Outfield Organs of Rando Phantom with Thermoluminescence DosimeterPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1398اول
2980755A Monte Carlo study on dose perturbation due to dental restorations in a 15 MV photon beamISIJournal of Cancer Research and Therapeutics1398پنجم
3964329Determination of task group 43 dosimetric parameters for CSM40 137Cs source for use in brachytherapyPMCRadiological physics and technology1396چهارم
4935530Evaluation of hypothetical 153Gd source for use in brachytherapyPMCReports of Practical Oncology and Radiotherapy1394مسئول
5922295A Monte Carlo study on electron and neutron contamination caused by the presence of hip prosthesis in photon mode of a 15 MV Siemens PRIMUS linacISIJournal Of Applied Clinical Medical Physics1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932873بررسی آلودگی الکترونی و نوترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتو درمانی با شتاب‌دهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV15 از طریق شبیه‌سازی مونت کارلوکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهدپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه