گلناز  قیم حسن خانی
خلاصه عملکرد گلناز  قیم حسن خانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

گلناز قیم حسن خانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): گلناز قیم حسن خانی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : پزشکی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971965رجیستری بیماری دکوروان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
2971969رجیستری بیماری کین باخ در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
3971968رجیستری بیماری کیست گانگلیونیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
4971967رجیستری بیماری انگشت ماشه ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
5971966رجیستری بیماری دپویترن در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
6971964رجیستری بیماری آرتروز CMC اولدر دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
7971963رجیستری اپیکندیلیت لترال آرنج در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
8971962رجیستری بیماری سندرم تونل کارپ در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
9960909مرور نظام مند مقایسه اثر روش های درمانی باز و آرتروسکوپیک در بیماری اپی کندلیت لترالهمکارپایان یافتهبلي
10950962رجیستری بیماری های اندام فوقانی (دست، مچ دست و آرنج) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
11950717بررسی اثر آموزشی برگزاری کلاسهای مجازی برمیزان یادگیری کارورزان پزشکی عمومی و عوامل موثر در بهبود آن در یک دوره یک و نیم ساله در مشهدهمکاردر دست اجراخير
12950267مطالعه ای سیستماتیک و نظام مند بر مقایسه اثر روش های درمانی بیماری سندرم تونل کارپ در بیماران دیابتی و غیردیابتیهمکارپایان یافتهبلي
13941666مطالعه ای سیستماتیک و نظام مند بر مقایسه روش درمان بیماری دکوروان به دو روش جراحی آزادسازی طولی و عرضیهمکارپایان یافتهبلي
14941654مطلعه ای مروری و نظام مند بر تاثیر نوع گچ گیری دست در دو حالت آرنج فلکس و یا اکستنت(short arm cast-long arm cast)،بر روند ترمیم شکستگی انتهای دیستال رادیوسهمکاردر دست اجراخير
15920630بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی های انفجاری ستون فقرات پشتی–کمری با استفاده از پیچهای پدیکولار و هوک منفرد انتهایی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی امام رضا از سالهای 1388 تا 1392همکارپایان یافتهبلي
16900574بررسی مقایسه ای نتایج درمان جراحی شکستگی اینتر تروکانتریک تیپ III و IV در بیماران مسن با روشهای DHS و آرتروپلاستیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981378The relationship between short stature and menstrual pattern in a large cohort of Iranian girlsISIJournal of Obstetrics and Gynaecology سوم
2971379Validation of the Persian Version of the American Orthopedic Foot and Ankle Society Score (AOFAS) QuestionnairePMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1397دوم
3964156Myositis Ossificans Progressiva in the Whole Spine: A Case ReportMedlineActa Medica Iranica1396چهارم
4963738Translation and Validation of the Persian Version the Boston Carpal Tunnel Syndrome QuestionnairePMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396اول
5963005Evaluation of Normal Ranges of Wrist Radiologic Indexes in Mashhad PopulationPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396دوم
6961226Psychometric Properties of the Persian Version of the Patient Rated Wris t EvaluationPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396اول
7960153Kinetic Glomerular Filtration Rate Estimation Compared With Other Formulas for Evaluating Acute Kidney Injury Stage Early After Kidney DonationISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1395چهارم
8952822Comparison of Clinical and Radiologic Outcome of Adolescent Idiopathic Scoliosis Treated with Hybrid Hook-Screw Instrumentation versus Universal Clamp SystemPMCadvances in medicine1395چهارم
9932494How to Treat the Complex Unstable Intertrochanteric Fractures in Elderly Patients? DHS or ArthroplastyPMCThe Archives of Bone & Joint Surgery1393چهارم
10931664out come of early and late open reduction and enternal fixation of supracondylar fracture of humerus in childrenscopusJournal of Chinese clinical medicine1389سوم
11924333Surgical Outcomes of Pediatric Humeral Supracondylar Fractures Treated By Posterior Approach and Triceps Splittingسایر سایت‏های تخصصیJournal of Trauma and Treatment1392سوم
12922392Treatment of Complex Proximal Tibial Fractures (Types V & VI of Schautzker Classification) by Double Plate Fixation with Single Anterior Incisionindex copernicusOpen Journal of Orthopaedics1392سوم
1391808Hybrid External Fixation for Open Severe Comminuted Fractures of the Distal Femur.ISISurgical Science1391چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982546مقایسه پیامدهای جراحی سندرم تونل کارپ در بیماران دیابتی و غیر دیابتی: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیزبیست و هفتمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایرانتهرانسخنرانی1398خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1249دستگاه فشار نقطه ای استاندارد اندام nf>, احسان واحدی , علی مرادی , محمد صاحب علم , گلناز قیم حسن خانی
2236پروتز مصنوعی در مفصل جابجا شده دیستال رادیواولنار(Distal Radio-Ulnar Translocated Joint Prosthesis) nf>, گلناز قیم حسن خانی , احسان واحدی , علی مرادی , محمدحسین ابراهیم زاده

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه