علی  قاسمی
خلاصه عملکرد علی  قاسمی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

علی قاسمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی قاسمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : هماتولوژی و انکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : GhasemiAl@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951425بررسی اثرات ضد سرطانی سه ترکیب کینولینی سنتتیک جدید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرممجریدر دست اجراخير
2941431بررسی اپیدمیولوژیک عفونت ها ی خونی ،ادراری،مایع مغزی نخائی و ریوی در کودکان بستری در بخش هماتولوژی- انکولوژی بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد.مجریپایان یافتهبلي
3941172بررسی تغییرات ژنتیکی اگزون های Hotspot (23و25) در ژن Anaplastic lymphoma kinase(ALK) در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکترشیخ مشهد و ارتباط آن با افزایش ژنی MYCNمجریپایان یافتهخير
4940658مقایسه اثر بخشی داروی peg-Gcsf با داروی G-csf در پیشگیری و درمان نوتروپنی کودکان تحت شیمی درمانیمجریپایان یافتهبلي
5940429بررسی رابطه کایمریسم مولکولی به روشSTR-PCR با بیماری پیوند علیه میزبان، عود بیماری و بقا پس از پیوند مغز استخوان آلوژن در لوسمی حاد کودکانمجریپایان یافتهبلي
6940336بررسی عملکرد ریوی بیماران بعد از پیوند مغز استخوان در بیمارستان منتصریه مشهدمجریپایان یافتهبلي
7931677بررسی میزان شیوع آنمی، آنمی فقر آهن و مسمومیت با سرب در کودکان دچار مسمومیت با اوپیوم مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
8930960بررسی اثر افزودن درمان با سلولهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ درمقایسه بادرمان های معمول در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال بیمارستان ابن سینا ومراکزتحت پوشش بهزیستی مشهد در سال 94-93مجریپایان یافتهبلي
9930739اثر سلولهای بنیادی خون بندناف بر معیار های تکاملی کودکان مبتلا به فلج مغزیمجریپایان یافتهبلي
10930534ارزیابی اثرات درمانی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ مغز استخوان جهت جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی مزمن کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
11921547بررسی اپیدمیولوژیک و آماری تومورهای توپر کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ: 1391-1386مجریپایان یافتهبلي
12921199بررسی ارتباط انواع آنمی و اندکس های گلبول قرمز با تشنج ناشی از تب در کودکان 6ماه تا 5 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
13920870بررسی شیوع وانواع آنمی در کودکان 6 ماه تا 59 ماه بستری شده در اورژانس اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 92-93مجریپایان یافتهبلي
14920712بررسی تراکم استخوان قبل و پس از درمان با مکمل های کلسیم و ویتامین D در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
15910917بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانومجریپایان یافتهبلي
16910347بررسی ارتباط سیتوزنتیک و ایمونوفنوتایپ در پروگنوز کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حادمجریپایان یافتهبلي
17910285بررسی مقایسه ای پوسیدگی دندانی در کودکان لوسمیک و سالم در بیمارستان دکترشیخ مشهد-ایران سال 1391-90مجریپایان یافتهبلي
18900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLمجریپایان یافتهبلي
19900789بررسی شیوع هیپرگلیسمی حاد در کودکان تحت درمان لوسمی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
20900704بررسی تاثیر جوانه گندم بر پیشگیری از نوتروپنی در کودکان مبتلا به بدخیمیمجریپایان یافتهبلي
21900238بررسی مقایسه ای روش شیمی درمانی به تنهایی وشیمی درمانی / پرتو درمانی توأم بر کاهش تراکم استخوانی و اختلال رشد در کودکان مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوم غیر هوجکین مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
22971195بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول‌های مزانشیمال اتولوگ بر بیان ژن تعدادی از عوامل موثر و مرتبط با ایمنوپاتوژنز بیماری روماتوئید آرترایتیسهمکاردر دست اجرابلي
23970375فاکتورهای خطر برای بروز سندروم لیز تومور در کودکان مبتلا به بدخیمی های هماتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
24961826بررسی فراونی انتی IgG استرنژیلویید استرکوراریس در بیماران کاندید دریافت داروهای ایمنوساپرسیوهمکاردر دست اجرابلي
25961734بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9در سلول های بنیادی خون ساز جدا شده از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
26960687بررسی تاثیر آهن تزریقی در درمان آنمی کوکان تحت همودیالیز مقاوم به درمان خوراکی آهنهمکارپایان یافتهبلي
27960565بررسی ارتباط امپلیفیکاسیون و موتاسیون ژن Anaplastic lymphoma kinase (ALK) با فاکتور های کلینیکوپاتولوژیک در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکترشیخ مشهدهمکاردر دست اجرابلي
28960079تاکرولیموس یا سیکلوسپورین برای کودکان تحت پیوند کلیه؟ (مرور سیستماتیک)همکاردر دست اجرابلي
29951576بررسی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1391-1395)همکاردر دست اجرابلي
30951547ارزیابی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران موکوپلی ساکاریدوز تیپ شش قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
31951395کارازمایی بالینی بررسی اثر سلنیوم بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتینهمکاردر دست اجرابلي
32951394کارازمایی بالینی بررسی اثر ویتامین E بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتینهمکاردر دست اجرابلي
33950791بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول های مزانشیمال اتولوگ بر پاسخ های TH1و TH17 دخیل در پاتوژنز بیماران کرون مقاوم به درمان.همکاردر دست اجرابلي
34950782بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول‌های مزانشیمال اتولوگ برعوامل مرتبط با عملکرد و طول عمر لنفوسیت های Bو نیز کموکاین های موثر بر مکانیسم های لانه گزینی سلول‌های صلاحیت دار ایمنی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکاردر دست اجرابلي
35950645بررسی فراونی اقلام تجویزی(انتی بیوتیک –کورتون –ضدالتهاب های غیراستروییدی ) در نسخ پزشکان بیمارستان شیخ مشهد در مورد بیماری های شایع کودکانهمکارپایان یافتهبلي
36950456بررسی اثر پیوند سلول‌های بنیادی مزانشیمی الوژنیک مشتق از بافت چربی شکمی در درمان نفریت لوپوسی شدید و مقاوم به درمان در مقایسه با درمان استانداردهمکارپایان یافتهبلي
37950256ارزیابی وضعیت تغذیه ای در بیماران پیوند مغز استخوان، قبل از پیوند و پس از پیوندهمکارپایان یافتهبلي
38950119بررسی تاثیر تزریق سلول های مونونوکلئر اتولوگ بر ترمیم بافت انفارکت قلب در حین جراحی قلب باز در بیما ران نارسایی ایسکمیکهمکارپایان یافتهبلي
39950004بررسی اثر تزریق داخل وریدی سلول های بنیادی مزانشیمال اتولوگ استخراج شده از مغز استخوان بر میزان پلاسمایی و بیان ژن کموکاین های CCL2 و CCL5 در بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهبلي
40941095بررسی وضعیت تغذیه ای در کودکان مبتلا به کانسرهمکارپایان یافتهبلي
41940301بررسی میزان کلونیزاسیون کلستریدیوم دیفیشلسی در کودکان بستری مبتلا به بدخیمی در بخش هماتولوژی-انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهخير
42940128طراحی واجرای رجیستری بومی برای ثبت بیماری های سرطانیهمکاردر دست اجراخير
43940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
44931728بررسی تأثیر راهنمای بالینی پیشگیری از استفراغ برای پیشگیری از استفراغ نا شی از داروهای ضد سرطان در کودکان مبتلا به بدخیمیهمکارپایان یافتهخير
45931523بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمال بر پاسخ های ایمنی سلولی در بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهبلي
46930276بررسی بقاء و نتایج درمان کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در بیمارستان کودکان دکترشیخ مشهد (شمال شرق ایران) 1391-1385همکارپایان یافتهبلي
47930133بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سندرم همولیتیک اورمیک در بیمارستان دکتر شیخ از 1383 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
48911100بررسی پیامد نهایی در بیماران زیر 18 سال پیوند کلیه شده بر حسب نوع پیونددر مشهد ازسال 79 تا 91همکارپایان یافتهبلي
49910689تاثیر داروی راسبوریکاز در عملکرد کلیوی کودکان مبتلا به صدمه ی حاد کلیه در بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
50910438آموزش دوز, عوارض واشکال داروهای شایع در کودکان در قالب پیام آموزشیهمکارپایان یافتهخير
51910348مقایسه ی اثرات درمانی دوز بالای دگزامتازون و آنتی Rh در کودکان مبتلا به ITP مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهبلي
52910340بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی و پلاسما غنی از پلاکت (PRP) در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانوهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980319Microbial Evaluation of Neutropenic Diet in Bone Marrow Transplant Department in IranISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397چهارم
2980303Synthesis and biological evaluation of novel benzo[c]acridine‐diones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIArchiv der Pharmazie پنجم به بعد
3973097Amelioration of clinical symptoms of patients with refractory rheumatoid arthritis following treatment with autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells: A successful clinical trial in IranISIBiomedicine & pharmacotherapy1397چهارم
4972550Prevalence of β-Thalassemia Mutations among Northeastern Iranian Population and their Impacts on Hematological Indices and Application of Prenatal Diagnosis, a Seven-Years StudyISIMediterranean journal of hematology and infectious diseases1397پنجم به بعد
5972100Anticancer activity of two novel quinoline compounds on human gastric cancer cellsChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1397سوم
6971416The effect of an aerobic exercise program on the quality of life in children with cancerISITurkish Journal of Pediatrics1396چهارم
7962087Assessment of puberty processand obesity in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) and Non-Hodgkin lymphoma (NHL) receiving chemotherapy with or without radiotherapy combinedISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1396دوم
8961756Evaluation of Efficacy of Varicella Vaccine in Pediatric Patients with Acute lymphoblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395اول و مسئول
9961722Evaluation of IgG and IgM antibodies against Varicella zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemiaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1396اول
10961518Anemia, Iron Deficiency Anemia and Lead Poisoning in Children with Opioid Toxicity: A Study in North East of IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395اول
11951654Comparison of anti-D immunoglobulin and dexamethasone in chronic and persistent forms of pediatric immune thrombocytopenic purpuraISIiranian journal of pediatric hematology and oncology1395سوم
12950925Mesenchymal stem cell and osteoarthritis: a literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395مسئول
13943318Synthesis and biological evaluation of quinoline analogues of flavones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIEUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY1395پنجم به بعد
14943248Clinical Features and Treatment Outcomes of Primary Immune Thrombocytopenic Purpura in Hospitalized Children Under 2-Years Oldindex copernicusiranian journal of pediatric hematology oncology1394دوم
15942720Evaluation of Nosocomial Infection in Patients at hematology-oncology ward of Dr. Sheikh children’s hospitalPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1394اول و مسئول
16942392Abuse and Neglect of Healthy Newborn by Parents: A Social Problem with a Long History.PMCJournal of clinical and diagnostic research : JCDR1394دوم
17941632Epidermoid/Dermoid cysts mimicking odontogenic infections: review of literatureChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
18941631Bone Density in Pediatric Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL): A Literature ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1393اول
19941629Effects of Nutritional variables in children with iron deficiency anemiaISIInternational Journal of Pediatrics1393اول و مسئول
20941255پلاسمای غنی از پلاکت ((Platlete- Rich plasma ، روشی جدید در درمان استئوآرتریت زانوChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم
21934666Report of some cases of recurrent pregnancy loss due to congenital deficiency of factor XIIIscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394دوم
22933489no titleSID/Iranmedex/Magiranمجله دیابت و لیپید ایران1382سوم
23933488A Cace Report of Rud Syndrome and RicketsEmbaseمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1382دوم
24933487Coagulation Abnormalities in Pediatric Patients with Congenital Heart Disease: A Literature ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1393اول
25933484Iron-deficiency anemia among children in southwest IranISIFood and Nutrition Bulletin1386سوم
26933483Effect of Peppermint Essence on Satisfaction of Patient and Medical Team with Pediatrics' Endoscopic ExaminationISIinternational journal of pediatrics1393دوم
27933069Unusual Presentation of a Patient with Hemoglobin Constant Spring and Immune Hemolytic AnemiaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1391مسئول
28933067Side effects of hydroxyurea in patients with Thalassemia major and thalassemia intermedia and sickle cell anemiaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1393مسئول
29933042Bilateral Spontaneous Hemothorax with PNET :Case Report and ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1393اول و مسئول
30932914Effect of Peppermint on Medical Team’s Satisfaction During Pediatric's Endoscopic Examination of gastrointestinal (GI) SystemISIinternational journal of pediatrics1393دوم
31931485The Current Role of Bone Marrow Transplantation in the Treatment of Hemophilia Aسایر سایت‏های تخصصیJournal of Hematology and Thromboembolic Diseases1393دوم
32931466Comparison of dexamethasone and Anti-D Immune globulin for immune thrombocytopenia purpura in childrenChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393پنجم
33930805Post treatment thyroid dysfunction and obesity in children with acute lymphoblastic leukemia and non-Hodgkin’s lymphoma: a brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1393اول
34930188Prevalence of transient hyperglycemia and diabetes mellitus in pediatric patients with acute leukemiaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1392مسئول
35930182Association of cytogenetics and immunophenotype in prognosis of children with acute lymphoblastic leukemia: Literature ReviewChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1392مسئول
36923773General Anesthesia for Lumbar Puncture and Bone Marrow Aspiration /Biopsy in Children with CancerPMCIranian journal of pediatric hematology oncology1392اول
37922170Side Effects of Hydroxyurea in Patients with Sickle Cell AnemiaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Blood & Cancer1390مسئول
38922166Side effects of hydroxyurea in patients with major and intermediat -thalassemiaChemical AbstractInternational Journal of Hematology Oncology and Stem Cell Research1391اول
39922059An Epidemiologic Study of Ewing Sarcoma Family at SHAFA Hospital in Khozestan Province-IRAN, a Referral Children Cancer Treatment CenterSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY1389اول
40922057Retinoic Acid Syndrome: A Case Report and ReviewSID/Iranmedex/Magiraniranian j blood and dcancer1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970687Identification of invasive aspergillosis and candidiasis in patients with hematologic malignancy and recipients of transplantation by Real-Time PCRدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
2963087Febrile seizure and type of anemia in childrenصرع کودکانمشهدسخنرانی1396خير
3961808Clinical Improvement of Patients with Knee Osteoarthritis after Intra-Articular Injection of Autologous Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells: A Case SeriesThe Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative MedicineTehranپوستر1396خير
4961373Effect of Mesenchymal Stem Cell Therapy on Th-17 and Regulatory T-cells in patients with refractory Rheumatoid ArthritisThe Second national festival and international congress on stem cell and regenerative medicineتهرانپوستر1396خير
5961372Immunomodulatory Effects of Mesenchymal stem cells on B-Cells and B-Cell Activating Factor ReceptorThe Second national festival and international congress on stem cell and regenerative medicineتهرانسخنرانی1396خير
6954134Synthesis Of Novel Naphthoquinone Derivatives As Heat Shock Protein 90 Inhibitors And Anti-Breast Cancer AgentsSecond international Nastaran Cancer Symposium (2016)مشهدسخنرانی1395خير
7943403nutritional status evaluation in children undergoing hematopoietic stem cell transplantationکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394خير
8940899سلول های بنیادی مزانشیمال و 4 داروی بی حسی موضعی: یک مطالعه مروریinternational congress on stem cells and regenerative medicineMashhadپوستر1394خير
9931943علائم، یافته های بالینی و نتایج درمان 132 شیرخوار مبتلا به پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایمیوناولین کنگره بین المللی نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
10931941کوردوما در اوایل کودکی- گزارش یک موردکنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع در کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدسخنرانی1392خير
11931924گزارش سه ماهه موارد مثبت کشت خون در کودکان بستری بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ از اسفند ماه 1390 تا خرداد ماه 1391ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391بله
12931923گزارش 6 ماهه موارد کشت خون مثبت در بیماران مبتلا به لوسمی حاد در بخش هماتولوژی-انکولوژی کودکان بیمارستان دکتر شیخ از مهر لغایت اسفند ماه 1390ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
13921594effect of diet in the prevention of hypomagnesaemia due to cisplatin: a case studyکنگره بین المللی تغذیه، رشد و تکامل نوزادان و کودکانمشهدپوستر1390خير
14921570DETECTION OF INTRON 22 GENE INVERSION (COMMON MUTATION) IN SEVERE HEMOPHILIA A IN KHOUZESTAN PROVINCEthe 4th congress of european academy of paediatric societiesistanbul, turkeyپوستر1391بله
15921461بررسی عوارض هیدروکسی اوره در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی و آنمی سیکل سلاولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1392بله
16921459پیوند سلول های بنیادی خونسازاولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1244فرآیند استفاده داخل نخاعی از سلولهای بنیادی خون بندناف در درمان بیماران فلج مغزی nf>, علی قاسمی , جلیل توکل افشاری , آناهیتا مجمع , احمدشاه فرهت
2150بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانو nf>, ژاله شریعتی سرابی , علی قاسمی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه