محسن  ابراهیمی
خلاصه عملکرد محسن  ابراهیمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محسن ابراهیمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن ابراهیمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : EbrahimiMN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970572بررسی اثر سولفات منیزیوم بر سندرم ترک القاء شده مخدر هامجریدر دست اجرابلي
2960494بررسی فراوانی یافته های پاتولوژیک در الکتروآنسفالوگرافی (EEG) بیماران با اولین تشنج مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قایم (عج) مشهدمجریدر دست اجرابلي
3950574بررسی ارزش پیشگویی کننده BNP در بیماران AMI در مورتالیته شش ماهه و موربیدیته یک ماههمجریپایان یافتهبلي
4950572مقایسه کارایی مدل هایSAPS2 ، APACHE2 ، ATL ، RAPS ، REMS و GS در پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطوح تریاژ 1 و 2 .مجریپایان یافتهبلي
5941478بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی تروپونین و پپتید ناتریورتیک مغزی در ترومبو آمبولی ریویمجریپایان یافتهبلي
6940522مقایسه میزان موفقیت بلوک عصب تیبیالیس پوستریور در ناحیه مچ پا ، با و بدون هدایت سونوگرافی جهت مدیریت درد در اورژانسمجریپایان یافتهبلي
7940398بررسی ارزش تشخیص شک بالینی دستیاران و متخصصین طب اورژانس در تشخیص انفارکتوس میوکارد در بیماران دارای درد قفسه سینه مشکوک قلبی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد ازمهر تا بهمن 1395مجریپایان یافتهبلي
8940194بررسی ارتباط بین دی اکسیدکربن انتهای بازدمی (Etco2) در بیماران با سطح 1و2و 3 تریاژESI در بدو ورود به اورژانس با مورتالیتی داخل بیمارستانی و اختلالات متابولیکمجریپایان یافتهبلي
9931645 تعیین ارزش تشخیصی تصویر برداری سونوگرافی در تشخیص شکستگی های استخوان های متاتارس در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدبیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدمجریپایان یافتهبلي
10930038طراحی و ارزیابی سامانه رایانه ای آموزش به بیمار بستری در بخش CCUمجریپایان یافتهخير
11922175بررسی میزان آشنایی و توانمندی دانشجویان پزشکی ( کارورز ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد با احیاء قلبی تنفسی (CPR) در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
12921750تبیین فرهنگ تریاژ در پرستاران بخش اورژانس: مطالعه مردم نگاریمجریپایان یافتهبلي
13920697بررسی میزان توافق تفسیر سی تی اسکن مغز در بیماران ترومای سر توسط پزشکان طب اورژانس با متخصصین رادیولوژیمجریپایان یافتهبلي
14920466مقایسه ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
15920427مقایسه اثر N—استیل سیستئین به همراه سایمتیدین و Nاستیل سیستئین به تنهایی ، در درمان مسمومیت حاد استامینوفن : کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کورمجریپایان یافتهبلي
16910876مقایسه میزان مورتالیتی و خونریزی مجدد بیماران سیروزی با خونریزی واریس مری و واریس معده و ارزیابی ارتباط آنها با MELD اسکور و Child اسکور در سال 1391مجریپایان یافتهخير
17910417مقایسه استفاده از دستگاه سونوگرافی پرتابل با رادیوگرافی استاندارد ساده در بررسی جااندازی دیستال رادیوسمجریپایان یافتهبلي
18910402تعیین سیر بالینی وپیش آگهی کوتاه مدت بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک با درجه پایین همراه با کانتوزیون مغزی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس سوانح بیمارستان هاشمی نژادمجریپایان یافتهبلي
19970323بررسی تاثیر ارزیابی میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی بر خطای تریاژ و شاخص های زمانی مقیاس نمایه وخامت اورژانس در مراجعین با شکایت تنگی نفس مشکوک به نارسایی قلبی در بخش اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
20961391بررسی تاثیر پیک فلومتری بازدمی بر شاخص های زمانی و خطای تریاژ در بیماران با نارسائی مزمن انسدادی ریه با شکایت تنگی نفس مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
21960825تاثیر کاربرد مقیاس تریاژ سکته مغزی بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ در بیماران دارای نقص حسی عصبی مراجعه کننده به بخش اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
22950658مقایسه کارایی مدل هایWPS، HOTEL, EWS, , TTS, RLD, SCSدر پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطوح تریاژ 1 و 2همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
23950599بررسی علل نیاز به بستری در بیماران همودیالیز مزمنهمکارپایان یافتهبلي
24950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
25930237ارزیابی مقیاس شاخص شدت فوریت در تریاژ بیماران مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
26920738بررسی دقت کرایتریای NEXUS در رد شکستگی مهره های کمر و قفسه سینه در بیماران با ترومای بلانت ستون فقرات در مقایسه با گرافی سادههمکارپایان یافتهبلي
27920737بررسی دقت سونوگرافی معمولی(Compression)در بیماران مبتلا به ترمبوز وریدهای عمقی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهد همکارپایان یافتهبلي
28920695بررسی تاثیر استفاده از چک لیست در میزان دقت تفسیر الکتروکاردیوگرام توسط کارورزان گروه پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
29911062بررسی تاثیر اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش" تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
30910656بررسی اشکال مختلف واسکولیت در بیماران ایرانی مبتلا به لوپوس: فراوانی و تظاهرات بالینیهمکارپایان یافتهبلي
31900936بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارت های عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
32900113بررسی مقایسه ای اثر بخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایشی در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران دچار سندرم کرونری حادهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982064Pathological EEG Findings in the Patients with the First Seizure Admitted to the Emergency Departmentindex copernicusreviews in clinical medicine1398اول
2981608Diagnostic Accuracy of Ultrasonography in Diagnosis of Metatarsal Bone Fracture; a Cross Sectional StudyPMCArchives of Academic Emergency Medicine1398اول
3980415Do physicians and nurses agree on triage levels in the emergency department? A meta-analysisISINotfall + Rettungsmedizin1398دوم
4980414Comparison between Emergency Severity Index plus peak flow meter and Emergency Severity Index in the dyspneic patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized clinical trialPMCTurkish Journal of Emergency Medicine1398سوم
5974370Comparison of Diagnostic Value of Clinical Examination and Routine Radiography in Diagnosis of Chest Injury in Stable Blunt Trauma PatientsISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397اول
6974114Japan Triage and Acuity Scale needs to revise level 5 criteriaISIEMERGENCY MEDICINE JOURNAL دوم
7974113Regression to Middle Effect May Threaten Validity of Triage Scales; a Letter to EditorPMCEmergency1397دوم
8973621High Risk Criteria in Level 2 May Provide a Source of Disagreement in Emergency Severity IndexPMCBulletin of emergency and trauma1397مسئول
9972794Comparing the Compliance of Brain CT Scan Interpretations of Emergency Medicine Physicians with Radiologists ReportsISIMedical Sciences1397اول
10972309Does Emergency Severity Index Predict Acuity Among Traumatic Brain Injury Patients?ISIeurasian journal of emergency medicine1397چهارم
11971565KNOWLEDGE AND CAPABILITIES EVALUATION OF MEDICAL STUDENTS (INTERNS) OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN PERFORMING CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) IN 2016-2017ISIJournal of Fundamental and Applied Sciences1397مسئول
12961386Evaluation the Effect of two Classes of antihypertensive drugs on bone Mineral Density of the Jaws in Males over 50 Years Old in Yazd Using Cone–Beam–Computed Tomography in 2015Cinahlمجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1396چهارم
13960653Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in IranMedlineChinese journal of traumatology1396چهارم
14960393Digital culture may mediate concordance among medical studentsISIINTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE1395دوم
15954154Short Term Evaluation of Endoscopic Injection of Autologous Total Blood Nucleated Cells and Platelets in Treatment of Vesicoureteral Reflux in Adultsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395پنجم
16954145A Rare Case of Gastrointestinal Tract Foreign Body; Glassy StomachPMCemergency1395اول
17954144The Australasian Triage Scale Level 5 CriteriaMay Need to Be Revised; a CommentaryPMCemergency1395دوم
18953184Nonemergent Patients in the Emergency Department: An Ethnographic StudyISITRAUMA MONTHLY1395سوم
19953056Comparison of the Precision of Compression Ultrasonography and Duplex Sonography in Deep Venous Thrombosis Patientsسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395مسئول
20952768DETERMINATION OF DELAY FREQUENCY IN REFERRAL AND ITS RELATED FACTORS IN PATIENTS WITH STEMI, WHO REFERRED TO IMAM REZA HOSPITAL EMERGENCY IN 93-92ISIJOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES1395اول
21952622Effects of Dietary Honey andArdehCombination on Chemotherapy Induced Gastrointestinal and Infectious Complications in Patients with Acute Myeloid Leukemia: A Double-Blind Randomized Clinical TrialISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395سوم
22952620Adenomyoma of the Small Intestine in a Child, A Case ReportscopusBiosciences Biotechnology Research Asia1395مسئول
23950791The Role Descriptions of Triage Nurse in Emergency Department: A Delphi StudyPMCscientifica1395اول
24943126GlideScope Video Laryngoscope for Difficult Intubation in Emergency Patients: a Quasi-Randomized Controlled TrialPMCActa medica Iranica1394دوم
25943115Comparison of the Level of Sensory Blockage in Spinal Anesthesia with Bupivacaine %0.5 and Lidocaine %5 in Surgical PatientsscopusBiomedical and Pharmacology Journal1394چهارم
26942927Investigation of Correct Application of Ventilators Humidifier Systems Before and After Nursing Education in Intensive Care UnitsscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1394چهارم
27942807MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY WITH CONTUSION: CLINICAL COURSE AND OUTCOMEChemical AbstractIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences1394اول
28941851Diagnostic Accuracy of Portable Ultrasonography in Confirmation of Adequate Reduction of Distal Radius FracturescopusInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1393دوم
29941326Comparing the Therapeutic Effectiveness of N-acetylcysteine with the Combination of N-acetyl Cysteine and Cimetidine in Acute Acetaminophen Toxicity: A Double-Blinded Clinical TrialPMCElectronic physician1394اول
30941183Bilateral Acute Angle-Closure Glaucoma Following Acute Poisoning with Organophosphateindex copernicusJ Clin Toxicol1393دوم
31941059How is the injury severity scored? a brief review of scoring systemsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
32941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393چهارم
33940813Pattern of Acute Pediatric Poisonings in Birjand City, East of IranEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1394سوم
34940197The Accuracy of Pain Measurement in Diagnosis of Scaphoid Bone Fractures in Patients with Magnetic Resonance Imaging: Report of 175 Cases.PMCMedical archives1394چهارم
35940170The reliability of the Australasian Triage Scale: a meta-analysisPMCWorld Journal of Emergency Medicine1394اول
36940124The reliability of the Canadian triage and acuity scale: Meta-analysisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394چهارم
37935584Re: Inter-rater reliability and validity of the Ministry of Health of Turkey's mandatory emergency triage instrument.ISIEmergency medicine Australasia1394اول
38935445The Effect of workplace violence prevention program on attitudes of nurses towards the management of violence and aggression in patients and their familiesISCفصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت1393پنجم به بعد
39934641Outcomes for Emergency Severity Index Triage implementation in the Emergency DepartmentPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394چهارم
40932968Comparison of educational effectiveness between lecture and demonstration based methods on emergency medical services providers of Mashhad cityin dealing with patients suspected of havingacute coronary syndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
41932372Improving advanced cardiovascular life support skills in medical students: simulation-based education approachindex copernicusjournal of emergency practice and trauma1393سوم
42930785Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a odel for the End-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh ScoreEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393اول
43930782Renal Failure Prevalence in Poisoned PatientsPMCNephrourol Mon1392مسئول
44930691Spontaneous Pneumomediastinum with a Rare PresentationPMCcase report in emergency medicine1393سوم
45924548Identification and assessment of common errors in the admission and transportation process of patients in the Central Emergency Department of Imam Reza Hospital applying the prospective approach of 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA)Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
46924096Ultrasound as a Secondary Confirmation Method after Endotracheal IntubationISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392چهارم
47924094Comparison of Prognosis in Patients with Liver Cirrhosis and its Correlation with the Model for the End-Stage Liver Disease and Child-Pugh Score in Two Groups of Esophageal and Gastric Variceal BleedingISCgalen medical journal1392مسئول
4890762Outcomes of patients with low risk cardiac chest pain underwent immediate exercise testing: Two months fallow upISIHealthMED1390سوم
4986683Serum copper and zinc concentrations are lower in Iranian patients with angiographically defined coronary artery disease than in subjects with a normal angiogramscopusJournal of Trace Elements in Medicine and Biology1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973432مقایسه ی ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدار13th Iranian Annual Congress of Emergency MedicineTehranپوستر1397خير
2972218ارتقای مهارتهای احیا قلبی ریوی پیشرفته در دانشجویان پزشکی: آموزش بر مبنای شبیه سازهاهمایش کشوری اموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
3932416ارزیابی دستیاران در دوره طب اورژانس: توانمندی های عمومی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
4924116RESIDENTS' EVALUATION IN AN EMERGENCY PROGRAM: HOW THE GENERAL COMPETENCIES COULD BE ASSESSED?هفتمین کنگره بین المللی میدترانه ای طب اورژانشمارسیپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1911پروسیجر ها دربخش اورژانس1394ترجمه و تالیف
2619احیای قلبی ریوی مغزی1392تالیف
3604مبانی اسیب های اسخوان ومفاصل در بخش اورژانس1392تالیف
41757مبانی اداره راه هوایی در بخش اورژانس1396تالیف
5151راهنمای نهادینه کرن سیستم تریاژ1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19488فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29405فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39288فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه