محسن  ابراهیمی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محسن ابراهیمی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محسن ابراهیمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : EbrahimiMN@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1950574بررسی ارزش پیشگویی کننده BNP در بیماران AMI در مورتالیته شش ماهه و موربیدیته یک ماههمجریدر دست اجرابلي
2950572مقایسه کارایی مدل هایSAPS2 ، APACHE2 ، ATL ، RAPS ، REMS و GS در پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطوح تریاژ 1 و 2 .مجریدر دست اجرابلي
3941478بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی تروپونین و پپتید ناتریورتیک مغزی در ترومبو آمبولی ریویمجریپایان یافتهبلي
4940522مقایسه میزان موفقیت بلوک عصب تیبیالیس پوستریور در ناحیه مچ پا ، با و بدون هدایت سونوگرافی جهت مدیریت درد در اورژانسمجریپایان یافتهبلي
5940398بررسی ارزش تشخیص شک بالینی دستیاران و متخصصین طب اورژانس در تشخیص انفارکتوس میوکارد در بیماران دارای درد قفسه سینه مشکوک قلبی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد ازمهر تا بهمن 1395مجریپایان یافتهبلي
6940194بررسی ارتباط بین دی اکسیدکربن انتهای بازدمی (Etco2) در بیماران با سطح 1و2و 3 تریاژESI در بدو ورود به اورژانس با مورتالیتی داخل بیمارستانی و اختلالات متابولیکمجریپایان یافتهبلي
7931645 تعیین ارزش تشخیصی تصویر برداری سونوگرافی در تشخیص شکستگی های استخوان های متاتارس در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدبیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدمجریپایان یافتهبلي
8930038طراحی و ارزیابی سامانه رایانه ای آموزش به بیمار بستری در بخش CCUمجریدر دست اجراخير
9922175بررسی میزان آشنایی و توانمندی دانشجویان پزشکی ( کارورز ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد با احیاء قلبی تنفسی (CPR) در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
10921750تبیین فرهنگ تریاژ در پرستاران بخش اورژانس: مطالعه مردم نگاریمجریپایان یافتهبلي
11920697بررسی میزان توافق تفسیر سی تی اسکن مغز در بیماران ترومای سر توسط پزشکان طب اورژانس با متخصصین رادیولوژیمجریپایان یافتهبلي
12920466مقایسه ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
13920427مقایسه اثر N—استیل سیستئین به همراه سایمتیدین و Nاستیل سیستئین به تنهایی ، در درمان مسمومیت حاد استامینوفن : کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کورمجریپایان یافتهبلي
14910876مقایسه میزان مورتالیتی و خونریزی مجدد بیماران سیروزی با خونریزی واریس مری و واریس معده و ارزیابی ارتباط آنها با MELD اسکور و Child اسکور در سال 1391مجریپایان یافتهخير
15910417مقایسه استفاده از دستگاه سونوگرافی پرتابل با رادیوگرافی استاندارد ساده در بررسی جااندازی دیستال رادیوسمجریپایان یافتهبلي
16910402تعیین سیر بالینی وپیش آگهی کوتاه مدت بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک با درجه پایین همراه با کانتوزیون مغزی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس سوانح بیمارستان هاشمی نژادمجریپایان یافتهبلي
17961050تاثیر بکارگیری نوار قلب در صحنه بر شاخص های زمانی و خطای تریاژ در افراد با شکایت درد قفسه صدریهمکاردر دست اجرابلي
18960825تاثیر کاربرد مقیاس تریاژ سکته مغزی بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ در بیماران دارای نقص حسی عصبی مراجعه کننده به بخش اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
19950658مقایسه کارایی مدل هایWPS، HOTEL, EWS, , TTS, RLD, SCSدر پیش بینی مورتالیتی بیمارستانی در بیماران با سطوح تریاژ 1 و 2همکاردر دست اجرابلي
20950599بررسی علل نیاز به بستری در بیماران همودیالیز مزمنهمکاردر دست اجرابلي
21950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
22930237ارزیابی مقیاس شاخص شدت فوریت در تریاژ بیماران مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
23920738بررسی دقت کرایتریای NEXUS در رد شکستگی مهره های کمر و قفسه سینه در بیماران با ترومای بلانت ستون فقرات در مقایسه با گرافی سادههمکارپایان یافتهبلي
24920737بررسی دقت سونوگرافی معمولی(Compression)در بیماران مبتلا به ترمبوز وریدهای عمقی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهد همکارپایان یافتهبلي
25920695بررسی تاثیر استفاده از چک لیست در میزان دقت تفسیر الکتروکاردیوگرام توسط کارورزان گروه پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
26911062بررسی تاثیر اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش" تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
27910656بررسی اشکال مختلف واسکولیت در بیماران ایرانی مبتلا به لوپوس: فراوانی و تظاهرات بالینیهمکارپایان یافتهبلي
28900936بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارت های عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
29900113بررسی مقایسه ای اثر بخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایشی در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران دچار سندرم کرونری حادهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961386Evaluation the Effect of two Classes of antihypertensive drugs on bone Mineral Density of the Jaws in Males over 50 Years Old in Yazd Using Cone–Beam–Computed Tomography in 2015Cinahlمجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1396چهارم
2960653Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in IranMedlineChinese journal of traumatology1396چهارم
3960393Digital culture may mediate concordance among medical studentsISIINTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE1395دوم
4954154Short Term Evaluation of Endoscopic Injection of Autologous Total Blood Nucleated Cells and Platelets in Treatment of Vesicoureteral Reflux in Adultsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395پنجم
5954145A Rare Case of Gastrointestinal Tract Foreign Body; Glassy StomachPMCemergency1395اول
6954144The Australasian Triage Scale Level 5 CriteriaMay Need to Be Revised; a CommentaryPMCemergency1395دوم
7953184Nonemergent Patients in the Emergency Department: An Ethnographic StudyISITRAUMA MONTHLY1395سوم
8953056Comparison of the Precision of Compression Ultrasonography and Duplex Sonography in Deep Venous Thrombosis Patientsسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395مسئول
9952768DETERMINATION OF DELAY FREQUENCY IN REFERRAL AND ITS RELATED FACTORS IN PATIENTS WITH STEMI, WHO REFERRED TO IMAM REZA HOSPITAL EMERGENCY IN 93-92ISIJOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES1395اول
10952622Effects of Dietary Honey andArdehCombination on Chemotherapy Induced Gastrointestinal and Infectious Complications in Patients with Acute Myeloid Leukemia: A Double-Blind Randomized Clinical TrialISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395سوم
11952620Adenomyoma of the Small Intestine in a Child, A Case ReportscopusBiosciences Biotechnology Research Asia1395مسئول
12950791The Role Descriptions of Triage Nurse in Emergency Department: A Delphi StudyPMCscientifica1395اول
13943126GlideScope Video Laryngoscope for Difficult Intubation in Emergency Patients: a Quasi-Randomized Controlled TrialPMCActa medica Iranica1394دوم
14943115Comparison of the Level of Sensory Blockage in Spinal Anesthesia with Bupivacaine %0.5 and Lidocaine %5 in Surgical PatientsscopusBiomedical and Pharmacology Journal1394چهارم
15942927Investigation of Correct Application of Ventilators Humidifier Systems Before and After Nursing Education in Intensive Care UnitsscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1394چهارم
16942807MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY WITH CONTUSION: CLINICAL COURSE AND OUTCOMEChemical AbstractIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences1394اول
17941851Diagnostic Accuracy of Portable Ultrasonography in Confirmation of Adequate Reduction of Distal Radius FracturescopusInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1393دوم
18941326Comparing the Therapeutic Effectiveness of N-acetylcysteine with the Combination of N-acetyl Cysteine and Cimetidine in Acute Acetaminophen Toxicity: A Double-Blinded Clinical TrialPMCElectronic physician1394اول
19941183Bilateral Acute Angle-Closure Glaucoma Following Acute Poisoning with Organophosphateindex copernicusJ Clin Toxicol1393دوم
20941059How is the injury severity scored? a brief review of scoring systemsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
21941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393چهارم
22940813Pattern of Acute Pediatric Poisonings in Birjand City, East of IranEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1394سوم
23940197The Accuracy of Pain Measurement in Diagnosis of Scaphoid Bone Fractures in Patients with Magnetic Resonance Imaging: Report of 175 Cases.PMCMedical archives1394چهارم
24940170The reliability of the Australasian Triage Scale: a meta-analysisPMCWorld Journal of Emergency Medicine1394اول
25940124The reliability of the Canadian triage and acuity scale: Meta-analysisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394چهارم
26935584Re: Inter-rater reliability and validity of the Ministry of Health of Turkey's mandatory emergency triage instrument.ISIEmergency medicine Australasia1394اول
27935445The Effect of workplace violence prevention program on attitudes of nurses towards the management of violence and aggression in patients and their familiesISCفصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت1393پنجم به بعد
28934641Outcomes for Emergency Severity Index Triage implementation in the Emergency DepartmentPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394چهارم
29932968Comparison of educational effectiveness between lecture and demonstration based methods on emergency medical services providers of Mashhad cityin dealing with patients suspected of havingacute coronary syndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
30932372Improving advanced cardiovascular life support skills in medical students: simulation-based education approachindex copernicusjournal of emergency practice and trauma1393سوم
31930785Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a odel for the End-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh ScoreEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393اول
32930782Renal Failure Prevalence in Poisoned PatientsPMCNephrourol Mon1392مسئول
33930691Spontaneous Pneumomediastinum with a Rare PresentationPMCcase report in emergency medicine1393سوم
34924548Identification and assessment of common errors in the admission and transportation process of patients in the Central Emergency Department of Imam Reza Hospital applying the prospective approach of 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA)Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
35924096Ultrasound as a Secondary Confirmation Method after Endotracheal IntubationISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392چهارم
36924094Comparison of Prognosis in Patients with Liver Cirrhosis and its Correlation with the Model for the End-Stage Liver Disease and Child-Pugh Score in Two Groups of Esophageal and Gastric Variceal BleedingISCgalen medical journal1392مسئول
3790762Outcomes of patients with low risk cardiac chest pain underwent immediate exercise testing: Two months fallow upISIHealthMED1390سوم
3886683Serum copper and zinc concentrations are lower in Iranian patients with angiographically defined coronary artery disease than in subjects with a normal angiogramscopusJournal of Trace Elements in Medicine and Biology1386سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932416ارزیابی دستیاران در دوره طب اورژانس: توانمندی های عمومی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیپوستر1393خير
2924116RESIDENTS' EVALUATION IN AN EMERGENCY PROGRAM: HOW THE GENERAL COMPETENCIES COULD BE ASSESSED?هفتمین کنگره بین المللی میدترانه ای طب اورژانشمارسیپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1911پروسیجر ها دربخش اورژانس1394ترجمه و تالیف
2619احیای قلبی ریوی مغزی1392تالیف
3604مبانی اسیب های اسخوان ومفاصل در بخش اورژانس1392تالیف
41757مبانی اداره راه هوایی در بخش اورژانس1396تالیف
5151راهنمای نهادینه کرن سیستم تریاژ1391ترجمه

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه