مریم  عمادزاده
خلاصه عملکرد مریم  عمادزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم عمادزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم عمادزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : emadzadehm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970212بررسی بیان رسپتور ویتامین D در سرطان پروستات و ارتباط آن با ویژگیهای هیستوپاتولوژیکمجریدر دست اجرابلي
2961783تعیین فراوانی عفونت پولیوما ویروس در نمونه های بافتی کلیه پیوندی و ارتباط آن با یافته های هیستوپاتولوژیکمجریدر دست اجرابلي
3961476بررسی اثر پروبیوتیک در بهبودی کودکان مبتلا به بیش فعالیمجریدر دست اجراخير
4961137بررسی سواد سلامت(health literacy) و سواد سلامت دهان(oral health literacy) بیماران بستری در بخش داخلیمجریدر دست اجرابلي
5961115بررسی سواد سلامت دهان در والدین کودکان 3-6 ساله مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و مقایسه ان با وضعیت سلامت دندانهای کودکمجریپایان یافتهخير
6961006بررسی برون ده پژوهشی پایان نامه های دوره ی تخصص پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
7960855بررسی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1397مجریدر دست اجرابلي
8930914بررسی فراوانی وابستگی به پیامک و ارتباط آن با شخصیت افراد در مقاطع مختلف تحصیلی در میان دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-94مجریپایان یافتهخير
9930254بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
10980784بررسی میزان مقاومت و عوامل پیشگویی کننده بر ایجاد مقاومت به انتقال واحد های پلاکتی (platelet refractoriness) در بین گیرندکان پلاکت در بیمارستان قائم و امام رضاهمکاردر دست اجراخير
11980563تاثیر مشارکت والدین در مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان سنین قبل از مدرسه: یک مرور سیستماتیکهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
12980503بررسی اثرات یددرمانی بر روی سیکل قاعدگی و اختلالات مربوط به قاعدگی در خانمهای مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروییدهمکاردر دست اجرابلي
13980432ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با کیفیت خواب وعملکرد شناختی در بین دانشجویان پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
14980429بررسی اثر بتاهیستین بر مقیاس های مرتبط با وزن و متابولیک در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی تحت درمان با الانزاپین و ریسپریدونهمکاردر دست اجرابلي
15980379بررسی ارتباط بین یافته های کمی سی تی اسکن توراکس بدون کنتراست با شدت آنمیهمکارعقد قراردادبلي
16980370بررسی شیوع موج پیش سیستولیک در اکوکاردیوگرافی و ارتباط ان با وسعت درگیری عروق کرونردر بیماران با انژین مزمن ارجاع شده جهت انجام انژیوگرافی الکتیودر بیمارستان قائم(عج)همکاردر دست اجراخير
17980303بررسی و مقایسه تست های پالم ساین و پریر ساین و تست های معمول تشخیصی راه هوایی در ارزیابی راه هوایی مشکل با استفاده از اسکورکورمک در بیماران دیابتی کاندید عمل جراحی تحت بیهوشی عمومیهمکاردر دست اجرابلي
18980252بررسی ارتباط سطح آلبومین سرم قبل از عمل با سوروایوال بعد از جراحی در بیماران کانسر کلیههمکاردر دست اجرابلي
19980211مقایسه تظاهرات خارج روده ای، عوارض و وسعت درگیری و نیاز به جراحی در بین بیماران IBD بر اساس ابتلا در سنین جوانی و پیریهمکارعقد قراردادبلي
20980196مقایسه تغییرات دانسیته ی ترومبوز در فاز حاد و غیر حاد در ترومبوز سینوس های وریدی مغزهمکارعقد قراردادبلي
21980125بررسی عوارض، موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از آناستوموز مری به معده در ناحیه توراسیک فوقانی در بیماران مبتلا به به کانسر مریهمکاردر دست اجرابلي
22980114بررسی رابطه بین یافته های بیوپسی زمان صفر کاداوریک و KDPI دهنده با عملکرد و بقاء یکساله کلیه پیوندیهمکاردر دست اجرابلي
23980095طراحی یک روش جدید بر پایه فیلتر نانو الیافی در تهیه سل بلاک و مقایسه آن با دو روش دیگر در نمونه های سیتولوژی افیوژن های سروزالهمکارعقد قراردادبلي
24980062بررسی تاثیر کرم موضعی مت فورمین 30% بر بهبود ملاسمادر مقایسه با پلاسبو و کرم فرمول کلیگمن – یک کارآزمایی بالینی تصادفیهمکاردر دست اجراخير
25980013بررسی ارزش تشخیصی دستگاه داپلر فنولایزر در سوفل های قلبی در بالغینهمکاردر دست اجرابلي
26971948بررسی ارتباط نسبت سطح نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با TIMI frame count پس از آنژیوپلاستی ضایعه culprit در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه STهمکاردر دست اجرابلي
27971898بررسی مقایسه ای اثر سینرژیک داروی ایزو سورباید دی نیترات بر درمان طبی استاندارد در احتباس ادراری حاد در مقایسه با درمان استاندارد فعلی به تنهاییهمکاردر دست اجرابلي
28971882بررسی تغییرات مورفومتری مغز و سایکوپاتولوژی در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا قبل و بعد از حداقل یک سال هورمون درمانیهمکاردر دست اجرابلي
29971873ارزیابی عصبی –تکاملی نوزادان نارس با تست bayleyهمکاردر دست اجرابلي
30971803بررسی ارتباط ترنزیشنال ورتبرا با زوایای بین مهره های لومبوساکرالهمکاردر دست اجرابلي
31971783بررسی تاثیر درمان با ویتامین D بر آستنواسپرمی بیماران ناباروردچار insufficiency ویتامین D مراجعه کننده به کلینیکهای درمانی بیمارستان قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
32971722بررسی اثر استفاده از قرص دیکلوفناک آهسته رهش قبل از عمل جراحی بر درد بعد ازعمل PNL یک مطالعه کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
33971700بررسی پیش گویی کننده DFI در میزان پاسخ به درمان با FSHهمکاردر دست اجرابلي
34971660تهیه پرسشنامه ملی استاندارد سازی شده جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از رادیکال سیستکتومیهمکاردر دست اجراخير
35971587بررسی اثر ایبوپروفن بر وازواسپاسم عروق مغزی در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید ناشی از آنوریسم شرایین مغزیهمکاردر دست اجرابلي
36971576بررسی ارزش تشخیصی سونوالاستوگرافی در قیاس با بیوپسی از پارانشیم کبد در تشخیص فیبروز کبدیهمکاردر دست اجرابلي
37971407بررسی ارتباط تعداد، اندازه و فلوی لاکونها و عروق داخل جفت به روش سونوگرافی با چسبندگی جفتهمکاردر دست اجرابلي
38971405بررسی اثر افزوده LHRH آگونیست بر بهبود احتباس ادراری در مقایسه با اثر کمپلکس فیناستراید و تامسولوسین بتنهاییهمکاردر دست اجرابلي
39971376بررسی فراوانی سندروم پاهای بیقرار در بیماران بستری روانپزشکیهمکاردر دست اجرابلي
40971132بررسی میزان موفقیت روش Percutaneous Transseptal Mitral Commissurotomy در بیماران نارسایی دریچه میترال خفیف تا متوسط در کلیه مراجعین به بیمارستان های قائم و امام رضا از سال 95 تا 99همکارعقد قراردادبلي
41971068بررسی تغییرات نسبت سلولهای فشرده مصرف شده به رزرو شده در بخش جراحی کودکان بیمارستان دکتر شیخ طی سالهای 94-96همکارعقد قراردادبلي
42971003بررسی کارایی سنجش سطح C-reactive protein در خون در تعیین میزان پاسخ به درمان بیماران مبتلا به التهاب حاد کیسه ی صفرا با منشاسنگیهمکاردر دست اجرابلي
43970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکارپایان یافتهخير
44970853بررسی ارتباط استفاده موضعی شستشو با پودر داکسی سیکلین و انجام سوچورهای quilting با جلوگیری از تولید سروما در محل دهنده فلاپ لاتیسموس دورسیهمکاردر دست اجرابلي
45970841مقایسه پاتولوژی تومورهای بدخیم کلیه با فاصله زمانی 15 سالههمکاردر دست اجراخير
46970775بررسی سطح ویتامینD در بیماران با شکایت ناباروری مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی،با و بدوناختلال اسپرموگرامهمکارپایان یافتهبلي
47970722مقایسه فراوانی و شدت Tightness آشیل بین بیماران مبتلا به درد پا و افراد بدون علامتهمکاردر دست اجرابلي
48970715بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی بیماران با هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ارجاع شده در طی پنج سال به بیمارستان قائم و کلینیک اکوکاردیوگرافی.همکاردر دست اجرابلي
49970656بررسی اثربخشی ویتامین دی در درمان ارکتایل دیسفانکشن در بیماران مبتلا به ارکتایل دیسفانکشین دارای کمبود ویتامین دی:یک مطالعه کارازمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
50970632بررسی نتایج درمان جراحی وپرتودرمانی کم تهاجمی سرطان پستان مراحل اولیه در مشهد از سال 95-98همکاردر دست اجرابلي
51970627بررسی مقایسه ایی اثرات منیزیوم سولفات و نیتروگلیسیرین درنتایج جراحی یورتروسکوپیک سنگهای حالب به صورت جداگانه با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
52970601بررسی اختلالات منیزیم در بیماران نارسایی کلیه تحت دیالیز صفاقی و مقایسه ان با بیماران تحت همودیالیزهمکاردر دست اجرابلي
53970590بررسی ریسک فاکتورهای بالینی شکست درمان با آنتی موان سیستمیک در بیماران مبتلا به سالک جلدی حاد مراجعه کننده به کلینیکهای پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوششهمکاردر دست اجرابلي
54970521بررسی درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (Coronary artery disease) CAD با سابقه فامیلیهمکارعقد قراردادبلي
55970478بررسی فراوانی اسیب لیگامانی در ضایعات استئوکندرال تالوس در MRIهمکاردر دست اجرابلي
56970457بررسی ارتباط بین انفوزیون رمی فنتانیل و ایجاد هیپرآلجزی در بیماران تحت جراحی کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
57970447ارزیابی عملکرد دهلیز چپ (آنالیزاسترین ) در انقباضات نامنظم بطنی در افراد بدون بیماری ساختمانی قلبهمکاردر دست اجرابلي
58970414بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده no-Reflow در بیماران مبتلا سندرم حاد کرونری که تحت PCI قبل از ترخیص قرار گرفته اندهمکاردر دست اجرابلي
59970364بررسی ارتباط یافته های سونوگرافی زانو با میزان فعالیت بیماری آرتریت روماتویید در بیماران بر اساس اندکس US-7همکاردر دست اجرابلي
60970342بررسی اثرات تزریق توکسین بوتولینیوم داخل پروستات در بیماران مقاوم به درمان طبی استاندارد مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات در مقایسه با Turpهمکاردر دست اجرابلي
61970303بررسی عوامل انگیزشی موثر بر شرکت بهورزان در برنامه های ضمن خدمت وبازآموزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیهمکاردر دست اجرابلي
62970263بررسی اثرات پاروکستین بر اسپرماتوژنز رت نر و میزان برگشت پذیری بعد از قطع مصرف داروهمکاردر دست اجرابلي
63970211مقایسه سطح CPKقبل و بعد از انجام الکترودیاگنوز (EMG) به وسیله سوزن یکبار مصرفهمکاردر دست اجرابلي
64970062بررسی ارتباط یافته های HRCT استخوان تمپورال با میزان رویت دریچه گرد حین جراحی کاشت حلزون شنوایی در کودکان مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون خراسان طی سالهای 1386 تاسال1396همکارپایان یافتهخير
65970056بررسی یافته های اکوکاردیوگرافیک ترانس توراسیک بیماران تحت بسته شدن ASD نوع دوم و مقایسه آن با قبل از ترمیم ضایعههمکارعقد قراردادبلي
66970051بررسی اثرات تستوسترون تراپی در بیماران دیابتیک نوع 2 مبتلا به اختلالات نعوظی با سطح نرمال تستوسترونهمکارپایان یافتهبلي
67970025مقایسه یافته های سونوگرافیک نخاعی بیماران تتردکورد با کودکان غیر مبتلاهمکاردر دست اجرابلي
68970021ارتباط بین سطح فیبروبلاست گروس فاکتور 23 با میزان فشار شریان ریوی در بیماران تحت همودیالیز مزمنهمکاردر دست اجرابلي
69961947اختلالات خواب و اختلالات شناختی در بیماران صرعیهمکارعقد قراردادبلي
70961828مقایسه فشار شریان پولموناری قبل و بعد از پیوند کلیه در بیماران نارسایی مزمن کلیوی مبتلا به هیپرتانسیون پلمونر تحت پیوند کلیههمکاردر دست اجرابلي
71961617بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی تولید شده علیهCD20 به عنوان مارکر ایمونوهیستوشیمی و مقایسه آن با آنتی بادی تجاری علیهCD20همکاردر دست اجرابلي
72961576بررسی نقایص پرونده های بیماران مبتلا به کنسر ریه در رابطه با ثبت ریسک فاکتورها ی مرتبط با این کانسر در بیمارستان قائم در سال های 1391-1396همکارعقد قراردادبلي
73961446بررسی کفایت ارزیابی های رایج قبل از عمل بیماران کاندید فیوژن ستون مهره ها از نظر استئوپوروز در میان جراحان ستون فقرات در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
74961343مقایسه فیزیوتراپی جامع با تاکید بر اسکاپولا به همراه مفصل گلنوهومرال با فیزیوتراپی رایج بر پارامترهای درد و عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانههمکارپایان یافتهبلي
75961117بررسی اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک ضایعات خوش خیم سر وگردن در نمونه های ارجاع شده به بخش آسیب شناسی بیمارستانهای امام رضا(ع)و امید در یک دوره 10 ساله بین سالهای 86 تا 95همکاردر دست اجرابلي
76960835بررسی قدرت تشخیصی سونوگرافی در آسیب های روتاتور کاف شانه در مقایسه با MRIهمکاردر دست اجرابلي
77960636بررسی و مقایسه معیارهای آناتومیک و انواع تقسیم بندی شکستگی گردن فمور در سی تی اسکن و رادیوگرافی ساده و ارزیابی دقت رادیوگرافی ساده جهت شناخت ماهیت شکستگیهمکاردر دست اجرابلي
78960537نظرسنجی از ارولوژیست ها، انکولوژیست ها و پاتولوژیست های مشهد در مورد تغییر در روش گزارش سیتولوژی ادرارهمکارپایان یافتهبلي
79960483بررسی نقش Substance Pدرپاتوژنز کهیر مزمن وارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
80960409بررسی مقایسه نتایج اصلاح واروس دفورمیتی زانو به روش های open wedge مدیال وclosed wedge لترال در بیماران مبتلا به ژنوواروم علامتدار در سال های 97-96 مراجعه کننده به بیمارستان قائم و مهرهمکاردر دست اجرابلي
81960384بررسی کاربرد diffusion-weighted magnetic resonance imaging در تشخیص و گریدینگ بیماران مبتلا به واریکوسلهمکارپایان یافتهبلي
82960379بررسی اثربخشی و عوارض پلاسما فرزیس در بیماران نورولوژیک بیمارستان قائم در سال 96-97همکارپایان یافتهبلي
83960366مقایسه انجام سی تی آنژیوگرافی high-pitch با دوز اشعه کمتر و در حین تنفس با روش معمول انجام سی تی آنژیوگرافی در تشخیص آمبولی ریویهمکارپایان یافتهبلي
84951615معیارهای تعیین کننده پایبندی بیمار به جراح ارتوپدهمکارپایان یافتهبلي
85951585بررسی نتیجه سونو گرافی گردن وگرافی قفسه صدری و توموگرافی کامپیوتری از نظر تشخیص ضایعه پاتولوژیک دربیماران مبتلا به فلج یک طرفه طناب صوتی ایدوپاتیکهمکارپایان یافتهبلي
86951137بررسی آگاهی از عوامل خطر سرطان، علایم هشدار دهنده آن و مشارکت در برنامه های غربالگری سرطان در شهر مشهد 1395-1396: مطالعه پایه راه اندازی سیستم مراقبت از عوامل خطر ، اگاهی و غربالگری سرطانهمکارپایان یافتهبلي
87950485بررسی ارتباط بین شدت دژنریشن دیسک بین مهره ای کمر با تغییرات مودیک در MRI بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به کلینیک ستون فقرات بیمارستان امام رضا (ع) در طی سال 1395همکارپایان یافتهبلي
88950402بررسی عود درد در بیماران مبتلا به تنوسینوویت دکوروان و انتزوپاتی اکستنسور کارپی رادیالیس برویس پس از تزریق موضعی کورتیکواسترویید.همکارپایان یافتهبلي
89950154بررسی ویژگی های مورفولوژیک و نقشه برداری قطعه ی شکسته شده از استخوان تیبیا به دنبال کندگی محل اتصال رباط صلیبی خلفی از تیبیاهمکارپایان یافتهبلي
90950122بررسی اثر کورکومین نانومیسل خوراکی بر بهبود FEV1 و کیفیت زندگی در مبتلایان به آسم برونشیال غیر آتوپیکهمکارپایان یافتهبلي
91941670بررسی اثر استفاده از قرص دیکلوفناک آهسته رهش قبل از عمل جراحی بر درد بعد از عمل هرنی اینگوینال: یک مطالعه کارآزماییهمکارپایان یافتهبلي
92941525بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با وسعت و شدت درگیری عروق کرونر بر اساس آنژیوگرافی، و مقایسه آن با سنهمکارپایان یافتهبلي
93941415بررسی الگوی سرشت و منش در بیماران مبتلا به کهیر مزمنهمکارپایان یافتهبلي
94941246بررسی شیوع، مراحل تغییر و فاکتورهای پیشگویی کننده دو نوع تدخین شایع(سیگار و قلیان) در جمعیت عمومی شهر مشهد، 1395همکارپایان یافتهبلي
95941016نتایج درمان دررفتگی خلفی آرنج در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید کامیاب و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
96940171بررسی ابعاد شخصیتی براساس نظریه کلونینجر در بیماران مبتلا به دیابتهمکارپایان یافتهبلي
97931353بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته و آینده نگرهمکارپایان یافتهبلي
98922864بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی انکولوژی شهر مشهد در سال های 1366 – 1391همکارپایان یافتهخير
99900129بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و ارتباط آن با برخی عوامل خطر در افراد 20 تا 60 ساله شهر گناباد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983215Evaluation of Serum Substance P Level in Chronic Urticaria and Correlation with Disease Severity Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology سوم
2983163Right-sided heart evaluation after successful mitral valve replacementISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398سوم
3983078Problematic use of short message service (SMS) in medical students and its possible association with personality dimensionsCinahlElectronic Physician1398اول
4982685Rate and risk factors of early ventriculoperitoneal shunt revision: a 5-year retrospective analysis of a referral center World neurosurgery پنجم به بعد
5982220Impact of Parent Engagement in Childhood Obesity Prevention Interventions on Anthropometric Indices among Preschool Children: A Systematic ReviewISIChildhood obesity مسئول
6982053Validation of the Persian Version of Aberdeen Varicose Vein Questionnaireindex copernicusreviews in clinical medicine1398چهارم
7981902Relationship between the findings of vaginal sonography and pathology of endometrial curettage in women with abnormal uterine bleeding at perimenopausescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398پنجم به بعد
8981378The relationship between short stature and menstrual pattern in a large cohort of Iranian girlsISIJournal of Obstetrics and Gynaecology اول
9981207Correlation of human papillomavirus 16 and 18 with cervical cancer and their diagnosis methods in Iranian women: A systematic review and meta-analysisISICurrent Problems in Cancer سوم
10981086Original Article Evaluation of results of IVID endocarditis cardiac surgery in mashhad medical scince, a cohort studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398چهارم
11974282Association of Vitamin D Status With Liver and Kidney Disease: A Systematic Review of Clinical Trials, and Cross-Sectional and Cohort Studies.ISIInternational journal for vitamin and nutrition research پنجم به بعد
12973941Evaluation of the serum prooxidant-antioxidant balance before and after vitamin D supplementation in adolescent Iranian girlsISIAdvances in Medical Sciences1397پنجم به بعد
13973532Comparison of tacrolimus and cyclosporine for immunosuppression after renal transplantation: An updated systematic review and meta-analysis.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397پنجم به بعد
14973408The effects of vitamin D supplementation on indices of glycemic control in Iranian diabetics A systematic review and meta-analysisISIComplementary Therapies in Clinical Practice1397سوم
15972490Pro-Oxidant Antioxidant Balance in Inflammatory Bowel Diseaseسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Clinical Medicine1395پنجم به بعد
16972317Efficacy and Safety of rituximab in children with difficult-to-treat nephrotic syndrome; a systematic reviewscopusJournal of Renal Injury Prevention1397پنجم به بعد
17971439The effects of photodynamic and low-level laser therapy for treatment of oral lichen planus. A systematic review and meta-analysisISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397پنجم به بعد
18964399Tobacco Use and Associated Factors in Medical StudentsEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395سوم
19961195Evaluation of the ability of emergency medicine residents in teaching and supervising emergency medicine internsPMCElectronic Physician1396پنجم
20960417Head and Neck Cancers in North-East Iran: A 25 year SurveyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396اول
21950634Oral Health Determinants and Demographic Factors of Permanent Tooth Extraction in Iranian AdultsChemical Abstracthealth1394سوم
22943086Evaluation of relationship between anthropometric indexes and diabetes MelitusChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394مسئول
23941823Prevalence of Chronic Kidney Disease and its Related Risk Factors in Gonabad-IranISIIranian journal of kidney diseases1394پنجم به بعد
24940373Driving Behaviors in Iran: A Descriptive Study Among Drivers of Mashhad City in 2014PMCGlob J Health Sci1393سوم
2590641The Frequency of Metabolic Syndrome among Female Patients Admitted in Psychiatry WardChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980050مشارکت والدین و مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان: یک مرور سیستماتیکدومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1397بله
2973757بررسی سواد سلامت دهان در والدین کودکان 3-6 ساله مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد و مقایسه ان با وضعیت سلامت دندانهای کودکدومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامتتهرانپوستر1397بله
3971566Efficacy and safety of rituximab in children with difficult-to-treat nephrotic syndrome; a systematic reviewThe 6th International Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrologyتهرانسخنرانی1397خير
4971564Systematic Review of Efficacy and Safety of Ofatumumab in Children with Difficult-to-Treat Nephrotic SyndromeThe 6th International Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrologyتهرانسخنرانی1397خير
5963770بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با درمان های جایگزینی کلیه، مشهد، 94-1393اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395بله
6963769کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395بله
7960425استفاده از مدل ترنس تئورتیکال در پیشگویی مراحل تغییر سیگار و قلیاناولین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیرتهرانسخنرانی1395خير
8952464The twenty-year trend of head and neck cancers in Mashhad, Iranthe 8th APOCP Regional conference,cancer control in west asiaتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1971سلامت جامعه و محیط زیست: محافظت از آلاینده ها1395تالیف و گردآوری
21457بیماریهای مشترک بین انسان و دام1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19891فلوشیپ پژوهشی سطح 11397
210138فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه