حمیده  قائمی
خلاصه عملکرد حمیده  قائمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیده قائمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیده قائمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : گفتاردرمانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : GhaemiH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980750مقایسه زمان آغاز آواسازی(VOT) در خوانندگان آقا ایرانی و همتایان غیرخواننده آنهامجریدر دست اجراخير
2971690مطالعه مقایسه ای شواهد فیزیولوژیک ، اکوستیک، آئرودینامیک و شنیداری- ادراکی و کیفیت زندگی مرتبط با صوت مراجعین با اختلالات صوت به مراکز گفتاردرمانی شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
3970720بررسی اثربخشی درمان تحریک الکتریکی پوستی بر ویژگی های صوت بیماران مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانیمجریدر دست اجراخير
4970037بررسی امتیاز شاخص معلولیت صدا در خوانندگانمجریپایان یافتهخير
5961624تعیین روایی و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی شاخص معلولیت صوت ـ گلومجریپایان یافتهخير
6940463بررسی کیفیت زندگی مرتبط با شنوایی در دو گروه بزرگسالان کم شنوای اکتسابی و کم شنوای رشدی(40-60سال) مجریپایان یافتهبلي
7940462ارتباط شدت لکنت با نوع تکواژهای تصریفی لکنت شده در رده ی سنی35-15 سال مجریپایان یافتهبلي
8940199بررسی رابطه حافظه بینایی با صحت و سرعت خواندن در کودکان نارساخوان پایه ی دوم و سوم دبستانمجریپایان یافتهبلي
9971460بررسی تغییرات کیفیت گفتار و صوت به دنبال جراحی ارتوگناتیک در بیماران کلاس 3همکاردر دست اجرابلي
10970623بررسی مهارت نامیدن در مواجهه و روانی کلامی در افرادمبتلا به آفازی ساب کورتیکالهمکاردر دست اجرابلي
11970241بررسی اثر بخشی آموزش ایروبیک بر مهارت های شناختی و زبانی کودکان کاشت حلزون 3 تا 6 سال مرکز نغمه شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
12921551بررسی تاثیر دیرش نمونه گفتار روی زیروبمی عادتی در زنان 18 تا 30 سالههمکارپایان یافتهبلي
13921545بررسی مقایسه ای مهارت تشخیص قافیه در کودکان نارساخوان 7-9 ساله با کودکان طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
14920982بررسی ارتباط بین حافظه کاری و نامیدن در مواجهه در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیکهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982346Investigating the Singing Voice Handicap Index (SVHIP) in Persian SingersISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398مسئول
2980046The Relationship Between Working Memory and Confrontation Naming Following Traumatic Brain InjuryISCJournal of Rehabilitation Sciences and Research1397چهارم
3973870Investigation the correlation between stuttering severity and inflectional morphemes stuttered in stutterers with mild to moderate severityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Physical Medicine & Rehabilitation Journal1397مسئول
4971759The Vocal Fold Dysfunction Questionnaire: Validity and Reliability of the Persian VersionISIJournal of voice1397اول
5963426Comparing quality of life between patients with Broca aphasia and their normal counterpartsISIModern Journal of Language Teaching Methods1396سوم
6960111Role of Basal Ganglia in Swallowing ProcessscopusIranian Rehabilitation Journal1395اول
7960032Effect of Neurofeedback on the Speed and Accuracy of Reading Skill in 7-10 Year-Old Children with Learning DisabilitiesISCScientific Journal of Rehabilitation Medicine1395اول
8953874THE RELATIONSHIP BETWEEN VISUAL MEMORY AND READING ACCURACY AND SPEED IN CHILDREN WITH DYSLEXIA IN SECOND AND THIRD GRADE OF PRIMARY SCHOOLISIModern Journal of Language Teaching Methods1395اول و مسئول
9952373A COMPARATIVE STUDY OF ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF THE VOICE BEFORE AND AFTER TONSILLECTOMY  ISIIIOAB Journal1395اول و مسئول
10951007An Investigation of the Quality of Life Scale Related to Voice Disorder in Adult Patients with Vocal Cord ParalysisISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395مسئول
11942589Comparative Study Quality of Life Related To Hearing in Two Adults Groups of Acquired Hearing Loss and Developmental Hearing Loss (40-60 Years Old)Chemical AbstractInternational Journal of Review in Life Sciences1394اول و مسئول
12940409The correlation between speedy and intermittent oral movements (diadochokinetic skills) and the speech intelligibility in 5 to 6 years old children with cleft palateISCفصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی1394پنجم
13935140Detecting Normal Values of Nasalance Scores in 7-11- Year-old BoysISCفصلنامه علمی، پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی1394مسئول
14935138An Investigation of the Effect of Stuttering on Personality Characteristics in Adult MenSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی، پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی1394پنجم
15931117The effect of speech sample duration on determination of habitual pitch in 18-30 years age womenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی پژوهشی پژوهان1393پنجم
16930379Confrontation Naming Ability in Patients with Traumatic Brain Injury Referred to Shahid Kamyab Hospital of MashhadISCعلوم پیراپزشکی و توانبخشی1393چهارم
17930374The comparative study of comprehension and expression of passive verbs in children with hearing loss with cochlear implant and normal childrenSID/Iranmedex/Magiranعلوم پیراپزشکی و توانبخشی1392اول و مسئول
18925176Comparison of Rhyme Detection Skills between 7-9 Years Age Children with Dyslexia and Normal ChildrenISCJournal of Paramedical Science and Rehabilitation (JPSR)1393چهارم
1990434Application of Structural Equation Modeling in Assessing the Relationship Between Stuttering Students’ Cognitive and Metacognitive Strategies and Their Reading Comprehension Performanceindex copernicusLanguage Testing in Asia1390دوم
2090433REAPPRAISAL ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL AWARENESS CONCERNING READING ACCURACY, SPEED AND COMPREHENSION OF DYSLEXIC STUDENTSindex copernicusModern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)1390اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980396درمان های مبتنی بر شواهد برای توانبخشی بلع نوزادان نارس در NICU - بررسی مروری نظام مندهفدهمین همایش ملی گفتاردرمانیتهرانپوستر1398خير
2980395پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: روایی و پایایی نسخه فارسیهفدهمین همایش ملی گفتاردرمانیتهرانپوستر1398بله
3980394تغییرات صوت حین سه ماهه های بارداری در خانم های باردار ایرانیهفدهمین همایش ملی گفتاردرمانیتهرانپوستر1398بله
4980393بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی یکطرفه چین های صوتیهفدهمین همایش ملی گفتاردرمانیتهرانپوستر1398بله
5980311بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با شنوایی در دو گروه بزرگسالان کم شنوای اکتسابی و کم شنوای رشدی (40-60 ساله)هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایرانمشهدپوستر1398خير
6973289تاثیر نوروفیدبک بر سرعت و صحت خواندن کودکان 7-10 ساله دچار اختلال یادگیریهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1397بله
7971584بررسی ارتباط بین شدت لکنت و نوع تکواژهای صرفی لکنت شده در لکنتی های 15 تا 35 ساله با شدت لکنت خفیف تا متوسط12th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Paris. 8-12 July 2018پاریسپوستر1397بله
8970824بررسی مقایسه ا ی مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با کودکان طبیعیدوازدهمین کنگره گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیتهرانسخنرانی1392خير
9970820مداخلات زود هنگام در اختلالات گفتار و زبانسمپوزیوم مداخلات زود هنگام در اختلالات گفتار و زبانمشهدسخنرانی1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11252کمک به کودک مبتلا به اختلال یادگیری غیر کلامی یا سندرم آسپرگر1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110018فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه