محمد داوود  شریفی
خلاصه عملکرد محمد داوود  شریفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد داوود شریفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد داوود شریفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sharifimd@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950633استفاده از تکنولوژی بارکد در مدیریت دیجیتال بخش های مختلف بیمارستان صحرائی و ارزیابی آنمجریپایان یافتهبلي
2950631بررسی اختلالات شناختی در بیماران دچار ترومای سر بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 96-1395مجریپایان یافتهبلي
3940531بررسی حساسیت و ویژگی آزمایش کامل ادراری درتشخیص آسیب های کلیوی در بیماران با ترومای بلانت شکمی که تحتCT Scan قرار می گیرند.مجریپایان یافتهبلي
4940377بررسی میزان اگاهی دستیاران رشته های تخصصی مختلف از نحوه انجام احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهرماه 94 تا شهریورماه 95مجریپایان یافتهبلي
5940311ارزیابی نحوه پاسخ دهی اعضا تیم پزشکی بحران بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فراخوان های بحران درسال1395مجریپایان یافتهبلي
6940095بررسی دقت تشخیصی استفاده از سونوگرافی در نمای از قلب در تجویز ترومبولیتیک برای بیماران مبتلا به آمبولی ریه در بخش اورژانسمجریپایان یافتهخير
7930268بررسی اثر تجویز وریدی فنتانیل و لیدوکائین بر روی تغییرات هموداینامیک پس از انتوباسیونمجریپایان یافتهبلي
8930172بررسی صحت قضاوت بالینی پزشکان اورژانس در شدت ومعیار های ترخیص بیماران مبتلا به حمله حاد آسم در مقایسه با انجام پیک فلو متریمجریپایان یافتهخير
9922769بررسی رابطه سوء مصرف ماده (کانابیس، بنزودیازپین و اوپیوم) با شدت آسیب(ISS) و پیش آگهی در بیماران دچار ترومای متوسط سرمجریپایان یافتهبلي
10920747مقایسه ی تاثیر اتومیدات با کتامین بر روی ترشح کورتیزول در بیماران انتوبه شده به روش RSIمجریدر دست اجرابلي
11910291تاثیر دریافت مورفین در نیاز به انجام سی تی اسکن در بیماران با ترومای ستون فقرات گردنیمجریپایان یافتهبلي
12901159تعیین ارزش تشخیصی Pain measurement در موارد مشکوک به شکستگی استخوان اسکافوئیدمجریپایان یافتهبلي
13901072بررسی سطح آمادگی بیمارستانهای عمومی و غیر خصوصی استان خراسان رضوی در مقابله با بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
14900673ارزیابی وضعیت موجود وتدوین برنامه عملیاتی خدمات درمانی در مکانهای پر ازدحام در محدوده اماکن متبرکه حرم امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
15950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
16950170طراحی مقیاس تریاژ بیماران نارسائی قلبی باشکایت تنگی نفس و تاثیر بکارگیری آن بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ در مراجعین اورژانس بیمارستان فارابیهمکارپایان یافتهبلي
17950103برآورد مدل پیش بینی کننده بیماران بالغ بستری شده مستعد ترخیص زودرس در بلایا در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1396همکارپایان یافتهخير
18931733تعیین فراوانی رادیوگرافی غیرنرمال پس از جااندازی دررفتگی قدامی شانههمکارپایان یافتهبلي
19930036بررسی ارزش تشخیصی پایش غیر تهاجمی دی اکسید کربن انتهای بازدمی در بیماران کتواسیدوز دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
20922358بررسی ارتباط الگوی سطح سرمی D-Dimer با یافته های سی تی اسکن مغزی در اطفال زیر 14 سال با ترومای سر مینور مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
21920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
22910361مقایسه اثر رمی فنتانیل به تنهایی با فنتانیل به همراه میدازولام به عنوان پروسیجرال سدیشن و آنالجزیا در طی جااندازی بسته دررفتگی قدامی شانه در بالغین مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
23901071بررسی مقایسه ای سطح آمیلاز بزاقی بدو ورود در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST با و بدون آریتمی بدخیمی بطنیهمکارپایان یافتهخير
24901040بررسی سطح سرمی اسیداوریک و آنزیمهای کبدی در بیماران نارسایی حاد قلب و ارتباط با پروکنوز کوتاه مدت (بیمارستانی و سه ماهه) بیمارانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982285Assessment of clinical judgment accuracy provided by emergency physicians in comparison with Peak Flowmetry in the severity and discharge criteria of patients with asthma attackISIBiomedical Research and Therapy1398اول
2981595Determination of diagnostic value of inferior vena cava diameter in distinguishing cardiac causes from non-cardiac causes in patients with acute dyspneaISIMedical Science1398سوم
3974413Assessment of Theoretical Knowledge of Cardio-Pulmonary Resuscitation in Residents of Various Specialties in Mashhad Universities of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموافق توسعه آموزش علوم پزشکی1397سوم
4974117The effect of Heart Failure Triage Scale on used resources among heart failure patients with Dyspnea in the emergency department: a randomized clinical trialChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397چهارم
5973069The Relationship between Clinical Findings of Shoulder Joint with Bone Damage of Shoulder Joint in Patients with Isolated Shoulder Blunt TraumaPMCOPEN ACCESS MACEDONIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397دوم
6973044Relationship between Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Serum S100B ProteinPMCAnnals of Medical and Health Sciences Research1397اول
7971879The association between the type of drugs substances used and severity of head injury following road accidents or unexpected eventsscopusIndian Journal of Forensic Medicine & Toxicology1397اول
8971767EVALUATION OF SENSITIVITY AND THE SPECIFICITY OF CANADIAN CT HEAD RULE AND NEW ORLEANS CRITERIA IN PATIENTS WITH HEAD INJURYISIAustralasian Medical Journal1396دوم
9971604The relationship between the clinical symptoms and radiography results of patients with isolated blunt elbow traumaISIelectronic journal of general medicine1397اول
10971171Analysis of correlation between estradiol and fracture of femur neckPMCEUROPEAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL MYOLOGY1397اول
11964160Effects of intravenous administration of fentanyl and lidocaine on hemodynamic responses following endotracheal intubationISIThe American journal of emergency medicine1396مسئول
12962936Medication and human errors in emergency medicineISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395دوم
13960268The Relation of Q Angle and Anthropometric Measures with Ankle Sprain; a Case-control studyPMCemergency1395مسئول
14952955The importance of radiography after reduction of anterior shoulder dislocationscopusکومش1395دوم
15951239Screening Characteristics of Bedside Ultrasonography in Confirming Endotracheal Tube Placement; a Diagnostic Accuracy StudyPMCemergency1395مسئول
16950811Impact of morphine use in reducing the need for CT scan in patients with cervical spine trauma: a double blinded randomized clinical trialPMCElectronic physician1395اول
17942412ECG changes of cardiac origin in elderly patients with traumatic brain injuryPMCMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1394چهارم
18941930Studying the Satisfaction of Medical Clinical Interns with Education in Emergency Department and Outpatient ClinicsChemical AbstractAdvances in Bioresearch1394مسئول
19941013Diagnostic Value of Leukocyte Esterase Test Strip Reagents for Rapid Clinical Diagnosis of Spontaneous Bacterial Peritonitis in Patients Admitted to Hospital Emergency Departments in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
20940969Enriched environment improves synaptic plasticity and cognitive deficiency in chronic cerebral hypoperfused ratsISIBrain Research Bulletin1394دوم
21940813Pattern of Acute Pediatric Poisonings in Birjand City, East of IranEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1394مسئول
22940674The correlation between end-tidal carbon dioxide and arterial blood gas parameters in patients evaluated for metabolic acid-base disordersPMCElectronic Physician1394سوم
23940197The Accuracy of Pain Measurement in Diagnosis of Scaphoid Bone Fractures in Patients with Magnetic Resonance Imaging: Report of 175 Cases.PMCMedical archives1394اول
24935254Evaluation of intestinal parasites among referred patients: report of 4637 casesscopusJournal of Parasitic Diseases1394دوم
25934900Cellular and biological evaluation and diagnostic immunohistochemistry of cytokeratin 15/19 expression in distinguishing cutaneous basal cell carcinomaISIBiologicals1394پنجم
26932748effectiveness of local anesthesia with lidocaine in chronic opium abusersPMCJournal of Emergencies Trauma and Shock1393چهارم
27932442Treatment of 2, 4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2, 4-D) Poisoning; a Case StudyEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine.1393سوم
28931725Oxidative stress and hyperglycemia in aluminum phosphide poisoningISIJournal of Research in Medical Sciences1392سوم
29931724Abdominal Wall Endometriosis: Case Report and Review of Literatureسایر سایت‏های تخصصیShiraz E-Medical Journal1391مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982261دررفتگی مفصل کارپومتاکارپ اول در بیمار دچار ترومای متعدد: گزارش مورد13th European Congress of Emergency Medicine - Prague 2019Pragueپوستر1398بله
2974116Comparison between heart failure triage scale and emergency severity index to triage heart failure patientsESC Congress 2018مونیخپوستر1397خير
3950455PREDICTIVE VALUE OF TRACHEAL RAPID ULTRASONOUND EXAM PERFORMED IN THE EMERGENCY DEPARTMENT FOR VERIFICATION OF TRACHEAL INTUBATIONThe 8th Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
4942413sumatriptan and propofol VS Sumatriptan and placebo in acute migraine.9th europan congress of emergency medicinetorinoسخنرانی1394خير
5941418اهمیت تشخیصی تست لوکوسیت استراز در تشخیص سریع پریتونیت باکتریال خودبخودی در بیمارانEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
6941414دقت اندازه گیری شدت درد در تشخیص شکستگی استخوان اسکافوئید در بیمارانEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394بله
7941413شکستگی خود بخودی استخوان همیت و چهارمین مفصل کارپومتاکارپال:گزارش موردEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
8941411دیسلوکیشن تحتانی مفصل هیپ:گزارش موردEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
9941317USEFULNESS OF THE LEUKOCYTE ESTERASE TEST STRIP REAGENTS IN THE RAPID DIAGNOSIS OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTSeighth mediterranean emergency congressرمپوستر1394خير
10941316THE ACCURACY OF PAIN MEASUREMENT IN DIAGNOSIS OF SCAPHOID BONE FRACTURES IN PATIENTSeighth mediterranean emergency medicine congressرمپوستر1394بله
11940922SIMULTANEOUS FRACTURE OF THE HOOK OF THE HAMATE AND THE FOURTH CARPOMETACARPAL JOINTS: CASE REPORTThe 8th Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
12940921گزارش موردی دررفتگی تحتانی هیپThe 8th Mediterranean Emergency Medicine CongressRomeپوستر1394خير
13931697تعیین ارزش تشخیصی pain measurement در موارد مشکوک به شکستگی استخوان اسکافوییدهشتمین کنگره سراسری طب اورژانس ایرانتهرانپوستر1392خير
14931695ارزش تشخیصی یافته های اولیه EKG در بیماران مراجعه کننده به اورژانس با تشخیص احتمالی سندروم کرونری حادهشتمین کنگره سراسری طب اورژانستهرانپوستر1392بله
15931694بررسی تاثیر لیدوکایین در ایجاد بی حسی لوکال در افراد مصرف کننده اپیوم بطور مزمنهشتمین کنگره سراسری طب اورژانستهرانپوستر1392خير
16931256ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بیکربنات سرم در بیماران غیراینتوبه با شک به اختلالات متابولیکVIIth Mediterranean Emergency Medicine conferenceمارسیپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1997مسمومیت - سلولی، دارویی و محیطی1394تالیف بخشی از کتاب
2771راهنمای تفسیر کلیشه های رادیولوژی بر بالین بیماران اورژانس1393تالیف
3502الفبای یادگیری و یاددهی در پزشکی1392ترجمه
4267مدیریت مراکز در مانی در بحران1391تالیف
5266نکات طلایی در اورژانس/جلد 3/انتوباسیون1392تالیف
6265نکات طلایی در اورژانس/جلد 2/تکنیک های پایه و پیشرفته احیا بیماران1391ترجمه و تالیف
7264نکات طلایی در اورژانس/جلد اول/تریاژ به زبان ساده1391تالیف
81005وظایف مدیران بیمارستان در بحران1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه