ملیحه  دادگرمقدم
خلاصه عملکرد ملیحه  دادگرمقدم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ملیحه دادگرمقدم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ملیحه دادگرمقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : dadgarmm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی اجتماعیپزشک متخصص1392

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961575بررسی شکایات قصور پزشکی از اعمال زیبایی ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی مشهد در فاصله سالهای 1394 لغایت 1396 در دست اجرابلي
2980467بررسی سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با ان در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398مجریدر دست اجراخير
3971584بررسی ارتباط بین تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
4971513بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشکده علوم پزشکی مشهد از دیدگاه اعضای هیئت علمی در سال 1398مجریدر دست اجراخير
5971510بررسی رابطه نگه داری انواع حیوانات خانگی مجاز با ابعاد سلامتعمومی دراساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۸مجریدر دست اجرابلي
6971464تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش ابعاد مشارکت تحصیلی در دانشجویان علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
7971440بررسی و مقایسه سبک های تدریس اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
8961639بررسی و مقایسه اخلاق حرفه ای دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجراخير
9961422مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز تاثیر سو مصرف مورفین , و مشتقات آن در بروز بیماری های عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
10960944بررسی رابطه نسبت نوتروفیل و لنفوسیت به عنوان یک مارکر در بیماران اسپوندیلیت انکیلوزان :مرور نظامند+متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
11960934چالش های موجود در آموزش پزشکی عمومی (کارآموزی و کاروزی) دانشکده پزشکی مشهد مطالعه کیفیمجریدر دست اجراخير
12960928بررسی مقایسه ای نتایج نظرات دانشجویان پزشکی عمومی( کارآموزی) با نظرات دستیاران تخصصی درخصوص کیفیت تدریس و آموزش اعضای هیات علمی گروه های بالینی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
13951434تحلیل محتوای نظرات دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص ارزشیابی تدریس اساتید گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
14951255بررسی نگرش به تقلب وفراوانی نسبی آن در بین دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-97مجریپایان یافتهبلي
15950192بررسی روند تغییرات نمره های ارزشیابی اعضای هیات علمی گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد بین سالهای 94-92 مجریپایان یافتهخير
16950110بررسی میزان همبستگی نمرات ارزشیابی اخلاق حرفه ای و اجتماعی اعضای هیات علمی ارتقا یافته دانشکده پزشکی مشهد بین سالهای 94-90مجریپایان یافتهخير
17950040بررسی انگیزش تحصیلی و نگرش نسبت به آینده شغلی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395.مجریپایان یافتهخير
18941665تاثیر آموزش نحوه طراحی سوالات چند گزینه ای و بازخورد نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون ارتقای دستیاری در کیفیت طراحی سوالات آزمونمجریپایان یافتهخير
19941392بروزرسانی و تغییر لاگ الکترونیک بر اساس کرویکولوم جدید دوره های دستیاریمجریپایان یافتهخير
20940945بررسی فراوانی مصرف ریتالین(متیل فنیدیت) و علل آن در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394.مجریپایان یافتهخير
21940944بررسی میزان آگاهی, نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به بیماری ایدز و راه‌های انتقال و پیشگیری ازآن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394.مجریپایان یافتهخير
22940769تاثیر بازخورد نتایج تحلیل ازمون در میزان تعداد سوالات مردود در آزمون ارتقای دستیاری سال 94 در مقایسه با سال 93مجریپایان یافتهخير
23940595نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
24940254بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان پزشکی( کارآموز وکارورز) ازکیفیت آموزش دوره بالینی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
25940201بررسی تطابق دروس رشته فوریتهای پزشکی با نیازها ی شغلی از دید شاغلین این حرفه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
26940102تعیین ارتباط صفات شخصیتی با ویژگی های معماری منزلمجریپایان یافتهخير
27940029تاثیر برنامه ویزیت در منزل بر میزان بستری مجدد بیماران روانپزشکی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا از سال 1388 لغایت 1393مجریپایان یافتهخير
28931603بررسی فراوانی فریب کاری پژوهشی در پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تخصصی دانشکده پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهخير
29931427بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل در پزشکان شهر مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
30931340بررسی فراوانی فریب کاری پژوهشی در دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
31931269ارزیابی پلی مرفیسم ژن های 8000 T-->C ACE I/D, eNOS 894 G-->T, eNOS-786 T-->C, ET-1 PAI-15G>4G در مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهبلي
32931181بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران(ضریب کا و پیمانی)دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1393-1394مجریپایان یافتهبلي
33931005بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل در پزشکانمجریپایان یافتهخير
34930914بررسی فراوانی وابستگی به پیامک و ارتباط آن با شخصیت افراد در مقاطع مختلف تحصیلی در میان دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-94مجریپایان یافتهخير
35930785بررسی تاثیربرگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد بر عملکرد دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
36930704ارزیابی مهارتهای زندگی دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1393مجریپایان یافتهخير
37930548بررسی میزان سواد سلامت در ساکنین مناطق حاشیه شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن در سال 1393مجریپایان یافتهخير
38930256بررسی نحوه برگزاری و مقایسه ژورنال کلاب در گروه های مختلف آموزشی بالینی از دیدگاه اعضای محترم هیئت علمی و دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
39910619هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به ایدز WHO-QOL HIV BREFمجریپایان یافتهبلي
40900422بررسی عوامل زمینه ساز گرایش دختران و خانم های جوان به سوء مصرف مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
41980712بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه در ارتباط با اثرات نور آفتاب، عوارض و راه محافظت از آن به وسیله ضد آفتابهمکاردر دست اجرابلي
42980411بررسی مشخصات دموگرافیک، اپیدمیولوژی،فاکتورهای خطر ، علائم بالینی و ازمایشگاهی بیماران بالغ مبتلابه اندوکاردیت بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع ) مشهد از سال 1391 تا 1399همکاردر دست اجرابلي
43980229مقایسه سطح سرمی و ادراری منیزیوم در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و گروه شاهد سالم و بررسی ارتباط آنها با شاخص مقاومت به انسولینهمکاردر دست اجرابلي
44971839بررسی موتاسیون ژن BRAFV600E در نئوپلاسم غیرتهاجمی فولیکولار تیرویید با تظاهرات هسته ای مشابه پاپیلاری(NIFTP) وکارسینوم پاپیلاری وارینت فولیکولار انوازیو تیرویید (IFVPTC) بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ع مشهد طی سالهای 1397-1399همکاردر دست اجرابلي
45971716بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دست اندر کاران مواد غذایی ،در خصوص ایمنی مواد غذایی در بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
46971659بررسی اثر درمانی ترهالوز در بیماران مبتلا به آلزایمرهمکاردر دست اجراخير
47971567تعیین و مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون در مقابل بوپرونورفین در سال 1399-1398همکاردر دست اجرابلي
48971540روند بازگشت اندازه طحال و رده های سلولهای خونی به مقادیر نرمال پس از پیوند کبد ارتوتوپیک در بیمارستان منتصریه مشهدهمکارعقد قراردادبلي
49971381بررسی تعیین حساسیت و ویژگی آنالیز فروزن سکشن مارژین های نمونه لامپکتومی سرطان پستان طی جراحی برست کانزروینگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان انوازیو و درجا و اهمیت آن در کاهش میزان جراحی مجددهمکارعقد قراردادبلي
50971325بررسی و مقایسه عوارض بای پس عروق کرونر در بیماران اورژانسی با سابقه مصرف داروهای ضد پلاکتی قبل از عمل و گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
51971217بررسی اثر لوتیراستام بر علائم شناختی بیماران اسکیزوفرنهمکاردر دست اجرابلي
52970713بررسی انرژی مصرفی در حالت استراحت(RMR)و ارتباط آن با الگو غذایی ، کیفیت خواب و فعالیت حرکتی در جمعیت افراد سالم بزرگسالهمکاردر دست اجرابلي
53970440بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به عنوان یک مارکر التهابی در بیماران مبتلا به تب مدیترانه ای:مرور نظام مند+متاانالیزهمکاردر دست اجرابلي
54970374بررسی یافته های بالینی، تصویر برداری و نتایج کوتاه مدت در تعویض پره کوتانه دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
55970316بررسی فراوانی مصرف دخانیات و عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در جوانان شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
56970291بررسی میان مدت و طولانی مدت اکوکاردیوگرافیک و بالینی بیماران دچار تنگی روماتیسمال دریچه میترال درمان شدههمکارعقد قراردادبلي
57961496بررسی اثر تجویز ترهالوز بر میزان التهاب عروق در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر ( طرح نیماد )همکاردر دست اجراخير
58961495بررسی اپیدمیولوژی و علایم بالینی و آزمایشگاهی ناشی ازباکتریمی استافیلوکوک طلایی در بیماران دارای کشت مثبت مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
59961365فراوانی خودآزاری و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان خیابانی مشهدهمکارعقد قراردادبلي
60961334بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه بوسیله دستگاه Oculus corvis ST قبل و بعد از phacotrabeculeهمکاردر دست اجرابلي
61961306بررسی میزان سلامت ذهنی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلیهمکاردر دست اجرابلي
62960927مقایسه تغییر عملکرد بطن راست و بطن چپ حین استرس اکوکاردیوگرافی در دو گروه نرمال و دارای فشار خونهمکارپایان یافتهبلي
63960855بررسی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1397همکاردر دست اجرابلي
64960834بررسی روایی پیش بین آزمون های درون بخشی گروه های آموزشی بالین در موفقیت دستیاران در آزمون های ارتقای دستیاری و بورد تخصصیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
65960807بررسی روند ده ساله حوادث منجر به مرگ در کودکان شهرستان مشهد از 1386 تا 1396همکاردر دست اجرابلي
66960656بررسی فراوانی محل آناتومیک کانسر پروستات در نمونه های بیوپسی سوزنی پروستات دارای درگیری خارج پروستاتی و انوازیون به سمینال وزیکول در بیوپسی های سیستماتیک پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
67960563مقایسه ارزیابی کمی فعالیت های آموزشی و بالینی اساتید گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی مشهد درسال 95همکارپایان یافتهخير
68960508بررسی شیوع آنمی وارتباط اندکس های آن با فشارخون در جمعیت بزرگسال شهر مشهد درسال1394همکارپایان یافتهبلي
69960476یک مطالعه مقدماتی در بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه بوسیله دستگاه Oculus Corvis ST قبل و بعد از اعمال جراحی غیر نافذ گلوکومهمکاردر دست اجرابلي
70960403بررسی ارتباط بازگشت به کار و درک فرد از بیماری خود در مبتلایان به سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
71960332مطالعه اثر بخشی افزودن درمان طب سوزنی به دارودرمانی در بیماران دارای نشانگان اضطراب مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ابن سیناهمکارپایان یافتهبلي
72960231تبیین نابرابری در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعی موثر بر سلامتهمکارپایان یافتهخير
73951523بررسی اپیدمیولوژیک عوامل زمینه ساز مرگ کودکان 59- 1 ماهه در خارج بیمارستان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 1389تا 1391همکارپایان یافتهبلي
74951459بررسی میزان بروز بافت گرانولاسیون در کانال گوش میانی پس از جراحی های تیمپانوماستوئیدکتومی و استاپدوتومی در بیمارستان قائم در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
75951415تاثیر پروترکشن ماگزیلا با دستگاه های ارتوپدیک بر روی ابعاد راه هوایی بیماران کلاس 3 اسکلتی : مرور نظام مند و متاآنالیزهمکارپایان یافتهبلي
76951411تخمین خطر نسبی ده ساله حوادث قلبی عروقی و سن قلبی با استفاده از معیارهای فرامینگهام و مقایسه با مدل بومی در جمعیت ساکن شهر مشهد در سال1394همکارپایان یافتهبلي
77951348بررسی فراوانی نسبی مصرف محصولات لبنی پروبیوتیک و سطح آگاهی دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به محصولات لبنی پروبیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
78951335بررسی درک وبرداشت، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد سوء رفتارهای پژوهشیهمکارپایان یافتهبلي
79951283بررسی اثر محلول ثامن ایستا در درمان رگ غیر خونریزی دهنده قابل مشاهده دستگاه گوارش فوقانی در مقایسه با اثر تزریق آدرنالین به همراه انعقاد با ارگون پلاسما یا کلیپس، به روش کارازمایی بالینی تصادفی شدههمکارپایان یافتهبلي
80950967بررسی انگیزه و موانع انجام کولونوسکوپی غربالگری در پزشکان بالای پنجاه سال شاغل دردانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال نود و پنجهمکاردر دست اجرابلي
81950928بررسی درصد خودپایشی قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و تعیین درصد بهره گیری از آن در تغییر درمانهمکارپایان یافتهبلي
82950891بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی اینترفرون گاما در موقعیت874 A/T با اختلال خلقی دو قطبی نوع یکهمکارپایان یافتهخير
83950786رابطه ی شاخص توده بدنی (BMI) با عود و بقا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و امید از سال 1380 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
84950737مقایسه ی ارزش گذاری واژه های مبهم گزارشات پاتولوژی در بین متخصصین و دستیاران رشته های مختلف بالینیهمکارپایان یافتهبلي
85950725تاثیر آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکارپایان یافتهبلي
86950724بررسی اثر متیل فینیدیت بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکارپایان یافتهبلي
87950703تاثیر استفاده ازکورکومین در میزان پروتیینوری بیماران مبتلا به گلومروپاتی کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
88950665بررسی و مقایسه علائم کم کاری تیروئید در مبتلایان به کم کاری تحت بالینی تیروئید و گروه سالمهمکارپایان یافتهبلي
89950664بررسی تاثیرات متابولیک روزه داری در ماه مبارک رمضان در نوجوانان داوطلب مبتلا به دیابت تیپ یک در سال 1396 تیپ یک در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
90950630بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی اورژانس بر بالین بیمار (FAST) در تشخیص پنومونیهمکارپایان یافتهبلي
91950563تعیین شیوع و نوع تشنج و انالیز الکتروانسفالوگرام در بیماران مالتیپل اسکلروزیس مراجعین به انجمن M.S خراسان رضوی از سال 1388 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
92950541ارزیابی عملکرد سیستولیک بطن راست در بیماران با تنگی شدید و بسیار شدید دریچه میترال با روش اکوکاردیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
93950538بررسی میزان تغییرات Proton magnetic resonance spectroscopy در بازال گانگلیا و کورتکس بیماران مبتلا به پارکینسون اولیه و مقایسه ان با جمعیت نرمالهمکارپایان یافتهبلي
94950245بررسی فراوانی نسبی علل تاخیر تکاملی در کودکان ارجاع شده به مراکز تکاملی سطح 2 از تاریخ اول فروردین 95 تا اول فروردین 96همکارپایان یافتهبلي
95950197بررسی تاثیر آروماتراپی استنشاقی با گل محمدی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیرهمکارپایان یافتهبلي
96950189مقایسه قدرت عملکردهای عضلانی منتخب در دست غالب در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوئیدها تحت درمان با داروهای تنتور اپیوم و متادونهمکارپایان یافتهبلي
97950141گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آنهمکارپایان یافتهخير
98950043بررسی تأثیر کروسین در میزان شادکامی دانشجویان پزشکیهمکاردر دست اجراخير
99941817بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری انتخاب به والدین بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی در همراهی با اختلال نا فرمانی مقابله جویانههمکارپایان یافتهبلي
100941816تاثیر آموزش تئوری انتخاب به نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی به همراه اختلال نافرمانی مقابله جویانه ( ADHDوODD)بر مشکلات رفتاری آنهاهمکارپایان یافتهبلي
101941599بررسی اثر بخشی تحریک مستقیم جریان درون جمجمه ای (tDCS) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی افسردگی و تاثیرات آن بر الکتروانسفالوگرافی (EEG) و پتانسیل های وابسته به رخداد مغزی (ERP)دریک کار آزمایی بالینیهمکارپایان یافتهخير
102941575بررسی رابطه طول مدت خواب و سطح قند خون در مبتلایان به دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
103941557بررسی فراوانی نسبی اعتیاد به اپیوم در بیماران بستری دارای سنگ صفراوی مشترک که تحت ERCPقرارگرفته انددر مرکز پژوهشی درمانی قایم از از سال 90 13تا 1394همکارپایان یافتهبلي
104941511بررسی و مقایسه فراوانی نسبی سوئ تغذیه در کودکان در هنگام بستری و زمان ترخیص در کودکان بستری در بیمارستانهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
105941445بررسی فراوانی نسبی و انواع تاندون کاذب بطن چپ در کلیه بیماران ارجاعی به بخش اکو کاردیوگرافی بیمارستان قائم در سال 94-95همکارپایان یافتهبلي
106941366بررسی عوارض روانپزشکی در بیماران دچار ترومای جمجمههمکارپایان یافتهبلي
107941331تاثیر ماده کورکومین در درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
108941297بررسی و مقایسه فراوانی انواع تظاهرات پوستی بیماران مبتلا به گلوکوم سودواکسفولیاتیو و گلوکوم زاویه باز اولیههمکارپایان یافتهبلي
109941287' تنگی نفس از دیدگاه طب ایرانی و مقایسه تاثیر شیر شتر با درمان دارویی استاندارد در بیماران مبتلا به آسم 'همکارپایان یافتهبلي
110941162بررسی دانش و نگرش نسبت به بیماران تراجنسی در میان اساتید و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکاردر دست اجراخير
111941118ارزیابی علایم روانپزشکی و بررسی تاثیر روان درمانی فردی و گروهی، مداخلات هورمونی و عمل جراحی بر این علایم در پیگیری یکساله در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در سال 1395همکارپایان یافتهخير
112941080مقایسه تاثیر درمان دارویی و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی در بیماران مبتلا به وسواس شستشو با آلودگی ذهنیهمکارپایان یافتهخير
113941079بررسی ومقایسه فراوانی نسبی سرولوژیک اتوآنتی بادی ترانس گلوتامیناز بافتی٦ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،بستگان درجه اول و گروه کنترل سالم ابن سینای مشهدهمکارپایان یافتهبلي
114941049بررسی اثر کپسول زنجبیل خوراکی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
115940902مقایسه سطح IgGدر بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس فعال و غیر فعال چشمی با روش IgG avidity در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ع) به صورت یک مطالعه پایلوتهمکارپایان یافتهبلي
116940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدهمکارپایان یافتهخير
117940824تشخیص توکسوپلاسموز حاد به روش IgG Avidity در مادران باردارمراجعه کننده به مراکزبهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهددرسال 1394همکارپایان یافتهبلي
118940695بررسی بیان ژنهای CXCL8, CCL3 و CCL2 و ارتباط آنها با اختلال دو قطبیهمکارپایان یافتهبلي
119940693بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
120940655بررسی فراوانی عوامل خطر همراه با اسپاسم شیرخواران در بیماران بستری در بخش اعصاب کودکان بیمارستان قائم (عج)1393-1395همکارپایان یافتهبلي
121940627بررسی فاکتورهای خطر در کودکان مبتلا به صرع مقاومهمکارپایان یافتهبلي
122940560بررسی اثر درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر در ناحیه مکمل حرکتی راست در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و ارزیابی آن بوسیله الکتروانسفالوگرافی کمیهمکارپایان یافتهبلي
123940528بررسی مقایسه ای تاثیر مورفین وریدی و تامسولوسین خوراکی با مورفین به تنهایی در کنترل درد بیماران رنال کولیکهمکارپایان یافتهبلي
124940524بررسی مقایسه ای سطح سایتوکاینهای پیش التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی با کودکان سالمهمکارپایان یافتهبلي
125940523بررسی اثر بخشی اضافه کردن دانپزیل به رژیم درمانی ریسپریدون در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
126940517بررسی اثر افزودن کورکومین به سرترالین دردرمان اختلال افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهبلي
127940503بررسی اثر افزودن کورکومین در مقایسه با دارو نما بر روی علائم کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی تحت درمان با درمان ریتالینهمکارپایان یافتهبلي
128940491بررسی تأثیر افزودن کرکومین به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیاهمکارپایان یافتهبلي
129940489بررسی رابطه ابعاد شخصیت با پاسخ به لیتیوم کربنات و والپروات سدیم در مانیای سایکوتیکهمکارپایان یافتهبلي
130940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
131940391مقایسه اثر اتوموکستین و ریتالین در کودکان مبتلا به شب ادراری همراه با اختلال بیش فعالی-کم توجهیهمکاردر دست اجرابلي
132940377بررسی میزان اگاهی دستیاران رشته های تخصصی مختلف از نحوه انجام احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهرماه 94 تا شهریورماه 95همکارپایان یافتهبلي
133940291بررسی سطح خطر بیماریهای قلبی-عروقی در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال1392همکارپایان یافتهبلي
134940273بررسی مقایسه ای اثر انفیلتراسیون زیر جلدی' کتامین 'در مقابل' بوپی واکایین' بر درد بعد از اعمال جراحی نفرکتومی باز در دهندة کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهخير
135940272بررسی میزان بارداری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان با کلومیفن در مقایسه با کلومیفن ان استیل سیستئینهمکارپایان یافتهبلي
136940143بررسی اثر ملاتونین بر سطح قند خون در بیماران دیابت تیپ دوهمکارپایان یافتهبلي
137940101تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا در جایگاه 511- در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و مقایسه ی آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
138940034مقایسه تاثیر کروسین و سرترالین در درمان اختلال افسردگی اساسیهمکاردر دست اجرابلي
139931740بررسی دوسوکور، تصادفی و کنترل شده ی اثربخشی و ایمنی اضافه کردن تاموکسیفن به سدیم والپروات بعلاوه ریسپریدون در درمان فاز حاد مانیا دراختلال دو قطبی در بیمارستان ابن سینای مشهدهمکارپایان یافتهبلي
140931733تعیین فراوانی رادیوگرافی غیرنرمال پس از جااندازی دررفتگی قدامی شانههمکارپایان یافتهبلي
141931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکارپایان یافتهخير
142931620بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی bedsideدر تشخیص شکستگی های ماﻟﺌﻮل خارجی در بیماران با مکانیسم ankle sprainهمکارپایان یافتهخير
143931528بررسی نقش ترتیب شرکت در امتحانات OSCE پره انترنی(پیش کارورزی) بر نمره نهایی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
144931468تعیین فراوانی میگرن در مبتلایان به کاهش شنوایی ناگهانی در مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم در سال های95-93همکارپایان یافتهبلي
145931441مقایسه وزن تخمینی توسط نوار بروسلو با وزن تخمینی توسط پرسنل بهداشتی و والدین اطفال مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
146931410بررسی ارتباط بین یافته های آندومتر در سونوگرافی واژینال و پاتولوژی کورتاژَ در بیماران پری مونوپوز با خونریزی واژینال غیر طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
147931383بررسی اثر بخشی آتوموکستین (استراموکس) درکودکان 17-6 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
148931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94همکارپایان یافتهبلي
149931111بررسی ارتباط میزان ساعات تماشای تلویزیون و پروفایل لیپیدها ، قند سرم وسندروم متابولیک در افراد بزرگسال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
150930911مقایسه اثر سه داروی بتامتازون لوته پردنول اتابونیت و فلورومتورولون بر روی فشار داخل چشم در انتهای ماه اول بیماران فتورفراکتیوکراتکتومی شدههمکارپایان یافتهخير
151930668بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی مبتلایان به سرطان پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1381-1392همکارپایان یافتهبلي
152930629مقایسه تغییرات QTc در کودکان مراجعه کننده با تشنج به اورژانس بیمارستان قائم در 2ساعت و 24ساعت اول بعد از تشنجهمکارپایان یافتهبلي
153930538مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی1394-1393همکارپایان یافتهخير
154930513مقایسه سطح بیان microRNA182, microRNA137, microRNA139-5p در بافت های توموری اولیه و بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
155930452بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستری در NICU و PICU بیمارستان های دانشگاهی آموزشی مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
156930300بررسی مقطعی برنامه ای مدیریت وزن در دو کلینیک خصوصی و دولتی در فاصله سالهای 1388 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
157930242بررسی میزان فراوانی موتاسیون T315I در بیماران مبتلا به لوکمی میلوئید مزمن قبل از درمان،مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
158930150مقایسه نتایج درمان شکستگی های شفت هومروس با دو روش جراحی و غیر جراحی در بیمارستان شهید کامیاب مشهدهمکارپایان یافتهبلي
159922605مقایسه¬ی سطح سرمی آنتی¬بادی¬های توکسوپلاسماگوندی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در دوره¬ی حاد مانیا و گروه کنترل غیرمبتلا به اختلالات روانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
160922464پیش بینی آسیب‏های استخوانی آرنج در بیماران دچار ترومای بلانت آرنج با استفاده از اکستانسیون، سوپیناسیون، پروناسیون، اکیموز، هماتوم و تندرنس موضعی مفصل آرنجهمکارپایان یافتهبلي
161920368تعیین و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIVمثبت با افراد سالم در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
162920329طراحی نظام علمی و ساختاری گزارش گیری تخصصی از منابع علمی موجود در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای عملیات رف خوانی، وجین و انتقال منابع همکارپایان یافتهخير
163910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
164910385بررسی مقایسه ای فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در مبتلایان به میلوپاتی مرتبط با 1 HTLV، ناقلین بدون علامت ویروس و گروه کنترل غیرآ لودههمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983441Bone-Borne Maxillary Expansion and Traditional Rapid Maxillary Expansion: A Systematic Review and Meta-AnalysisISCjournal of dental materials and techniques1398چهارم
2983413ADAMTS7 and ZC3HC1 Share Genetic Predisposition to Coronary Artery Disease and Large Artery Ischemic Stroke.ISICritical reviews in eukaryotic gene expression1398سوم
3983078Problematic use of short message service (SMS) in medical students and its possible association with personality dimensionsCinahlElectronic Physician1398مسئول
4983067Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factorChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398مسئول
5982149Demographic and Clinical Evaluation of Patients with Pancreatic Cancer in Mashhad University of Medical Sciences During 2002-2013ISICurrent Cancer Therapy Reviews چهارم
6982148Comparative study of the points of view of undergraduate and postgraduate about the teaching quality of faculty members in Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusدوفصلنامه آموزش پزشکی1398مسئول
7981902Relationship between the findings of vaginal sonography and pathology of endometrial curettage in women with abnormal uterine bleeding at perimenopausescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398پنجم
8981662Factors Affecting the Time of requesting the permission for the abortion from legal medicine organization in Razavi KhorasanISCمجله علمی پزشکی قانونی1397پنجم
9980699Gene expression pattern of CCL2, CCL3, and CXCL8 in patients with bipolar disorderISIJournal of research in medical sciences1398پنجم به بعد
10980544Standard Data of the Morphometric Parameters of the Pancreas in the Iranian PopulationEmbaserazavi international journal of medicine1397پنجم به بعد
11980023Evaluation of the effect of camel milk in comparison with standard medicinal therapy on asthma patients:a parallel clinical trialCinahlElectronic Physician1397پنجم به بعد
12973730Content analysis of educational assistants views regarding the evaluation of Mashhad University of Medical Sciences’ professors in educational clinical departments: a qualitative studyISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
13973459Metabolic Effects of Fasting in Adolescents with Diabetes Type 1ISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1396چهارم
14973070Epidemiology of Nervous System Tumors According to WHO 2007 Classification: A Report of 1,164 Cases from a Single HospitalISIInternational Journal of Cancer Management1397پنجم به بعد
15972676Oral Presentation Versus Role Playing in Medical Education: A Quasi-Experimental Studyسایر سایت‏های تخصصیStrides in Development of Medical Education1397اول
16972446Assessment the Efficacy of Atomoxetine in Autism Spectrum Disorders: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1397چهارم
17972352The Scope of Community MedicineEmbaserazavi international journal of medicine1397مسئول
18972351Health Literacy and Health Inequity in the Community Medicine Specialists Point of ViewEmbaserazavi international journal of medicine1397اول
19972350Assessment of Knowledge, Attitude and Belief of Medical Students towards AIDS Prevention and Transmission in Mashhad, IranEmbaserazavi international journal of medicine1397اول
20972227How to Treat a Patient with Thromboangiitis Obliterans: A Systematic Review.ISIAnnals of vascular surgery1397مسئول
21971990Childhood Sex-Typed Behavior and Gender Change in Individuals with 46, XY and 46, XX Disorders of Sex Development: An Iranian Multicenter Study ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR پنجم
22971901The risk of cardiovascular events based on the Framingham criteria in Adults Living in Mashhad (Iran)PMCElectronic Physician1397مسئول
23971427Assessment of ocular toxoplasmosis patients reported at a tertiary center in the northeast of IranISIInternational ophthalmology1397چهارم
24970290Quality of Journal Club in different groups in Medical School (Mashhad University of Medical Sciences)ISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
25964399Tobacco Use and Associated Factors in Medical StudentsEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395مسئول
26964368Effect of oral ginger on prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a double- blind, randomized, placebo-controlled trialPMCElectronic Physician1396چهارم
27963952Association between smoking and non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysisPMCSAGE open medicine1396دوم
28963102Morphological variations of the vermiform appendix in Iranian cadavers: a study from developing countriesISIFolia morphologica1396پنجم به بعد
29962394Research Misconduct: A Report from a Developing CountryISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1396مسئول
30962376Assessment of life skills of medical students in Mashhad, Iran, in 2015PMCElectronic Physician1396مسئول
31961477The Effect of Oral Levamisole Co-administration on the Level of Immune Response to Hepatitis B Vaccine in Healthy Individuals: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1396سوم
32961242Investigating the Compliance of Emergency Medicine Technician Curriculum with Job Requirements from the Viewpoint of the Workers at Mashhad University of Medical Sciences in 2015ISCFuture of Medical Education Journal1396سوم
33961014The prevalence of hypertension and its relationship with demographic factors, biochemical, and anthropometric indicators: A population-based studyPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395مسئول
34960108Morphometric Study of Spleen in Iranian Cadavers from Razavi-Khorasan ProvincePMCBangladesh Medical Research Council Bulletin1395پنجم به بعد
35953720Empathy Score among Student Residence Assistants in IranPMCElectronic Physician1395پنجم به بعد
36953429Seatbelt and Helmet Use and Associated Factors in a Metropolitan AreascopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395اول
37953428Validation of Persian version of WHOQOL-HIV BREF questionnaire in Islamic Republic of IranISIEASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL1395مسئول
38953391Accessory Spleen in the Splenic Hilum: a Cadaveric Study with Clinical SignificancePMCMedical archives1395پنجم
39953008Efficacy of egg yolk and nitroglycerin ointment as treatments for acute anal fissures: A randomized clinical trial studyPMCelectronic physician1395سوم
40952567The survey of prediction validity of an assistants' success rate in school of medicine of Mashhad at promotion exam based on electronic logbook softwareISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395چهارم
41952553The Predicting Validity of Electronic Logbook Software for Success Rate of the Residents in Promotion Exam, Mashhad School of Medicine, IranISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1395چهارم
42951942Prophylactic Effect of Rectal Indomethacin Administration with and without Intravenous Hydration, on Development of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis Episodes: A Randomized Clinical TrialISIarchives of iranian medicine1395چهارم
43951607Effect of changing journal clubs from traditional method to evidence-based method on psychiatry residentsPMCAdvances in Medical Education and Practice1395مسئول
44951255Prevalence of Smoking in the Outskirts of Mashhad, IranChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1395مسئول
45950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395دوم
46950801The Assessment of Self-Esteem in AddictedWomenEmbaserazavi international journal of medicine1395اول
47950800Hijacking By Email: A New Fraud MethodEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
48943402Unused Medicines in HouseholdsEmbaserazavi international journal of medicine1394اول
49943401A Population-based Study into Knowledge, Attitudes and Beliefs (KAB) about HIV/AIDSEmbaserazavi international journal of medicine1394اول
50942872Promoting Health Literacy Is A Necessary Action on the Outskirts Based on the Real Condition TherePMCElectronic Physician1394مسئول
51942471Clinical Characteristics of Down Syndrome Children With Congenital Heart Disease in a Developing CountryscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1394مسئول
52941208Association of the five gene related endothelial cell dysfunction polymorphisms with Buerger's disease development and outcome.ISIinternational angiology1394مسئول
53940781Which Metric Is More Appropriate to Evaluate Researchers?Chemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1394مسئول
54940780The Relationship between Serum Hemoglobin and Creatinine Levels and Intra-Hospital Mortality and Morbidity in Acute Myocardial InfarctionISIInternational Cardiovascular Research Journal1394پنجم
55940440Atherogenic Index of Plasma (AIP): A marker of cardiovascular diseasePMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran MJIRI1394مسئول
56940235Association of Major Coronary Risk Factors and GenderPMCBritish Journal of Medicine & Medical Research1394دوم
57935545Genetic profile of 17 Y-chromosome STR haplotypes in East of Iran.ISIForensic science international. Genetics1393چهارم
58935130Understanding the Concept of Risk Communication: Todays Medical Community NeedSID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1393اول
59934933Risk Factors for Non-communicable Disease: A Population Based Study in Mashhad (Iran)Chemical AbstractBritish Journal of Medicine and Medical Research1394اول
60934490clinical outcome in down syndrome children with congenital heart diseaseChemical AbstractBritish journal of medicine and medical research1393مسئول
61934278Women, Drug Dependency and Consequences: A Study from a Developing CountryPMCJournal of Addiction1393مسئول
62934232HUMAN FACTORS IN TRAFFIC ACCIDENTS: A STUDY FROM A DEVELOPING COUNTRYعلمی پژوهشی ایندکس نشدهveliger1393مسئول
63932188Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical AbstractOpen Journal of Preventive Medicine1393دوم
64932181In pregnancy and drug addiction in teens and young childscopusمجله زنان و مامایی1392دوم
65931920Mortality, Morbidity, Survival, and Burden of Top 9 Cancers in a Developing CountryEmbaserazavi international journal of medicine1393مسئول
66931374A new discussion for “Effects of annual influenza vaccination on mortality and hospitalization in elderly patients with ischemic heart disease: A nationwide population-based study”ISIPreventive Medicine1391اول و مسئول
67931044maternal substance abuse and the child,s addiction during adolescence and young adulthoodscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392مسئول
68931035Anxiety and depression in substance dependence young women in Mashhad city,Northeast of Iran(Emro (IMEMRlمجله ی اصول بهداشت روان1392مسئول
69931034methods and patterns of drug abuse among young addict womenindex copernicusjournal of research & health1392مسئول
70931033health related -quality of life of young addict women in mashhad, IR IranPMCinternational journal of high risk behaviors ond addiction1392مسئول
71931031The Burden of Diabetes in a Developing CountryChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393مسئول
72931030Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981889به کار بردن روش های نوین آموزش سلامت مبتنی بر جامعه راهی برای موفقیت در برنامه های آموزش بهداشت دستICPIC2019ژنوپوستر1398بله
2981609شیوع مصرف سیگار در یک کلان شهرگنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1398بله
3980130بررسی شیوع آنمی و ارتباط اندکس های آن با فشار خوندر جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1394دومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانپوستر1397بله
4980129اثرات متفاوت بیو شیمیایی وفیزیکی ناشی از مصرف دخانیات بر حسب جنسدومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانپوستر1397بله
5974244The emergency paramedics' viewpoints on the compliance of their curriculum with job requirementsAMEE 2018Baselپوستر1397خير
6973201برنامه درسی جامعه نگر، برنامه درسی پاسخگو در آموزش پزشکیهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
7972534مقایسه دیدگاه اساتید و کارورزان در خصوص توانمندی کارورزان در انجام مهارتهای بالینی در بخشهای دو هفته ایاولین همایش کشوری آموزش پاسخگوتبریزپوستر1397بله
8972457بررسی توانمندی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اداره مشکلات شایع سرپایی و اورژانس در بخشهای مختلف آموزشیهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
9972456مقایسه دیدگاه اساتید و کارورزان در خصوص کفایت مدت زمان آموزش کارورزی در بخشهای دو هفته ایهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
10972349فراوانی صرف دخانیات در پزشکاندوازدهمین کنگره بین المللی اعتیادتهرانپوستر1397بله
11963597Ocular toxoplasmosis at a tertiary center in the northeast of Iran27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1396خير
12963248Quality of life in women living with HIV/AIDSThe 6th international conference on woman's healthشیرازپوستر1396خير
13961103ارزیابی دانش و نگرش دانشجویان پزشکی در رابطه با ایدزاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران - پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیرتهرانپوستر1395خير
14960161بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران ضریب کا و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1395اولین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1395بله
15960159The frequency of methylphenidate (Ritalin) consumption and it's associated factors in medical studentsاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395بله
16953265رفتارهای بهداشتی و سواد سلامت در ساکنین حاشیه یک کلان شهراولین همایش کشوری سبک زندگی سالمبندرانزلیپوستر1395خير
17951960PATTERNS OF CELL-PHONE USE AND ATTITUDES TOWARD THIS TECHNOLOGY AMONG MEDICAL STUDENTSAnnual international addiction science congressتهرانپوستر1395بله
18950930مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال 1393- تحصیلی 13ششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
19950869Assessment of medical students’ life skills in an internship course of Mashhad University of medical scienceششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
20950220رسانه ملی: کارآمدترین روش برای ارتقای سواد سلامت در زنان حاشیه شهر مشهداولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
21941524Unused Medicines in Households: What should policy makers do?کنگره بین المللی کیفیت،ایمنی،تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394بله
22940436سواد سلامت در مناطق حاشیه شهر مشهد، ایرانششمین کنگره بین المللی پژوهشی و شانزدهمین کنگره سالانه ملی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجانپوستر1394خير
23940145Validation of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life HIV-BREF questionnaireIMI's 8th International Conferenceتهرانپوستر1394خير
24935029ایفای نقش در مقابل پاورپوینت: یک مطالعه نیمه تجربیهمایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394بله
25932766ویژگی های فردی رانندگان در حوادث ترافیکی منجر به جرح یا فوت در مشهد22ND congress of the international academy of legal medicineistanbulسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1979بیایید با هم یک پروپوزال خوب بنویسیم1394تالیف
2958اپیدمیولوژی بالینی1394ترجمه
3913بهداشت عمومی واپیدمیولوژی: در یک نگاه1394ترجمه
4806ادغام پیشگیری در مراقبت ها ی پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
5805دستورالعمل های اقدامات پیشگیری در مراقبت های پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
61906مقدمه ای بر آمار پزشکی1398ترجمه
71891مفاهیم پرسشنامه روایی و پایایی1396تالیف و گردآوری
8167جامعه شناسی پزشکی1391ترجمه
91470نگارش مقاله علمی1395تالیف
101469راهنمای جامع پیشگیری و خود مراقبتی سرطان پستان1395تالیف
111374گام های ارایه یک سخنرانی علمی1395تالیف
121372اشتباهات رایج و راهکار گذر از آنها در مسیر انتشار مقالات علمی1395تالیف
131371اول بیاندیشیم ، بعد بنویسیم1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19788کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29199کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
310197کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه