ملیحه  دادگرمقدم

 فعالیت های پژوهشی

 

ملیحه دادگرمقدم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 







چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ملیحه دادگرمقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : dadgarmm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی اجتماعیپزشک متخصص1392

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951570بررسی نگرش دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن در سال 1396مجریدر دست اجراخير
2951434تحلیل محتوای نظرات دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص ارزشیابی تدریس اساتید گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
3951255بررسی نگرش به تقلب وفراوانی نسبی آن در بین دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-97مجریدر دست اجرابلي
4950192بررسی روند تغییرات نمره های ارزشیابی اعضای هیات علمی گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد بین سالهای 94-92 مجریپایان یافتهخير
5950110بررسی میزان همبستگی نمرات ارزشیابی اخلاق حرفه ای و اجتماعی اعضای هیات علمی ارتقا یافته دانشکده پزشکی مشهد بین سالهای 94-90مجریپایان یافتهخير
6950040بررسی انگیزش تحصیلی و نگرش نسبت به آینده شغلی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395.مجریدر دست اجراخير
7941665تاثیر آموزش نحوه طراحی سوالات چند گزینه ای و بازخورد نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون ارتقای دستیاری در کیفیت طراحی سوالات آزمونمجریپایان یافتهخير
8941392بروزرسانی و تغییر لاگ الکترونیک بر اساس کرویکولوم جدید دوره های دستیاریمجریپایان یافتهخير
9941124بررسی دانش،نگرش و رفتار نسبت به بیماران تراجنسی در میان ساکنین شهر مشهد در سال1395مجریدر دست اجراخير
10940945بررسی فراوانی مصرف ریتالین(متیل فنیدیت) و علل آن در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394.مجریپایان یافتهخير
11940944بررسی میزان آگاهی, نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به بیماری ایدز و راه‌های انتقال و پیشگیری ازآن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394.مجریپایان یافتهخير
12940769تاثیر بازخورد نتایج تحلیل ازمون در میزان تعداد سوالات مردود در آزمون ارتقای دستیاری سال 94 در مقایسه با سال 93مجریپایان یافتهخير
13940595نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
14940254بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان پزشکی( کارآموز وکارورز) ازکیفیت آموزش دوره بالینی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
15940201بررسی تطابق دروس رشته فوریتهای پزشکی با نیازها ی شغلی از دید شاغلین این حرفه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
16940102تعیین ارتباط صفات شخصیتی با ویژگی های معماری منزلمجریپایان یافتهخير
17940029تاثیر برنامه ویزیت در منزل بر میزان بستری مجدد بیماران روانپزشکی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا از سال 1388 لغایت 1393مجریپایان یافتهخير
18931603بررسی فراوانی فریب کاری پژوهشی در پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تخصصی دانشکده پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهخير
19931528بررسی نقش ترتیب شرکت در امتحانات OSCE پره انترنی(پیش کارورزی) بر نمره نهایی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
20931427بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل در پزشکان شهر مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
21931340بررسی فراوانی فریب کاری پژوهشی در دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
22931269ارزیابی پلی مرفیسم ژن های 8000 T-->C ACE I/D, eNOS 894 G-->T, eNOS-786 T-->C, ET-1 PAI-15G>4G در مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهبلي
23931181بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران(ضریب کا و پیمانی)دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1393-1394مجریپایان یافتهبلي
24931005بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل در پزشکانمجریپایان یافتهخير
25930914بررسی فراوانی وابستگی به پیامک و ارتباط آن با شخصیت افراد در مقاطع مختلف تحصیلی در میان دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-94مجریپایان یافتهخير
26930785بررسی تاثیربرگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد بر عملکرد دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
27930704ارزیابی مهارتهای زندگی دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1393مجریپایان یافتهخير
28930548بررسی میزان سواد سلامت در ساکنین مناطق حاشیه شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن در سال 1393مجریپایان یافتهخير
29930256بررسی نحوه برگزاری و مقایسه ژورنال کلاب در گروه های مختلف آموزشی بالینی از دیدگاه اعضای محترم هیئت علمی و دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریدر دست اجرابلي
30910619هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به ایدز WHO-QOL HIV BREFمجریپایان یافتهبلي
31900422بررسی عوامل زمینه ساز گرایش دختران و خانم های جوان به سوء مصرف مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
32960508بررسی شیوع آنمی وارتباط اندکس های آن با فشارخون در جمعیت بزرگسال شهر مشهد درسال1394همکارعقد قراردادبلي
33960403بررسی ارتباط بازگشت به کار و درک فرد از بیماری خود در مبتلایان به سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
34951688مقایسه آزمون های الکترونیک و مداد-کاغذی جهت بررسی تاثیر هریک از روش ها در یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
35951459بررسی میزان بروز بافت گرانولاسیون در کانال گوش میانی پس از جراحی های تیمپانوماستوئیدکتومی و استاپدوتومی در بیمارستان قائم در مشهدهمکارعقد قراردادبلي
36951415تاثیر پروترکشن ماگزیلا با دستگاه های ارتوپدیک بر روی ابعاد راه هوایی بیماران کلاس 3 اسکلتی : مرور نظام مند و متاآنالیزهمکاردر دست اجرابلي
37951411تخمین خطر نسبی ده ساله حوادث قلبی عروقی و سن قلبی با استفاده از معیارهای فرامینگهام و مقایسه با مدل بومی در جمعیت ساکن شهر مشهد در سال1394همکارعقد قراردادبلي
38951348بررسی فراوانی نسبی مصرف محصولات لبنی پروبیوتیک و سطح آگاهی دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به محصولات لبنی پروبیوتیکهمکاردر دست اجراخير
39951335بررسی درک وبرداشت، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد سوء رفتارهای پژوهشیهمکاردر دست اجراخير
40950967بررسی انگیزه و موانع انجام کولونوسکوپی غربالگری در پزشکان بالای پنجاه سال شاغل دردانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال نود و پنج همکاردر دست اجراخير
41950928بررسی درصد خودپایشی قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و تعیین درصد کسانی که از نتایج خودپایشی برای تغییر دوز داروها یا تغذیه استفاده می کنند.همکاردر دست اجرابلي
42950891بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی اینترفرون گاما در موقعیت874 A/T با اختلال خلقی دو قطبی نوع یکهمکاردر دست اجراخير
43950786رابطه ی شاخص توده بدنی (BMI) با عود و بقا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و امید از سال 1380 تا 1393همکاردر دست اجرابلي
44950737مقایسه ی ارزش گذاری واژه های مبهم گزارشات پاتولوژی در بین متخصصین و دستیاران رشته های مختلف بالینیهمکاردر دست اجرابلي
45950725تاثیر آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکاردر دست اجرابلي
46950724بررسی اثر متیل فینیدیت بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکاردر دست اجرابلي
47950703تاثیر استفاده ازکورکومین در میزان پروتیینوری بیماران مبتلا به گلومروپاتی کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمکاردر دست اجراخير
48950674بررسی نتایج بعد از جراحی دریچه تریکوسپید قلب با دو تکنیک Beating heart و Arrested heartهمکارعقد قراردادبلي
49950665بررسی و مقایسه علائم کم کاری تیروئید در مبتلایان به کم کاری تحت بالینی تیروئید و گروه سالمهمکاردر دست اجرابلي
50950664بررسی تاثیرات متابولیک روزه داری در ماه مبارک رمضان در نوجوانان داوطلب مبتلا به دیابت تیپ یک در سال 1396 تیپ یک در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
51950630بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی اورژانس بر بالین بیمار (FAST) در تشخیص پنومونیهمکاردر دست اجرابلي
52950563تعیین شیوع و نوع تشنج و انالیز الکتروانسفالوگرام در بیماران مالتیپل اسکلروزیس مراجعین به انجمن M.S خراسان رضوی از سال 1393 تا 1388همکارعقد قراردادبلي
53950541ارزیابی عملکرد سیستولیک بطن راست در بیماران با تنگی شدید و بسیار شدید دریچه میترال با روش اکوکاردیوگرافیهمکارعقد قراردادبلي
54950245بررسي فراواني نسبي علل تاخير تکاملي در کودکان ارجاع شده از مراکز تکاملي سطح 2 به درمانگاه اعصاب کودکان بيمارستان قائم مشهد از تاريخ اول فروردين 95 تا اول فروردين 96همکارعقد قراردادبلي
55950197بررسی تاثیر آروماتراپی استنشاقی با گل محمدی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیرهمکاردر دست اجرابلي
56950141گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آنهمکاردر دست اجراخير
57950043بررسی تأثیر کروسین در میزان شادکامی دانشجویان پزشکیهمکاردر دست اجراخير
58941817بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری انتخاب به والدین بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی در همراهی با اختلال نا فرمانی مقابله جویانههمکارپایان یافتهبلي
59941816 تاثیر آموزش تئوری انتخاب به نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی به همراه اختلال نافرمانی مقابله جویانه ( ADHDوODD)بر مشکلات رفتاری آنهاهمکارعقد قراردادبلي
60941742بررسي اثر محلول ثامن ايستا در کنترل خونريزي معده از طريق شستشوي معده با NGT در اورژانسهمکارعقد قراردادبلي
61941599بررسی اثر بخشی تحریک مستقیم جریان درون جمجمه ای (tDCS) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی افسردگی و تاثیرات آن بر الکتروانسفالوگرافی (EEG) و پتانسیل های وابسته به رخداد مغزی (ERP)دریک کار آزمایی بالینی همکاردر دست اجراخير
62941575بررسی رابطه طول مدت خواب و سطح قند خون در مبتلایان به دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
63941557بررسی فراوانی نسبی اعتیاد به اپیوم در بیماران بستری دارای سنگ صفراوی مشترک که تحت ERCPقرارگرفته انددر مرکز پژوهشی درمانی قایم از از سال 90 13تا 1394همکاردر دست اجرابلي
64941511بررسی و مقایسه فراوانی نسبی سوئ تغذیه در کودکان در هنگام بستری و زمان ترخیص در کودکان بستری در بیمارستانهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
65941445بررسی فراوانی نسبی و انواع تاندون کاذب بطن چپ در کلیه بیماران ارجاعی به بخش اکو کاردیوگرافی بیمارستان قائم در سال 94-95همکاردر دست اجرابلي
66941366بررسی عوارض روانپزشکی در بیماران دچار ترومای جمجمههمکارعقد قراردادبلي
67941331تاثیر ماده کورکومین در درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
68941287تبیین تنگی نفس از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی تاثیر مصرف شیر شتر بر روی علایم بیماران مبتلا به آسمهمکاردر دست اجرابلي
69941283غربالگری افسردگی  در زنان  در دوره بعد از زایمان درمراکز تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 همکارعقد قراردادخير
70941162بررسی دانش و نگرش نسبت به بیماران تراجنسی در میان اساتید و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکاردر دست اجراخير
71941118ارزیابی علایم روانپزشکی و بررسی تاثیر روان درمانی فردی و گروهی، مداخلات هورمونی و عمل جراحی بر این علایم در پیگیری یکساله در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در سال 1395همکاردر دست اجراخير
72941114مقایسه فراوانی موارد مرگ در بیماران سندرم حاد کرونری تحت درمان با رزوواستاتین یاآتورواستاتین همکاردر دست اجراخير
73941080مقايسه تاثير درمان دارويي و درمان شناختي رفتاري مبتني بر نظريه آلودگي ذهني در بيماران مبتلا به وسواس شستشو با آلودگي ذهنيهمکارپایان یافتهخير
74941079بررسی ومقایسه فراوانی نسبی سرولوژیک اتوآنتی بادی ترانس گلوتامیناز بافتی٦ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،بستگان درجه اول و گروه کنترل سالم ابن سینای مشهدهمکارپایان یافتهبلي
75941049بررسی اثر کپسول زنجبیل خوراکی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
76940968بررسی اختلالات سطح منیزیم دربیماران نارسایی پیشرفته کلیه تحت درمان با دیالیز ( HD_ PD ) درمراکزدیالیزوابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1395همکاردر دست اجراخير
77940902مقایسه سطح IgGدر بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس فعال و غیر فعال چشمی با روش IgG avidity در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ع) به صورت یک مطالعه پایلوتهمکارپایان یافتهبلي
78940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدهمکاردر دست اجراخير
79940824تشخیص توکسوپلاسموز حاد به روش IgG Avidity در مادران باردارمراجعه کننده به مراکزبهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهددرسال 1394همکاردر دست اجرابلي
80940695بررسی بیان ژنهای CXCL8, CCL3 و CCL2 و ارتباط آنها با اختلال دو قطبیهمکاردر دست اجرابلي
81940693بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
82940655بررسی فراوانی عوامل خطر همراه با اسپاسم شیرخواران در بیماران بستری در بخش اعصاب کودکان بیمارستان قائم (عج)1393-1395همکاردر دست اجرابلي
83940627بررسی فاکتورهای خطر در کودکان مبتلا به صرع مقاومهمکارپایان یافتهبلي
84940560بررسی اثر درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر در ناحیه اوربیتوفرونتال در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و ارزیابی آن بوسیله الکتروانسفالوگرافی کمیهمکاردر دست اجرابلي
85940528بررسی مقایسه ای تاثیر مورفین وریدی و تامسولوسین خوراکی با مورفین به تنهایی در کنترل درد بیماران رنال کولیکهمکارپایان یافتهبلي
86940524بررسی مقایسه ای سطح سایتوکاینهای پیش التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی با کودکان سالمهمکاردر دست اجرابلي
87940523بررسی اثر بخشی اضافه کردن دانپزیل به رژیم درمانی ریسپریدون در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
88940517بررسی اثر افزودن کورکومین به سرترالین دردرمان اختلال افسردگی اساسیهمکاردر دست اجرابلي
89940503بررسی اثر افزودن کورکومین در مقایسه با دارو نما بر روی علائم کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی تحت درمان با درمان ریتالینهمکاردر دست اجرابلي
90940491بررسی تأثیر افزودن کرکومین به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیاهمکاردر دست اجرابلي
91940489بررسی رابطه ابعاد شخصیت با پاسخ به لیتیوم کربنات و والپروات سدیم در مانیای سایکوتیکهمکاردر دست اجرابلي
92940409بررسی علل بستری و نیاز به عمل جراحی مجدد در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه درفاصله سالهای 1394-1389 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (عهمکاردر دست اجرابلي
93940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
94940391مقایسه اثر اتوموکستین و ریتالین در کودکان مبتلا به شب ادراری همراه با اختلال بیش فعالی-کم توجهیهمکاردر دست اجرابلي
95940377بررسی میزان اگاهی دستیاران رشته های تخصصی مختلف از نحوه انجام احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهرماه 94 تا شهریورماه 95همکاردر دست اجرابلي
96940302بررسی اثر درمانی لیزر Glass nm 1540 Fractional Erbium برای موارد ملاسمای جلدی مقاوم به درمانهمکارعقد قراردادخير
97940291بررسی سطح خطر بیماریهای قلبی-عروقی در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال1392همکارپایان یافتهبلي
98940273بررسی مقایسه ای اثر انفیلتراسیون زیر جلدی" کتامین "در مقابل" بوپی واکایین" بر درد بعد از اعمال جراحی نفرکتومی باز در دهندة کلیه پیوندیهمکاردر دست اجراخير
99940272بررسی میزان بارداری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان با کلومیفن در مقایسه با کلومیفن ان استیل سیستئینهمکارپایان یافتهبلي
100940143بررسی اثر ملاتونین بر سطح قند خون در بیماران دیابت تیپ دوهمکارپایان یافتهبلي
101940101تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا در جایگاه 511- در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و مقایسه ی آن با گروه کنترل سالمهمکاردر دست اجرابلي
102940034مقایسه تاثیر کروسین و سرترالین در درمان اختلال افسردگی اساسیهمکارعقد قراردادبلي
103931740 بررسی دوسوکور، تصادفی و کنترل شده ی اثربخشی و ایمنی اضافه کردن تاموکسیفن به سدیم والپروات بعلاوه ریسپریدون در درمان فاز حاد مانیا دراختلال دو قطبی در بیمارستان ابن سینای مشهدهمکارعقد قراردادبلي
104931733تعیین فراوانی رادیوگرافی غیرنرمال پس از جااندازی دررفتگی قدامی شانههمکارپایان یافتهبلي
105931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکاردر دست اجراخير
106931620بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی bedsideدر تشخیص شکستگی های ماﻟﺌﻮل خارجی در بیماران با مکانیسم ankle sprainهمکاردر دست اجراخير
107931468تعیین فراوانی میگرن در مبتلایان به کاهش شنوایی ناگهانی در مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم در سال های95-93همکارپایان یافتهبلي
108931441مقایسه وزن تخمینی توسط نوار بروسلو با وزن تخمینی توسط پرسنل بهداشتی و والدین اطفال مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
109931410بررسي ارتباط بين يافته هاي آندومتر در سونوگرافي واژينال و پاتولوژي کورتاژَ در بيماران پري مونوپوز با خونريزي واژينال غير طبيعيهمکارپایان یافتهبلي
110931383بررسی اثر بخشی آتوموکستین (استراموکس) درکودکان 17-6 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
111931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94همکارپایان یافتهبلي
112931156بررسی فراوانی اختلالات تنفسی حین خواب در بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد سطح شهر مشهددر سال 1395همکاردر دست اجراخير
113931111بررسی ارتباط میزان ساعات تماشای تلویزیون و پروفایل لیپیدها ، قند سرم وسندروم متابولیک در افراد بزرگسال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
114931053ارزشیابی کیفیت و محتوای دوره کارآموزی از دیدگاه دانشجویان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
115930911مقایسه اثر سه داروی بتامتازون لوته پردنول اتابونیت و فلورومتورولون بر روی فشار داخل چشم در انتهای ماه اول بیماران فتورفراکتیوکراتکتومی شدههمکاردر دست اجراخير
116930668بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی مبتلایان به سرطان پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1381-1392همکارپایان یافتهبلي
117930629مقایسه تغییرات QTc در کودکان مراجعه کننده با تشنج به اورژانس بیمارستان قائم در 2ساعت و 24ساعت اول بعد از تشنجهمکارپایان یافتهبلي
118930538مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی1394-1393همکارپایان یافتهخير
119930513مقایسه سطح بیان microRNA182, microRNA137, microRNA139-5p در بافت های توموری اولیه و بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
120930452بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستری در NICU و PICU بیمارستان های دانشگاهی آموزشی مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
121930300بررسی مقطعی برنامه ای مدیریت وزن در دو کلینیک خصوصی و دولتی در فاصله سالهای 1388 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
122930242بررسی میزان فراوانی موتاسیون T315I در بیماران مبتلا به لوکمی میلوئید مزمن قبل از درمان،مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
123930150مقایسه نتایج درمان شکستگی های شفت هومروس با دو روش جراحی و غیر جراحی در بیمارستان شهید کامیاب مشهدهمکارپایان یافتهبلي
124922605مقايسه ي سطح سرمي آنتي بادي هاي توکسوپلاسماگوندي در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي در دوره ي حاد مانيا، در دوره ي بهبود و گروه کنترل غيرمبتلا به اختلالات روانپزشکيهمکاردر دست اجرابلي
125922464پیش بینی آسیب‏های استخوانی آرنج در بیماران دچار ترومای بلانت آرنج با استفاده از اکستانسیون، سوپیناسیون، پروناسیون، اکیموز، هماتوم و تندرنس موضعی مفصل آرنجهمکارپایان یافتهبلي
126920368تعیین و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIVمثبت با افراد سالم در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
127920329طراحی نظام علمی و ساختاری گزارش گیری تخصصی از منابع علمی موجود در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای عملیات رف خوانی، وجین و انتقال منابع همکارپایان یافتهخير
128910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
129910466بروز سرطان مری در نقاط مختلف دنیا: مرور نظام مند و متا انالیزهمکاردر دست اجرابلي
130910385بررسی مقایسه ای فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در مبتلایان به میلوپاتی مرتبط با 1 HTLV، ناقلین بدون علامت ویروس و گروه کنترل غیرآ لودههمکارپایان یافتهبلي
131951295جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های برنامه های آموزش مداوم در سال 1396ناظردر دست اجراخير
132951190بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد سال96ناظردر دست اجرابلي
133950899بررسي بيماري ميگرن از ديدگاه طب سنتي ايراني، و بررسي تاثير فراورده طب سنتي بر ميگرن همراه با سوء هاضمه عملکرديناظردر دست اجرابلي
134950321شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95ناظردر دست اجراخير
135941373بررسی فراوانی استفاده از دوچرخه و عوامل مرتبط با آن به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی در مشهد در سال 1395ناظرپایان یافتهبلي
136941209بررسی وضعیت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در شهر مشهد در سال 1395ناظردر دست اجراخير
137941109بررسی شیوع فرسودگی شغلی و میزان افسردگی، اضطراب و استرس در بین کارکنان بیمارستانهای روانپزشکی ابن سینا و حجازیناظردر دست اجرابلي
138941100ارزیابی تأثیر افزودن نوروفیدبک به ریتالین در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجهناظردر دست اجرابلي
139940757تبیین فرایند آموزش تحت وب بیماران دیابتی : طراحی مدل آموزشی تحت وبناظرپایان یافتهخير
140931397بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد مردان بالای 40 سال نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات در مشهد در سال 1394-95ناظرپایان یافتهبلي
141931076بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به به سرطان های دستگاه تناسلی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی انکولوژی شهر مشهد در سال های 1366 – 1391ناظرپایان یافتهبلي
142930662بررسی عوامل منطقه ای مؤثر بر میزان درخواست آمبولانس در نقاط مختلف شهر مشهد در سال 1392ناظرپایان یافتهبلي
143930660مقایسه اثربخشی بکارگیری بسته چند رسانه ای وآموزش به روش بحث گروهی بر وضعیت تغذیه زنان باردار مشهدناظرعقد قراردادخير
144930519بررسی ناتوانی ناشی از کمر درد در کارورزان و دستیاران دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393ناظرعقد قراردادخير
145930365ارتباط مصرف سیگار و مواجهه با سروصدا بر فشارخون در یکی از کارخانجات تولیدی خراسانناظرپایان یافتهبلي
146930120بررسی فرسودگی شغلی، سلامت عمومی و عوامل انگیزشی-بهداشتی در پرسنل اداری شهر مرزی کلات سال1393 ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963102Morphological variations of the vermiform appendix in Iranian cadavers: a study from developing countriesISIFolia morphologica1396پنجم به بعد
2962394Research Misconduct: A Report from a Developing CountryISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1396مسئول
3962376Assessment of life skills of medical students in Mashhad, Iran, in 2015PMCElectronic Physician1396مسئول
4961477The Effect of Oral Levamisole Co-administration on the Level of Immune Response to Hepatitis B Vaccine in Healthy Individuals: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1396سوم
5961242Investigating the Compliance of Emergency Medicine Technician Curriculum with Job Requirements from the Viewpoint of the Workers at Mashhad University of Medical Sciences in 2015ISCFuture of Medical Education Journal1395سوم
6961014The prevalence of hypertension and its relationship with demographic factors, biochemical, and anthropometric indicators: A population-based studyPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395مسئول
7960108Morphometric Study of Spleen in Iranian Cadavers from Razavi-Khorasan ProvincePMCBangladesh Medical Research Council Bulletin1395پنجم به بعد
8953720Empathy Score among Student Residence Assistants in IranPMCElectronic Physician1395پنجم به بعد
9953429Seatbelt and Helmet Use and Associated Factors in a Metropolitan AreascopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395اول
10953428Validation of Persian version of WHOQOL-HIV BREF questionnaire in Islamic Republic of IranISIEASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL1395مسئول
11953391Accessory Spleen in the Splenic Hilum: a Cadaveric Study with Clinical SignificancePMCMedical archives1395پنجم
12953008Efficacy of egg yolk and nitroglycerin ointment as treatments for acute anal fissures: A randomized clinical trial studyPMCelectronic physician1395سوم
13952567The survey of prediction validity of an assistants' success rate in school of medicine of Mashhad at promotion exam based on electronic logbook softwareISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395چهارم
14952553The Predicting Validity of Electronic Logbook Software for Success Rate of the Residents in Promotion Exam, Mashhad School of Medicine, IranISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1395چهارم
15951942Prophylactic Effect of Rectal Indomethacin Administration with and without Intravenous Hydration, on Development of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis Episodes: A Randomized Clinical TrialISIarchives of iranian medicine1395چهارم
16951607Effect of changing journal clubs from traditional method to evidence-based method on psychiatry residentsPMCAdvances in Medical Education and Practice1395مسئول
17951255Prevalence of Smoking in the Outskirts of Mashhad, IranChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1395مسئول
18950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395دوم
19950801The Assessment of Self-Esteem in AddictedWomenEmbaserazavi international journal of medicine1395اول
20950800Hijacking By Email: A New Fraud MethodEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
21943402Unused Medicines in HouseholdsEmbaserazavi international journal of medicine1394اول
22943401A Population-based Study into Knowledge, Attitudes and Beliefs (KAB) about HIV/AIDSEmbaserazavi international journal of medicine1394اول
23942872Promoting Health Literacy Is A Necessary Action on the Outskirts Based on the Real Condition TherePMCElectronic Physician1394مسئول
24942471Clinical Characteristics of Down Syndrome Children With Congenital Heart Disease in a Developing CountryscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1394مسئول
25941208Association of the five gene related endothelial cell dysfunction polymorphisms with Buerger's disease development and outcome.ISIinternational angiology1394مسئول
26940781Which Metric Is More Appropriate to Evaluate Researchers?Chemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1394مسئول
27940780The Relationship between Serum Hemoglobin and Creatinine Levels and Intra-Hospital Mortality and Morbidity in Acute Myocardial InfarctionISIInternational Cardiovascular Research Journal1394پنجم
28940440Atherogenic Index of Plasma (AIP): A marker of cardiovascular diseasePMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran MJIRI1394مسئول
29940235Association of Major Coronary Risk Factors and GenderPMCBritish Journal of Medicine & Medical Research1394دوم
30935545Genetic profile of 17 Y-chromosome STR haplotypes in East of Iran.ISIForensic science international. Genetics1393چهارم
31935130Understanding the Concept of Risk Communication: Todays Medical Community NeedSID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1393اول
32934933Risk Factors for Non-communicable Disease: A Population Based Study in Mashhad (Iran)Chemical AbstractBritish Journal of Medicine and Medical Research1394اول
33934490clinical outcome in down syndrome children with congenital heart diseaseindex copernicusbritish journal of medicine @medical research1393مسئول
34934278Women, Drug Dependency and Consequences: A Study from a Developing CountryPMCJournal of Addiction1393مسئول
35934232HUMAN FACTORS IN TRAFFIC ACCIDENTS: A STUDY FROM A DEVELOPING COUNTRYعلمی پژوهشی ایندکس نشدهveliger1393مسئول
36932188Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisPMCOpen Journal of Preventive Medicine1393دوم
37932181In pregnancy and drug addiction in teens and young childscopusمجله زنان و مامایی1392دوم
38931920Mortality, Morbidity, Survival, and Burden of Top 9 Cancers in a Developing Countryindex copernicusRazavi Int J Med1393مسئول
39931374A new discussion for “Effects of annual influenza vaccination on mortality and hospitalization in elderly patients with ischemic heart disease: A nationwide population-based study”ISIPreventive Medicine1391اول و مسئول
40931044maternal substance abuse and the child,s addiction during adolescence and young adulthoodscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392مسئول
41931035Anxiety and depression in substance dependence young women in Mashhad city,Northeast of Iran(Emro (IMEMRlمجله ی اصول بهداشت روان1392مسئول
42931034methods and patterns of drug abuse among young addict womenindex copernicusjournal of research & health1392مسئول
43931033health related -quality of life of young addict women in mashhad, IR IranPMCinternational journal of high risk behaviors ond addiction1392مسئول
44931031The Burden of Diabetes in a Developing CountryChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393مسئول
45931030Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961103ارزیابی دانش و نگرش دانشجویان پزشکی در رابطه با ایدزاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران - پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیرتهرانپوستر1395خير
2960161بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران ضریب کا و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1395اولین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1395بله
3960159The frequency of methylphenidate (Ritalin) consumption and it's associated factors in medical studentsاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395بله
4953265رفتارهای بهداشتی و سواد سلامت در ساکنین حاشیه یک کلان شهراولین همایش کشوری سبک زندگی سالمبندرانزلیپوستر1395خير
5951960PATTERNS OF CELL-PHONE USE AND ATTITUDES TOWARD THIS TECHNOLOGY AMONG MEDICAL STUDENTSAnnual international addiction science congressتهرانپوستر1395بله
6950930مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال 1393- تحصیلی 13ششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
7950869Assessment of medical students’ life skills in an internship course of Mashhad University of medical scienceششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
8950220رسانه ملی: کارآمدترین روش برای ارتقای سواد سلامت در زنان حاشیه شهر مشهداولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
9941524Unused Medicines in Households: What should policy makers do?کنگره بین المللی کیفیت،ایمنی،تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394بله
10940436سواد سلامت در مناطق حاشیه شهر مشهد، ایرانششمین کنگره بین المللی پژوهشی و شانزدهمین کنگره سالانه ملی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجانپوستر1394خير
11940145Validation of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life HIV-BREF questionnaireIMI's 8th International Conferenceتهرانپوستر1394خير
12935029ایفای نقش در مقابل پاورپوینت: یک مطالعه نیمه تجربیهمایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394بله
13932766ویژگی های فردی رانندگان در حوادث ترافیکی منجر به جرح یا فوت در مشهد22ND congress of the international academy of legal medicineistanbulسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1979بیایید با هم یک پروپوزال خوب بنویسیم1394تالیف
2958اپیدمیولوژی بالینی1394ترجمه
3913بهداشت عمومی واپیدمیولوژی: در یک نگاه1394ترجمه
4806ادغام پیشگیری در مراقبت ها ی پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
5805دستورالعمل های اقدامات پیشگیری در مراقبت های پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
6167جامعه شناسی پزشکی1391ترجمه
71470نگارش مقاله علمی1395تالیف
81469راهنمای جامع پیشگیری و خود مراقبتی سرطان پستان1395تالیف
91374گام های ارایه یک سخنرانی علمی1395تالیف
101372اشتباهات رایج و راهکار گذر از آنها در مسیر انتشار مقالات علمی1395تالیف
111371اول بیاندیشیم ، بعد بنویسیم1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه