سمیه  معین درباری
خلاصه عملکرد سمیه  معین درباری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سمیه معین درباری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سمیه معین درباری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MoeinS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961861بررسی تاثیر استفاده از لیدوکائین اینترا پریتونئال در کاهش درد بعد از سزارینمجریپایان یافتهبلي
2930253بررسی عوارض آمنیوسنتزهای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
384119مقایسه تراکم استخوان در بیماران مبتلا به پمفیگوس تحت درمان با استروئید خوراکی و استروئید بعلاوه ایمورون مجریپایان یافتهخير
4970741مقایسه تاثیر تجویز همزمان اکسی توسین با کاتتر فولی با تجویز همزمان میزوپروستول با کاتتر فولی بر روی آمادگی سرویکس و طول مدت زایمان در بارداری های طول کشیدههمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
5961822تاثیراستفاده از سفالکسین و مترونیدازول خوراکی در کاهش عفونت محل عمل سزارین در زنان چاق دربیمارستان ام البنینهمکاردر دست اجرابلي
6961818بررسی تاثیر تعداد ویزیت دوران بارداری بر عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
7961567بررسی فراوانی وقوع اختلال استرسی بعد از تروما به دنبال هیسترکتومی پری پارتوم در مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
8960328بررسی تأثیر acupressure نقطه ی LI4 بر بر طول فاز فعال زایمانهمکارعقد قراردادبلي
9960098بررسی پیامدهای استفاده ازمیزوپروستول جهت ختم بارداری سه ماهه ی اول ودوم در زنان با سابقه سزارین قبلی براساس یک مرور ساختارمندهمکارپایان یافتهخير
10950716فراوانی موفقیت زایمان و پیامدهای مادری و جنینی به دنبال اینداکشن با سوند داخل سرویکس وتحریک نوک پستان در بیماران با یک بار سزارین قبلی بدون شروع انقباضات رحمیهمکارعقد قراردادخير
11920236مقایسه اثر میزو پروستول زیرزبانی و سوند فولی در اماده سازی سرویکس برای زایمان در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی وفشارخون بارداریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981448A case of D alloimmunization in pregnancy: successfully treated solely with therapeutic plasma exchange (TPE)PMCJournal of Blood Medicine1398چهارم
2981130Comparing the Diagnostic Value of the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm and CA125 in Patients with Ovarian Massscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398چهارم
3980787Effects of misoprostol in the first and second trimester of pregnancy termination in women with prior uterine scar: a meta-analysisISIMedical Science1398سوم
4980070Investigating the Complications of Transplacental Needle Passage in Amniocentesisscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398مسئول
5974367Comparison of Pregnancy Rate in Patients With Polycystic Ovary Syndrome Treated With Clomiphene Alone and in Combination With N-acetyl Cysteine: A Randomized Clinical TrialISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1398سوم
6973217Mirror Syndrome Leading to Eclampsia in a Pregnant Woman: a case reportscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
7971661ovarian torsion in a heterotopic pregnancy:a case reportscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1397مسئول
8971194Evaluation of Early and Late Complications of Amniocentesis in Ommolbanin Hospital in Mashhad, Iran during 2014-2016scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
9970165A case report of pregnancy at incision site treated with methotrexatescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
10962418Investigating the Breastfeeding Self-Efficacy and its Related Factors in Primiparous Breastfeeding MothersISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
11961731the effect of diagnostic amniocentesis and its complication on early spontaneous abortionPMCElectronic Physician1395مسئول
12954466Acardiac Acephalus Twin Pregnancy with Poor Prenatal Outcomes: A Case ReportISCWomen’s Health Bulletin1396سوم
13951599A Successful Treatment of Cervical Ectopic Pregnancy with Multidose MethotrexateChemical AbstractCurrent Women`s Health Reviews1395سوم
14943290Case Report: A cervical pregnancy successfully treated with methotrexate and curettagescopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394دوم
15934749Hysterectomy due to placenta accreta in a primigravid woman with increased maternal age: A case reportscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11944یائسگی1397تالیف
21766زایمان طبیعی یا سزارین؟1397تالیف
31660تشخیص و درمان بیماری های زنان1396تالیف
41581عوارض زودرس و دیررس آمنیوسنتز1396تالیف
51577غربالگری و تشخیص آناپلوئیدی و نقایص لوله عصبی در جنین1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19941فلوشیپ پژوهشی سطح 11395
210149فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه