مهدی  یوسفی
خلاصه عملکرد مهدی  یوسفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی یوسفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی یوسفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی دانشکده/محل خدمت : دانشکده طب سنتی
پست الکترونیک : YousefiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1376دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طب سنتی ایرانیدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه شاهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو کمیته کارشناسی سازمان نظام پزشکی مشهدسازمان نظام پزشکی مشهد1390/06/31
قایم مقام دانشکده طب سنتیدانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391/06/011393/06/01
معاون آموزشیدانشکده طب سنتی و مکمل1391/06/011395/08/10
مدیر کل توسعه سلامت طب سنتیوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی1393/08/011395/03/01
معاون توسعه سلامتدفتر طب سنتی وزارت بهداشت1395/03/01
رئیس دانشکدهدانشکده طب ایرانی و مکمل1396/07/06

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970856مطالعه سبب شناسی بیماری های قابل انطباق با اوتیسم در طب ایرانی و بررسی اثر شیر شتر و اینولین کاسنی برعلائم بالینی کودکان مبتلا به اوتیسممجریدر دست اجرابلي
2961381توصیف حرارت غریزی در طب ایرانی و ارزیابی اثر درمانی نانوذرات طلا بر پیری القاء شده با دی گالاکتوزدر موش های سوری نرمجریدر دست اجرابلي
3960191بررسی کلستاز از دیدگاه طب سنتی ایرانی و ارزیابی اثر بسته درمانی مبتنی بر سکنجبین زرشکی روی علایم بالینی و آزمایشگاهی آنمجریپایان یافتهبلي
4950101بررسی سندرم متابولیک (Metabolic Syndrom)از دیدگاه طب ایرانی و کارآزمایی بالینی فراورده سکنجبین کبری (Oxymel of Caper) بر شاخص های تشخیصی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیب 2مجریپایان یافتهبلي
5941253تبیین نوروپاتی و درمان آن از دیدگاه طب سنتی و کار آزمایی بالینی فرآورده تبیین شده در درمان نوروپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
6940507تبیین سکته در طب سنتی ایرانی و ارزیابی اثر طرح درمانی طب سنتی، در میزان بهبود بالینی بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
7940257تبیین هزال درطب سنتی ایران و بررسی اثر بخشی مکمل غذایی مبتنی برطب سنتی ایرانی بر اختلالات رشد ایدیوپاتیک کودکانمجریپایان یافتهبلي
8931557تبیین سو ء هضم معدی در طب سنتی ایران و ارزیابی اثر شربت زبیب بر سوء هضم ناشی از سوء مزاج سرد و مرطوب معدهمجریپایان یافتهبلي
9930356توصیف ویژگیهای غذاهای محلی استان خراسان رضوی از منظر طب سنتی ایرانمجریپایان یافتهخير
10930355سنجش میزان متانل و اتانل عرقیات گیاهی پرمصرف تولیدی سه شرکت معروف مشهدمجریپایان یافتهخير
11910945مقایسه توصیفی ماساژ در طب سنتی ایرانی و چینیمجریپایان یافتهخير
12910559بررسی اثر عصاره بارهنگ بر زخم پپتیک ایجاد شده با ایندومتاسین در رتمجریپایان یافتهخير
13901176بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کدو حلوایی و کدو سبز در موش سوریمجریپایان یافتهخير
14971727بررسی اثر دو وعده غذایی ایزوکالریک گرم و سرد مزاج بر پاسخ های متابولیک و شاخص های سفتی شریانی در مردان سالم با مزاج گرم و سردهمکاردر دست اجرابلي
15971678بررسی سبب شناسی و مکانیسم ایجاد سنگ کلیه از دیدگاه طب ایرانی و ارزیابی بالینی اثر عصاره ی ریزوم گیاه ثیل و دانه گیاه حب القلت بر سنگ کلیههمکاردر دست اجرابلي
16971652شناسائی مولکولی زالوی طبی و بررسی آلودگی میکروبی همراه آن در مشهدهمکاردر دست اجراخير
17970811تدابیر موثر در تسهیل زایمان از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر خطمی و عسل در تسهیل زایمانهمکاردر دست اجرابلي
18970791بررسی اثر داروی ترکیبی بر پایه بابونه در پیشگیری و درمان چسبندگی های ستون فقرات بعد از عمل جراحی در رتهمکارعقد قراردادخير
19970248مطالعه علل التهاب (آماس)در طب ایرانی و اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه به تنهایی و بهمراه پردنیزولون در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت): بررسی بافت شناسی، و اثرات ضد التهابی و ضد اکسیدانیهمکاردر دست اجرابلي
20961898بررسی تاثیر شربت گل بنفشه بر گرگرفتگی و کیفیت خواب در زنان یائسههمکارپایان یافتهبلي
21960887بررسی تاثیر آموزش آداب تغذیه از دیدگاه طب ایرانی بر نمایه توده بدنی بهورزان شاغل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چناران در سال 1397همکارپایان یافتهبلي
22960861بررسی اثر گل راعی بر اشتهای افراد دچار چاقی و اضافه وزنهمکاردر دست اجراخير
23960852بررسی اثر گزنه و مقایسه آن با پلاسبو بر گرگرفتگی دوره یائسگیهمکاردر دست اجراخير
24960790تبیین اسباب سرطان در طب ایرانی و بررسی اثر عصاره ی پیاز عنصل بر سایتوتوکسیسیته، آپوپتوز، مهاجرت و پرولیفراسیون دو رده ی سلولی سرطان پستان (MCF7 و MDA-MB231)همکارپایان یافتهبلي
25960728بررسی اثر حجامت و اصلاح تغذیه بر علائم بالینی و فاکتورهای خونی بیماران مبتلا به آنژین پایدار قلبی مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
26960324بررسی میزان اثر آموزش تغذیه مبتنی بر اصول حفظ سلامت طب سنتی ایرانی بر عملکرد تغذیه ای و شاخص های انتروپومتریک دانش اموزانهمکاردر دست اجرابلي
27951739مقایسه درمان طب تلفیقی (طب سوزنی، گیاه هوفاریقون و درمان استاندارد) با درمان استاندارد در کاهش وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل دار تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
28951587مقایسه اثر گزنه، طب سوزنی و درمان تلفیقی آنها، بر گرگرفتگی دوره یائسگیهمکارپایان یافتهبلي
29951016بررسی اثر اشق و طب سوزنی در میزان بهبود بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکاردر دست اجرابلي
30950905بررسی سردی در طب ایرانی و بررسی تاثیر کاهو ، هندوانه و هویج بر سرعت هدایت عصبی و حافظه رتهمکارپایان یافتهبلي
31950798استئوآرتریت زانو در طب ایرانی و بررسی اثر فرآورده موضعی شبدر قرمز بر شاخص های بالینی آنهمکارپایان یافتهبلي
32950601بررسی انکباب بر پایه منابع طب ایرانی و طراحی و ساخت دستگاه انکبابهمکارپایان یافتهبلي
33950153تبیین گاستروپارزی دیابتی از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر صمغ بنه بر علائم بالینی بیماران مبتلا به گاستروپارزیهمکارپایان یافتهبلي
34941700تبیین ماساژ ایرانی و بررسی اثر بخشی یک نوع دَلک (ماساژ ایرانی) در بیماری عِرقُ النَسا (کمردردهای رادیکولار)همکارپایان یافتهبلي
35941287' تنگی نفس از دیدگاه طب ایرانی و مقایسه تاثیر شیر شتر با درمان دارویی استاندارد در بیماران مبتلا به آسم 'همکارپایان یافتهبلي
36941269«تبیین بیماری هپاتیت در طب سنتی ایرانی و بررسی مقایسه ای اثر ایمونوگلوبولین تهیه شده از سرم شتر و لاکتو فرین تهیه شده از شیر شتر در مهار ویروس هپاتیت C درکشت سلولی»همکارپایان یافتهبلي
37930826تبیین کمردرد در منابع طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده سنتی روغن دفلی و فرآورده شربت زبیب بر کمردرد غیر حادهمکارپایان یافتهخير
38930612بررسی اثر فراورده ای از "عصاره زرشک " در درمان سالک :یک کارآزمائی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
39922662تبیین هپاتیت بر اساس منابع طب سنتی وبررسی اثر فرآورده مبتنی برشیر شتر برروی شاخصهای آزمایشگاهی مبتلایان به هپاتیت C مزمنژنوتیپ 2و3: یک مطالعه ترکیبی (کیفی-کمی(همکارپایان یافتهبلي
40922501بررسی مقایسه اثر بخشی رژیم غذایی مبتنی بر طب سنتی ایرانی و رژیم غذایی مبتنی بر طب رایج در بیماران کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهبلي
41921166بررسی تطبیقی علائم غلبه سردی در طب سنتی ایرانی با اختلالات سیستم نورواندوکرینهمکارپایان یافتهخير
42910944مطالعه توصیفی و تطبیقی نبض شناسی طب سنتی ایران و چینهمکارپایان یافتهخير
43900478اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در درمان لیشمانیوز پوستی تجربی در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
4487898مقایسه اثر زرده تخم مرغ با پماد نیتروگلیسرین 2/. درصد در درمان فیشر حاد همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982977Analgesic herbal medicines in the treatment of knee osteoarthritis: A systematic reviewMedlineCurrent rheumatology reviews1398چهارم
2981398The effect of Hydro-Alcoholic Extract of Plantago Major on Indomethacin-Induced Gastric Ulcer in RatsISCافق دانش1397چهارم
3981233A Review of the Pharmacological Properties of Rosa Damascena MillCinahlمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1398دوم
4980928A novel vaporizer to release volatile substances from aromatic plantsscopusJournal of Advanced Pharmacy Education & Research1398چهارم
5980589Digestion process and causes of indigestion based on Avicenna's view and modern medicineISITraditional Medicine Research1398دوم
6980330Urtica dioica in comparison with placebo and acupuncture: A new possibility for menopausal hot flashes: A randomized clinical trialISIComplementary therapies in medicine1398چهارم
7980097The effectiveness of Persian Massage in treating radicular chronic low back pain: a randomized controlled trialISIJournal of Biochemical Technology1398چهارم
8980023Evaluation of the effect of camel milk in comparison with standard medicinal therapy on asthma patients:a parallel clinical trialCinahlElectronic Physician1397دوم
9974432INVESTIGATING THE DESTRUCTIVE EFFECTS OF COLD HUMORS ON BRAIN IN TRADITIONAL MEDICINEISIInternational journal of ecosystems and ecology science1397دوم
10974431A REVIEW OF IRANIAN SCIENTISTS’ KNOWLEDGE ON COLD CEREBRAL HUMORSISIInternational journal of ecosystems and ecology science1397دوم
11974428Effect of Capparis spinosa Extract on Metabolic Parameters in Patients with Type-2 Diabetes: A Randomized Controlled TrialISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets1397مسئول
12974403Efficacy of black seed (Nigella sativa L.) on kidney stone dissolution: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled, clinical trialISIPhytotherapy research مسئول
13973066Pistacia atlantica Desf. A review of its traditional uses, phytochemicals and pharmacologyMedlineJournal of medicine and life1397سوم
14973065Camel milk could be helpful in the treatment of asthmaISITraditional Medicine Research1397دوم
15972336Stroke from the Perspective of Persian MedicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1396مسئول
16972069Effects of a Traditional Iranian Remedy on Cutaneous LeishmaniasisISIHEALTH SCOPE1397دوم
17971730Effect of Pistacia atlantica kurdica gum on diabetic gastroparesis symptoms: a randomized, triple-blind placebo-controlled clinical trialPMCElectronic Physician1397سوم
18971377Efficacy of Black Seed (Nigella sativa) and Lemon Balm (Melissaofficinalis) on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396پنجم
19971180Measurement of Methanol and Ethanol Contents in Most Commonly Used Herbal Distillates Produced by Three Famous BrandsISIIranian Journal of Public Health1397اول
20970708Medical uses of Carthamus tinctorius L.(Safflower): a comprehensive review from Traditional Medicine to Modern MedicinePMCElectronic Physician1397دوم
21970497Herbal and Animal Derived Remedies for Obstructive Pulmonary Disease (Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease): A Review StudyISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397مسئول
22964396Reliability and validity assessment of gastrointestinal dystemperaments questionnaire: a novel scale in Persian traditional medicinePMCElectronic Physician1396سوم
23964276A brief overview of the treatment of joint pain in Persian medicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1395سوم
24963860Effectiveness of supplementary blended flour based on chickpea and cereals for the treatment of infants with moderate acute malnutrition in Iran: A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396مسئول
25963754Efficacy of Traditional Persian Medicine-Based Diet on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized, Controlled, Clinical TrialISIGalen Medical Journal1396پنجم
26963548Are Traditional Remedies Useful in Management of Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome? A Review Study.MedlineJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1396مسئول
27963353An overview of skin lesions adapted to Cutaneous Leishmaniasis in Persian MedicinePMCElectronic Physician1396دوم
28962814A review of medicinal herbs with estrogenic, progesteronic, and testosteronic propertiesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395دوم
29962649Camel Milk with Pegylated Interferon Alfa-2a and Ribavirin for Treatment-Naive Chronic Hepatitis C Genotype 2/ 3: An Open-Label, Randomized Controlled TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396سوم
30962339Relationship between Amount of Exited Blood During Wetcupping with Patient's Individual Conditions and the Time of Doing itChemical Abstractافق دانش1396دوم
31962282Herbal Appetizer for Children with Failure To Thrive (FTT) in View of Traditional Persian Medicine: A ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
32961481Comparison of Dyspepsia Symptoms from the Viewpoints of Persian Traditional and Modern Medicine: A Qualitative Study using Content Analysis approachISIworld family medicine journal1396دوم
33961163An Evidence Based Review on Integrative Medicine in Weight ControlISCفصلنامه طب مکمل دانشکده پرستاری - مامایی اراک1396سوم
34960472Evaluating the clinical efficacy of Guggulu resin on constipation: A randomised clinical trialscopusAdvances in Integrative Medicine1395اول
35953463A review of medicinal herbs with similar properties of estrogen, progesterone and testosteronescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395دوم
36953364Atopic dermatitis and the therapeutic methods: a literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395دوم
37952391Study of the relationship between the prevalence of sports injuries and athlete’s temperament from the perspective of Iranian traditional medicine in heavy and light exercisesSID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395دوم
38951816Caper (Capparis spinosa) from yesterday to todaySID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395مسئول
39951809Analytical perspective on brain ventricles and lobes based on Iranian Traditional MedicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1395اول
40951694Herbal Medicines in Idiopathic Heavy Menstrual Bleeding: A Systematic ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395دوم
41951450A comparative study of Iranian and Chinese medicine massages therapySID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395دوم
42951392Pharmacological treatment of chronic constipation: a literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395دوم
43951231Study of diuretics from the perspective of Iranian traditional medicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1395اول
44950269Exploring Hepatitis From the Perspective of Iranian Traditional Medicine: Using a Qualitative ApproachPMCJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1396اول
45943010A brief Survey on Etiology and Management of Common Problems in Pregnancy Based on Traditional Persian MedicineISITransylvanian Review1394مسئول
46942743Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children: A Systematic Review.PMCElectron Physician1394سوم
47942196Therapeutic effects of Camel milk in liver disease of traditional Iranian medicine to new researchPMCElectron Physician1394سوم
48942131Adaptative survey on IBS, between Chinese and Iranian medicineSID/Iranmedex/Magiranمجلّهی طب سنّتی اسلام و ایران1393دوم
49941447theraputic effect of camell milk in liver disease from view of traditional medicineSID/Iranmedex/Magiranمجلّه ی طب سنّتی اسلام و ایران1394دوم
50941446Camels Milk: Nutrition and Health Perspectives Iranian Traditional MedicineChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1394سوم
51934059Measurement Of Methanol Contents In Most Commonly Used Herbal Distillates In MashhadChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393اول
52933664Introducing a model for prioritization of drugs, based on Iranian Traditional Medicine referencesISCفصلنامه تاریخ پزشکی1393چهارم
53932310Essay on the position of Ta’am (food) in the viewpoint of the Holy Quranسایر سایت‏های تخصصیدانشگاه علوم پزشکی بابل، نشریه اسلام و سلامت1393اول
54931128Is Scores Derived from the Most Internationally Applied Patient Safety Culture Assessment Tool Correct?ISIIranian J Publ Health1392سوم
55930744Presentation of effective single herbal drugs on constipation in Iranian traditional medicineISCتاریخ پزشکی1390پنجم به بعد
56930743The practical result of western world view in traditional medicine and its comparison whit the Islamic medicineSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل1391سوم
57930739Clinical Evaluation of Commiphora Mukul, a Botanical oleo gum resin, in the Management of Hemorrhoids: a Double-blind, randomized controlled trialISIPharmacognosy magazine1392اول
58930738Explanation of medical effects of traditional Ma’alshaeer (barley-water) in Iranian traditional medicine resources and comparison between industrial and traditional Ma’alsheer from point of formulation and laboratory parameters.SID/Iranmedex/Magiranطب وتزکیه1391
59930737History of hemorrhoidal disease in Iranian traditional medicine (ITM).ISCتایخ پزشکی1390اول
60925110Complementary and Alternative Medicine(CAM) Use in Pediatric Disease: A Short ReviewChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982503ارزیابی اثر فرآورده غذایی منتج از منابع طب ایرانی بر همورئولوژی در مبتلایان به پلی سایتمی24th Iranian & 3rd International Congress of Physiology and Pharmacologyتهرانسخنرانی1398بله
2974264طراحی هرم سطح خدمات، ضرورتی اجتناب ناپذیر در ادغام طب ایرانی در نظام سلامتطب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدسخنرانی1397بله
3974263یک دهه فعالیت آکادمیک طب ایرانی، چهار سند و چهار رویکردطب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدسخنرانی1397بله
4974262طب سنتی ایران، رشته ای پایه یا بالینی؟طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدسخنرانی1397بله
5974258مروری بر گیاهان با خاصیت افزایش ترشح صفراهمایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکملسبزوارپوستر1397خير
6974122مروری بر شواهد درمانهای طب مکمل و تلفیقی در چاقی و پی آمدهای آنکنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
7973928مروری بر گیاهان دارویی کاربردی در اختلالات عملکرد جنسی مردان بر اساس منابع طب ایرانیمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397خير
8973691مفردات دارویی موثر بر اختلالات عملکرد جنسی مردان: یک مطالعه مروری مبتنی بر منابع طب ایرانینخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانیتهرانپوستر1397خير
9972987کارلا یکی از گیاهانی که گیاهان دارویی جدید که ادعا شده اثرات کاهنده قند داردهمایش ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397بله
10972986انطباق دیابت در طب سنتی و طب رایجهمایش ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397بله
11972985لارودرمانی در زخم دیابتیهمایش ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدسخنرانی1397بله
12972952بررسی پروتئین های شبه انسولینی در گیاهان دارویینخستین کنگره ی ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
13972797Comparative Study on the Effect of Camel Serum Immunoglobulin and Its Milk Lactoferrin on Hepatitis C Virus Replication in Vitroاولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفینت های منتقله از خونمشهدپوستر1397خير
14970168گیاهان دارویی موثر بر اختلالات عملکرد جنسی مردان: یک مطالعه مروری مبتنی بر منابع طب ایرانیکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدپوستر1396خير
15964475Medical Maggots, Leeches and appropriate herbs could be considered as a golden therapeutic triangle in improvement of intractable wounds.the international Conference of Unani medicine “Re-visiting Ilmul Jarahat”Aligarh Indiaسخنرانی1396بله
16964311اثر بخشی یک نوع ماساژ ایرانی در بیماران مرد مبتلا به کمردرد رادیکولار مزمن: یک کارآزمایی تصادفیJCON 4 .The International Conference of Unani Medicine: “Re-visiting Ilmul Jarahat (Surgery)”Aligarhسخنرانی1396خير
17963508Measurement of Methanol and Ethanol Contents of Herbal Distillates in Mashhadاولین همایش بین المللی فرآورده های حلالمشهدپوستر1396خير
18960465ویژگیهای طبی رساله ذهبیهنظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدسخنرانی1396بله
19960464تطبیق سندی داروهای مندرج در رساله ذهبیه با منابع طب سنتی ایراننظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدسخنرانی1396بله
20960463فرصتها و تهدیدها در مقوله طب اسلامینظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396بله
21960462طب سنتی و کبد چرببررسی نقش و جایگاه طب سنتی ایران در پیشگیری و درمان بیماریهای شایعتهرانسخنرانی1395بله
22960460سلامت معنوی گمشده ای پیدا در آموزه های سلامت بخش اسلامنظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396بله
23954299مداخلات دارویی و تغذیه ای پیشنهادی طب سنتی ایران در کاهش تهوع دوران بارداریپنجمین همایش طلای سبزتهرانسخنرانی1395بله
24954297حلتیت اولئوگوم رزینی موثر برای درد مفصل: مطالعه ای مروری بر مبنای طب سنتی ایرانیپنجمین همایش طلای سبزتهرانپوستر1395خير
25952141Fibromyalgia and chronic fatigue syndrome based on Avicenna’s Point viewاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
26951990ارتباط شیوع آسیبهای ورزشی در ورزشهای سبک و سنگین با مزاج ورزشکاران از دیدگاه طب سنتی ایراناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
27951989درمان سالک جلدی با زرشک: گزارش موردیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
28951988فیبرومیالژی و سندرم خستگی مزمن از دیدگاه ابن سینااولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
29951987فرآیند هضم و عوارض ناشی از سؤ هاضمه از دیدگاه طب سنتی ایراناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
30950850رینیت آلرژیک از چشم انداز طب سنتیسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیمشهدپوستر1395خير
31950282A New Approach to Chronic Hepatitis C and its Management according to Iranian traditional Medicineهمایش ملی طب و داروسازی سنتی ایرانی مبتنی بر شواهدشیرازپوستر1394خير
32943362Herbal medicines for management of chronic liver Disease (CLD): (a review study)اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدسخنرانی1394خير
33943224Protective Effect of Camel Milk on Toxic Liver Injury: A Review Studyاولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
34943223A Brief Review on Protective Effect of Camel Milk in Diabetesاولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
35942914Evaluation of Clot Lytic Effect of Capparis Spinosa L. Extractsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
36942912Evaluation of the clot-lytic effect of carthamus tinctoriousاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
37942525بررسی تطبیقی عروق مورد استفاده در فصد از دیدگاه ابن سینا و آناتومی نوینطب الرضامشهدپوستر1393خير
38942416The Concept of Hepatitis In Medieval Iranian Medicineششمین کنگره هپاتیت تهرانتهرانپوستر1394خير
39942415Effect of Lactoferrin In Patients with Chronic Hepatitis C: Systematic Reviewششمین کنگره هپاتیت تهرانتهرانپوستر1394خير
40942388نگاهی به درمان لاغری مفرط(کاشکسی) بر اساس طب سنتی ایراناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
41942166نگاهی به پرفشاری خون و تأثیر فرآورده‌ی غذایی مبتنی بر طب سنتی ایران بر کنترل آنچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیهتهرانپوستر1394خير
42942087A Brief Review on Protective Effect of Camel Milk in Cancer1st International Nastaran Cancer Symposium-2015مشهدپوستر1394خير
43942086Natural Products and Chronic Hepatitis C Virus: Systematic Review6th International Tehran Hepatitis Conferenceشیرازپوستر1394خير
44942068نقش سبک زندگی در پیشگیری از سرطان با رویکرد طب سنتی ایرانچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره تغذیه و طب سنتیتهرانپوستر1394خير
45942067سلامت غذا و نمک در طب نوین و طب ایرانیچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره تغذیه و طب سنتیتهرانپوستر1394خير
46942066فلزات سنگین در نمکهای خوراکیچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره تغذیه و طب سنتیتهرانپوستر1394خير
47942063نگاهی به پرفشاری خون و تاثیر فرآورده غذایی مبتنی بر طب سنتی ایران بر کنترل آنچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیهتهرانپوستر1394خير
48942062تحلیلی بر نقش درمانی نخود در بیماریهای ناشی از برودت و رطوبت از دیدگاه طب سنتی ایرانچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیهتهرانپوستر1394خير
49942061ایمنی غذا و مواد غذایی از دیدگاه طب سنتیچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیهتهرانسخنرانی1394خير
50942060مزاج شناسی عملیچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیهتهرانسخنرانی1394بله
51942059روغن دنبه و نمک دریا در طب سنتی ایرانچهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیهتهرانسخنرانی1394بله
52942056Main strategies for treatment of obesity based on Iranian traditional medicineاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
53930997Complementary and Alternative Medicine (CAM) Use in Pediatric Diseases: A Short Reviewتازه های گوارش کبد کودکان درمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
54930746Measurement Of Methanol Contents In Most Commonly Used Herbal Distillates In MashhadFirst International Congress of Alcohol AbuseMashhadسخنرانی1393بله
55930745. A new analogical analysis for two concepts of Iranian traditional medicine (TIM) from the viewpoint of molecular biology12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, .Mashhad, Iranسخنرانی1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11890مبانی ماساژ در طب ایرانی1397تالیف
21750درسنامه طب ایرانی مبتنی بر شواهد1396تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1359فرمولاسیون کپسول عصاره گل راعی در درمان چاقی1397/07/2896996nf>, منیرسادات صاحبکار خراسانی , مهدی یوسفی , حمیدرضا بهرامی طاقانکی , هدا عزیزی , محمد صفریان , راحله کارگزار , روشنک سالاری
2342دستگاه رها ساز اسانس گیاهان معطر با فناوری بدون پره و همزن برای استنشاق(انکباب)1397/01/1895403nf>, مهدی یوسفی , سید محمدحسین بحرینی طوسی , حمیدرضا قربانزاده , مجید جعفری نژادبجستانی , روشنک سالاری , آمنه سازگارنیا
3327کپسول عصاره گزنه در درمان گرگرفتگی و کاهش علائم دوران یائسگی1397/01/1995443nf>, هدا عزیزی , روشنک سالاری , راحله کارگزار , مهدی یوسفی , منیرسادات صاحبکار خراسانی
4243فرمولاسیون کپسول سقز در درمان گاستروپارزی دیابتی1396/12/0695091nf>, روشنک سالاری , فاطمه محجوب , مهدی یوسفی , کامبیز اخوان رضایت , آزاده ساکی
5200فرآیند ساخت فرمولاسیون کرم موضعی لیپوزومال گیاه خرزهره در کنترل دردهای مفصلی1395/09/1590625nf>, روشنک سالاری , مهدی یوسفی
6123محلول گیاهی قطع خونریزی های فعال دستگاه گوارش1393/10/20139350840003002376nf>, مهدی یوسفی , حسن رخشنده , سیدموسی الرضا حسینی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19586فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19166کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1393
210191کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه