فاطمه  زورمند قاسمی
خلاصه عملکرد فاطمه  زورمند قاسمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه زورمند قاسمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه زورمند قاسمی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : دندانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : zourmandf881@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920182بررسی تاثیر آماده سازی فضای پست با پیزوریمر و وسایل گرم شده بر ریزنشت میکروبیال کانال های پر شده با رزیلون-اپیفانیمجریپایان یافتهبلي
2900801بررسی ارتباط خصوصیات تدریس اساتید با میزان یادگیری دانشجویانمجریپایان یافتهخير
3900755بررسی مقایسه ای شاخص های سلامت دهان قبل و پس از حذف یک غده بزاقی اصلیمجریپایان یافتهخير
4910969تأثیر استفاده از محلول های آزمایشی بر استحکام باند و دوام باند ادهزیو Etch and Rinse به عاج :مطالعه پایلوتهمکارپایان یافتهبلي
5910019بررسی وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف آموزش از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال تحصیلی1391-1392همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973229Effect of Post-space Preparation with Rotary Devices and Heated Instruments on Microbial Leakage of Gutta-percha and Resilon-Epiphany Obturated CanalsISCjournal of dental materials and techniques1397دوم
2972458evaluation of the effect of removing one of the parotid salivary glands on oral health indexesCinahlمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1397سوم
3953828The Relationship Between Some Teaching Micro Skills During Classroom Teaching and the Level of Students’ LearningEmbaserazavi international journal of medicine1395سوم
4951913Do Nonverbal Behaviors of the Professor During Classroom Teaching Affect the Level of Students’ Learning?ISCfuture of medical education journal1395سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941030رفتار های استاد حین تدریس بر میزان یادگیری دانشجویان در کلاس های نظری موثر است: یک مطالعه مقدماتیاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير
2941028بررسی میزان تاثیر برخی خصوصیات عینی تدریس اساتید بر میزان یادگیری دانشجویان در کلاسهای نظریاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه