الهه  هوشمند
خلاصه عملکرد الهه  هوشمند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

الهه هوشمند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): الهه هوشمند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : HoushmandE@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961781بررسی شان بیماران مبتلا به HIV/AIDS در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
2960271بررسی معیارهای انتخاب استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلیمجریدر دست اجراخير
3960192تبیین چالش های ارزیابی عملکر د پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاری دانشگاه در سال 1396مجریدر دست اجرابلي
4951665بررسی چالش های مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت از دیدگاه مدیران سلامت و مدیران سازمانهای مردم نهاد در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5951470طراحی الگوی ارتقا کیفیت برای بیمارستان های کشور ایرانمجریدر دست اجرابلي
6951468طراحی حداقل مجموعه داده های پرونده سلامت الکترونیک در سیستم بهداشتی کشور ایرانمجریدر دست اجرابلي
7950783تروما درکودکان زیر5سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید کامیاب و طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
8950731تعیین چالش¬های برنامه کشوری رابطین بهداشتی در استان خراسان رضوی در سال 1395 از دیدگاه مدیرانمجریپایان یافتهبلي
9950303طراحی ابزار جهت بررسی و تحلیل شکایات درمانی بر اساس مدل HCATمجریپایان یافتهبلي
10950280بررسی چالش های نظام پزشک خانواده روستایی از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح در استان خراسان شمالی در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
11940352ارزیابی عملکرد بیمارستانهای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس استانداردهای بیمارستان های ارتقا دهنده سلامتمجریپایان یافتهبلي
12940288بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
13931662طراحی چک لیست استانداردهای بیمارستان سبز برای کشورایران مجریپایان یافتهبلي
14931418بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک برنامه پزشک خانواده توسط پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
15931174بررسی نقش مسئولیت فردی سلامت در اولویت گذاری ارائه خدمات سلامت از دیدگاه متقاضیان اهدای عضو مراجعه کننده به مرکز اهدای عضو شهرستان مشهد ، بهار 94مجریپایان یافتهبلي
16930670بررسی ارتباط اضطراب آشکار و پنهان با کیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
17922752بررسی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی کلان شهر مشهد در زمینه رعایت حقوق بیمار از دیدگاه مادران باردار وارتباط آن با روش زایمانمجریپایان یافتهخير
18922667بررسی دستاوردهای پیاده سازی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاریمجریپایان یافتهخير
19980585بررسی درک خطر بلایای طبیعی درکارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل مرتبط با آن در سال1398همکاردر دست اجرابلي
20980108بررسی چالشهای مدیریت تخت و ارائه راهکار جهت اصلاح وارتقاء آن در بیمارستانهای قائم(عج) وامام رضا(ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
21971562بررسی الگوهای مختلف کارآفرینی و ارائه الگو برای بیمارستان های دولتی ایرانهمکاردر دست اجراخير
22970765تجزیه و تحلیل پویای مخاطرات تجهیزات بخش های مراقبت ویژه (ICU) بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن، مدل پاپیونی و مدل شبکه بیزینهمکاردر دست اجرابلي
23961276بررسی تاثیرپیاده سازی رویکرد مدیریت ناب برکیفیت ارائه خدمات سرپایی، بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
24960289بررسی کارکرد اجتماعی بیمارستان های دانشگاهی علوم پزشکی مشهد در طی سال های 92 تا 96 و ارائه راه کارهای ارتقاء آنهمکارپایان یافتهبلي
25951542بررسی الگوهای مختلف سلامت سازمانی و ارائه الگو برای بیمارستانهای کشور ایرانهمکارپایان یافتهبلي
26951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
27950285بررسی چالش های پیاده سازی بیمه مکمل در کشور ایرانهمکارپایان یافتهبلي
28941590ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان های خصوصی شهر مشهد بر اساس مدل servuse در سال 1394-95همکارپایان یافتهخير
29941589بررسی کیفیت خدمات پزشک خانواده از دیدگاه بیمه شدگان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشهد در سال 1394-95همکارپایان یافتهخير
30941098بررسی تطبیقی الگوهای بیمه درمان مکمل در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایرانهمکارپایان یافتهبلي
31941076بررسی تاثیر برنامه آموزشی برمیزان کسورات بیمه ای اسنادسرپایی بیمه سلامت ایران،دربیمارستان ام البنین مشهد درسال1394همکارپایان یافتهبلي
32940604کاربرد مدیریت ناب و تاثیر آن در بهبود فرآیندهای بخش جراحی بیمارستان آزادی تهران- سال 1394همکارپایان یافتهبلي
33940604کاربرد مدیریت ناب و تاثیر آن در بهبود فرآیندهای بخش جراحی بیمارستان آزادی تهران- سال 1394همکارپایان یافتهبلي
34940483بررسی میزان اضطراب،استرس،افسردگی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهخير
35930814کارسنجی فعالیت های حوزه آموزش دانشکده بهداشت جهت ارتقاء مدیریت عملکرد منابع انسانیهمکاردر دست اجراخير
36930676تحلیل اقتصادی عملکرد بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1392 و ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود کارایی بیمارستانهمکاردر دست اجراخير
37930549بررسی میزان تجربه پزشکی تدافعی ،علل بروز و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آن از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
38930476بررسی رفتار شهروندی سازمانی ماماها و ارتباط آن با توانایی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد 1393 همکارپایان یافتهبلي
39922674شناسایی راهکار های بهبود ارائه خدمات پس از وقوع تصادفات جرحی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
40910251 بررسی میزان و علل شکایات بیماران از خدمات بیمارستان ام البنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد87تا90.همکارپایان یافتهخير
41910219 بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد- 90-1388همکارپایان یافتهخير
42900768بررسی عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی کودکان از بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد : 1388- 1389همکارپایان یافتهخير
4389565بررسی تجربه پرستاران در مورد نوع، عوامل مؤثر بر رخداد و گزارش‌دهی خطاهای داروئی در بیمارستان امام رضا(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982044Assessment of Family Physicians Service Quality Gap in Rural Regions of Khorasan Razavi Province, before and after the Health Reform PlanISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1398دوم
2981881Designing a green hospital model: Iranian hospitalISIInternational Journal of Healthcare Management مسئول
3981865Quality of Services Provided in the Heart Surgery Departments of the Public and Private Hospitals of Mashhad, Iran, Based on Service Model in 2018-ISCنوید نو1398مسئول
4973477Investigating the Challenges of Research in Iran's Health Insurance Workers and Providing Solutions -2016ISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397دوم
5973298Investigation of Trauma Injuries in Children under 5 Years Admitted to the Emergency Department in Public Hospitals of Mashhad 2016ISCمجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1397مسئول
6972638Rural family physician system in Iran: Key challenges from the perspective of managers and physicians, 2016ISIInternational Journal of Healthcare Management اول و مسئول
7972274The Effect of Lean Management on Improving Hospital Processes: from 2014 to 2016ISCمجله علوم پزشکی صدرا1397دوم
8972138Identification and Prioritization of Hospital Performance Evaluation Indices by Combination of Balanced Scorecard and Delphi (Montaserieh Hospital)ISCنوید نو1397سوم
9971394Designing a Performance Evaluation Model Based on Balanced Score Card and Analytic Hierarchy Process Methods: Montaserieh HospitalISIHEALTH SCOPE1397اول
10971285Culture of Health Economics in Clinical Care: A Qualitative StudyISCمدیریت سلامت1397مسئول
11964425Design Strategy Map with Balanced Scorecard Approachindex copernicusراهبردهای مدیریت در نظام سلامت1396سوم
12964376Reviewing the Challenges of Family Physician Program from the Perspective of Managers and Doctors in North Khorasan province 2017ISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397مسئول
13963642Evaluating the Pattern of Anabolic Androgenic Steroid Use and Its Relation with Mental Health of Male Members of Bodybuilding Clubs of Iran, in 2015scopusAsian Journal of Sports Medicine1396دوم
14963639The epidemiological study of accidents causing injury and death to pedestrians of MashhadSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات1395اول
15963206Evaluation of General Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Based on the Standards of Health-promoting HospitalsISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1396مسئول
16962539Pre-Hospital Emergency Services With Emphasis on Traffic Accidents: A Case Study in Mashhad, IranISCHealth in Emergencies & Disasters Quarterly1396پنجم
17961100Experience and Etiology of Defensive Medicine in View of Residents in Mashhad University of Medical Sciences in 2016ISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396سوم
18960947Assessment of Inpatients' Expectations and Perceptions of Service Quality of Surgical Wards of Private Hospitals in 2016ISCمدیریت سلامت1396دوم
19960404Systematic Reviews of Healthcare Complaints in the Hospital of Iran Since 2006 to 2016ISCفصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1396مسئول
20954311Survey of the Causes and Solutions to Reduce Defensive Medicine in View of Residents in Mashhad University of Medical Sciences in 2016ISCفصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1395مسئول
21954157A study on the analysis of errors and their effects for evaluating the processes of prescribing and consuming drugs in ICU for the burnsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395سوم
22954156تعیین سهم سبکهای دلبستگی در پیشبینی میزان شادکامی دانشجویانISCاصول بهداشت روانی1395دوم
23952707The Effect of Concept Map on Education: A Systematic ReviewISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1395سوم
24952611Validity and reliability of the Persian version of quality assessment questionnaire (SERVUSE Model)ISCپایش1395اول
25951930Medication Errors and its Contributing Factors among MidwivesISCjournal of miwifery and reproductive health1395سوم
26951215Systematic review of different models of green hospitalsISCفصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1395مسئول
27951118Assessment of Patient Safety Culture in a Selected Number of Pharmacies Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Using the Pharmacy Survey on Patient Safety Culture (SOPS)ISCjournal of patient safety & quality improvement journal1395سوم
28950638Challenges in the rural family doctor system in Iran in 2013–14: a qualitative approachISIfamily practice1395سوم
29950290The Relationship between Organizational Citizenship Behavior, Job Satisfaction, and Occupational Stress among Midwives Working in Healthcare Centers of Mashhad, Iran, 2014CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395چهارم
30942797Obvious and hidden anxiety and quality of working life among nurses in educational hospitalsISCپایش1394سوم
31934685Validating and determining the weight of items used for evaluating clinical governance implementation based on analytic hierarchy process modelPMCInternational Journal of Health Policy and Management,1394اول
32932577A Study on the Frequency and the Reasons for Cancellation of Surgical Operations in Khatam Hospital (Mashhad, Iran) in 2013(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1393پنجم
33932147Evaluating Effective Factors in Recruiting and Retaining Health Volunteers in Iran-2013سایر سایت‏های تخصصیMiddle-East Journal of Scientific Research1393پنجم
34931574Factors Associated with Discharge of Children from Hospital Against Medical Advice (AMA) at Doctor Sheikh Pediatric Hospital (DSPH) in Mashhad: 2011-2013Chemical AbstractWorld Journal of Medical Sciences1393سوم
35931383Evaluation Systems for Clinical Governance Development: a Comparative StudyPMCacta medica iranica1393اول
36930351Challenges in Evaluating Clinical Governance Systems in Iran: A Qualitative StudyISIIranian Red Crescent medical journal1393اول
37922566Study of Patient’scomplaints Reported over 36 Months at a Large Public Educational Specialized Center of Obstetrics and GynecologyscopusMiddle-East Journal of Scientific Research1392پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973469بررسی مجموعه داده مورد نیاز در پرونده الکترونیک سلامتدومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایرانتهرانپوستر1397خير
2971303طراحی مدل بیمارستان سبز برای کشور ایراندومین کنفراس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
3970757بررسی و مقایسه الگوهای موجود سلامت سازمانیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
4964460مرور نظامند بر کاربرد یادگیری الکترونیک درآموزش پرستاراننهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکیدر علوم پزشکیمشهدپوستر1396خير
5964429ترسیم روابط علت و معلولی اهداف استراتژیک در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش بحث گروهیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
6964427طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
7964377شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر پیاده سازی رویکرد آموزش الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی کشورنهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی همراه با چهارمین جشنواره تولید محتوای سلامت)سینا(مشهدپوستر1396بله
8963194تدوین نقشه راه اجرای استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازندومین همایش کشوری و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامتبابلسخنرانی1396خير
9963136تعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با تکنیک دلفی در کارت امتیازی متوازندومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع انسانیبابلسخنرانی1396خير
10960618تبیین چالش‌های نظام پزشک خانواده روستایی در ایران در سال2015: یک رویکرد کیفیاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
11953245بررسی رضایت شغلی پزشکان خانواده پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394کنگره ملی مدیریت سلامتتبریزپوستر1395خير
12953072بررسی علل ماندگاری پایین پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده روستایی پس از استقرار طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1394کنگره ملی مدیریت سلامتتبریزسخنرانی1395خير
13950627بررسی رضایتمندی و علل تمایل به ترک خدمت در پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
14950626بررسی رابطه بین رضایتمندی و کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94نهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
15950114the relationship between quality of working life and causes intention to leave the family physician program by physician in mashhad university of medical sciences in year 2015سمینار بین المللی پزشک خانوادهشیرازپوستر1394خير
16940756بررسی تاثیر نقشه های مفهومی در آموزش : مروری نظامند درایراناولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19657فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29485فلوشیپ پژوهشی سطح 21395
39314فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه