امیرحسین  نجات
خلاصه عملکرد امیرحسین  نجات
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امیرحسین نجات

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیرحسین نجات رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : دندانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : nejata861@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900717بررسی راههای ایجاد انگیزه در فارغ التحصیلان دانشکده دندانپزشکی مشهد در حفظ ارتباط با دانشکده در سال 1391 مجریپایان یافتهبلي
2910591مقایسه تغییرات دما در سطح پرمولرهای سالم و پوسیده در هنگام نوشیدن مایعات سرد و گرمهمکارپایان یافتهخير
3910165بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه همکارپایان یافتهبلي
4910019بررسی وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف آموزش از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال تحصیلی1391-1392همکارپایان یافتهخير
5900596مطالعه مقایسه ای ایمپلنتهای مخروطی با بارگذاری غیر فانکشنال فوری و بار گذاری تاخیری در خلف فک بالاهمکارپایان یافتهبلي
6900539مقایسه میزان ریزنشت آپیکالی دو سیلر رایج با دو نوع سیلر اکسیدروی- اوژنول با ذرات نانوهمکارپایان یافتهخير
7900325بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
8900065بررسی تاثیر لیزر کم توان بر میزان ثبات و استئواینتگریشن ایمپلنت های دندانی با استفاده از تکنیک Resonance Frequency Analysisهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973634Effect of Different Storage Solutions and Autoclaving on Shear Bond Strength of Composite to DentinISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397چهارم
2972650Immediate Nonfunctional Loading of a Single Implant in the Posterior Maxillary Area: A Randomized Clinical Trial.MedlineJournal of long-term effects of medical implants1397پنجم
3950700Does at-home bleaching induce systemic oxidative stress in healthy subjects?ISIAUSTRALIAN DENTAL JOURNAL1395دوم
4950364Pattern of mandibular third molar impaction: A cross-sectional study in Northeast of IranISINigerian Journal of Clinical Practice1393مسئول
5940089Knowledge and Diagnostic Skill of General Dentist in Khorasan Province (Iran) toward Oral Common Diseases in 2009-10Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391پنجم
6934768Effect of Green Mouthwash on the Incidence of Alveolar Osteitis following Surgical Removal of Mandibular Third Molar:a Randomized Double Blind Studyindex copernicusOral Health and Dental Management1394پنجم به بعد
7934767Effectiveness of green tea mouthwash in comparison to chlorhexidine mouthwash in patients with acute pericoronitis: a randomized clinical trialISIInternational Journal of Oral and Maxillofacial Surgery1393مسئول
8933031The Effect of Low-level Laser Therapy on Trigeminal Neuralgia: A Review of LiteraturePMCDental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1392دوم
9932580effect of platelet -rich fibrin on frequency of alveolar osteitis following mandibular third molar surgery : A doble-blinded randomized clinical trialISIj oral maxillofac surg1393مسئول
10931098Cone-Beam Computed Tomography Evaluation of Maxillary First and Second Molars in Iranian Population: A Morphological StudyPMCIranian Endodontic Journal1393پنجم
11925104Zinc oxide nano-particles as sealer in endodontics and its sealing abilityindex copernicusContemporary Clinical Dentistry1392پنجم
12924434Complications of Bilateral Sagittal Split Osteotomy in Patients with Mandibular PrognathismChemical Abstractjournal of dental materials and techniques1392پنجم
13924417Slide Designing by “Microsoft Power Point Software” in a Dental School of Iranindex copernicusIndian Journal of Dental Education1392دوم
14923136Effect of Menstrual Cycle on Frequency of Alveolar Osteitis in Women Undergoing Surgical Removal of Mandibular Third Molar: A Single-Blind Randomized Clinical TrialISIJournal of Oral and Maxillofacial Surgery1392مسئول
15923125Periodontal problems following surgical extraction of impacted mandibular third molar teethChemical Abstractjournal of dental materials and techniques1392مسئول
16923124Dry Socket following Tooth Extraction in an Iranian Dental Center: Incidence and Risk FactorsChemical Abstractjournal of dental materials and techniques1392مسئول
17923123Dry socket following surgical removal of impacted third molar in an Iranian population: Incidence and risk factorsISINigerian journal of clinical practice1392دوم
18923121Effectiveness of green tea mouthwash in postoperative pain control following surgical removal of impacted third molars: double blind randomized clinical trialISIjournal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences1392مسئول
1991324platelet rich fibrin an autologous fibrin matrix in surgical procedures scopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1391دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1922397استرس اکسیداتیو ناشی از سفید کردن دندانThe 13th Iranian congress of biochemistry and 5th international of biochemistry and molecular biologyیزدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11566دانستنی های دندان عقل1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه