مونا  علی بلندی
خلاصه عملکرد مونا  علی بلندی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مونا علی بلندی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مونا علی بلندی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : AlibolandiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980838سنتز چارچوب های آلی-فلزی بر پایه مس اصلاح شده با غشای گلبولهای قرمز و هدفمند شده با آپتامر جهت فتودینامیک تراپی و دارورسانی هدفمند سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
2970638سنتز سیلیکاهای دندریکی پوشش داده شده بادکستران جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای CD133+ سلولهای سرطان کولونمجریدر دست اجراخير
3970636سنتز دی بلاک آمفی فیل درمانی بوسیله واکنش پلیمریزاسیون رافت جهت حمل هدفمند سیستم پپنوزومی پرودراگ SN38 به سرطان کولونمجریدر دست اجرابلي
4970558تهیه پلیمروزمهای درمانی متوتروکسات هدفمند و پاسخگو به محرک تهیه شده از پلیمرهای آمفی فیل پلی-پرودراگ با استفاده از پلیمریزاسیون رافتمجریدر دست اجراخير
5970500سنتز ارگانوسیلیکاهای هوشمند پاسخگو به آنزیم MMP و هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی سیستم تهیه شده بر روی مدل کشت سه بعدی سلولهای سرطان پانکراسمجریدر دست اجراخير
6970276سنتز کوپلیمر ستاره ای جهت تشکیل میسلهای پلیمری حاوی دوسه تاکسل و هدفمند شده با پپتید نوین بر علیه NKA a1: ارزیابی برون و درون تنی بر روی مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیمجریدر دست اجرابلي
7961621پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنیمجریدر دست اجراخير
8961096سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38 جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند دارومجریدر دست اجرابلي
9960957سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولونمجریدر دست اجرابلي
10960822سنتز و تهیه هیدروژل های هیبریدی حساس به دما و ژل شونده در محل بر پایه هیالورونیک اسید و حاوی سلکوکسیب برای درمان استئوآرتریت(نیماد)مجریدر دست اجراخير
11960788سنتز و تهیه اسکافولدهای کلاژنی هیبریدی حاوی نانوپارتیکلهای رسوراتول جهت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به سلولهای استخوانیمجریدر دست اجراخير
12960257سنتز دی بلاکهای HPMA-PLA و HPMA-PCL جهت تشکیل ساختارهای پلیمروزومی کایمریک حامل داروی SN38 و هدفمند شده با آپتامر جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان کلون بصورت برون تنی و دورن تنیمجریپایان یافتهخير
13960074سنتز سیستمهای معدنی ترانوستیک هیبریدی و هدفمند شده با یک دکاپپتید ویژه جهت عکسبرداری و درمان سرطان سینه بصورت برون و درون تنیمجریپایان یافتهخير
14951162سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هیبریدی و هوشمند حساس به pH جهت دارورسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
15950975سنتز و تهیه سیستم دارورسانی خوراکی رسوراتول بر پایه نانوپارتیکهای هدفمند شده با اسید فولیک و بررسی کارایی این سیستم درسرکوب التهاب کولونمجریدر دست اجراخير
16950544سنتز و تهیه ایمپلنت های هیدروژولی و هیبریدی PCLA-PEG-PCLA حاوی نانوپلیمروزومهای دوسه تاکسل و کورکومین جهت درمان گلایوبلاستوما در مدل تومور مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
17950543سنتز و تهیه نانوپلیمرزومهای دکستران-پلی لاکتاید-کو-گلایکولاید حامل دوسه تاکسل و هدفمند شده با فولات جهت درمان هدفمند سرطان متاستاتیک موشی: ارزیابی برون و درون تنیمجریپایان یافتهخير
18950160سنتز لیپوپلیمروزومهای هدفمند حاوی کامپتوتسین و ارزیابی پتانسیل شیمی درمانی این سیستم بصورت برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
19950089سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست کلاژن-هیدروکسی آپاتیت بارگیری شده با نانوذرات سیلیکای حامل Bone morphogenic peptide 2 (BMP-2) و Dimethyloxaloylglycine(DMOG) جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانمجریدر دست اجراخير
20941626تهیه نانوپارتیکل های دکستران-پلی گلایکولاید پوشیده شده با کیتوزان و هدفمند شده با اسید فولیک جهت تجویز خوراکی انسولینمجریپایان یافتهخير
21941587سنتز و تهیه نانوپلیمروزومهای پلی اتیلن گلایکول- پلی لاکتاید کوگلایکولاید حاوی کامپتوتسین هدفمند شده با تتراک جهت درمان سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی درون و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
22941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26مجریپایان یافتهخير
23941475سنتز و ارزیابی برون و درون تنی سیستم نانوپلیمروزومی ترانوستیک هدفمند دوگانه جهت عکسبرداری فلورسانس-تشدید مغناطیس هسته ای بر پایه کوانتوم داتهای سولفید ایندیوم مس (CIS) - گادولینوممجریپایان یافتهبلي
24941379حمل همزمان دوکسوروبیسین و کامپتوتسین توسط نانوپلیمروزومهای هیالورونیک اسید-پلی کاپرولاکتون جهت هدفگیری سلولهای بنیادی CD44+ سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
25941330سنتز نانو پلیمروزومهای هوشمند حاوی هیدروژل بارگیری شده با دوکسوروبیسین و ارزیابی اثرات درمانی آن بصورت برون و درون تنی در مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیمجریپایان یافتهخير
26941197سنتز و تهیه نانوپارتیکهای سیلیکای هدفمند هیبرید ی با نانوذرات طلا و بارگیری شده با داروی 5 فلورواوراسیل جهت نشانه گیری اسفروئیدهای سلولهای بنیادی EpCAM+ سرطان کبدمجریپایان یافتهخير
27941181سنتز و تهیه هیدروژلهای کامپوزیتی بر پایه دکستران و حاوی نانومیسلهای پلیمری زیست تخریب پذیر کورکومینجهت کاربرد در ترمیم زخمهای پوستی عمیق در موشمجریپایان یافتهخير
28901051سنتز نانو پلیمروزومهای هدفمند متصل به آپتامر ضد EpCAM با استفاده از کوپلیمرهای PEG-PLGA بعنوان حامل داروی دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی و ارزیابی آنها بصورت برون تنی و درون تنیمجریپایان یافتهبلي
29980603انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده ازنانوذره فریتین به سلول های سرطان سینههمکاردر دست اجراخير
30980382طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با پپتید RGDK با دنباله ی پلی آرژنینی و آپتامر و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان بر اساس مطالعات درون تنی و برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
31971857مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی مزانشیمی با هدف تولید یک رده سلولی بنیادی مزانشیمی نامیرای بیان کننده سیتوزین دآمیناز و اینترلوکین-18 و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل حیوانی گلیوماهمکاردر دست اجراخير
32971808سنتز سلیکاهای مزوپور دارای گیت هوشمند وابسته به ATP جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجراخير
33971657سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست هیبریدی بر پایه گرافن اکساید بارگیری شده با نانوذرات دندریتیکی سیلیکای حاملbone-forming peptide (BFP)-3 و هدفمند شده با RGD جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانهمکاردر دست اجراخير
34970979انتقال هدفمند دوکسروبیسین و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده پلیمرهای PβAE و Hyaluronic acid‌ و آپتامر AS1411همکاردر دست اجراخير
35961790طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص کانامایسین بر مبنای روش فلورسانس بوسیله نانوذرات نقرههمکارپایان یافتهخير
36961789یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسیدهمکاردر دست اجراخير
37961779انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Bcl-x بوسیله دی بلاک کوپلیمر PHPMA-DMAEMA ارزیابی درون و برون تنیهمکاردر دست اجراخير
38961717سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PLA-PGPMA با استفاده از پلیمریزاسیون رافت و استفاده از آن جهت ژن رسانی هدفمند: ارزیابی برون و درون تنیهمکاردر دست اجرابلي
39961628انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Foxm1 بوسیله کیتوزان و هیالورونیک اسید هدفمند شده با اپتامر ومقایسه این سیستم با اثر بخشی آپتامرهمکاردر دست اجرابلي
40961258طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از Aptamer-polymer-coated carbon nanodots و اپی روبیسینهمکاردر دست اجراخير
41960803طراحی و تهیه سیستم هالوسیلیکای هدفمند شده با هیالورونیک اسید و متشکل از PNA و آپتامر FOXM-1 برای انتقال دوکسوروبیسین به سلول سرطانیهمکاردر دست اجرابلي
42960782طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitroهمکاردر دست اجراخير
43960726طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارو-رسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
44960615سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دوکسوروبیسین و shRNA بر علیه survivin و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان موثر سرطان کولون: ارزیابی برون و درون تنیهمکارپایان یافتهخير
45960235سنتز پپتوزومهای ترانوستیک هیبریدی مغناطیسی و هدفمند شده با پپتید RGD متصل به یک لینکر ویژه جهت نشانه گیری هوشمند سرطان سینه متاستاتیک بصورت برون تنی و درون تنیهمکاردر دست اجراخير
46960081بررسی میزان زنده بودن و چسبندگی فیبروبلاست لثه ای به سطح ریشه در محیط کشت حاوی غلظت غیر سمی روغن زیتون اوزونه(ozonated olive oil)همکارپایان یافتهبلي
47960075سنتز پپتوزومهای کایمریک هیبرید شده با نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان و عکسبرداری از سرطان کولون بصورت برون و درون تنیهمکاردر دست اجرابلي
48950911طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجرابلي
49950555فرمولاسیون نانوپارتیکل¬های پلیمر-لیپیدی حاوی برومولین استخراج شده از ساقه آناناس، برای مصرف خوراکیهمکارپایان یافتهخير
50941622سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هوشمند جهت آزادسازی کنترل شده و حمل هدفمند داروی سالینومایسین به سلولهای سرطانی بنیادی CD44+ کبدهمکارپایان یافتهخير
51941618تهیه و ارزیابی سیستم کودلیوری داروی دوکسوروبیسین و ژن اینترلوکین 12 با استفاده از دندرایمر پلی آمیدو آمین اصلاح شده با آلکیل-پلی اتیلن گلیکول وکلسترول به روش برون تنی و برون تنی (سرطان کولون موشی)همکارپایان یافتهخير
52941617طراحی و ساخت نانو ساختار هوشمند چند منظوره بر مبنای گرافن اکساید، آپتامر و کوانتم دات CdSe مورد استفاده همزمان در دارورسانی هدفمند و عکس برداری سلولهای سرطانیهمکارپایان یافتهخير
53940933تهیه و ارزیابی دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 همکارپایان یافتهخير
54940379شناسایی سلول های molt4 با استفاده از اپتامر ATP و اپتامر sgc8cهمکارپایان یافتهخير
55931613سنتز آپتاسنسور فلورسنت با استفاده از پروب نانوهیبرید گرافن کوانتوم دات-پلی پیرول متصل به آپتامر بر پایه گرافن اکساید جهت سنجش کانامایسین درشیرهمکارپایان یافتهخير
56931072تعیین اثر سمیت سلولی نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکول بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 وAGS و B16F10همکارپایان یافتهخير
57930872سنتز و تهیه نانوهیبرید گرافن اکساید-دکستران هدفمند شده با آپتامر AS1411 جهت حمل کورکومین به سلولهای گلیوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير
58930661انتقال هدفمند تاکرولیموس به cytotoxic T cells با استفاده از کمپلکس Apt-Chitosan-PLGAهمکارپایان یافتهخير
59930653پگیلاسیون دوسه تاکسل جهت تهیه نانوپارتیکهای دوسه تاکسل هدفمند شده با لیگاند اسیدفولیک و ارزیابی برون تنی بر روی لاین سلولی 4T1 و MCF-7همکارپایان یافتهخير
60930301بررسی تاثیر تغییرات کدون های ناحیه N-terminal در میزان بیان سوماتروپین نوترکیب در اشرشیاکلیهمکارپایان یافتهخير
61920878ساخت و بررسی خصوصیات نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکولهمکارپایان یافتهبلي
62920566تهیه آپتاسنسور فلورسنت جهت اندازه گیری کلرآمفنیکل بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به اکسید گرافنهمکارپایان یافتهخير
63920153سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولینهمکارپایان یافتهبلي
64910040سنتز کوانتوم دات ها و کاربرد آنها در تهیه نانوپروب های هدفمند متصل به آپتامر GB-10 با استفاده از سیستمهای پلیمرزومی جهت عکسبرداری از سلولهای گلیوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير
65900915سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومر d, l-HMPAO و بررسی پرفیوژن مغزی کمپلکس 99mTc-d, l-HMPAO در موشهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982476Hybrid nanoreservoirs based on dextran‐capped dendriticmesoporous silica nanoparticles for CD133‐targeteddrug deliveryISIJournal of cellular physiology مسئول
2982460Synthesis of hyaluronic acid-based polymersomes for doxorubicin delivery to metastatic breast cancerISIInternational Journal of Pharmaceutics مسئول
3981758An ultrasensitive electrochemical sensing method for detection of microcystin-LR based on infinity-shaped DNA structure using double aptamer and terminal deoxynucleotidyl transferaseISIBiosensors and Bioelectronics1398پنجم
4981757DNA origami-based aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1398چهارم
5981724Hybrid silica-coated Gd-Zn-Cu-In-S/ZnS bimodal quantum dots as an epithelial cell adhesion molecule targeted drug delivery and imaging systemISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
6981320Enzyme responsive drug delivery systems in cancer treatmentISIJournal of Controlled Release1398مسئول
7981128Docetaxel-Loaded Mixed Micelles and Polymersomes Composed of Poly (caprolactone)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PCL) and Poly (lactic acid)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PLA): Preparation and In-vitro Characterization.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397چهارم
8981042A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairsISITalanta1398چهارم
9980624Targetnaned delivery of tacrolimus to T cells by pH‐responsive aptamer‐chitosan‐ poly(lactic‐co‐glycolic acid) ocomplexISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398سوم
10980340An ultrasensitive electrochemical sensor for 17b-estradiol using split aptamersISIAnalytica Chimica Acta1398چهارم
11980073High affinity of AS1411 toward copper; its application in a sensitive aptasensor for copper detectionISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1398سوم
12980072An electrochemical sensing platform based on ladder-shaped DNA structure and label-free aptamer for ultrasensitive detection of ampicillinISIBiosensors and Bioelectronics1398پنجم
13974379Modified PAMAM vehicles for effective TRAIL gene delivery to colon adenocarcinoma: in vitro and in vivo evaluationISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397سوم
14974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397اول و مسئول
15974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398دوم
16973913Folate receptor-targeted multimodal fluorescence mesosilica nanoparticles for imaging, delivery palladium complex and in vitro G-quadruplex DNA interaction.ISIJournal of biomolecular structure & dynamics1397پنجم به بعد
17973782CD133-targeted delivery of self-assembled PEGylated carboxymethylcellulose-SN38 nanoparticles to colorectal cancerISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397اول
18973473DNA G-quadruplexes binding and antitumor activity of palladium aryl oxime ligand complexes encapsulated in either albumin or algal cellulose nanoparticlesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1398مسئول
19973242A novel MUC1 aptamer-modified PLGA-epirubicin-PβAE-antimir-21 nanocomplex platform for targeted co-delivery of anticancer agents in vitro and in vivoISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1397اول
20972836Peptide-based targeted therapeutics: Focus on cancer treatmentISIJournal of controlled release1397مسئول
21972389A novel fluorescent aptasensor for sensitive detection of PDGF-BB protein based on a split complementary strand of aptamer and magnetic beadsISISensors and Actuators B: Chemical1397چهارم
22972388A novel electrochemical aptasensor based on nontarget-induced high accumulation of methylene blue on the surface of electrode for sensing of α-synuclein oligomerISIBiosensors & bioelectronics1397پنجم
23972119Hybrid Vesicular Drug Delivery Systems for Cancer TherapeuticsISIadvanced functional materials1397مسئول
24972037SELEX methods on the road to protein targeting with nucleic acid aptamersISIBiochimie1397سوم
25971999Encapsulation of Thermo-responsive Gel in pH-sensitive Polymersomes as Dual-Responsive Smart carriers for Controlled Release of DoxorubicinISIJournal of Controlled Release1397مسئول
26971918Ingenious pH-sensitive etoposide loaded folic acid decorated mesoporous silica-carbon dot with carboxymethyl-βcyclodextrin gatekeeper for targeted drug delivery and imagingISIMaterials Science and Engineering: C1397پنجم به بعد
27971839A novel electrochemical sensor for bisphenol A detection based on nontarget-induced extension of aptamer length and formation of a physical barrierISIBiosensors and Bioelectronics1397چهارم
28971723Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinomaISIInternational journal of pharmaceutics1397اول
29971671Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicolsISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
30971543A label-free fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on dsDNA-capped mesoporous silica nanoparticles and Rhodamine BISIAnalytica chimica acta1397چهارم
31971518Fabrication of hybrid scaffold based on hydroxyapatite-biodegradable nanofibers incorporated with liposomal formulation of BMP-2 peptide for bone tissue engineeringISINanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine1397دوم
32971330A novel electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin M1 based on target-induced immobilization of gold nanoparticles on the surface of electrodeISIBiosensors and Bioelectronics1397چهارم
33971049Siderophore-based biosensors and nanosensors; new approach on the development of diagnostic systems.ISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
34971033Fabrication of acetylated carboxymethylcellulose coated hollow mesoporous silica hybrid nanoparticles for nucleolin targeted delivery to colon adenocarcinomaISICarbohydrate Polymers1397مسئول
35970335A colorimetric gold nanoparticle aggregation assay for malathion based on target-induced hairpin structure assembly of complementary strands of aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1397چهارم
36970127Aptamer-based biosensors and nanosensors for the detection of vascular endothelial growth factor (VEGF): A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
37970095Triple-helix molecular switch-based aptasensors and DNA sensorsISIBiosensors and Bioelectronics1397سوم
38970041Comparison of Flow Cytometry and ELASA for Screening of Proper Candidate Aptamer in Cell-SELEX PoolISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396سوم
39970004Silica based hybrid materials for drug delivery and bioimagingISIJournal of Controlled Release1397مسئول
40964383MUC1 aptamer-targeted DNA micelles for dual tumor therapy using doxorubicin and KLA peptideISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396دوم
41964262Micro and nanotechnologies for bone regeneration: Recent advances and emerging designsISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1396سوم
42963840Gold nanoparticle should understand protein corona for being a clinical nanomaterialISIJournal of Controlled Release1396پنجم به بعد
43962808A label-free aptasensor for carcinoembryonic antigen detection using three-way junction structure and ATMND as a fluorescent probeISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396چهارم
44962095Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1396اول
45961996Synthesis and preparation of biodegradable hybrid dextran hydrogel incorporated with biodegradable curcumin nanomicelles for full thickness wound healingISIInternational Journal of Pharmaceutics1396اول و مسئول
46961972A triple-helix molecular switch-based electrochemical aptasensor for interferon-gamma using a gold electrode and Methylene Blue as a redox probISIMicrochimica Acta1396چهارم
47961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396اول و مسئول
48961432Voltammetric determination of lead(II) by using exonuclease III and gold nanoparticles, and by exploiting the conformational change of the complementary strand of an aptamerISIMikrochimica Acta1396چهارم
49961216Identification and imaging of leukemia cells using dual-aptamer-functionalized graphene oxide complexISIJOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS1396پنجم به بعد
50961193A novel chemotherapy drug-free delivery system composed of three therapeutic aptamers for the treatment of prostate and breast cancers in vitro and in vivoISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396پنجم
51960915In vitro evaluation of dihydropyridine-3-carbonitriles as potential cytotoxic agents through PIM-1 protein kinase inhibitionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396چهارم
52960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396مسئول
53960534Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with 5TR1 aptamer for in vivo tumor-targeted drug deliveryISICancer Letters1396سوم
54960183A new amplified π-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of aflatoxin B1ISIBiosensors and Bioelectronics1396سوم
55960075High level expression of recombinant human growth hormone in Escherichia coli: crucial role of translation initiation regionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
56954460Amperometric aptasensor for ochratoxin A based on the use of a gold electrode modified with aptamer, complementary DNA, SWCNTs and the redox marker Methylene BlueISIMICROCHIMICA ACTA1396سوم
57953748Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1395اول
58953732Biocompatible polymersomes-based cancer theranostics: Towards multifunctional nanomedicineISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
59953153Aptamer based fluorometric acetamiprid assay using three kinds of nanoparticles for powerful signal amplificationISIMICROCHIMICA ACTA1395چهارم
60951834Dextran-poly lactide-co-glycolide polymersomes decorated with folate-antennae for targeted delivery of docetaxel to breast adenocarcinoma in vitro and in vivoISIJournal of Controlled Release1395اول و مسئول
61951548A novel electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of fluoroquinolones based on single-stranded DNA-binding proteinISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395سوم
62951507Fabrication of aptamer decorated dextran coated nano-graphene oxide for targeted drug deliveryISICarbohydrate Polymers1395اول
63950261AS1411 Aptamer-Decorated Biodegradable Polyethylene GlycolePoly(lactic-co-glycolic acid) Nanopolymersomes for the Targeted Delivery of Gemcitabine to NoneSmall Cell Lung Cancer In VitroISIJournal of Pharmaceutical Sciences1395اول
64943296Self-assembled supramolecular hydrogel based on PCL-PEG-PCL triblock copolymer and γ-cyclodextrin inclusion complex for sustained delivery of dexamethasonePMCInternational journal of pharmaceutical investigation1395سوم
65943267Dextran-b-poly (lactide-co-glycolide) polymersome for oral delivery of insulin: In vitro and in vivo evaluationISIJournal of Controlled Release1395اول
66942868Folate receptor-targeted multimodal polymersomes for delivery of quantum dots and doxorubicin to breast adenocarcinoma: In vitro and in vivo evaluationISIInternational journal of pharmaceutics.1394اول
67942689Stability of Recombinant Proteins in Escherichia coli: The Effect of Co-Expression of Five Different Chaperone SetsSID/Iranmedex/MagiranJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1387دوم
68942688Recombinant protein solubility in Escherichia coli: Identification of best chaperone combination which assists folding of human basic fibroblast growth factorscopusAfr. J. Biotechnol.1389اول
69942687Purification and Refolding of Overexpressed Human Basic Fibroblast Growth Factor in Escherichia coliPMCBiotechnol Res Int.1390اول و مسئول
70942686Design and Antimicrobial Evaluation of 1-Methylimidazole Derivatives as New Antifungal and Antibacterial AgentsISIPharmaceutical Chemistry Journal1393پنجم
71942663Evaluation of the effect of crocetin on antitumor activity of doxorubicin encapsulated in PLGA nanoparticlesChemical AbstractNanomedicine Journal1394سوم
72942269Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cellsISIJournal of Biomaterials Applications1394پنجم به بعد
73935535Synthesis and self-assembly of biodegradable polyethylene glycol-poly (lactic acid) diblock copolymers as polymersomes for preparation of sustained release system of doxorubicinPMCInternational Journal of pharmaceutical investigation1394اول
74935511The chemotherapeutic potential of doxorubicin-loaded PEG-b-PLGA nanopolymersomes in mouse breast cancer modelISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394اول
75935066Synthesis of novel 1,8-acridinediones derivatives: Investigation of MDR reversibility on breast cancer cell lines T47D and tamoxifenresistant T47DPMCResearch in Pharmaceutical Sciences,1394پنجم
76934756In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-cell Adhesion-molecule Aptamers for non-Small Cell Lung CancerISIJournal of Controlled Release1394اول
77934129Comparative evaluation of polymersome versus micelle structures as vehicles for the controlled release of drugsISIJournal of Nanoparticle Research1393اول
78933877Injectable Supramolecular Hydrogel from Insulin-Loaded Triblock PCL-PEG-PCL Copolymer and γ-Cyclodextrin with Sustained-Release PropertyISIAAPS PharmSciTech1393پنجم
79933876Design and fabrication of an aptasensor for chloramphenicol based on energy transfer of CdTe quantum dots to graphene oxide sheetISIMaterials Science & Engineering C1393اول
80933829Epithelial cell adhesion molecule aptamer conjugated PEG-PLGA nanopolymersomes for targeted delivery of doxorubicin to human breast adenocarcinoma cell line in vitro.ISIInternational journal of pharmaceutics1393اول
81932118Synthesis of AS1411-Aptamer-Conjugated CdTe Quantum Dots with High Fluorescence Strength for Probe Labeling Tumor CellsISIJ Fluoresc1393اول
82930716Evaluation of synthetic zeolites as oral delivery vehicle for anti-inflammatory drugsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
83924564Synthesis and molecular modeling of six novel monastrol analogues: evaluation of cytotoxicity and kinesin inhibitory activity against HeLa cell lineISIDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY1392پنجم
84924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
85924052Preparation and characterisation of PLGA-PEG-PLGA nanospheres prepared with a new thermogelling method for insulin deliveryPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1392پنجم
86923188A novel label free cocaine assay based on aptamer-wrapped single-walled carbon nanotubesChemical AbstractNanomedicine Journal1392سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982580Tetrac decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38 to colon adenocarcinoma2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
2982579Thermoresponsive Injectable Hydrogel for Controlled Release of Curcumin2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
3981477Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with CD8AP17s aptamer for targeted delivery of tacrolimus to T cellsدومین کنگره بین المللی داروسازی نوینتهرانپوستر1397خير
4980733A novel hybrid theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
5980732Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Biomedicineتهرانپوستر1397خير
6980731Preparation of Hyaluronic acid-polycaprolactone Based Polymersome for Targeted Delivery of Doxorubicin to CD44+ Non-Small Cell Lung Cancer: In vitro EvaluationThe 3rd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1397خير
7972850MPROVEMENT OF ANTITUMOR ACTIVITY OF DOXORUBICIN BY COFORMULATION OF CROCETIN AND DOXORUBICIN IN PLGA NANOPARTICLES2nd International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1395خير
8971747Thermo-pH-Dual-Responsive Smart Polymersomes for Controlled Release of Doxorubicinبیستمین کنگره شیمی ایرانمشهدسخنرانی1397بله
9963826Extensive Preclinical Investigation of Polymersomal formulation of Doxorubicin versus Doxil-mimic formulationNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396بله
10963824Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396بله
11962173Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoSecond Middle East Controlled Release (MECRC 2017) and the 7th Iranian Controlled Release Conference (ICRC 2017)کرمانسخنرانی1395بله
12962172In Vitro Evaluation of Therapy Targeting CD133 Aptamers for Colorectal CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396بله
13962171In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-Cell Adhesion Molecule Aptamers for Non-Small Cell Lung CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396بله
14960150Development of theranostic platform based on multimodal pH responsive EpCAM targeted 5-fluorouracil loaded mesoporous silica nanoparticles with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaهجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایرانمشهدسخنرانی1395بله
15950057AS1411 aptamer-decorated biodegradable PEG-PLGA nanopolymersomes for the targeted delivery of gemcitabine to non-small cell lung cancer in vitroSixth International Conference on Nanostructures (ICNS6)کیشپوستر1394خير
16943418Docetaxel loaded mixed micelles and polymerosomes composed of poly caprolactone- poly ethylene glycol (PEG-PCL) and poly lactic acid – poly ethylene glycol (PEG-PLA) block copolymers: Preparation, optimization and in vitro characterizationinternational congress on nanostructuresکیشپوستر1394خير
17943387Targeted Multimodal Doxorubicin-Quantum dots loaded PEG-PLGA nanopolymersomes for Targeted Cancer Therapy and ImagingInternational Conference of Nanostructuresکیشپوستر1394بله
18940394Synthesis and assembly of PEG-PLA copolymers as polymersomes3rd international congress on nanotechnologyاستانبولپوستر1394خير
19940136synthesis of polysaccharide-polyester nanopolymersomes for oral delivery of insulinThe 3rd International Congress on Nanoscience & NanotechnologyIstanbulسخنرانی1394بله
20932983synthesis and self assembly of biodegradable PEG-PLA diblock copolymers as polymersomes5th international Conference on nanostructuresکیشپوستر1392بله
21932970Synthesis and biological evaluation of novel 1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile derivatives as PIM-1 kinase inhibitor agents4th International symposium on molecular technologyتهرانپوستر1393خير
22930005ساخت و مطالعه پلی مروزوم های PEG-PLA برای رهش دوکسوروبیسینآهسته رهشتهرانپوستر1393خير
23930004کونتوم دات های انکپسوله شده و هدفمند با آپتامر برای تارگت کردن و تصویر برداری سلول های سرطانیریلیز کنترل شدهتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12037نانوپارتیکل های پلیمری به عنوان ابزاری توانمند در درمان سرطان1398تالیف بخشی از کتاب
22012کاربرد نانو مواد هیبریدی بر پایه گرافن در پزشکی1398تالیف بخشی از کتاب
31875کاربرد آپتامرها در آنالیز1397تالیف بخشی از کتاب
41865سیستم های هدفمند دارورسانی بر پایه نانوتکنولوژی برای تومورهای مغزی1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19615فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19982کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه