علیرضا  اخوان رضایت
خلاصه عملکرد علیرضا  اخوان رضایت
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا اخوان رضایت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا اخوان رضایت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اورولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AkhavanRA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980252بررسی ارتباط سطح آلبومین سرم قبل از عمل با سوروایوال بعد از جراحی در بیماران کانسر کلیهمجریدر دست اجرابلي
2980021بررسی میزان اسید فولیک و هموسیستئین در مردان مبتلا به Erectile Dysfunctionمجریدر دست اجرابلي
3971783بررسی تاثیر درمان با ویتامین D بر آستنواسپرمی بیماران ناباروردچار insufficiency ویتامین D مراجعه کننده به کلینیکهای درمانی بیمارستان قائم (عج)مجریدر دست اجرابلي
4971722بررسی اثر استفاده از قرص دیکلوفناک آهسته رهش قبل از عمل جراحی بر درد بعد ازعمل PNL یک مطالعه کارآزمایی بالینیمجریدر دست اجرابلي
5970656بررسی اثربخشی ویتامین دی در درمان ارکتایل دیسفانکشن در بیماران مبتلا به ارکتایل دیسفانکشین دارای کمبود ویتامین دی:یک مطالعه کارازمایی بالینیمجریدر دست اجرابلي
6970263بررسی اثرات پاروکستین بر اسپرماتوژنز رت نر و میزان برگشت پذیری بعد از قطع مصرف دارومجریدر دست اجرابلي
7970051بررسی اثرات تستوسترون تراپی در بیماران دیابتیک نوع 2 مبتلا به اختلالات نعوظی با سطح نرمال تستوسترونمجریپایان یافتهبلي
8960668بررسی اثر متیل فنیدیت بر روی عملکرد و بافت شناسی کلیه رت نرمجریپایان یافتهبلي
9960651بررسی نتایج و عوارض روش واریکوسلکتومی با لیگاسیون و قطع ورید و با لیگاسیون ورید تنهامجریپایان یافتهبلي
10951497تاثیر مصرف مزمن آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی عملکرد کلیه رتمجریپایان یافتهبلي
11950725تاثیر آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرمجریپایان یافتهبلي
12941331تاثیر ماده کورکومین در درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستاتمجریپایان یافتهبلي
13900247بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمونهای جنسی واسپرماتوژنز در رتمجریپایان یافتهبلي
14971961رجیستری بیماری کانسر پروستات در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
15971960رجیستری بیماری تومور مثانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
16971959رجیستری بیماری بزرگی خوش‌خیم پروستات در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
17971700بررسی پیش گویی کننده DFI در میزان پاسخ به درمان با FSHهمکاردر دست اجرابلي
18971221ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ فراورده طب ایرانی بر پایه خرنوب و طب سوزنی ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺞ ﻫﺎی اﺳﭙﺮم، ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان مبتلا بهﻧﺎﺑﺎروری اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ:ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ یک ﺳﻮ ﮐﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺪههمکاردر دست اجرابلي
19970775بررسی سطح ویتامینD در بیماران با شکایت ناباروری مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی،با و بدوناختلال اسپرموگرامهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
20961141رجیستری بیماری های اورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
21960424بررسی اثرات سرترالین بر اسپرماتوژنز رت نر و میزان برگشت پذیری بعد از قطع مصرف داروهمکارپایان یافتهبلي
22960342تعیین اثر سیپروترون استات جهت جلوگیری از احتباس ادراری مکرر در بیماران مبتلا به بزرگی خوشخیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
23950724بررسی اثر متیل فینیدیت بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکارپایان یافتهبلي
24950145بررسی تاثیر ماده کورکومین در کاهش سایز پروستات در رت : یک مطالعه مداخله ایهمکارپایان یافتهبلي
25950057بررسی تاثیر مصرف زنجبیل بر هیستولوژی بیضه، اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی در رتهمکارپایان یافتهبلي
26941670بررسی اثر استفاده از قرص دیکلوفناک آهسته رهش قبل از عمل جراحی بر درد بعد از عمل هرنی اینگوینال: یک مطالعه کارآزماییهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974372RE: The Evaluation of the Result of Warm Normal Saline Irrigation in Ureteral Endoscopic Surgeries: ARan domized Clinical TrialISIUrology journal1397مسئول
2973606Effect of Unilateral Iatrogenic Torsion onContralateral Testis inRat, Prepubertal andPostpubertalISIUrology journal مسئول
3970530Evaluation the result of warm normal saline irrigation in ureteral endoscopic surgeriesISIUROLOGY JOURNAL1397دوم
4964403Clinical outcomes of the simultaneous bilateral percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in patients with kidney stones: A prospective cohort studyPMCElectronic physician1396سوم
5963125Recent Strategies for the Management of Renal Angiomyolipoma: A Review of Diagnostic and Therapeutic ApproachesscopusNephro-urology monthly1396اول
6961402Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of Prostate: A Rare Interesting Case and Literature ReviewPMCNephro-urology monthly1396مسئول
7960802Evaluation of the Effect of Meatal Stenosis on the Urinary Tract by using UltrasonographyISIUROLOGY JOURNAL1396مسئول
8953722Retroperitoneal Fibrosis Due to Opium Abuse: A Case Series and Literature ReviewPMCNephro-urology monthly1395مسئول
9951333Short-Period Influence of Chronic Morphine Exposure on Serum Levels of Sexual Hormones and Spermatogenesis in RatsPMCnephro-urology monthly1395مسئول
10942995Angiofibroma of the VulvaISIJOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY1393چهارم
11930287Normal Black KidneyISICanadian Urological Association journal1393مسئول
1290493Frequency of attention-deficit hyperactivity disorder in substance-dependent patients hospitalised in Mashhad Ebn-e-Sina hospitalscopusMental health and substance use : dual diagnosis1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981094Effect of topical tetracycline ointment on wound healing after scrotal surgery without wound dressingبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398خير
2981093Management of post inguinal hernioraphy pain with non steroidal anti inflammation drugs (NSAIDs)بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398خير
3981092The Effect of Chronic Administration of Methylphenidate on spermatogenesis and hormonal Parameters in Male rateبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398بله
4981090The effect of antibiotic levofloxacin on spermatogenesis and male sex hormonesبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398بله
5981089Assessment of adverse effect of methylphenidate on the function and histopathology of the male rat kidneyبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398بله
6981088The effect of Curcumin in treatment of benign prostatic hyperplasiaبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398بله
7981087Gross hematuria unusual an attractive caseبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398بله
8973609Management of bladder discomfort after cystoplasty in patients with Placenta Accretaکنگره جراحی خراسان با موضوع ' مدیریت عوارض جراحی 'مشهدسخنرانی1397خير
9973608Effect of 100mg Diclofenac tablet before surgery on post inguinal hernioraphy painکنگره جراحی خراسان با موضوع ' مدیریت عوارض جراحی'مشهدسخنرانی1397خير
10973607Effect of post anastomosis arterial spasm in transplanted kidney on graft functionکنگره جراحی خراسان با موضوع' مدیریت عوارض جراحی 'مشهدپوستر1397خير
11973589اثر قطع تامسولوسین در بیماران تحت درمان با ترکیب تامسولوسین وفیناستراید به علت BPHکنگره جراحی خراسان با موضوع' مدیریت عوارض جراحی'مشهدسخنرانی1397بله
12971294Unilateral hydrocelectomy skin closure continuous absorbable sutures or separate which one is better?بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397خير
13971293Wound care after varicocelectomy is daily dressing necessary?بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397خير
14971292The effect of chronic use of Ritalin on spermatogenesis and sexual hormones in ratبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397بله
15971291Giant fibroepithelial polyp of the ureter causing urinary obstructionبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397بله
16971290Presence of varicocle and semen qualityبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397بله
17971289Effect of levofloxacin on spermatogenesis in ratsبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397بله
18963267retroperitoneal fibrosis due to opium abuse , case series and literature review20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396بله
19963265evaluation the result of warm normal saline irrigation in ureteral endoscopic surgeries20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396بله
20963152Stimultaneous bilateral PCNL20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396بله
21963151Evaluation of the effect of meatal stenosis on urinary tract by using ultrasonography20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396بله
22963148large cell neuroendcrine carcinoma of prostate: a rare interesting case and literature review20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396خير
23963146An extensive review on recent strategies for the management of renal angiomyolipoma20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396خير
24963140Can varicocelectomy improve the premature ejaculation?The 3rd international congress on reproduction ISERB 2017تهرانسخنرانی1396خير
25963139the effects of hydrocele on spermogramThe 3rd international congress on reproduction ISERB 2017تهرانپوستر1396خير
26962700Comparison of success rate and side effects of tip method and Mathieu method in treatment of distal hypospadias in patients referring to the Ghaem hospital between2007 and 2017international congress of hypospadias and disorders of sexual development (HDSD)مشهدپوستر1396بله
27962699Evaluation of the effect of meatal stenosis on the urinary tract by using Ultrasonography37th congress of the societe international D’Urologie - SIU 2017لیسبونپوستر1396بله
28962698Influence of chronic morphine exposure on serum level of sexual hormons and spermatogenesis in rat37th congress of the societe international D’Urologie - SIU 2017لیسبونپوستر1396بله
29962110Influence of unilateral orchidectomy on contralateral testis in rat, prepubertal and postpubertalthe 3rd international congress of reproduction (ISERB2017)تهرانپوستر1396بله
30962108Ligation or cutting the veins in varicocelectomy: which one is better?(the 3rd international congress of reproduction (ISERB2017تهرانسخنرانی1396بله
3195333240c warmed irrigation fluid during tulp improves stone freeپنجاه وپنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه خراسانمشهدسخنرانی1395خير
32952884CLOMIFEN AFFECTS ON ON POST VARICOCELECTOMY SPERMOGRAM2TH INTERNATIONAL CONGRESS OF RETROPROCUCTION ISERB 2016تهرانپوستر1395بله
33952882protective effect of allopurinol and catoprill in warm ischemic damages on dog's kidneyکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394بله
34952881influence of unilateral orchidectomy on contralateral testis in rat, prepubertal and postbubertal19th congress of Iranian urological associationتهرانسخنرانی1395خير
35952880effect of meloxicam on post inguinal surgery pain19th congress of Iranian urological associationتهرانسخنرانی1395بله
36952879tamsulosin effect on post trans ureteral pneumatic lithotripsy outcome19th congress of Iranian urological associationتهرانپوستر1395بله
37952878three years follow up of a normal black kidney:an interesting case19th congress of Iranian urological associationتهرانسخنرانی1395بله
38952877effects of new coktail serum on duresis after cadaveric renal transplantation within the first 24 hours19th congress of iranian urological associationتهرانسخنرانی1395بله
39952865retroperitoneal fibrosis due to opium abuse, case seris and literature review2nd the international congres of nephrology & urologyتهرانپوستر1395بله
40952863prostatic biopsy due to high prostatic specific antigen (PSA) level (new approach)2th the international congress of nephrology & urologyتهرانپوستر1395بله
41952861effect of tamsulosin on the outcome transurethral pneumatic lithotripsy8th iranian endourology & urolaparosccopy congressتهرانسخنرانی1395بله
42952858Percutaneous Treatment of Bladder Stones in Children: 10 Years Experience, Is Blind Access Safe?8th iranian endourology & urolaparoscopy congressتهرانسخنرانی1395خير
43950870Normal black kidney: a case reportششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
44925160بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمون های جنسی و اسپرماتوژنز در رتنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19594فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه