مرضیه  نوری دلویی
خلاصه عملکرد مرضیه  نوری دلویی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرضیه نوری دلویی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرضیه نوری دلویی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی توراکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NouriDM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریهمجریپایان یافتهبلي
2970233تاثیر چسب فیبرینی اتولوگ در بهبود نشت هوا در جراحی های توراسیکهمکاردر دست اجرابلي
3931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974376Genotyping of Echinococcus granulosus Isolates from Human in Khorasan Province, North-Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1397سوم
2972905Surgical management of early and late esophageal perforationMedlineAsian cardiovascular & thoracic annals1397دوم
3971179The effect of iodopovidone versus bleomycin in chemical pleurodesisMedlineAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1397دوم
4953479Effect of decortication and pleurectomy in chronic empyema patientsPMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394سوم
5943026Delayed Presentation of Traumatic Diaphragmatic Hernia: The Evaluation of Surgical Treatment Resultsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
6942513outcome of surgery in patients with solitary fibrous tumors of the pleuraPMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1394مسئول
7940334Cervico mediastinal teratoma in adult: A very rare presentationISILung India1394مسئول
8934615Evaluation of the results of surgery treatment in patients with benign lung tumorsISILung India1393مسئول
9934441Evaluation of sterno-chondroplasty efficacy in treatment of pectus deformitiesPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393سوم
10934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19658فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29584فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39484فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه