محمود  بخشی
خلاصه عملکرد محمود  بخشی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمود بخشی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمود بخشی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : BakhshiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971087بررسی هزینه هدررفت وسایل یک بار مصرف در اعمال جراحی لاپاراتومیمجریدر دست اجراخير
2961724هزینه اثربخشی آموزش همتا بر تبعیت از درمان در سالمندان مبتلا به هایپرتانسیونمجریپایان یافتهبلي
3961594بررسی تاثیر تمرینات کششی ملایم و ماساژ بازتابی کف پا بر درد بیماران پس از جراحی ستون فقراتمجریپایان یافتهبلي
4911320فرهنگ اقتصاد مراقبت سلامت در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهامجریپایان یافتهبلي
5900582بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پرستاری در خصوص اقتصاد مراقبت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
6900555بررسی وضعیت انتشار و کیفیت مقالات پرستاری ایرانی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی در طی سالهای 2000 تا 2010مجریپایان یافتهخير
7970059استفاده از نظریه بازی برای مدل سازی تعامل بیمار با پزشک پس از عمل جراحی آنژیوپلاستی در بیمارستان های دولتی و خصوصی مشهد سال 1397همکاردر دست اجرابلي
8950285بررسی چالش های پیاده سازی بیمه مکمل در کشور ایرانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972638Rural family physician system in Iran: Key challenges from the perspective of managers and physicians, 2016ISIInternational Journal of Healthcare Management چهارم
2972173Culture of Productivity in clinical care: A qualitative studyISCمدیریت سلامت1397مسئول
3970001The Association between Internet Addiction and Emotional Intelligence: A Meta-Analysis StudyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1396دوم
4961112Critical Appraisal of Published Qualitative Research Papers in the Field of Nursing Management by Iranian authors: A cross-sectional StudyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1396سوم
5960322The Effect of Progressive Muscle Relaxation on the Dosage of Antiemetic Drugs in Cancer Patients Undergoing ChemotherapySID/Iranmedex/Magiranافق دانش( فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد)1388اول و مسئول
6960279Can Leech Therapy Be Used as an Alternative Treatment for Controlling Migraine Headache? A Pilot StudyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1394اول
7951233Critical realism: an important philosophical perspective for nursing researcheSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1394اول
8942869Intensive Care Nurses' Belief Systems Regarding the Health Economics: a Focused EthnographyPMCGlobal Journal of Health Science1395مسئول
9942671Resource Management among Intensive Care Nurses: An Ethnographic studyPMCMateria Socio-Medica1394مسئول
10940795Awareness and performance of Iranian nurses with regard to health economics: A cross-sectional studyPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394مسئول
11940399The publication status and general quality of internationally published articles by Iranian nursing scholarISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394مسئول
12922494Relationship between critical thinking, self-regulatory strategies, and goal achievement in nursing students of Islamic Azad University, Shahroud BranchSID/Iranmedex/Magiranنشریه آموزش پرستاری1391اول و مسئول
13922493A Proposed Model to Predict Academic Achievement: The Role of Critical Thinking and Self-regulated Learning Strategiesindex copernicusمجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی1392اول و مسئول
14922490Correlation between cultural intelligence and social interaction of nursesISCمجله مدیریت ارتقاء سلامت1391سوم
15922096Do the New Methods of Teaching in Medical Education have Adequate Efficacy? A Systematic Review. .ISCSDME (stride in Development of Medical Education)1392سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974177تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد بیماران پس از جراحی ستون فقراتطب سنتی ایرانی یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدپوستر1397بله
2972176دانش و نگرش پرستاران و ماماهای بالینی در زمینه پرستاری و سلامت همراه از راه دوردومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایرانتهرانپوستر1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19699فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه