مروارید  ایرانی
خلاصه عملکرد مروارید  ایرانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مروارید ایرانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مروارید ایرانی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بهداشت باروری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : IraniM931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970729تاثیر مواجهه مادران با آلودگی هوا بر ناهنجاری های جنینی : یک مرور سیستماتیکمجریپایان یافتهخير
2970576بررسی وضعیت شیوع ناهنجاریهای مادرزادی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
3951375تببین فرایند سازگاری مادران باردار با تشخیص ناهنجاری جنین با رویکرد گراندد تئوری و ارائه یک برنامه مراقبت حمایتیمجریدر دست اجرابلي
4950088بررسی موانع و عوامل تسهیل کننده موثربر رفتارهای پیشگیرانه زنان و نحوه عملکرد آنها نسبت به غربالگری سرطان پستان در مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد بر اساس مدل باور بهداشتیمجریپایان یافتهخير
5910007بررسی تاثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد و اضطراب و علائم حیاتی پس ازعمل سزارینمجریپایان یافتهخير
6900759بررسی ارزش تشخیصی خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمانمجریپایان یافتهبلي
7971088مرور سیستماتیک بررسی جنبه¬های حقوقی، قانونی و فقهی تخمک اهدایی در ایران با تأکید بر جنبه مشاوره¬ای آنهمکارپایان یافتهخير
8961200بررسی آگاهی، میزان و نحوه مصرف اسید فولیک در بارداری و پیش بارداری: یک مرورنظام مند و متآنالیزهمکارپایان یافتهخير
9961149بررسی تاثیر طب سوزنی در درمان اختلال عملکرد نعوظی: مرورنظامندهمکارپایان یافتهخير
10961074مرور نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مقطعی در زمینه شیوع ناهنجاریهای مادرزادی منتشر شده در ایران براساس بیانیه STROBEهمکارپایان یافتهخير
11960953طراحی و روان سنجی ابزار نقش باورهای دینی (اسلام) در فرزندآوری: مطالعه ترکیبی اکتشافیهمکاردر دست اجراخير
12960541بررسی ارتباط بین شادمانی زناشویی با نگرش به فرزندآوری، قصد باروری و تعداد فرزندان در زنان سنین باروری شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
13950760مقایسه حمایت اجتماعی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1396همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981620Legal and religious Counseling aspects of gamete donation in Iran: Review studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
2981056The effect of Herbal Medicines and Supplements on Mastalgia: A systematic review and meta-analysis of clinical trials in Iranscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
3980727The level of Knowledge and consumption of Folic Acid in pregnancy and pre-conception: A Systematic Review and Meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
4980391Maternal Exposure to Air Pollution and Fetal Abnormalitiesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1397اول
5980351Investigation of Workplace Violence Against Midwives: A Systematic ReviewISCنوید نو1397دوم
6980289Coping Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A Qualitative StudyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398اول
7974217Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
8974207Informational needs of pregnant women following the prenatal diagnosis of fetal anomalies: A qualitative study in IranPMCJournal of education and health promotion1397اول
9973572The relationship between childbearing motivations with fertility preferences and actual child number in reproductive-age women in Mashhad, IranPMCJournal of education and health promotion1397اول
10973499Management Evaluation of Dental Wastes Produced in Dentistry Offices in Iran: A Review StudyISCنوید نو1397مسئول
11973311Reproductive and Sexual Health Consequences of Child Marriage: A Review of literatureCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397اول
12973310Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in IranPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1397اول
13973192Religious Beliefs and Fertility Behavior among Women of Reproductive Age in Mashhad, Iran 2016scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397مسئول
14973171Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the STROBE Report (The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran): A Review ArticleISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397اول
15972296The Effectiveness of Acupuncture for Treating Erectile Dysfunction: A Systematic Review of Clinical Trialsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
16972271The Usage of Ear Acupressure in Gynecology and Obstetrics: A Systematic Review of Clinical Trialsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
17972270The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
18972264Evaluation of the role of serum markers and Doppler ultrasonography of uterine artery in predicting preeclampsia at the second trimester of pregnancy: A systematic reviewscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
19972164A Systematic Overview of Reviews on the Efficacy of Complementary and Alternative Medicine in Erectile DysfunctionCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397اول
20971002Removal of Remazol Black B Dye by Electrocoagulation Process Coupled with Bentonite as an Aid Coagulant and Natural Adsorbentindex copernicusIRANIAN JOURNAL OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT1397سوم
21970693Aromatherapy for Sexual Problems in Menopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysisPMCJournal of menopausal medicine1397چهارم
22970002Childbearing Motivation in Iranian Engaged Couples: A Structural Equation ModelISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
23963064Assessing the Quality of randomized controlled trials published in relation to the Efficacy of Massage Therapy on Labor Pain Intensity Using CONSORT criteriascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
24961901A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
25961900The Role of Vitamin D in Male and Female Reproductive Health: A Review Studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
26961754The Effect of Folate and Folate Plus Zinc Supplementation on Endocrine Parameters and Sperm Characteristics in Sub-Fertile Men: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIUrology Journal1396اول
27961121Relationship between length and width of the purple line and foetal head descent in active phase of labourISIJournal of obstetrics and gynaecology1396اول
28952802Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean sectionscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
29940738The Effect of Hand and Foot Massage on Post-Cesarean Pain and AnxietyCinahljournal of midwifery and reproductive health1394اول
30934407The Diagnostic Accuracy of Purple Line in Prediction of Labor Progress in Omolbanin Hospital, IranISIIran Red Crescent Med J1393دوم
3192555Relationship between Length of Purple Line and Cervical Dilation in Active Phase of Laborscopusمجله زنان ،مامایی و نازیی1391مسئول
32923450Comparing Diagnostic Accuracy of Purple Line with Transverse Diagonal of Michaelis sacral to Predict Labor Progress in Nulliparous and Multiparous WomenCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973577Assessing the Quality of randomized controlled trials published in relation to the Efficacy of Massage Therapy on Labor Pain Intensity Using CONSORT criteriaسومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران و پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1397بله
2973576Relationship between Length and width of purple line and fetal head descent in active Phase of Laborسومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران و پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1397بله
3973194بررسی وضعیت ناهنجاریهای مادرزادی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزthe 9th National Congress of Health Education and Promotion and the First International Congress of Health Literacy,2018,Mashhadمشهدپوستر1397بله
4973193مروری بر مطالعات ارتباط بین مکمل آهن در دوران بارداری و دیابت بارداریthe 9th National Congress of Health Education and Promotion and the First International Congress of Health Literacy,2018,Mashhadمشهدپوستر1397بله
5973055معیار های نمایه سازی مجلات در پایگاههای استنادی بین المللی Scopus وweb of scienceهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397بله
6973054انتشار سالامی و اخلاق در نشر مقالاتهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397بله
7971113HTLV-1 در دوران شیردهی و اثرات نوزادی آن2nd- International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1397خير
8971082بررسی تاثیر موسیقی درمانی در کاهش درد و اضطراب زایمان: یک مطالعه مروریThe first national conference on art and healthنیشابورسخنرانی1397بله
9971059Prevention and control of Legionnaires infections in hospital water systemthe Second International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated InfectionsMashhadپوستر1397بله
10971058Prevention of mother-to-child transmission of HIV: A review studythe Second International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated InfectionsMashhadپوستر1397بله
11970411Parents’ informational needs following a prenatal diagnosis of fetal anomaly: A qualitative study in the Iranian context4th International Congress on Reproductionتهرانسخنرانی1397بله
12970410The Effect of folate and folate plus zinc supplementation on endocrine parameters and sperm characteristics in sub fertile men: a systematic review and meta-analysis4th International Congress on Reproductionتهرانپوستر1397بله
13970187A Systematic review of vitamin D pathway genetic variation and Risk of Breast Cancer2nd International Iranian Neurogenetic CongressMashhadپوستر1396بله
14970186MTHFR 677C>T Polymorphism and Male Infertility Risk: A Meta-Analysis2nd International Neurogenetic Congressمشهدپوستر1396بله
15970167یادگیری مبتنی بر شبیه سازی در آموزش پرستاری: یک مطالعه مرورینهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیک در علوم پزشکیمشهدپوستر1396بله
16970166روشهای مختلف آموزش مجازی در علوم پزشکی: یک مطالعه مروریهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیک در علوم پزشکیمشهدپوستر1396بله
17964129A Systematic Review on the impact of air pollution on human fertilityپانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودسخنرانی1396بله
18964125Effects of Ambient Air Pollution on the Risk of Congenital Anomalies: A Systematic Reviewپانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1396بله
19963441نقش ویتامین D در سلامت باروری زنان و مردان: یک مطالعه مروریتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396بله
20962992A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersهمایش بین المللی تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
21962606تأثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد و اضطراب زنان بعد از عمل سزاریناThe International Congress on Complementary and Alternative Medicineمشهدپوستر1394بله
22961958The Role of Vitamin D in Male and Female Reproductive Health:A Review Studythe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS).مشهدپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11836درسنامه جامع دکتری مامایی (جلد دوم )1397تالیف
21835بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی1397تالیف
31748درسنامه جامع دکتری مامایی جلد اول (به همراه سوالات طبقه بندی شده آزمون دکتری بهداشت باروری و مامایی از سال 1386 تا کنون )1397تالیف
41746فصول منتخب مامایی مایلز ویژه کنکور ارشد مامایی1397ترجمه و گردآوری
51647ناراحتی های شایع در حاملگی و اقدامات تسکینی آنها1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه