وحید رضا  عسکری
خلاصه عملکرد وحید رضا  عسکری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

وحید رضا عسکری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): وحید رضا عسکری رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دستیار تخصصی
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : askariv941@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960159بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه در مدل آسیب عصبی ناشی از تخریب میلین به دنبال نوروتوکسین کوپریزون در موش نژاد C57BL/6مجریدر دست اجراخير
2930520مقایسه و بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان بر سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی ، تست های عملکرد ریوی و علایم بالینی در بیماران آسمی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
3920838بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کلم در موش سوریمجریپایان یافتهخير
4920296بررسی اثر عصاره آبی-الکلی خرفه و آلفا لینولنیک بر تکثیر لنفوسیت‏ های انسانی و تعادل Th2/Th1مجریپایان یافتهخير
5911147بررسی اثر عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki ) بر آپپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
6901176بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کدو حلوایی و کدو سبز در موش سوریمجریپایان یافتهخير
7970913بررسی و تعیین اثر سمیت سلولی عصاره Garcinia mangostana بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 و A2780 و B16F10همکاردر دست اجراخير
8970859بررسی و مقایسه اثر Mangiferin و کورتیکواسترویید (دگزامتازون) بر تمایز لنفوسیت های انسانی افراد سالم و آسمی و تعادل Th1 و Th2همکاردر دست اجراخير
9970355بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی منگوستین (Garcinia mangostana) و یکی از مهمترین ترکیبات فعال آن، آلفا منگوستین، در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
10970248مطالعه علل التهاب (آماس)در طب ایرانی و اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه به تنهایی و بهمراه پردنیزولون در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت): بررسی بافت شناسی، و اثرات ضد التهابی و ضد اکسیدانیهمکاردر دست اجرابلي
11961874بررسی اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی اوراپتن در پیشگیری و درمان مدل هپاتیت خودایمن القا شده در موش های C57bl/6 و بررسی تعادلات Th1/Th2 و M1/M2.همکاردر دست اجراخير
12961339بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی کور (Capparis spinosa) در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
13961241مطالعه اثرات حفاظتی Portulaca oleracea و آلفا لینولنیک اسید بر پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزهمکاردر دست اجراخير
14961239مطالعه اثرات حفاظتی اوراپتن بر آسیب عصبی و کبدی در مدل برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزهمکاردر دست اجراخير
15961138تاثیر عصاره هیدروالکلی خرفه و یکی از اجزای آن کامپفرول بر سمیت القا شده با پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانهمکاردر دست اجراخير
16960419بررسی اثر بیش تمرینی، ورزش متوسط و تجویز LPS بر فرآیندهای حافظه و یادگیری در موش های صحراییهمکارپایان یافتهبلي
17960037تعیین و مقایسه فارماکوکینتیک بتا کاریوفیلین در دو روش خوراکی و تزریق داخل صفاقی، و بررسی اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی آن به عنوان آگونیست گیرنده های کانابینوئیدی نوع 2، در مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6همکاردر دست اجراخير
18951846بررسی عصاره هیدروالکلی 70% کور برپیشگیری و درمان مدل التهابی کولیت ناشی از DSS در موش آزمایشگاهیهمکاردر دست اجرابلي
19951744بررسی اثرات اوراپتن در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
20951425بررسی اثرات ضد سرطانی سه ترکیب کینولینی سنتتیک جدید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرمهمکاردر دست اجراخير
21951089بررسی و مقایسه اثر Visnagin و مشتق متوکسی آن خلین، بر تمایز لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1 و Th2همکاردر دست اجراخير
22951010بررسی و مقایسه اثر ضد التهابی ، آنتی اکسیدانتی و ضد فیبروتیک آمبلی پرنین واوراپتن بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه پریتوئن در مدل موش بزرگهمکارپایان یافتهخير
23950535بررسی اثرات احتمالی خواب آوری فرآورده حاصل از ریحان (Ocimum basilicum) در بیماران مبتلا به بی خوابیهمکاردر دست اجراخير
24950526بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی خرفه و فراکسیون های آن در رده های سلولی PC3 (نقش NFκB)همکارپایان یافتهخير
25950312بررسی اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی شیرین بیان و جزء آن اسید گلیسریزیک بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی در مدل موش بزرگهمکارپایان یافتهبلي
26950309بررسی اثر زعفران و جزء آن کروسین بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه پریتوئن در مدل موش بزرگهمکاردر دست اجراخير
27922760بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره Viola odorata در رده سلولی ملانوما B16F1همکارپایان یافتهبلي
28922237بررسی اثرات عصاره آبی زعفران و کروسین بر کنترل علایم در سندرم محرومیت ناشی از الکل در موشهمکارپایان یافتهبلي
29910690بررسی اثر عصاره آبی -الکلی خرفه بر گیرنده های هیستامینی،موسکارینی و بتا-آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
30910240بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی ، فراکسیون ها و خیسانده ی ریحان در موش سوری همکارپایان یافتهخير
31910024طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی ژن هایcore-E1-E2 ویروس هپاتیت C ژنوتیپ 2aهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981471Evaluation of protective effects of non-selective cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 against the nitroglycerine-induced acute and chronic animal models of migraine: A mechanistic studyISILife sciences1398مسئول
2981330Promising effects of Purslane Cream on the Breast Fissure in Lactating Women: A Clinical TrialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE1398مسئول
3981146Ellagic acid dose and time-dependently abrogates d-galactose-induced animal model of aging: Investigating the role of PPAR-γISILife sciences1398دوم
4980843Immunomodulatory properties of captopril, an ACE inhibitor, on LPS‑induced lung inflammation and fibrosis as well as oxidative stress.ISIInflammopharmacology1398دوم
5980745Aminoguanidine affects systemic and lung inflammation induced by lipopolysaccharide in ratsISIRespiratory research1398سوم
6980698CYTOTOXICITY AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF THE STANDARDIZED EXTRACT OF PORTULACA OLERACEA ON GLIOBLASTOMA MULTIFORME CANCER CELL LINE (U-87): A MECHANISTIC STUDYISIEXCLI Journal1397مسئول
7980696Opuntia dillenii: A Forgotten Plant with Promising Pharmacological PropertiesPMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
8980695A Pharmacological Review on Portulaca oleracea L.: Focusing on Anti-Inflammatory, Anti- Oxidant, Immuno-Modulatory and Antitumor ActivitiesPMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
9980693Evaluation of the anti-oxidant and antiinflammatory effects of the methanolic extract of Ferula szowitsiana root on PHA-induced inflammation in human lymphocytesISI0148-0545 اول
10973993The Prophylactic and Therapeutic Effects of Saffron Extract and Crocin on Ethanol Withdrawal Syndrome in MicePMCJournal of pharmacopuncture1397چهارم
11973844Anti-Inflammatory and Anti-Oxidant Activity of Portulaca oleracea Extract on LPS-Induced Rat Lung InjuryISIMolecules1397مسئول
12973843Promising neuroprotective effects of β-caryophyllene against LPS-induced oligodendrocyte toxicity: A mechanistic studyISIBiochemical Pharmacology1397اول
13973842The protective effects of β-caryophyllene on LPS-induced primary microglia M1/M2 imbalance: A mechanistic evaluationISILife sciences1397اول
14973823Synthesis, Characterization and In-vitro Evaluation of Novel Naphthoquinone Derivatives and Related Imines: Identification of New Anticancer LeadsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397دوم
15973629Investigation of Cytotoxic and Apoptogenic Effects of TerminaliaChebula Hydro-Alcoholic Extract on Glioblastoma Cell LineISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1397چهارم
16972599Ellagic acid reveals promising anti-aging effects against d-galactose-induced aging on human neuroblastoma cell line, SH-SY5Y: A mechanistic studyISIBiomedicine & pharmacotherapy1397دوم
17972598Anticonvulsant Activity of Viola tricolor against Seizures Induced by Pentylenetetrazol and Maximal Electroshock in MicePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1398دوم
18972427A Systematic Review on Prevention and Treatment of Nipple Pain and Fissure: Are They Curable?PMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
19971875Protective effects of hydro-ethanolic extract of Terminalia chebula on primary microglia cells and their polarization (M1/M2 balance)ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1397اول و مسئول
20971841Evaluation of the Sleep-Prolonging Effects of Lagenaria vulgaris and Cucurbita pepo Extractson Pentobarbital-Induced Sleep and Possible Mechanisms of ActionISIMEDICINA-LITHUANIA1397مسئول
21970160Evaluation of the effects of Iranian propolis on the severity of post operational-induced peritoneal adhesion in ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396اول و مسئول
22970090β-Amyrin, the cannabinoid receptors agonist, abrogates mice brain microglial cells inflammation induced by lipopolysaccharide/interferonγ and regulates Mφ1/Mφ2 balancesISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397اول و مسئول
23970040Auraptene regulates Th1/Th2/TReg balances, NF-κB nuclear localization and nitric oxide production in normal and Th2 provoked situations in human isolated lymphocytesISIPhytomedicine1397اول
24964183Boswellia serrata has promising impact on glutamate and Quinolinic acid-induced toxicity on oligodendroglia cells: In vitro studyISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396دوم
25962974A new topical treatment of atopic dermatitis in pediatric patients based on Ficus carica L. (Fig): A randomized, placebo-controlled clinical trial.ISIComplementary therapies in medicine1396مسئول
26961784A comprehensive review on the potential therapeutic benefits of phosphodiesterase inhibitors on cardiovascular diseasesISIBiomedicine and Pharmacotherapy1396پنجم
27961415Comparison of honey and dextrose solution on post-operative peritoneal adhesion in rat model.ISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
28954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395پنجم به بعد
29954309Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsISIiranian journal of basic medical sciences1395دوم
30953933Frequency of Beijing family of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of IranISCarchives of medical laboratory sciences1395پنجم به بعد
31953342The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1 Th2 balance in isolated human lymphocytesISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1395اول
32953075Designing and Development of a DNA Vaccine Based On Structural Proteins of Hepatitis C Virus.PMCIranian journal of pathology1395سوم
33952110Portulaca oleracea Affects Muscarinic Receptors of Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISIINDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395چهارم
34951945The impact of ‘‘Ramadan fasting period’’on total and differential white blood cells, haematological indices, inflammatory biomarker, respiratory symptoms and pulmonary function tests of healthy and asthmatic patientsISIALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA1395اول
35951698Hypnotic Effect of Ocimum basilicum on Pentobarbital-Induced Sleep in MiceISIiranian red crescent medical journal1395اول
36950039Protective Effect of Diospyros kaki against Glucose-Oxygen-Serum Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryPMCAdvances in Pharmacological Sciences1395سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981470Terminalia chebula protects microglial cells against LPS-induced M1/M2 imbalanceسومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهدپوستر1398خير
2981303اثر پیشگیرانه عصاره پوست انار روی چسبندگی داخل صفاقی با تنظیم فرایند های التهابی، اوکسیداتیو و فاکتور های فیبروتیک و انژیوژنیک22th Iranian Pharmacy Students' Seminarزنجانپوستر1398خير
3971306بررسی اثر کاپتوپریل بر تعداد کل و انواع گلبول های سفید و استرس اکسیداتیو، در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریددومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
4964214The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1/Th2 balance in isolated human lymphocytesدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396بله
5964212Evaluation of Toxicity and Apoptogenic Properties of Purslane on Glioblastoma Multiforme Cancer Cell Line (U-87): The Role Of NOسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396بله
6964211Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
7964210Potrulaca Oleracea Has Promising Anti-Proliferative Properties on Glioblastoma Multiforme Cancer Cell Line (U-87) through NF-KB reductionسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396خير
8964196بررسی لاواژ صفاقی عسل پس از چسبندگی صفاقی ناشی از استرس اکسیداتیو بر روی رتدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژِی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
9964195خواص ضد التهابی عسل برزخم های صفاقیدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
10960224Ocimum basilicum Improves Sleep Duration and Latency through GABA Receptorپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1395خير
11954134Synthesis Of Novel Naphthoquinone Derivatives As Heat Shock Protein 90 Inhibitors And Anti-Breast Cancer AgentsSecond international Nastaran Cancer Symposium (2016)مشهدسخنرانی1395خير
12953558Boswellia serrata Has Promising Impact on Glutamate and Quinolinic Acid-Induced toxicity on Oligodendroglia Cells: In-Vitro Studyپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
13952147Ocimum basilicum Improves Sleep Duration and Latency through GABA-A Receptorsچهاردهمین همایش علوم دارویی ایران و اولین سمپوزیوم بیوفارماسی و فارماکوکینتیکتهرانپوستر1394بله
14952146Hydroethanolic extract of Portulaca oleracea affects beta-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
15952145Effect of persimmon (Diospyros kaki) extract on ischemic-induced apoptotic changes in PC12 cellsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394خير
16952142Hypnotic effect of hydro-ethanolic extract of Ocimum basilicum on pentobarbital-induced sleep in mice and possible mechanism19th Iranian Pharmacy Students Seminarشیرازپوستر1394خير
17952140Diospyros kaki has promising effects on ischemic insult: evidence of in-vitro studyچهاردهمین همایش علوم دارویی ایرانتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه