مهناز  آریان
خلاصه عملکرد مهناز  آریان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهناز آریان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهناز آریان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : arianm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971530بررسی وضعیت واکسیناسیون در بیماران اسپلنکتومی شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 97-1388مجریدر دست اجرابلي
2970619بررسی اپیدمیولوژی ، تظاهرات بالینی ، آزمایشگاهی و عاقبت درمانی بیماران بستری با تشخیص تب کریمه کونگو در مراکز آموزشی مشهد 97-1388مجریعقد قراردادبلي
3970307بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری مبتلا به بروسلوز در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 96-1387مجریعقد قراردادبلي
4970096بررسی فراوانی اتیولوژیک پاتوژنهای مسبب و الگوی مقاومت باکتریمی در بیماران با بدخیمی های هماتولوژیک بستری در بیمارستان امام رضا مشهد95-1390مجریدر دست اجرابلي
5961351: بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن های مسبب آرتریت سپتیک در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد . 95-1385مجریدر دست اجرابلي
6961317بررسی تشخیص سندرمیک و طیف میکروب شناسی اپیزودهای تب دار منجر به بستری در بیماران اسپلنکتومی شده در طی 15 سال: یک مطالعه چند مرکزی به روش مقطعی گذشته نگرمجریدر دست اجرابلي
7951636بررسی پذیرش درمان و میزان پایبندی به داروهای ضد رتروویروسی در بیماران مبتلا به HIV مشهد در سال ۱۳۹۶مجریپایان یافتهبلي
8900623بررسی چهره های مختلف بالینی و نتایج درمانی بیماری موکورمایکوزیس رینواوربیتوسربرال در بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
9980358راه اندازی سیستم ثبت داده ای برای بیماران بالغ بستری با عفونت های سیستم اعصاب مرکزی اکتسابی از جامعه در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
10971829بررسی همه گیر شناسی وپیگیری کوتاه مدت وبلند مدت بیماران مبتلا به اندوکاردیت بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع)از سال 1386لغایت 1398همکاردر دست اجراخير
11971767ثبت ملی عفونتهای تنفسی به علت لوفوموناسهمکاردر دست اجراخير
12971531ارزیابی الگوی مصرف لینزولید در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی و درمانی امام رضا، قائم و منتصریه مشهد، 1396-1390همکاردر دست اجرابلي
13971493بررسی اپیدمیولوژی و پیامد درمان کاندیدمی در بیماران بستری در ICU های بیمارستان های آموزشی امام رضا (ع)و قائم ، مشهد. ۱۳۹۰-۹۶.همکاردر دست اجرابلي
14970393بررسی فراوانی اپیدمیولوژی مولکولی آنفلوانزای فصلی و عاقبت بالینی در بیماران بالغ بستری در بیمارستان های آموزشی مشهد (1396-1388)همکاردر دست اجرابلي
15970030بررسی طیف سندرمیک و میکروبشناسی عفونت های سیستم اعصاب مرکزی اکتسابی از جامعه در بیماران بالغ: یک مطالعه چند مرکزیهمکاردر دست اجرابلي
16961955بررسی پاسخ به درمان هپاتیت مزمن C با داروهای آنتی ویروس مستقیم جدید (DAAs) در بیماران با عفونت همزمان HCV و HIV در مشهد.۱۳۹۷همکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981759Methotrexate-based regimen as initial treatment of patients with idiopathic granulomatous mastitis.ISIBREAST JOURNAL سوم
2981646Microbiological Spectrum of Infection-Related Febrile Episodes in Adult Patients With Hematologic Malignancies: A Prospective Cohort From a Tertiary Center in IranISIinfectious diseases in clinical practice1398پنجم
3980576A patient with fever and coughSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1397مسئول
4980344Allopurinol and loss of consciousness in a 78-old year man suffering from goutMedlineInfectious disorders drug targets اول
5970924A febrile patient with erythema and edema in the left arm following penetrating traumaSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1396اول
6934571Mortality of hospitalized prisoners compared with other in-patients in a university hospital in Mashhad, Iranسایر سایت‏های تخصصیJournal of Environmental and Occupational Science1392دوم
7934566How should we manage a patient with invasive mucoromycosis who Develops life-threatening reaction to amphotericin B? report of two cases and literature reviewPMCMedical Mycology Case Reports1393پنجم
8930757Presenting features and outcome of rhino-orbital-cerebral mucormycosis in two referral center in Mashhadscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1393مسئول
9923793Cutaneus Mucormycosis (Zygomycosis) in a Kidney Transplant Recipient: Recovery after Amphotericin TherapyChemical AbstractAnnals of Biological Research1392پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973980گزارش مورد بیمار با آبسه تاندون آشیل و استئومیلیت استخوان کالکانئومکنگره ملی گزارش های موردی بالینیکرجپوستر1397بله
2973979بیمار با درد پهلوی چپ و سابقه سقط اخیر : گزارش یک خطای تشخیصیکنگره ملی گزارش های موردی بالینیکرجپوستر1397بله
3973881گزارش مورد بیمار با درد قفسه سینه : کیست هیداتید قلبکنگره ملی گزارش های موردی بالینیکرجپوستر1397بله
4973324ارزیابی وضعیت کشت های قلرچی در 123 بیمار با تشخیص موکورمایکوزیس رینوسربرواوربیتالپنجمین کنگره قارچ شناسی ایرانتهرانپوستر1397بله
5973146داروهای آنتی رتروویرال در بیماران با عفونت همزمان HIV و هپاتیت Bهمایش ملی مدیریت و کنترل عفونتهای منتقله از خون و پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد (MHCS)مشهدسخنرانی1397بله
6973064گزارش دو مورد بروسلوز با تابلوی تب و پان سیتوپنیسومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوزتهرانپوستر1397بله
7973063بررسی آگاهی پرستاران در رابطه با عوارض ریباورین در بیماران با تب کریمه کونگومدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خونمشهدپوستر1397بله
8973006نوجوان 14 ساله و آقای 54 ساله با تب و درد بیضه ی راستکنگره سراسری بروسلوز در انسان و دامهمدانپوستر1397بله
9972965اندوکاردیت بروسلایی: گزارش یک موردبروسلوز در انسان و دامهمدانپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11992بیماریهای ویروسی 31397ترجمه و گردآوری
21991واکسیناسیون و مسافران1397ترجمه و گردآوری
31990تب و راش و عفونت در بیماران خاص1397ترجمه و گردآوری
41989بیماریهای قارچی 21397ترجمه و گردآوری
51988بیماریهای قارچی 11397ترجمه و گردآوری
61987مایکوباکتریوم ها1397ترجمه و گردآوری
71986باکتری ها 41397ترجمه و گردآوری
81985باکتری ها 31397ترجمه و گردآوری
91984بیماریهای ویروسی 21397ترجمه و گردآوری
101983بیماریهای ویروسی 11397ترجمه و گردآوری
111982ویروسHIV1397ترجمه و گردآوری
121981بیماریهای ویروسی 31397ترجمه و گردآوری
131806ویروس ها 31397ترجمه و گردآوری
141805قارچ ها 21397ترجمه و گردآوری
151770ویروس ها 21397ترجمه و گردآوری
161769ویروس ها 11397ترجمه و گردآوری
171768قارچ ها 11397ترجمه و گردآوری
181714آنتی بیوتیک1396ترجمه و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19899فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه