محمد  شریفی
خلاصه عملکرد محمد  شریفی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمد شریفی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمد شریفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : sharifim@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960398بررسی تغییرات فشار داخل چشم ( Intra ocular pressure or IOP ) و پارامترهای بیومکانیک قرنیه با استفاده از دستگاه کورویس قبل و بعد از جراحی استرابیسم در مبتلایان به استرابیسم restrictive .مجریدر دست اجرابلي
2951284مقایسه عینک ovorminus در مقابل observation در کودکان 3 تا 10 ساله مبتلا به اگزوتروپی گه گاهیمجریعقد قراردادبلي
3950683بررسی شیوع مشکلات سینوس و بینی در مبتلایان به انسداد اکتسابی مجرای نازولاکریمالمجریپایان یافتهبلي
4950479بررسی تأثیر تحریک مغزی تکرار شونده با امواج مغناطیسی در بهبود کنتراست و دید در بیماران مبتلا به تنبلی چشم مقاوم به درمانمجریدر دست اجرابلي
5931237بررسی تاثیر پتوز مادر زادی پلک بر توپوگرافی و ابرومتری قرنیهمجریپایان یافتهبلي
6921423مقایسه هیوسین و لیدوکائین وریدی با پلاسبو در فراوانی رفلکس چشمی قلبی در جراحی استرابیسممجریپایان یافتهبلي
7901117بررسی تغییرات احتمالی ابیرومتری قرنیه بر اثر عمل جراحی پتوزیس پلک فوقانیمجریپایان یافتهخير
8900705بررسی تغییرات ابرومتری چشم براثر جراحی استرابیسم در بیماران دچار انحراف آشکار افقی چشممجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
9900661بررسی مقایسه ای میزان موفقیت عمل جراحی استرابیسم به دو روش recess augmented و استاندارد در بیماران دچار اگزوتروپیای گهگاهیمجریپایان یافتهبلي
10951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیهمکارعقد قراردادخير
11930419طراحی و ایجاد رجیستری بومی بیماری های چشمهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971865A modified vertical muscle transposition for the treatment of large-angle esotropia due to sixth nerve palsyMedlineSTRABISMUS1397سوم
2951448Encephalocraniocutaneous lipomatosis (Fishman syndrome): A rare neurocutaneous syndromePMCJournal of Current Ophthalmology1395اول و مسئول
3942684Oculocardiac reflex during strabismus surgeryChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
4935474Comparison of intravenous lidocaine versus hyoscine on prevention of oculocardiac reflex in strabismus surgeryscopusIranian Journal of Ophthalmology1394مسئول
5934929Valsalva retinopathy in pregnancy: a case report.PMCBMC Res Notes1394مسئول
6934623Accommodative Ability in Prepresbyopic Diabetic PatientsSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety & Quality Improvement Journal1393مسئول
7933803The rate of hypertension and other predisposing systemic factors in spontaneous subconjunctival hemorrhagesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
8932586Efficacy of Botulinum Toxin in thetreatment of Intermittent ExotropiaPMCInforma healthcare (Strabismus)1393مسئول
9932014Congenital Bilateral Hypoplasia of Medial Rectus Muscle: A Case Report and its ManagementscopusIranian Journal of Ophthalmology1393اول و مسئول
10931875Medial Rectus Muscle Disinsertion Following Pterygium Surgery Management and Review of LiteraturescopusIranian Journal of Ophthalmology1392اول
11931038Simultaneous Presentation of Duane Retraction Syndrome and Coats' Disease: A Case ReportISCjournal of patient safty & quality improvement1393اول و مسئول
12930405Extraocular Muscle Insertions in Iranian PeopleISCPatient safety & quality improvement journal1393دوم
13924981The Results of Brown Syndrome Surger y with Superior Oblique Split Tendon LengtheningPMCstrabismus journal1392مسئول
14924841Embryonal Rhabdomyosarcoma of U pper Lid in 15-Year-Old PatientPMCHindawi Publishing Corporation1392
15924178Evaluation of Visual Problems in Children with Pervasive Developmental DisorderSID/Iranmedex/MagiranBina J Ophthalmol1391مسئول
16924176Neglected Advanced Retinoblastoma Presenting As Huge Orbital Massindex copernicusمجله پزشکی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول و مسئول
17924163Diagnosis and Management of Ocular Disorders in Iranian and Islamic Traditional Medicine of Middle Agesindex copernicusBina J Ophthalmol1392مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه