محمد  شریفی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد شریفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد شریفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sharifim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951284مقایسه عینک ovorminus در مقابل observation در کودکان 3 تا 10 ساله مبتلا به اگزوتروپی گه گاهیمجریعقد قراردادبلي
2950479بررسی تأثیر تحریک مغزی تکرار شونده با امواج مغناطیسی در بهبود کنتراست و دید در بیماران مبتلا به تنبلی چشم مقاوم به درمانمجریدر دست اجرابلي
3931237بررسی تاثیر پتوز مادر زادی پلک بر توپوگرافی و ابرومتری قرنیهمجریدر دست اجرابلي
4921423مقایسه هیوسین و لیدوکائین وریدی با پلاسبو در فراوانی رفلکس چشمی قلبی در جراحی استرابیسممجریپایان یافتهبلي
5901117بررسی تغییرات احتمالی ابیرومتری قرنیه بر اثر عمل جراحی پتوزیس پلک فوقانیمجریپایان یافتهخير
6900705بررسی تغییرات ابرومتری چشم براثر جراحی استرابیسم در بیماران دچار انحراف آشکار افقی چشممجریعقد قراردادبلي
7900661بررسی مقایسه ای میزان موفقیت عمل جراحی استرابیسم به دو روش recess augmented و استاندارد در بیماران دچار اگزوتروپیای گهگاهیمجریپایان یافتهبلي
8930419طراحی و ایجاد رجیستری بومی بیماری های چشمهمکاردر دست اجراخير
9900435بررسی نتایج اصلاح سندرم براون به کمک طولانی کردن تاندون عضله ی مایل فوقانی به روش اسپلیتینگناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1951448Encephalocraniocutaneous lipomatosis (Fishman syndrome): A rare neurocutaneous syndromePMCJournal of Current Ophthalmology1395اول و مسئول
2942684Oculocardiac reflex during strabismus surgeryChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
3935474Comparison of intravenous lidocaine versus hyoscine on prevention of oculocardiac reflex in strabismus surgeryscopusIranian Journal of Ophthalmology1394مسئول
4934929Valsalva retinopathy in pregnancy: a case report.PMCBMC Res Notes1394مسئول
5934623Accommodative Ability in Prepresbyopic Diabetic PatientsSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety & Quality Improvement Journal1393مسئول
6933803The rate of hypertension and other predisposing systemic factors in spontaneous subconjunctival hemorrhagesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
7932586Efficacy of Botulinum Toxin in thetreatment of Intermittent ExotropiaPMCInforma healthcare (Strabismus)1393مسئول
8932014Congenital Bilateral Hypoplasia of Medial Rectus Muscle: A Case Report and its ManagementscopusIranian Journal of Ophthalmology1393اول و مسئول
9931875Medial Rectus Muscle Disinsertion Following Pterygium Surgery Management and Review of LiteraturescopusIranian Journal of Ophthalmology1392اول
10931038Simultaneous Presentation of Duane Retraction Syndrome and Coats' Disease: A Case ReportISCjournal of patient safty & quality improvement1393اول و مسئول
11930405Extraocular Muscle Insertions in Iranian PeopleISCPatient safety & quality improvement journal1393دوم
12924981The Results of Brown Syndrome Surger y with Superior Oblique Split Tendon LengtheningPMCstrabismus journal1392مسئول
13924841Embryonal Rhabdomyosarcoma of U pper Lid in 15-Year-Old PatientPMCHindawi Publishing Corporation1392
14924178Evaluation of Visual Problems in Children with Pervasive Developmental DisorderSID/Iranmedex/MagiranBina J Ophthalmol1391مسئول
15924176Neglected Advanced Retinoblastoma Presenting As Huge Orbital Massindex copernicusمجله پزشکی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول و مسئول
16924163Diagnosis and Management of Ocular Disorders in Iranian and Islamic Traditional Medicine of Middle Agesindex copernicusBina J Ophthalmol1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه