ابوالقاسم  دانش
خلاصه عملکرد ابوالقاسم  دانش
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ابوالقاسم دانش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ابوالقاسم دانش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : DaneshA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970813بهینه سازی تولید ماده فعال ضدقارچی تولید شده توسط استرپتومایسس دریایی MN2 جداشده از رسوبات دریای مازندرانمجریدر دست اجرابلي
2961701بهینهسازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولید شده توسط یکی از گونه‌های باسیلوسی تولید‌کننده آندوسپور هالوفیل جداشده از مناطق شور ایران (WT6) با کمک روش پاسخ سطحمجریدر دست اجرابلي
3961162بهینه سازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولید شده توسط یکی از گونه‌های اکتینومیست هالوفیل جداشده از مناطق شور ایران (M77) با کمک روش SEDمجریپایان یافتهبلي
4941086تولید،خالص سازی و شناسایی ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط ایزوله های استرپتومایسز جدا شده از دریای عمانمجریپایان یافتهبلي
5940741افزایش بازده تولید سیکلوسپورین A از طریق جهش قارچ تولی پوکلادیوم اینفلاتوم با اشعه فرابنفشمجریپایان یافتهخير
6940598تولید، خالص سازی و شناسایی متابولیت های فعال علیه باکتری‌های مقاوم به داروهای ضد میکروبی از اکتینومیست های دریایی جداشده از دریای مازندرانمجریپایان یافتهخير
7931555بررسی اثر محافظتی باکتری های پروبیوتیک بر سمیت حاد ناشی از مصرف خوراکی لیتیوم کربنات در رتمجریپایان یافتهخير
8931416بررسی اثر محافظتی تجویز باکتری های پروبیوتیک بر غلظت سرمی آهن در رت مسموم با سولفات آهنمجریپایان یافتهخير
9930766بهینه سازی تولید ماده فعال ضد میکروبی تولید شده توسط یکی از گونه‌های اکتینومیست هالوفیل جداشده از مناطق شور ایرانمجریپایان یافتهخير
10921255انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جدا شده از مناطق مختلف رامسر و مشهد به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولید کننده پلی مالیک اسیدمجریپایان یافتهبلي
11920655انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جدا شده از مناطق مختلف مشهد و رامسر به منظور کشف میکرو ار گانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضد باکتریاییمجریپایان یافتهبلي
12911025تولید، جداسازی و تعیین مشخصات مواد فعال ضد میکروبی از میکروارگانیزمهای بومی اکوسیستم جنگل مانگرو در جزیره قشم ایران مجریپایان یافتهبلي
13910496انجام تست غربالگری بر روی اکتینو باکتریهای هالوفیل یا هالوتالرنت بومی نقاط مختلف ایران به منظور کشف میکرو ار گانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضد باکتریاییمجریپایان یافتهخير
14910397انجام تست غربالگری بر روی باکتریهای گرم مثبت تولید کننده آندوسپور هالوفیل یا هالوتالرنت، بومی نقاط مختلف ایران به منظور کشف میکرو ار گانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضد باکتریاییمجریپایان یافتهخير
15961952بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه گونه های غیر فومیگاتوس آسپرژیلوسهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970776Marine Actinomycetes with Probiotic Potential and Bioactivity against Multidrug-resistant BacteriaPMCInternational Journal of Molecular and Cellular Medicine1396دوم
2970772Isolation and discovery of new antimicrobial-agent producer strains using antibacterial screening of halophilic Gram-positive endospore-forming bacteria isolated from saline lakes of IranISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1396مسئول
3954322Bioactivity of a Novel Glycolipid Produced by a Halophilic Buttiauxella sp. and Improving Submerged Fermentation Using a Response Surface MethodISIMOLECULES1395مسئول
4954321Synergistic effect of haloduracin and chloramphenicol against clinically important Gram-positive bacteriascopusBiotechnology Reports1395اول
5954320Isolation and Identification of a Rare Actinomycete with Antibacterial Activity from Saline Regions of IranChemical AbstractResearch in Molecular Medicine1395مسئول
6943011Development of a Plaque Reduction Assay as an Antiphage Activity Evaluation MethodChemical AbstractResearch in Molecular Medicine1394اول و مسئول
7935173Antiviral activity evaluation of some pyrimidine derivatives using plaque reduction assayسایر سایت‏های تخصصیJournal of chemical and pharmaceutical research1394اول و مسئول
890250Production of haloduracin by Bacillus halodurans using solid-state fermentationISIBiotechnology letters1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
192100تولید، خالص سازی و تعیین مشخصات عامل ضد باکتریایی جدا شده از یک باسیل آلکالوفیلهمایش علوم دارویی اصفهاناصفهانپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19404فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
29339فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه