سارا  خادمی
خلاصه عملکرد سارا  خادمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سارا خادمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سارا خادمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : khademisr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
رادیولوژیکاردانی1387دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رادیولوژیکارشناسی1389دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فیزیک پزشکیکارشناس ارشد 1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فیزیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1396دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971890بررسی حضور نانوکمپلکس تشخیصی برپایه نانوذرات طلا متصل به پپتید در سلول های سرطانی پستان انسانی با استفاده از سی تی اسکنمجریدر دست اجرابلي
2971784بررسی عوامل مرتبط با رعایت استانداردهای حفاظتی پرتوکاران بخش های آنژیوگرافی در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
3971494بررسی میزان آگاهی بیماران مراجعه کننده به مراکز تصویربرداری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد خطرات پرتوهای یونیزانمجریدر دست اجراخير
4971471بررسی اثر شکل و سایز نانوذرات طلا بر میزان تضعیف شدت پرتوهای ایکس در سلول های توموری نازوفارنژیال انسانی با استفاده از توموگرافی کامپیوتریمجریدر دست اجراخير
5911270ارزیابی پاسخ- دز اثر همسایگی پرتوی در دو رده سلول طبیعی و توموری ریه دردزهای بالای پرتوی یونیزانمجریپایان یافتهبلي
6980254بررسی اثر محافظتی نانوذرات سلنیوم حامل عصاره رزماری در پرتودرمانی بر سلول های تخمدان همستر چینیCHO)) در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجراخير
7971920ارزیابی بروز پاسخ تطبیقی و تغییرات سطح آنتی اکسیدانی پلاسمای خون پرتوکاران پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
8922376اثر تابش درون تنی 99mTc-MIBI بر بیان ژنهای FDXR و XPA لنفوسیتهای تحریک شده با فیتوهماگلوتنین خون محیطی انسانهمکارپایان یافتهخير
9911280اندازه گیری دز پوست ناحیه تیروئید به روش دزیمتری ترمولومینسانس (TLD) در درمان مبتلایان به سرطان پستان به هنگام رادیوتراپی فیلد فوق ترقوههمکارپایان یافتهخير
10911187 بررسی اثر دزهای کم پرتوهای یونیزان بر میزان بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
11911185مطالعه اثر تطبیقی دز های کم پرتوهای یونیزان با بررسی سطح بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
12911173مطالعه تغییر بیان ژن ترمیم در اثر همسایگی پرتوی در رده سلول توموری ریههمکارپایان یافتهخير
13910115بررسی اثر زمان سپری شده بعد از اعمال دزهای کم پرتو یونیزان بر بیان ژنهای ترمیمی RAD51 و XPA همکارپایان یافتهخير
14900834بررسی تغییرات سطح بیان ژنهای P53 و P21 ناحیه مخچه موش Balb/C در اثر تابش امواج تلفن های همراههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981114Targeted gold nanoparticles enable molecular CT imaging of head and neck cancer: An in vivo studyISIThe international journal of biochemistry & cell biology1398اول
2981063Dual-energy CT imaging of nasopharyngeal cancer cells using multifunctional gold nanoparticlesISIIET Nanobiotechnology1398اول
3973683TH1/TH2 increases following low doses of gamma radiation in BALB/c spleen lymphocytesscopusIranian Journal of Medical Physics1398پنجم به بعد
4970740Folic acid-cysteamine modified gold nanoparticle as a nanoprobe for targeted computed tomography imaging of cancer cellsISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1397اول
5970706Radiofrequency radiation may help astronauts in space missionsscopusJournal of Medical Hypotheses and Ideas1391سوم
6970705Application of hydrogen producing microorganisms in radiotherapy: an idea.ISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1393اول
7970704Comparison of the hypothetical 57Co brachytherapy source with the 192Ir sourceISIContemporary oncology1395پنجم
8970703Evaluation of size, morphology, concentration, and surface effect of gold nanoparticles on X-ray attenuation in computed tomographyISIPHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS1396اول
9970702A Nanotechnology-based Strategy to Increase the Efficiency of Cancer Diagnosis and Therapy: Folate-conjugated Gold NanoparticlesISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396اول
10961807Assessment of The Dose-Response Relationship of Radiation-Induced Bystander Effect in Two Cell Lines Exposed to High Doses of Ionizing Radiation (6 and 8 Gy).ISICell Journal1396دوم
11952036measurement of thyroid dose by tld arising from radiotherapy of breast cancer patient from supraclavicular fieldPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1395چهارم
12950583Biological dosimetry for the identification of ionizing radiation exposureSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
13950581the gene expression level of p53 and p21 in mouse brain exposed to radiofrequency fieldISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH1394چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980667بررسی اثر سایز نانوذرات کروی و میله ای طلا بر میزان تضعیف شدت پرتو ایکس با استفاده از توموگرافی کامپیوتریدوازدهمین کنگره فیزیک پزشکی ایرانتهرانپوستر1397بله
2974210ارزیابی اثر سایز نانوذرات کروی و میله ای بر تضعیف شدت پرتو ایکس در تصویربرداری سی تی اسکنThe 7 international conference on nanostructureتهرانسخنرانی1396خير
3971592Evaluation of X-ray attenuation of multifunctional gold nanoparticles versus omnipaque by computed tomography7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)تهرانسخنرانی1396بله
4971591Evaluation of multifunctional targeted gold nanoparticles on X-ray attenuation in head and neck cancer cells by X-ray imaging7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)تهرانسخنرانی1396بله
5970707Effects of adaptive response induced by low-dose ionizing radiation on immune system in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of medical physicsAthensسخنرانی1395خير
6952233Effects of low-doses ionizing radiation on IL-4, IFN-γ and TGF-β genes expression in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
7952232High dose radiotherapy can be preserved normal tissues from bystander effects of irradiated tumors1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
8933582بازیابی مجدد اثر همسایگی پرتوی با کاهش غلظت پیامهای هسایگییازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکیتهرانپوستر1393خير
9932871ارزیابی رادیوایزوتوپ کبالت 57 به عنوان چشمه براکی‌تراپی به روش شبیه‌سازی مونت کارلواولین همایش بهینه سازی پرتودرمانیمشهدسخنرانی1393خير
10924947Apoptotic biomarkers for radiosensitivity:long term effects in Irradiated Human Peripheral Blood LymphocytesThe 6th International Congress of Clinical Laboratory and ClinicTehranپوستر1392خير
11924848Introduction of new biological indicator for the identification of ionizing radiation exposure in human6th International Iranian Congress of Laboratory & ClinicTehranسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1953اصول کاربردی سونوگرافی1395تالیف
21754اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن1394ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1341تصویربرداری سی تی اسکن مولکولی هدفمند شده از سلول های سرطانی نازوفانرژیال انسانی با استفاده از نانوکمپلکس جدید1396/11/0194801nf>, سارا خادمی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19999فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه