مجید  درودی
خلاصه عملکرد مجید  درودی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید درودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید درودی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم نانو دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DarroudiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971019تهیه، مشخصه یابی، مطالعه ساختاری و نظری نانوذرات کمپلکسهای ماکروسیکلی نیکل (II) و بررسی خواص ضدسرطانی آنهامجریعقد قراردادخير
2970959ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه ی نانو کامپوزیتها برای تعیین و اندازه گیری داروهای ضد سرطان (Oxaliplatin و Irinotecan) در نمونه های بیولوژیکیمجریدر دست اجراخير
3960865تهیه، مشخصه یابی و تعیین خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات ویتامین D جهت غنی سازی آب آشامیدنیمجریدر دست اجراخير
4960810تهیه نانوذرات اکسید سریم با استفاده از عصاره گیاه رئوم ترکستانیکوم (Rheum Turkestanicum) و بررسی خواص ضد باکتریایی، سمّیت سلولی و رنگبری آن در تصفیه فاضلابمجریدر دست اجراخير
5951847نشاندار کردن نانوذرات سوپر پارامغناطیس با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریدر دست اجراخير
6951715تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید سرب (PbO)مجریپایان یافتهخير
7951714تهیه نانوذرات اکسید سریم (IV) در بستر گیاهی و نشاندار کردن آن با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریدر دست اجراخير
8941714تهیه محلولهای کلوئیدی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره های گیاهی بومی ایرانمجریپایان یافتهخير
9941713سنتز و شناسایی نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس و بررسی اثرات سمیت آنها بر روی سلول های بنیادی مزانشیمال انسانیمجریپایان یافتهخير
10940891تهیه، مشخصه یابی و بررسی اثر بخشی نانوکامپوزیت کیتوزان حاوی نانوذرات کورکومین، سریا و نقره بر ترمیم زخم در رتمجریدر دست اجرابلي
11940568تهیه و بررسی نانوذرات اکسید سریم پوشانده شده با پلی اتیلن ایمین به عنوان یک حامل انتقال ژن جدیدمجریپایان یافتهبلي
12931668تهیه بیو سنسور آمونیاک با استفاده از محلولهای کلوئیدی نانو نقرهمجریپایان یافتهخير
13930954بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سریم بر سکته مغزی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
14922473سنتز سبز و مشخصه یابی نانوذرات نقره به عنوان بیو سنسور در شناسایی هیدروژن پراکسایدمجریپایان یافتهبلي
15922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
16921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
17921788تهیه و ارزیابی نورال استم سل بارگذاری شده با نانوذرات PLGA حاوی ذرات مغناطیسی آهن و داروی دوکسوروبیسین جهت درمان هدفمند گلیوبلاستومامجریپایان یافتهبلي
18920924تهیه، شناسایی و بررسی خواص هیدروژل حاوی کورکومینمجریپایان یافتهبلي
19900957تهیه و شناسایی نانوذرات نقره در بستر گیاهی به روش شیمی سبز و بررسی سمیت و اثرات ضد میکروبی آنهامجریپایان یافتهخير
20900890بررسی میزان سمیت سلولی، ژنومی و زیست سازگاری نانوذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل-ژلمجریپایان یافتهخير
21971384بررسی تاثیر نانو کورکومین بر هلیکوباکتری پیلوری در شرایط آزمایشگاهیهمکارعقد قراردادبلي
22971106بررسی اثر آنتی مایکوباکتریال نانو ذرات سلنیوم سنتز شده با عصاره گیاهان ریحان (Ocimum basilicum) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان (XDR-TB و MDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجرابلي
23971060بررسی اثر ضدسرطانی نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ گیاه چای سبز بر سلول های کارسینوم بیضه انسانNTERA-2) )همکارعقد قراردادخير
24971024بررسی تاثیر دهانشویه حاوی نانوذرات آمورفوس کلسیم فسفات در بستر کایتوزان در بیماران ارتدنسی ثابت: کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
25971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینهمکارعقد قراردادخير
26970298بررسی هم افزایی اثرداروی آرسنیک تری اکساید نانو ذره و اوراپتن بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroهمکاردر دست اجرابلي
27970297بررسی هم افزایی اثرداروی آرسنیک تری اکساید نانو ذره و آمبلی پرنین بر لوسمی / لنفوم سلولTبزرگسال در شرایطin vitroهمکاردر دست اجرابلي
28970225تهیه، مشخصه یابی نانوفیبر کیتوزان حاوی نانوذرات نقره و بررسی اثرات ضد باکتری های بیهوازی دهانهمکاردر دست اجراخير
29970005سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید روی آلائیده با نقره (نانو کامپوزیت ZnO/Ag) در بستر عصاره گیاهی سیاه دانه و بررسی خواص ضد میکروبی آن علیه استرپتوکوک موتانسهمکاردر دست اجرابلي
30961679ارزیابی استحکام برشی باند براکت های ارتودنسی باند شده توسط کامپوزیت حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
31961644شناسایی گونه های کاندیدایی جداشده از واژنیت کاندیدایی و بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره گیاهیsalvia macrosiphon بر روی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
32961533بررسی اثر آنتی باکتریال و ضدقارچی محلول حاوی نانوذرات سلنیوم-کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
33961520ساخت، مشخصه یابی و بررسی زیست‌سازگاری شیشه های زیست فعال حاوی مس و کبالت با قابلیت استفاده در مهندسی بافت پوستهمکارعقد قراردادخير
34961381توصیف حرارت غریزی در طب ایرانی و ارزیابی اثر درمانی نانوذرات طلا بر پیری القاء شده با دی گالاکتوزدر موش های سوری نرهمکاردر دست اجرابلي
35960008طراحی حسگر پلیمری یون گزین جدید بر اساس روش Self-Plasticizing جهت اندازه گیری سرب (II) در نمونه های خون بیمارانهمکاردر دست اجراخير
36951776طراحی حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت پلی پایرول/ گرافن اکساید کاهش یافته/ اکسید آهن جهت اندازه گیری 25-هیدروکسی ویتامین D در سرم خونهمکارپایان یافتهخير
37951770طراحی و ساخت تست نواری B-HCG بر اساس نانو ایمونواسیهمکارعقد قراردادخير
38951724طراحی و تولید دستگاه قابل حمل جیبی برای سنجش نسبت نرمال شده بین المللی (INR) در بیماران سرپایی و بستریهمکاردر دست اجراخير
39951721سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره Salvadora (درخت مسواک) و Rheum Turkestanicum (ریواس)و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنهمکاردر دست اجراخير
40951720سنتز زیستی نانوذرات طلا با استفاده از عصاره Salvadora (درخت مسواک) و Rheum Turkestanicum (ریواس) و بررسی فعالیت ضد ویروسی ان بر روی ویروس هرپس انسانی تیپ یکهمکارپایان یافتهخير
41951635اثر عصاره‌ی گیاه کما (Ferula ovina) و سس‌کوئی‌ترپن فروتینین مستخرج از آن بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB) و یک مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (NTM)همکارپایان یافتهخير
42951298سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سریم اکساید در بستر پلیمرهای کاتیونی و بررسی سمیت سلولی آنهمکارپایان یافتهخير
43951286سنتز نانو ذرات اکسید روی در بستر پلیمرهای کاتیونی (مورد استفاده به عنوان حامل های غیر ویروسی) و بررسی سمیت سلولی آنهمکاردر دست اجراخير
44951191بررسی اثر نانوذره ، نانومیسل کورکومین و بربرین بربیان ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)همکارپایان یافتهخير
45951188بررسی اثر نانو ذرات نقره بر کارایی درمان فتودینامیک به واسطه 5-ALA بر روی رده سلولی DFWهمکارپایان یافتهبلي
46950838ساخت و ارزیابی نانو ذرات سوپرپارا مغناطیسی پوشیده شده با پپتید اختصاصی شناسایی کننده سلول های سرطانیهمکاردر دست اجراخير
47950770سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم با استفاده از کایتوزان و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهخير
48950363بررسی اثر نانوذرات اسپیون با پوشش کورکومین بر روی ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
49950352تعیین اثر پگ اینترفرون لود شده در نانو ذرات اکسید اهن در مقایسه با پگ اینترفرون لود نشده بر تکثیر ویروس هپاتیت Cهمکارپایان یافتهبلي
50950262سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان Pistacia lentiscus و Ferula gumosa و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنهمکارپایان یافتهبلي
51941720بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره های گیاهی Prosopis fracta و Rheum turkestanicum بر روی گونه های کاندیداهمکاردر دست اجرابلي
52931062ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با نشاسته و مقایسه کشندگی سلولی آن بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سلول های نرمالهمکارپایان یافتهخير
53930656بررسی تاثیرنانو ذرات سریم اکساید حاوی سیلی مارین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
54911032تهیه و بهینه سازی شرایط ایده ال برای تولید حامل زیستی حاوی سلول های مزانشیمال و ذرات سوپر پارامغناطیس اهن به منظور بکارگیری در تشخیص و ترمیم بافتهمکارپایان یافتهبلي
55910808ساخت DNA آپتامر علیه HPV16 و نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر با استفاده از کوپلیمرهای PLGA به عنوان حامل داروی سیسپلاتین و بررسی تاثیر آن در کشت سلول توموریهمکارپایان یافتهبلي
56910654تهیه و شناسایی نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی آن در رده سلولی سرطان ریههمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974135Phyto‑synthesis of silver nanoparticles using aerial extract of Salvia leriifolia Benth and evaluation of their antibacterial and photo‑catalytic propertiesISIResearch on Chemical Intermediates1397مسئول
2974051A novel electrochemical sensor based on GQDs-PANI/ZnO-NCs modified glassy carbon electrode for simultaneous determination of Irinotecan and 5Fluorouracil in biological samplesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1398مسئول
3973946Preparation of cerium oxide nanoparticles in Salvia Macrosiphon Boiss seeds extract and investigation of their photo-catalytic activitiesISICERAMICS INTERNATIONAL1397مسئول
4973234An ionic Cd/Hg mixed-metal complex with an aminoalcohol ligandISIZeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences1397چهارم
5973032Biosynthesis and cytotoxic activity of lead oxide nanoparticlesISIGreen Chemistry Letters and Reviews1397مسئول
6973009Biocomponents and Antioxidant Activity of Ribes khorasanicumISCInternational Journal of Basic Science in Medicine1397مسئول
7972735Comparison of PEG Interferon Loaded and non-Loaded Iron Oxide Nanoparticles on Hepatitis C Virus Replication in Cell Culture SystemISCIranian Journal of Virology1396سوم
8972656Curcumin nanofibers for the purpose of wound healingISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
9972603Selenium nanoparticle as a bright promising anti-nanobacterial agentISIMicrobial Pathogenesis1397پنجم
10972593Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic CharacterizationISIIranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science1397پنجم
11972582Facile and greener hydrothermal honey‐based synthesis of Fe3O4/Au core/shell nanoparticles for drug delivery applicationsISIJournal of Cellular Biochemistry پنجم
12972382Green synthesis of labeled CeO2 nanoparticles with 99mTc and its biodistribution evaluation in miceISILife sciences1397مسئول
13972125Effect of Silver Nanoparticles on Improving the Efficacy of 5-Aminolevulinic Acid-Induced Photodynamic TherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397دوم
14972029Cytotoxic activity of greener synthesis of cerium oxide nanoparticles using Carrageenan towards a WEHI 164 cancer cell lineISICERAMICS INTERNATIONAL1397مسئول
15972028Evaluation of anticancer effects of cerium oxide nanoparticles on mouse fibrosarcoma cell lineISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
16971877Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic toolISIJournal of cellular physiology1397چهارم
17971649Facile green synthesis of NiO nanoparticles and investigation of dye degradation and cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1397مسئول
18971210Green facile synthesis of low-toxic superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and their cytotoxicity e ffects toward Neuro2A and HUVEC cell linesISICeramics International1397مسئول
19970875Soybean oil-based nanoemulsion systems in absence and presence of curcumin: Molecular dynamics simulation approachISIJournal of Molecular Liquids1397سوم
20970246Biosynthesis of gold nanoparticles using Prosopis farcta extract and its in vitro toxicity on colon cancer cellsISIResearch on Chemical Intermediates1397دوم
21970236The Antiviral Effects of Curcumin Nanomicelles on the Attachment and Entry of Hepatitis C VirusISCIranian Journal of Virology1396دوم
22964100Synthesis of nano curcumin using black pepper oil by O/W Nanoemulsion Technique and investigation of their biological activitiesISILWT - Food Science and Technology1397سوم
23963805Biosynthesis, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoots extractISIResearch on Chemical Intermediates1396مسئول
24963493Role of Pullulan in preparation of ceria nanoparticles and investig ation of their biological activitiesISIJournal of Molecular Structure1397مسئول
25962033Impact of physicochemical properties of cerium oxide nanoparticles on their toxicity effectsISICERAMICS INTERNATIONAL1396مسئول
26961769Zinc-doped cerium oxide nanoparticles: Sol-gel synthesis , characterization, and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
27961576Synthesis and characterization of rGO-ZnO nanocomposites and investigating their potential for medical applicationsISCپژوهش سیستم های بس ذره ای1396سوم
28961575Fabrication of biopolymer based nanocomposite wound dressing: evaluation of wound healing properties and wound microbial loadISIIET nanobiotechnology1396پنجم
29961087Green synthesis of silver nanoparticles and investigation of their colorimetric sensing and cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
30960454Zinc oxide nanoparticles: Biological synthesis and biomedical applicationsISICERAMICS INTERNATIONAL1395مسئول
31960370Bio-sensing applications of cerium oxide nanoparticles: Advantages and disadvantagesISIBiosensors and Bioelectronics1396مسئول
32960211Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effects. Journal of Molecular StructureISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
33954172Cerium oxide nanoparticles: green synthesis and biological applicationsISIInternational Journal of Nanomedicine1395مسئول
34954120Spectrophotometric study of complex formation between iodoquinol (IQ) and Co2+, Mn2+, Cd2+, Pb2+, and Zn2+ in DMF/MeOH binary mixed solventsISIArabian Journal of Chemistry1395سوم
35954045Hyperbranched–dendrimer architectural copolymer gene delivery using hyperbranched PEI conjugated to poly(propyleneimine) dendrimers: synthesis, characterization, and evaluation of transfection efficiencyISIJournal of Nanoparticle Research1395چهارم
36953972Attachment of a Frog Skin-Derived Peptide to Functionalized Cerium Oxide NanoparticlesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS1395پنجم به بعد
37953684CdO-NPs; synthesis from 1D new nano Cd coordination polymer, characterization and application as anti-cancer drug for reducing the viability of cancer cellsISIJournal of Molecular Structure1396سوم
38951479Green synthesis of silver nanoparticles using Salvadora persica L. and its antibacterial activityISICellular and Molecular Biology1395سوم
39951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395سوم
40950988Honey-Based and Ultrasonic-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial ActivitiesISIJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY1395مسئول
41950849Zinc selenide nanoparticles (ZnSe-NPs): Green synthesis and investigation of their cytotoxicity effectsISICeramics International1395مسئول
42950669Realization and computational analysis of splitting in higher order optical vorticesISIOptik - International Journal for Light and Electron Optics1395پنجم به بعد
43950276Antioxidant Properties of Brevinin-2R Peptide Conjugated with Cerium Oxide NanoparticleISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم1394پنجم
44943185Synthesis, purification and microstructural characterization of nickel doped carbon nanotubes for spintronic applicationsISICERAMICS INTERNATIONAL1395پنجم به بعد
45943183Biopolymer -assisted green synthesis and characterization of calcium hydroxide nanoparticlesISICeramics International1394اول و مسئول
46935327Honey-based synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxicity effectsISIAdvanced Powder Technology1394مسئول
47935326Preparation of gelatinous gold nanoparticles by pulsed laser ablationISIResearch on Chemical Intermediates1394اول و مسئول
48934865Role of polyethyleneimine (PEI) in synthesis of zinc oxide nanoparticles and their cytotoxicity effectsISICeramics International1394مسئول
49934175Plant-mediated biosynthesis of silver nanoparticles using Prosopis farcta extract and its antibacterial properties.ISISpectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc1393مسئول
50934153Size-controlled andbio-directed synthesis of ceria nanopowders and their in vitro cytotoxicity effectsISICeramics International1394مسئول
51934152Bioorganic polymer-based synthesis of cerium oxide nanoparticles and their cell viability assaysISICeramics International1393مسئول
52933243Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): Green preparation, characterizat ion and their cytotoxicity effect sISICeramics International1393اول و مسئول
53933236Optical properties of ZnO/BaCO3 nanocomposites in UV and visible regionsISINanoscale Research Letters1393سوم
54930454Evaluation of genotoxicity and cytotoxicity induced by different molecular weights of polyethylenimine/DNA nanoparticlesISITurkish Journal of Biology1393سوم
55925057Nanoceria: Gum mediated synthesis and in vitro viability assayISICERAMICS International1392اول و مسئول
56925052Green synthesis and evaluation of metabolic activity of starch mediated nanoceriaISICERAMIKS International1392اول و مسئول
57925050Green chemistry approach for the synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxic effectsISICERAMICS International1392اول و مسئول
58925049Gelatinous silver colloid nanoparticles: Synthesis,characterization, and their antibacterial activityISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1392اول و مسئول
59925020Food-directed synthesis of cerium oxide nanoparticles and their neurotoxicity effectsISIceramics international1393اول و مسئول
60922866Neuronal toxicity of biopolymer-template synthesized ZnO nanoparticlesChemical AbstractNanomedicine Journal1392اول و مسئول
61922655Sol – gel synthesis, characterization, and neurotoxicity effect of zinc oxide nanoparticles using gum tragacanthISICeramics International1392اول و مسئول
62922379Synthesis and Antibacterial Activity of Silver/Montmorillonite Nanocompositesindex copernicusRearch Journal of Biological Sciences1388اول و مسئول
63922378Antibacterial Effect of Synthesized Silver/Montmorillonite Nanocomposites by UV-Irradiation Methodindex copernicusResearch Journal of Biological Sciences1388اول و مسئول
64922377Antibacterial Activity of Silver/Clay/Chitosan Bionanocompositesسایر سایت‏های تخصصیResearch Journal of Biological Sciences1388سوم
65922376Synthesis and Characterization of Silver/Polylactide NanocompositesscopusWorld Academy of Science, Engineering and Technology1389اول و مسئول
66922375Synthesis and Characterization of Silver/Clay/Chitosan Bionanocomposites by UV-Irradiation MethodscopusAmerican Journal of Applied Sciences1388اول و مسئول
67922374Synthesis and Characterization of Silver/Clay Nanocomposites by Chemical Reduction MethodscopusAmerican Journal of Applied Sciences1388اول و مسئول
68922359Synthesis and Characterization of Silver/Clay/Starch Bionanocomposites by Green Methodسایر سایت‏های تخصصیAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1389پنجم
69922353Processing and microstructure of PLA/clay nanocompositesscopusMalaysian Journal of Science1389مسئول
70922349Synthesis of nano-fluorohydroxyapatite thin films by sol-gel methodscopusMalaysian Journal of Science1389اول و مسئول
71922148Solvothermal synthesis of microsphere ZnO nanostructures in DEA mediaISICeramics International1390چهارم
72922147Laser based fabrication of chitosan mediated silver nanoparticlesISIApplied Physics A1390پنجم
73922146Synthesis and characterization of narrow size distribution zinc oxide nanoparticlesISIInternational Journal of nanomedicine1390چهارم
74922145Time-dependent preparation of gelatin-stabilized silver nanoparticles by pulsed Nd:YAG laserISISolid State Sciences1390اول و مسئول
75922134Preparation of starch stabilized silver nanoparticles with spatial self-phase modulation properties by laser ablation techniqueISIApplied Physics A1389سوم
76922133Time-dependent effect in green synthesis silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1390اول و مسئول
77922132Preparation and characterization of gelatin mediated silver nanoparticles by laser ablationISIJournal of Alloys and Compounds1389اول و مسئول
78922122Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles prepared in gelatin mediaISIMaterials Letters1389سوم
79922119Laser-fabrication castor oil capped silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1390چهارم
80922117Green synthesis and characterization of gelatin-based and sugar-reduced silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1389اول و مسئول
81922049Experimental and theoretical dielectric studies of PVDF/PZT nanocomposite thin filmsISICeramics International1390چهارم
82922048Investigation of spatial self-phase modulation of silver nanoparticles in clay suspensionISIOptik1390پنجم به بعد
83922047Synthesis and characterization of silver/talc nanocomposites using the wet chemical reduction methodISIInternational Journal of Nanomedicine1389پنجم
84922045Determination of thermal diffusivity of montmorillonite containing silver nanoparticlesISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1389چهارم
85922044Synthesis and characterization of sol-gel derived single-phase PZT nanoparticles in aqueous polyol solutionISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1389مسئول
86922043Effect of accelerator in green synthesis of silver nanoparticlesISIInternational Journal of Molecular Sciences1389اول
87922012Silver/poly (lactic acid) nanocomposites: preparation, characterization, and antibacterial activityISIInternational Journal of Nanomedicine1389مسئول
88921981Preparation and characterization of fluorohydroxyapatite nanopowders by nonalkoxide sol-gel methodISIDigest Journal of Nanomaterials and Biostructures1388اول و مسئول
89921857Synthesis and characterization of UV-irradiated silver/montmorillonite nanocompositesISISolid State Sciences1388اول و مسئول
90921319Facile synthesis, characterization, and evaluation of neurotoxicity effect of cerium oxide nanoparticlesISICeramics International1392اول و مسئول
91921317Starch-stabilized synthesis of ZnO nanopowders at low temperature and optical properties studyISIAdvanced Powder Technology1392چهارم
92921314Aqueous starch as a stabilizer in zinc oxide nanoparticle synthesis via laser ablationISIJournal of Alloys and Compounds1391چهارم
93921312Preparation, characterization, and antibacterial activity of γ-irradiated silver nanoparticles in aqueous gelatinISIInternational Journal of Minerals, Metallurgy and Materials1391اول
94921305Ultrasonic-assisted synthesis of starch-stabilized silver nanoparticlesISIOptoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications1391دوم
95921303Facile synthesis and characterization of lanthanum (III) oxychloride nanoparticles using a natural polymeric matrixISIMaterials Chemistry and Physics1391سوم
96921302Investigation on nonlinear-optical properties of palm oil/silver nanoparticlesISIJournal of the European Optical Society Rapid Publications1391پنجم به بعد
97921301Green synthesis of colloidal silver nanoparticles by sonochemical methodISIMaterials Letters1390اول و مسئول
98921300Fabrication and characterization of gelatin stabilized silver nanoparticles under UV-lightISIInternational journal of Molecular Sciences1390اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972869Investigation of the antiviral effects of curcumin nano particles at the early stage of hepatitis C infectionدهمین کنگره آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
2972866Investigation of the antiviral effects of curcumin nanomicelles on attachment and entry of hepatitis C infectionدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
3972796Synthesis of Maghemite Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic Characterizationدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
4971100Curcumin Nanoemulsion: Green Synthesis, Characterization, and Antioxidant Activities6th international conference on UltraFine Grained and Nano-Structured Materialsکیشپوستر1396خير
5971094Food-directed synthesis of cerium oxide nanoparticles2017(Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies' (NLRCSمشهدپوستر1396خير
6971090Plant mediated synthesis of silver nanoparticles and investigation of its antimicrobial effects against foodborne pathogens2017(Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies' (NLRCSمشهدپوستر1396خير
7962562Food-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
8952824Biosynthesis of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and investigation of their cytotoxicity effects on human mesenchymal stem cells (hMSCs)Basel Life Scientific Week and Exhibition 2016بازلپوستر1395بله
9941633Cytotoxicity effect of microwave-assisted synthesis of cerium oxide nanopowdersInternational conference on chemical, metallurgy and Environmental Engineering (ICMAEE_15)استانبولپوستر1394بله
10924066نانو ساختارهای کورکومین (Curcumin): نانو داروی آینده برای درمان سرطانبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانشیرازپوستر1392خير
11922496تهیه و شناسایی کامپوزیت پلیمری PLA/MgOInternational Conference on Molecular Chemistry 2008Kuala Lumpurپوستر1387خير
12922495اثر میکروساختارهای اکسید منیزیم بر خواص پلی کاپرولاکتونInternational Conference on Molecular Chemistry 2008Kuala Lumpurپوستر1387بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11977پلیمرهای زیستی در سنتز نانوساختارهای مختلف تالیف
21515نانوزیم ها: آینده ای جدید در آنزیم های مصنوعی1397ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19913فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29634فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19787کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه