مجید  درودی

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید درودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید درودی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم نانو دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DarroudiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960810تهیه نانوذرات اکسید سریم با استفاده از عصاره گیاه رئوم ترکستانیکوم (Rheum Turkestanicum) و بررسی خواص ضد باکتریایی، سمّیت سلولی و رنگبری آن در تصفیه فاضلابمجریدر دست اجراخير
2951847نشاندار کردن نانوذرات سوپر پارامغناطیس با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریدر دست اجراخير
3951715تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید سرب (PbO)مجریدر دست اجراخير
4951714تهیه نانوذرات اکسید سریم (IV) در بستر گیاهی و نشاندار کردن آن با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریدر دست اجراخير
5941714تهیه محلولهای کلوئیدی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره های گیاهی بومی ایرانمجریپایان یافتهخير
6941713سنتز و شناسایی نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس و بررسی اثرات سمیت آنها بر روی سلول های بنیادی مزانشیمال انسانیمجریدر دست اجراخير
7940891تهیه، مشخصه یابی و بررسی اثر بخشی نانوکامپوزیت کیتوزان حاوی نانوذرات کورکومین، سریا و نقره بر ترمیم زخم در رتمجریدر دست اجرابلي
8940568تهیه و بررسی نانوذرات اکسید سریم پوشانده شده با پلی اتیلن ایمین به عنوان یک حامل انتقال ژن جدیدمجریدر دست اجرابلي
9931668تهیه بیو سنسور آمونیاک با استفاده از محلولهای کلوئیدی نانو نقرهمجریپایان یافتهخير
10930954بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سریم بر سکته مغزی در موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
11922473سنتز سبز و مشخصه یابی نانوذرات نقره به عنوان بیو سنسور در شناسایی هیدروژن پراکسایدمجریپایان یافتهبلي
12922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
13921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیمجریدر دست اجرابلي
14921788تهیه و ارزیابی نورال استم سل بارگذاری شده با نانوذرات PLGA حاوی ذرات مغناطیسی آهن و داروی دوکسوروبیسین جهت درمان هدفمند گلیوبلاستومامجریپایان یافتهبلي
15920924تهیه، شناسایی و بررسی خواص هیدروژل حاوی کورکومینمجریپایان یافتهبلي
16900957تهیه و شناسایی نانوذرات نقره در بستر گیاهی به روش شیمی سبز و بررسی سمیت و اثرات ضد میکروبی آنهامجریپایان یافتهخير
17900890بررسی میزان سمیت سلولی، ژنومی و زیست سازگاری نانوذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل-ژلمجریپایان یافتهخير
18951776طراحی حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت پلی پایرول/ گرافن اکساید کاهش یافته/ اکسید آهن جهت اندازه گیری 25-هیدروکسی ویتامین D در سرم خونهمکاردر دست اجراخير
19951770طراحی و ساخت تست نواری B-HCG بر اساس نانو ایمونواسیهمکارعقد قراردادخير
20951724طراحي و توليد دستگاه قابل حمل جيبي براي سنجش نسبت نرمال شده بين المللي (INR) در بيماران سرپايي و بستريهمکاردر دست اجراخير
21951720سنتز زیستی نانوذرات طلا با استفاده از عصاره Salvadora (درخت مسواک) و Rheum Turkestanicum (ریواس) و بررسی فعالیت ضد ویروسی ان بر روی ویروس هرپس انسانی تیپ یکهمکاردر دست اجراخير
22951635اثر عصاره‌ی گیاه کما (Ferula ovina) و سس‌کوئی‌ترپن فروتینین مستخرج از آن بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB) و یک مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (NTM)همکاردر دست اجراخير
23951298سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سریم اکساید در بستر پلیمرهای کاتیونی و بررسی سمیت سلولی آنهمکاردر دست اجراخير
24951286سنتز نانو ذرات اکسید روی در بستر پلیمرهای کاتیونی (مورد استفاده به عنوان حامل های غیر ویروسی) و بررسی سمیت سلولی آنهمکاردر دست اجراخير
25951191بررسي اثر نانوذره ، نانوميسل کورکومين و بربرين بربيان ژن mecA دراستافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA)همکارپایان یافتهخير
26951188بررسی اثر نانو ذرات نقره بر کارایی درمان فتودینامیک به واسطه 5-ALA بر روی رده سلولی DFWهمکارپایان یافتهبلي
27950838ساخت و ارزیابی نانو ذرات سوپرپارا مغناطیسی پوشیده شده با پپتید اختصاصی شناسایی کننده سلول های سرطانیهمکاردر دست اجراخير
28950770سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم با استفاده از کایتوزان و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهخير
29950363بررسی اثر نانوذرات اسپیون با پوشش کورکومین بر روی ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکاردر دست اجرابلي
30950352تعیین اثر پگ اینترفرون لود شده در نانو ذرات اکسید اهن در مقایسه با پگ اینترفرون لود نشده بر تکثیر ویروس هپاتیت Cهمکاردر دست اجرابلي
31950262سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان Pistacia lentiscus و Ferula gumosa و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنهمکاردر دست اجرابلي
32941720بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره های گیاهی Prosopis fracta و Rheum turkestanicum بر روی گونه های کاندیداهمکاردر دست اجرابلي
33931189بررسی واریانت های ژن FGFR2 جهت ارزیابی خطر ابتلا ازطریق آنالیز هاپلوتیپ و ارتباط آن با پروگنوز، پاسخ به درمان و بیان پروتئین در سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
34931062ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با نشاسته و مقایسه کشندگی سلولی آن بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سلول های نرمالهمکارپایان یافتهخير
35930656بررسی تاثیرنانو ذرات سریم اکساید حاوی سیلی مارین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
36911032تهیه و بهینه سازی شرایط ایده ال برای تولید حامل زیستی حاوی سلول های مزانشیمال و ذرات سوپر پارامغناطیس اهن به منظور بکارگیری در تشخیص و ترمیم بافتهمکارپایان یافتهبلي
37910808ساخت DNA آپتامر علیه HPV16 و نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر با استفاده از کوپلیمرهای PLGA به عنوان حامل داروی سیسپلاتین و بررسی تاثیر آن در کشت سلول توموریهمکارپایان یافتهبلي
38910654تهیه و شناسایی نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی آن در رده سلولی سرطان ریههمکارپایان یافتهبلي
39961148بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. miR-375 در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریناظرعقد قراردادبلي
40960718بررسی اثر کشندگی نانو ریز حباب ها در تنظیم بیان ژن، القا آپوپتوز و مهار رشد سلول‌های سرطانی سینه و کبدناظردر دست اجراخير
41950961بررسي و شناسايي ماکرو آر.ان.اي هاي در حال چرخش circulating microRNAs به عنوان بيومارکرهاي غير تهاجمي در تشخيص زود به هنگام و مارکر پروگنوستيک در بيماران مبتلا به سرطان پستان (Breast cancer)ناظردر دست اجراخير
42950960بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. هایmiR-146، miR-375 ,miR-21 و miR 130 به عنوان بیومارکر در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریESCCناظردر دست اجراخير
43941625بررسی نقش پلی مورفیسم لوکوس ژنی rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 در افراد مبتلا به دیابتناظرعقد قراردادخير
44940908بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب کورکومین به تنهایی و بصورت توام با داروی جمستابین در رده سلولی MIAPaCa2 سرطان پانکراسناظرپایان یافتهخير
45931680مقایسه و بهینه‌سازی روش‌های استخراج DNA از خون‌های لخته‌شده و قدیمیناظردر دست اجراخير
46930160تهیه و تعیین خصوصیات ذره ای پراکندگی های جامد کورکومین و ترانس - رزوراترول در پلیمر پلی وینیل پیرولیدون با هدف افزایش قابلیت انحلالناظرپایان یافتهخير
47922728تهیه و بررسی اثرات مهار کنندگی آتروسکلروز و پایین آورندگی چربی خون نانولیپوزوم های آنیونی غیر هدفمند و ایمونولیپوزوم های آنیونی هدفمند شده علیه آپولیپوپروتئین B-100 در موش های ناک اوت شده از نظر رسپتور LDL (LDLr-/-)ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964100Synthesis of nano curcumin using black pepper oil by O/W Nanoemulsion Technique and investigation of their biological activitiesISILWT - Food Science and Technology1397سوم
2963805Biosynthesis, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoots extractISIResearch on Chemical Intermediates1396مسئول
3963493Role of Pullulan in preparation of ceria nanoparticles and investig ation of their biological activitiesISIJournal of Molecular Structure1397مسئول
4962033Impact of physicochemical properties of cerium oxide nanoparticles on their toxicity effectsISICERAMICS INTERNATIONAL1396مسئول
5961769Zinc-doped cerium oxide nanoparticles: Sol-gel synthesis , characterization, and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
6961576Synthesis and characterization of rGO-ZnO nanocomposites and investigating their potential for medical applicationsISCپژوهش سیستم های بس ذره ای1396سوم
7961575Fabrication of biopolymer based nanocomposite wound dressing: evaluation of wound healing properties and wound microbial loadISIIET nanobiotechnology1396پنجم
8961087Green synthesis of silver nanoparticles and investigation of their colorimetric sensing and cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
9961074Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsISIJOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE1396مسئول
10960454Zinc oxide nanoparticles: Biological synthesis and biomedical applicationsISICERAMICS INTERNATIONAL1395مسئول
11960370Bio-sensing applications of cerium oxide nanoparticles: Advantages and disadvantagesISIBiosensors and Bioelectronics1396مسئول
12960211Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effects. Journal of Molecular StructureISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
13954172Cerium oxide nanoparticles: green synthesis and biological applicationsISIInternational Journal of Nanomedicine1395مسئول
14954120Spectrophotometric study of complex formation between iodoquinol (IQ) and Co2+, Mn2+, Cd2+, Pb2+, and Zn2+ in DMF/MeOH binary mixed solventsISIArabian Journal of Chemistry1395سوم
15954045Hyperbranched–dendrimer architectural copolymer gene delivery using hyperbranched PEI conjugated to poly(propyleneimine) dendrimers: synthesis, characterization, and evaluation of transfection efficiencyISIJournal of Nanoparticle Research1395چهارم
16953972Attachment of a Frog Skin-Derived Peptide to Functionalized Cerium Oxide NanoparticlesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS1395پنجم به بعد
17953684CdO-NPs; synthesis from 1D new nano Cd coordination polymer, characterization and application as anti-cancer drug for reducing the viability of cancer cellsISIJournal of Molecular Structure1396سوم
18951479Green synthesis of silver nanoparticles using Salvadora persica L. and its antibacterial activityISICellular and Molecular Biology1395سوم
19951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395سوم
20950988Honey-Based and Ultrasonic-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial ActivitiesISIJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY1395مسئول
21950849Zinc selenide nanoparticles (ZnSe-NPs): Green synthesis and investigation of their cytotoxicity effectsISICeramics International1395مسئول
22950669Realization and computational analysis of splitting in higher order optical vorticesISIOptik - International Journal for Light and Electron Optics1395پنجم به بعد
23950276Antioxidant Properties of Brevinin-2R Peptide Conjugated with Cerium Oxide NanoparticleISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم1394پنجم
24943185Synthesis, purification and microstructural characterization of nickel doped carbon nanotubes for spintronic applicationsISICERAMICS INTERNATIONAL1395پنجم به بعد
25943183Biopolymer -assisted green synthesis and characterization of calcium hydroxide nanoparticlesISICeramics International1394اول و مسئول
26935327Honey-based synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxicity effectsISIAdvanced Powder Technology1394مسئول
27935326Preparation of gelatinous gold nanoparticles by pulsed laser ablationISIResearch on Chemical Intermediates1394اول و مسئول
28934865Role of polyethyleneimine (PEI) in synthesis of zinc oxide nanoparticles and their cytotoxicity effectsISICeramics International1394مسئول
29934175Plant-mediated biosynthesis of silver nanoparticles using Prosopis farcta extract and its antibacterial properties.ISISpectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc1393مسئول
30934153Size-controlled andbio-directed synthesis of ceria nanopowders and their in vitro cytotoxicity effectsISICeramics International1394مسئول
31934152Bioorganic polymer-based synthesis of cerium oxide nanoparticles and their cell viability assaysISICeramics International1393مسئول
32933243Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): Green preparation, characterizat ion and their cytotoxicity effect sISICeramics International1393اول و مسئول
33933236Optical properties of ZnO/BaCO3 nanocomposites in UV and visible regionsISINanoscale Research Letters1393سوم
34930454Evaluation of genotoxicity and cytotoxicity induced by different molecular weights of polyethylenimine/DNA nanoparticlesISITurkish Journal of Biology1393سوم
35925057Nanoceria: Gum mediated synthesis and in vitro viability assayISICERAMICS International1392اول و مسئول
36925052Green synthesis and evaluation of metabolic activity of starch mediated nanoceriaISICERAMIKS International1392اول و مسئول
37925050Green chemistry approach for the synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxic effectsISICERAMICS International1392اول و مسئول
38925049Gelatinous silver colloid nanoparticles: Synthesis,characterization, and their antibacterial activityISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1392اول و مسئول
39925020Food-directed synthesis of cerium oxide nanoparticles and their neurotoxicity effectsISIceramics international1393اول و مسئول
40922866Neuronal toxicity of biopolymer-template synthesized ZnO nanoparticlesChemical AbstractNanomedicine Journal1392اول و مسئول
41922655Sol – gel synthesis, characterization, and neurotoxicity effect of zinc oxide nanoparticles using gum tragacanthISICeramics International1392اول و مسئول
42922379Synthesis and Antibacterial Activity of Silver/Montmorillonite Nanocompositesindex copernicusRearch Journal of Biological Sciences1388اول و مسئول
43922378Antibacterial Effect of Synthesized Silver/Montmorillonite Nanocomposites by UV-Irradiation Methodindex copernicusResearch Journal of Biological Sciences1388اول و مسئول
44922377Antibacterial Activity of Silver/Clay/Chitosan Bionanocompositesسایر سایت‏های تخصصیResearch Journal of Biological Sciences1388سوم
45922376Synthesis and Characterization of Silver/Polylactide NanocompositesscopusWorld Academy of Science, Engineering and Technology1389اول و مسئول
46922375Synthesis and Characterization of Silver/Clay/Chitosan Bionanocomposites by UV-Irradiation MethodscopusAmerican Journal of Applied Sciences1388اول و مسئول
47922374Synthesis and Characterization of Silver/Clay Nanocomposites by Chemical Reduction MethodscopusAmerican Journal of Applied Sciences1388اول و مسئول
48922359Synthesis and Characterization of Silver/Clay/Starch Bionanocomposites by Green Methodسایر سایت‏های تخصصیAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1389پنجم
49922353Processing and microstructure of PLA/clay nanocompositesscopusMalaysian Journal of Science1389مسئول
50922349Synthesis of nano-fluorohydroxyapatite thin films by sol-gel methodscopusMalaysian Journal of Science1389اول و مسئول
51922148Solvothermal synthesis of microsphere ZnO nanostructures in DEA mediaISICeramics International1390چهارم
52922147Laser based fabrication of chitosan mediated silver nanoparticlesISIApplied Physics A1390پنجم
53922146Synthesis and characterization of narrow size distribution zinc oxide nanoparticlesISIInternational Journal of nanomedicine1390چهارم
54922145Time-dependent preparation of gelatin-stabilized silver nanoparticles by pulsed Nd:YAG laserISISolid State Sciences1390اول و مسئول
55922134Preparation of starch stabilized silver nanoparticles with spatial self-phase modulation properties by laser ablation techniqueISIApplied Physics A1389سوم
56922133Time-dependent effect in green synthesis silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1390اول و مسئول
57922132Preparation and characterization of gelatin mediated silver nanoparticles by laser ablationISIJournal of Alloys and Compounds1389اول و مسئول
58922122Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles prepared in gelatin mediaISIMaterials Letters1389سوم
59922119Laser-fabrication castor oil capped silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1390چهارم
60922117Green synthesis and characterization of gelatin-based and sugar-reduced silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1389اول و مسئول
61922049Experimental and theoretical dielectric studies of PVDF/PZT nanocomposite thin filmsISICeramics International1390چهارم
62922048Investigation of spatial self-phase modulation of silver nanoparticles in clay suspensionISIOptik1390پنجم به بعد
63922047Synthesis and characterization of silver/talc nanocomposites using the wet chemical reduction methodISIInternational Journal of Nanomedicine1389پنجم
64922045Determination of thermal diffusivity of montmorillonite containing silver nanoparticlesISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1389چهارم
65922044Synthesis and characterization of sol-gel derived single-phase PZT nanoparticles in aqueous polyol solutionISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1389مسئول
66922043Effect of accelerator in green synthesis of silver nanoparticlesISIInternational Journal of Molecular Sciences1389اول
67922012Silver/poly (lactic acid) nanocomposites: preparation, characterization, and antibacterial activityISIInternational Journal of Nanomedicine1389مسئول
68921981Preparation and characterization of fluorohydroxyapatite nanopowders by nonalkoxide sol-gel methodISIDigest Journal of Nanomaterials and Biostructures1388اول و مسئول
69921857Synthesis and characterization of UV-irradiated silver/montmorillonite nanocompositesISISolid State Sciences1388اول و مسئول
70921319Facile synthesis, characterization, and evaluation of neurotoxicity effect of cerium oxide nanoparticlesISICeramics International1392اول و مسئول
71921317Starch-stabilized synthesis of ZnO nanopowders at low temperature and optical properties studyISIAdvanced Powder Technology1392چهارم
72921314Aqueous starch as a stabilizer in zinc oxide nanoparticle synthesis via laser ablationISIJournal of Alloys and Compounds1391چهارم
73921312Preparation, characterization, and antibacterial activity of γ-irradiated silver nanoparticles in aqueous gelatinISIInternational Journal of Minerals, Metallurgy and Materials1391اول
74921305Ultrasonic-assisted synthesis of starch-stabilized silver nanoparticlesISIOptoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications1391دوم
75921303Facile synthesis and characterization of lanthanum (III) oxychloride nanoparticles using a natural polymeric matrixISIMaterials Chemistry and Physics1391سوم
76921302Investigation on nonlinear-optical properties of palm oil/silver nanoparticlesISIJournal of the European Optical Society Rapid Publications1391پنجم به بعد
77921301Green synthesis of colloidal silver nanoparticles by sonochemical methodISIMaterials Letters1390اول و مسئول
78921300Fabrication and characterization of gelatin stabilized silver nanoparticles under UV-lightISIInternational journal of Molecular Sciences1390اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962562Food-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
2952824Biosynthesis of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and investigation of their cytotoxicity effects on human mesenchymal stem cells (hMSCs)Basel Life Scientific Week and Exhibition 2016بازلپوستر1395بله
3941633Cytotoxicity effect of microwave-assisted synthesis of cerium oxide nanopowdersInternational conference on chemical, metallurgy and Environmental Engineering (ICMAEE_15)استانبولپوستر1394بله
4924066نانو ساختارهای کورکومین (Curcumin): نانو داروی آینده برای درمان سرطانبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانشیرازپوستر1392خير
5922496تهیه و شناسایی کامپوزیت پلیمری PLA/MgOInternational Conference on Molecular Chemistry 2008Kuala Lumpurپوستر1387خير
6922495اثر میکروساختارهای اکسید منیزیم بر خواص پلی کاپرولاکتونInternational Conference on Molecular Chemistry 2008Kuala Lumpurپوستر1387بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه