مجید  درودی
خلاصه عملکرد مجید  درودی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مجید درودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید درودی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم نانو دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DarroudiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971572ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه ی نانو کامپوزیت ها برای تعیین و اندازه گیری داروهای سیپروفلوکساسین و پاراستامول در نمونه های بیولوژیکیمجریعقد قراردادخير
2971019تهیه، مشخصه یابی، مطالعه ساختاری و نظری نانوذرات کمپلکسهای ماکروسیکلی نیکل (II) و بررسی خواص ضدسرطانی آنهامجریدر دست اجراخير
3970959ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه ی نانو کامپوزیتها برای تعیین و اندازه گیری داروهای ضد سرطان (Oxaliplatin و Irinotecan) در نمونه های بیولوژیکیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
4970802سنتز نانوذرات سلنیوم به روش شیمی سبز و بررسی خواص ضد سرطانی آنمجریعقد قراردادخير
5960865تهیه، مشخصه یابی و تعیین خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات ویتامین D جهت غنی سازی آب آشامیدنیمجریدر دست اجراخير
6960810تهیه نانوذرات اکسید سریم با استفاده از عصاره گیاه رئوم ترکستانیکوم (Rheum Turkestanicum) و بررسی خواص ضد باکتریایی، سمّیت سلولی و رنگبری آن در تصفیه فاضلابمجریدر دست اجراخير
7951847نشاندار کردن نانوذرات سوپر پارامغناطیس با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
8951715تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید سرب (PbO)مجریپایان یافتهخير
9951714تهیه نانوذرات اکسید سریم (IV) در بستر گیاهی و نشاندار کردن آن با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
10941714تهیه محلولهای کلوئیدی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره های گیاهی بومی ایرانمجریپایان یافتهخير
11941713سنتز و شناسایی نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس و بررسی اثرات سمیت آنها بر روی سلول های بنیادی مزانشیمال انسانیمجریپایان یافتهخير
12940891تهیه، مشخصه یابی و بررسی اثر بخشی نانوکامپوزیت کیتوزان حاوی نانوذرات کورکومین، سریا و نقره بر ترمیم زخم در رتمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
13940568تهیه و بررسی نانوذرات اکسید سریم پوشانده شده با پلی اتیلن ایمین به عنوان یک حامل انتقال ژن جدیدمجریپایان یافتهبلي
14931668تهیه بیو سنسور آمونیاک با استفاده از محلولهای کلوئیدی نانو نقرهمجریپایان یافتهخير
15930954بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سریم بر سکته مغزی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
16922473سنتز سبز و مشخصه یابی نانوذرات نقره به عنوان بیو سنسور در شناسایی هیدروژن پراکسایدمجریپایان یافتهبلي
17922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
18921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
19921788تهیه و ارزیابی نورال استم سل بارگذاری شده با نانوذرات PLGA حاوی ذرات مغناطیسی آهن و داروی دوکسوروبیسین جهت درمان هدفمند گلیوبلاستومامجریپایان یافتهبلي
20920924تهیه، شناسایی و بررسی خواص هیدروژل حاوی کورکومینمجریپایان یافتهبلي
21900957تهیه و شناسایی نانوذرات نقره در بستر گیاهی به روش شیمی سبز و بررسی سمیت و اثرات ضد میکروبی آنهامجریپایان یافتهخير
22900890بررسی میزان سمیت سلولی، ژنومی و زیست سازگاری نانوذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل-ژلمجریپایان یافتهخير
23980254بررسی اثر محافظتی نانوذرات سلنیوم حامل عصاره رزماری در پرتودرمانی بر سلول های تخمدان همستر چینیCHO)) در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجراخير
24971427بررسی تأثیر نانو سلنیوم بر اختلال حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در موش های صحراییهمکاردر دست اجراخير
25971384بررسی تاثیر نانو کورکومین بر هلیکوباکتری پیلوری در شرایط آزمایشگاهیهمکارعقد قراردادبلي
26971106بررسی اثر آنتی مایکوباکتریال نانو ذرات سلنیوم سنتز شده با عصاره گیاهان ریحان (Ocimum basilicum) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان (XDR-TB و MDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجرابلي
27971060بررسی اثر ضدسرطانی نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ گیاه چای سبز بر سلول های کارسینوم بیضه انسانNTERA-2) )همکاردر دست اجراخير
28971024بررسی تاثیر دهانشویه حاوی نانوذرات آمورفوس کلسیم فسفات در بستر کایتوزان در بیماران ارتدنسی ثابت: کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
29971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینهمکاردر دست اجراخير
30970961تهیه سوزن های پزشکی با پوشش سیلیکا برای سهولت در نمونه برداری تحت هدایت سونوگرافیهمکاردر دست اجراخير
31970934بررسی اثرات نانو ذرات سریم اکسایدسنتزشده به روش شیمی سبز بر مسیر آپپتوز در رده سلولی گلیوبلاستوما (U87)همکاردر دست اجراخير
32970298بررسی اثرات حساس کنندگی به پرتوی توسط اوراپتن بر سلول های لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
33970297بررسی اثرات حساس کنندگی به پرتوی توسط آمبلی پرنین بر سلول های لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
34970225تهیه، مشخصه یابی نانوفیبر کیتوزان حاوی نانوذرات نقره و بررسی اثرات ضد باکتری های بیهوازی دهانهمکاردر دست اجراخير
35970005سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید روی آلائیده با نقره (نانو کامپوزیت ZnO/Ag) در بستر عصاره گیاهی سیاه دانه و بررسی خواص ضد میکروبی آن علیه استرپتوکوک موتانسهمکاردر دست اجرابلي
36961679ارزیابی استحکام برشی باند براکت های ارتودنسی باند شده توسط کامپوزیت حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
37961644شناسایی گونه های کاندیدایی جداشده از واژنیت کاندیدایی و بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره گیاهیsalvia macrosiphon بر روی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
38961533بررسی اثر آنتی باکتریال و ضدقارچی محلول حاوی نانوذرات سلنیوم-کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
39961520ساخت، مشخصه یابی و بررسی زیست‌سازگاری شیشه های زیست فعال حاوی مس و کبالت با قابلیت استفاده در مهندسی بافت پوستهمکارعقد قراردادخير
40961381توصیف حرارت غریزی در طب ایرانی و ارزیابی اثر درمانی نانوذرات طلا بر پیری القاء شده با دی گالاکتوزدر موش های سوری نرهمکاردر دست اجرابلي
41951776طراحی حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت پلی پایرول/ گرافن اکساید کاهش یافته/ اکسید آهن جهت اندازه گیری 25-هیدروکسی ویتامین D در سرم خونهمکارپایان یافتهخير
42951724طراحی و تولید دستگاه قابل حمل جیبی برای سنجش نسبت نرمال شده بین المللی (INR) در بیماران سرپایی و بستریهمکاردر دست اجراخير
43951721سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره Salvadora (درخت مسواک) و Rheum Turkestanicum (ریواس)و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنهمکاردر دست اجراخير
44951720سنتز زیستی نانوذرات طلا با استفاده از عصاره Salvadora (درخت مسواک) و Rheum Turkestanicum (ریواس) و بررسی فعالیت ضد ویروسی ان بر روی ویروس هرپس انسانی تیپ یکهمکارپایان یافتهخير
45951635اثر عصاره‌ی گیاه کما (Ferula ovina) و سس‌کوئی‌ترپن فروتینین مستخرج از آن بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB) و یک مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (NTM)همکارپایان یافتهخير
46951298سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سریم اکساید در بستر پلیمرهای کاتیونی و بررسی سمیت سلولی آنهمکارپایان یافتهخير
47951286سنتز نانو ذرات اکسید روی در بستر پلیمرهای کاتیونی (مورد استفاده به عنوان حامل های غیر ویروسی) و بررسی سمیت سلولی آنهمکارپایان یافتهخير
48951191بررسی اثر نانوذره ، نانومیسل کورکومین و بربرین بربیان ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)همکارپایان یافتهخير
49951188بررسی اثر نانو ذرات نقره بر کارایی درمان فتودینامیک به واسطه 5-ALA بر روی رده سلولی DFWهمکارپایان یافتهبلي
50950838ساخت و ارزیابی نانو ذرات سوپرپارا مغناطیسی پوشیده شده با پپتید اختصاصی شناسایی کننده سلول های سرطانیهمکاردر دست اجراخير
51950770سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم با استفاده از کایتوزان و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهخير
52950363بررسی اثر نانوذرات اسپیون با پوشش کورکومین بر روی ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
53950352تعیین اثر پگ اینترفرون لود شده در نانو ذرات اکسید اهن در مقایسه با پگ اینترفرون لود نشده بر تکثیر ویروس هپاتیت Cهمکارپایان یافتهبلي
54950262سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان Pistacia lentiscus و Ferula gumosa و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنهمکارپایان یافتهبلي
55941720بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره های گیاهی Prosopis fracta و Rheum turkestanicum بر روی گونه های کاندیداهمکارپایان یافتهبلي
56931062ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با نشاسته و مقایسه کشندگی سلولی آن بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سلول های نرمالهمکارپایان یافتهخير
57930656بررسی تاثیرنانو ذرات سریم اکساید حاوی سیلی مارین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
58911032تهیه و بهینه سازی شرایط ایده ال برای تولید حامل زیستی حاوی سلول های مزانشیمال و ذرات سوپر پارامغناطیس اهن به منظور بکارگیری در تشخیص و ترمیم بافتهمکارپایان یافتهبلي
59910808ساخت DNA آپتامر علیه HPV16 و نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر با استفاده از کوپلیمرهای PLGA به عنوان حامل داروی سیسپلاتین و بررسی تاثیر آن در کشت سلول توموریهمکارپایان یافتهبلي
60910654تهیه و شناسایی نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی آن در رده سلولی سرطان ریههمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
19816682D-Coordination polymer containing lead(II) in a hemidirected PbO4S3 environment formed by molecular breaking of the 1,3-oxathiolane ligandISIZeitschrift für Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences1398چهارم
2981447Brevinin-2R-linked polyethylenimine as a promising hybrid nanogene-delivery vectorISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398چهارم
3981433Role of Ribes khorassanicum in the biosynthesis of AgNPs and their antibacterial propertiesISIIET NANOBIOTECHNOLOGY1398مسئول
4981432Synthesis and characterizations of Ag‑decorated graphene oxide nanosheets and their cytotoxicity studiesISICHEMICAL PAPERS1398سوم
5981364Amorphous calcium phosphate nano particles based mouthwash: preparation,characterization,and anti-bacterial effectsISIGreen Chemistry Letters and Reviews1398مسئول
6981308Evaluation and comparison of cytotoxicity, genotoxicity, and apoptotic effects of poly-l-lysine/plasmid DNA micro- and nanoparticlesISIHuman & experimental toxicology1398پنجم به بعد
7981292Production of new cellulose nanocrystals from Ferula gummosa and their use in medical applications via investigation of their biodistributionISIIndustrial Crops and Products1398مسئول
8981285Polyethylenimine-associated cerium oxide nanoparticles: A novel promising gene delivery vectorISILife sciences1398مسئول
9981078Green synthesis of 99 mTc -labeled- Fe3O4 nanoparticles using Quince seeds extract and evaluation of their cytotoxicity and biodistribution in ratsISIJournal of Molecular Structure1398مسئول
10981047Bio-based synthesis of Nano-Ceria and evaluation of its bio-distribution and biological propertiesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1398مسئول
11980577Eco-friendly and plant-based synthesis of silver nanoparticles using Allium giganteum and investigation of its bactericidal, cytotoxicity, and photocatalytic effectsISIMATERIALS TECHNOLOGY1398مسئول
12980560Plant-based synthesis of silver nanoparticles in Handelia trichophylla and their biological activitiesISIBulletin of Materials Science1398مسئول
13980398Bio-based synthesized NiO nanoparticles and evaluation of their cellular toxicity and wastewater treatment effectsISIJournal of Molecular Structure1398مسئول
14980349The Role of Green Reducing Agents in Gelatin-Based Synthesis of Colloidal Selenium Nanoparticles and Investigation of Their Antimycobacterial and Photocatalytic PropertiesISIJournal of Cluster Science1398مسئول
15980348antioxidant and toxicity studies of biosynthesized cerium oxide nanoparticles in ratsISIInternational Journal of Nanomedicine1398مسئول
16980269Nanovaccine: A novel approach in immunizationISIJournal of cellular physiology1398مسئول
17980239Biological synthesis of silver nanoparticles in Tribulus terrestris L. extract and evaluation of their photocatalyst,  antibacterial, and cytotoxicity effects.ISIResearch on Chemical Intermediates1398مسئول
18980137Recent advances in nanotechnology for the treatment of metabolic syndromeMedlineDiabetes and metabolic syndrome1398پنجم
19980058Nanoceria: Polyphenol-based green synthesis, mechanism of formation, and evaluation of their cytotoxicity on L929 and HFFF2 cellsISIJournal of Molecular Structure1398مسئول
20974343Photocatalytic and Biological Attributes of Green Synthesized Nickel Oxide Nanoparticles by Rheum Turkestanicum (RT) Root ExtractISIChemistry Select1397پنجم به بعد
21974135Phyto‑synthesis of silver nanoparticles using aerial extract of Salvia leriifolia Benth and evaluation of their antibacterial and photo‑catalytic propertiesISIResearch on Chemical Intermediates1397مسئول
22974051A novel electrochemical sensor based on GQDs-PANI/ZnO-NCs modified glassy carbon electrode for simultaneous determination of Irinotecan and 5Fluorouracil in biological samplesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1398مسئول
23973946Preparation of cerium oxide nanoparticles in Salvia Macrosiphon Boiss seeds extract and investigation of their photo-catalytic activitiesISICERAMICS INTERNATIONAL1397مسئول
24973234An ionic Cd/Hg mixed-metal complex with an aminoalcohol ligandISIZeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences1397چهارم
25973032Biosynthesis and cytotoxic activity of lead oxide nanoparticlesISIGreen Chemistry Letters and Reviews1397مسئول
26973009Biocomponents and Antioxidant Activity of Ribes khorasanicumISCInternational Journal of Basic Science in Medicine1397مسئول
27972735Comparison of PEG Interferon Loaded and non-Loaded Iron Oxide Nanoparticles on Hepatitis C Virus Replication in Cell Culture SystemISCIranian Journal of Virology1396سوم
28972656Curcumin nanofibers for the purpose of wound healingISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
29972603Selenium nanoparticle as a bright promising anti-nanobacterial agentISIMicrobial Pathogenesis1397پنجم
30972593Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic CharacterizationISIIranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science1397پنجم
31972582Facile and greener hydrothermal honey‐based synthesis of Fe3O4/Au core/shell nanoparticles for drug delivery applicationsISIJournal of Cellular Biochemistry1398پنجم
32972382Green synthesis of labeled CeO2 nanoparticles with 99mTc and its biodistribution evaluation in miceISILife sciences1397مسئول
33972125Effect of Silver Nanoparticles on Improving the Efficacy of 5-Aminolevulinic Acid-Induced Photodynamic TherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397دوم
34972029Cytotoxic activity of greener synthesis of cerium oxide nanoparticles using Carrageenan towards a WEHI 164 cancer cell lineISICERAMICS INTERNATIONAL1397مسئول
35972028Evaluation of anticancer effects of cerium oxide nanoparticles on mouse fibrosarcoma cell lineISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
36971877Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic toolISIJournal of cellular physiology1397چهارم
37971649Facile green synthesis of NiO nanoparticles and investigation of dye degradation and cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1397مسئول
38971210Green facile synthesis of low-toxic superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and their cytotoxicity e ffects toward Neuro2A and HUVEC cell linesISICeramics International1397مسئول
39970875Soybean oil-based nanoemulsion systems in absence and presence of curcumin: Molecular dynamics simulation approachISIJournal of Molecular Liquids1397سوم
40970246Biosynthesis of gold nanoparticles using Prosopis farcta extract and its in vitro toxicity on colon cancer cellsISIResearch on Chemical Intermediates1397دوم
41970236The Antiviral Effects of Curcumin Nanomicelles on the Attachment and Entry of Hepatitis C VirusISCIranian Journal of Virology1396دوم
42964100Synthesis of nano curcumin using black pepper oil by O/W Nanoemulsion Technique and investigation of their biological activitiesISILWT - Food Science and Technology1397سوم
43963805Biosynthesis, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoots extractISIResearch on Chemical Intermediates1396مسئول
44963493Role of Pullulan in preparation of ceria nanoparticles and investig ation of their biological activitiesISIJournal of Molecular Structure1397مسئول
45962033Impact of physicochemical properties of cerium oxide nanoparticles on their toxicity effectsISICERAMICS INTERNATIONAL1396مسئول
46961769Zinc-doped cerium oxide nanoparticles: Sol-gel synthesis , characterization, and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
47961576Synthesis and characterization of rGO-ZnO nanocomposites and investigating their potential for medical applicationsISCپژوهش سیستم های بس ذره ای1396سوم
48961575Fabrication of biopolymer based nanocomposite wound dressing: evaluation of wound healing properties and wound microbial loadISIIET nanobiotechnology1396پنجم
49961087Green synthesis of silver nanoparticles and investigation of their colorimetric sensing and cytotoxicity effectsISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
50960454Zinc oxide nanoparticles: Biological synthesis and biomedical applicationsISICERAMICS INTERNATIONAL1395مسئول
51960370Bio-sensing applications of cerium oxide nanoparticles: Advantages and disadvantagesISIBiosensors and Bioelectronics1396مسئول
52960211Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effects. Journal of Molecular StructureISIJournal of Molecular Structure1396مسئول
53954172Cerium oxide nanoparticles: green synthesis and biological applicationsISIInternational Journal of Nanomedicine1395مسئول
54954120Spectrophotometric study of complex formation between iodoquinol (IQ) and Co2+, Mn2+, Cd2+, Pb2+, and Zn2+ in DMF/MeOH binary mixed solventsISIArabian Journal of Chemistry1395سوم
55954045Hyperbranched–dendrimer architectural copolymer gene delivery using hyperbranched PEI conjugated to poly(propyleneimine) dendrimers: synthesis, characterization, and evaluation of transfection efficiencyISIJournal of Nanoparticle Research1395چهارم
56953972Attachment of a Frog Skin-Derived Peptide to Functionalized Cerium Oxide NanoparticlesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS1395پنجم به بعد
57953684CdO-NPs; synthesis from 1D new nano Cd coordination polymer, characterization and application as anti-cancer drug for reducing the viability of cancer cellsISIJournal of Molecular Structure1396سوم
58951479Green synthesis of silver nanoparticles using Salvadora persica L. and its antibacterial activityISICellular and Molecular Biology1395سوم
59951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395سوم
60950988Honey-Based and Ultrasonic-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial ActivitiesISIJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY1395مسئول
61950849Zinc selenide nanoparticles (ZnSe-NPs): Green synthesis and investigation of their cytotoxicity effectsISICeramics International1395مسئول
62950669Realization and computational analysis of splitting in higher order optical vorticesISIOptik - International Journal for Light and Electron Optics1395پنجم به بعد
63950276Antioxidant Properties of Brevinin-2R Peptide Conjugated with Cerium Oxide NanoparticleISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم1394پنجم
64943185Synthesis, purification and microstructural characterization of nickel doped carbon nanotubes for spintronic applicationsISICERAMICS INTERNATIONAL1395پنجم به بعد
65943183Biopolymer -assisted green synthesis and characterization of calcium hydroxide nanoparticlesISICeramics International1394اول و مسئول
66935327Honey-based synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxicity effectsISIAdvanced Powder Technology1394مسئول
67935326Preparation of gelatinous gold nanoparticles by pulsed laser ablationISIResearch on Chemical Intermediates1394اول و مسئول
68934865Role of polyethyleneimine (PEI) in synthesis of zinc oxide nanoparticles and their cytotoxicity effectsISICeramics International1394مسئول
69934175Plant-mediated biosynthesis of silver nanoparticles using Prosopis farcta extract and its antibacterial properties.ISISpectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc1393مسئول
70934153Size-controlled andbio-directed synthesis of ceria nanopowders and their in vitro cytotoxicity effectsISICeramics International1394مسئول
71934152Bioorganic polymer-based synthesis of cerium oxide nanoparticles and their cell viability assaysISICeramics International1393مسئول
72933243Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): Green preparation, characterizat ion and their cytotoxicity effect sISICeramics International1393اول و مسئول
73933236Optical properties of ZnO/BaCO3 nanocomposites in UV and visible regionsISINanoscale Research Letters1393سوم
74930454Evaluation of genotoxicity and cytotoxicity induced by different molecular weights of polyethylenimine/DNA nanoparticlesISITurkish Journal of Biology1393سوم
75925057Nanoceria: Gum mediated synthesis and in vitro viability assayISICERAMICS International1392اول و مسئول
76925052Green synthesis and evaluation of metabolic activity of starch mediated nanoceriaISICERAMIKS International1392اول و مسئول
77925050Green chemistry approach for the synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxic effectsISICERAMICS International1392اول و مسئول
78925049Gelatinous silver colloid nanoparticles: Synthesis,characterization, and their antibacterial activityISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1392اول و مسئول
79925020Food-directed synthesis of cerium oxide nanoparticles and their neurotoxicity effectsISIceramics international1393اول و مسئول
80922866Neuronal toxicity of biopolymer-template synthesized ZnO nanoparticlesChemical AbstractNanomedicine Journal1392اول و مسئول
81922655Sol – gel synthesis, characterization, and neurotoxicity effect of zinc oxide nanoparticles using gum tragacanthISICeramics International1392اول و مسئول
82922379Synthesis and Antibacterial Activity of Silver/Montmorillonite Nanocompositesindex copernicusRearch Journal of Biological Sciences1388اول و مسئول
83922378Antibacterial Effect of Synthesized Silver/Montmorillonite Nanocomposites by UV-Irradiation Methodindex copernicusResearch Journal of Biological Sciences1388اول و مسئول
84922377Antibacterial Activity of Silver/Clay/Chitosan Bionanocompositesسایر سایت‏های تخصصیResearch Journal of Biological Sciences1388سوم
85922376Synthesis and Characterization of Silver/Polylactide NanocompositesscopusWorld Academy of Science, Engineering and Technology1389اول و مسئول
86922375Synthesis and Characterization of Silver/Clay/Chitosan Bionanocomposites by UV-Irradiation MethodscopusAmerican Journal of Applied Sciences1388اول و مسئول
87922374Synthesis and Characterization of Silver/Clay Nanocomposites by Chemical Reduction MethodscopusAmerican Journal of Applied Sciences1388اول و مسئول
88922359Synthesis and Characterization of Silver/Clay/Starch Bionanocomposites by Green Methodسایر سایت‏های تخصصیAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1389پنجم
89922353Processing and microstructure of PLA/clay nanocompositesscopusMalaysian Journal of Science1389مسئول
90922349Synthesis of nano-fluorohydroxyapatite thin films by sol-gel methodscopusMalaysian Journal of Science1389اول و مسئول
91922148Solvothermal synthesis of microsphere ZnO nanostructures in DEA mediaISICeramics International1390چهارم
92922147Laser based fabrication of chitosan mediated silver nanoparticlesISIApplied Physics A1390پنجم
93922146Synthesis and characterization of narrow size distribution zinc oxide nanoparticlesISIInternational Journal of nanomedicine1390چهارم
94922145Time-dependent preparation of gelatin-stabilized silver nanoparticles by pulsed Nd:YAG laserISISolid State Sciences1390اول و مسئول
95922134Preparation of starch stabilized silver nanoparticles with spatial self-phase modulation properties by laser ablation techniqueISIApplied Physics A1389سوم
96922133Time-dependent effect in green synthesis silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1390اول و مسئول
97922132Preparation and characterization of gelatin mediated silver nanoparticles by laser ablationISIJournal of Alloys and Compounds1389اول و مسئول
98922122Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles prepared in gelatin mediaISIMaterials Letters1389سوم
99922119Laser-fabrication castor oil capped silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1390چهارم
100922117Green synthesis and characterization of gelatin-based and sugar-reduced silver nanoparticlesISIInternational Journal of Nanomedicine1389اول و مسئول
101922049Experimental and theoretical dielectric studies of PVDF/PZT nanocomposite thin filmsISICeramics International1390چهارم
102922048Investigation of spatial self-phase modulation of silver nanoparticles in clay suspensionISIOptik1390پنجم به بعد
103922047Synthesis and characterization of silver/talc nanocomposites using the wet chemical reduction methodISIInternational Journal of Nanomedicine1389پنجم
104922045Determination of thermal diffusivity of montmorillonite containing silver nanoparticlesISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1389چهارم
105922044Synthesis and characterization of sol-gel derived single-phase PZT nanoparticles in aqueous polyol solutionISIJOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS1389مسئول
106922043Effect of accelerator in green synthesis of silver nanoparticlesISIInternational Journal of Molecular Sciences1389اول
107922012Silver/poly (lactic acid) nanocomposites: preparation, characterization, and antibacterial activityISIInternational Journal of Nanomedicine1389مسئول
108921981Preparation and characterization of fluorohydroxyapatite nanopowders by nonalkoxide sol-gel methodISIDigest Journal of Nanomaterials and Biostructures1388اول و مسئول
109921857Synthesis and characterization of UV-irradiated silver/montmorillonite nanocompositesISISolid State Sciences1388اول و مسئول
110921319Facile synthesis, characterization, and evaluation of neurotoxicity effect of cerium oxide nanoparticlesISICeramics International1392اول و مسئول
111921317Starch-stabilized synthesis of ZnO nanopowders at low temperature and optical properties studyISIAdvanced Powder Technology1392چهارم
112921314Aqueous starch as a stabilizer in zinc oxide nanoparticle synthesis via laser ablationISIJournal of Alloys and Compounds1391چهارم
113921312Preparation, characterization, and antibacterial activity of γ-irradiated silver nanoparticles in aqueous gelatinISIInternational Journal of Minerals, Metallurgy and Materials1391اول
114921305Ultrasonic-assisted synthesis of starch-stabilized silver nanoparticlesISIOptoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications1391دوم
115921303Facile synthesis and characterization of lanthanum (III) oxychloride nanoparticles using a natural polymeric matrixISIMaterials Chemistry and Physics1391سوم
116921302Investigation on nonlinear-optical properties of palm oil/silver nanoparticlesISIJournal of the European Optical Society Rapid Publications1391پنجم به بعد
117921301Green synthesis of colloidal silver nanoparticles by sonochemical methodISIMaterials Letters1390اول و مسئول
118921300Fabrication and characterization of gelatin stabilized silver nanoparticles under UV-lightISIInternational journal of Molecular Sciences1390اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981718Antifungal Effect of Silver Nanoparticles Synthesized by Rheum turkestanicum Extract against Candida Species20th International Congress of Microbiologyکرمانپوستر1398خير
2980806Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic toolEuropean congress of radiologyViennaپوستر1397خير
3972869Investigation of the antiviral effects of curcumin nano particles at the early stage of hepatitis C infectionدهمین کنگره آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
4972866Investigation of the antiviral effects of curcumin nanomicelles on attachment and entry of hepatitis C infectionدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
5972796Synthesis of Maghemite Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic Characterizationدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
6971100Curcumin Nanoemulsion: Green Synthesis, Characterization, and Antioxidant Activities6th international conference on UltraFine Grained and Nano-Structured Materialsکیشپوستر1396خير
7971094Food-directed synthesis of cerium oxide nanoparticles2017(Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies' (NLRCSمشهدپوستر1396خير
8971090Plant mediated synthesis of silver nanoparticles and investigation of its antimicrobial effects against foodborne pathogens2017(Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies' (NLRCSمشهدپوستر1396خير
9962562Food-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
10952824Biosynthesis of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and investigation of their cytotoxicity effects on human mesenchymal stem cells (hMSCs)Basel Life Scientific Week and Exhibition 2016بازلپوستر1395بله
11941633Cytotoxicity effect of microwave-assisted synthesis of cerium oxide nanopowdersInternational conference on chemical, metallurgy and Environmental Engineering (ICMAEE_15)استانبولپوستر1394بله
12924066نانو ساختارهای کورکومین (Curcumin): نانو داروی آینده برای درمان سرطانبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانشیرازپوستر1392خير
13922496تهیه و شناسایی کامپوزیت پلیمری PLA/MgOInternational Conference on Molecular Chemistry 2008Kuala Lumpurپوستر1387خير
14922495اثر میکروساختارهای اکسید منیزیم بر خواص پلی کاپرولاکتونInternational Conference on Molecular Chemistry 2008Kuala Lumpurپوستر1387بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11977پلیمرهای زیستی در سنتز نانوساختارهای مختلف1398تالیف
21515نانوزیم ها: آینده ای جدید در آنزیم های مصنوعی1397ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1411فرآیند جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی پروتئین سطحی سلول توموری سرطان دهانه رحم 98744nf>, زهرا مشکات , خلیل آبنوس , مجید غیور مبرهن , محمد رمضانی , فاطمه همائی شاندیز , مجید درودی , آیدا قلوبی
2349فرآیند جداسازی DNAآپتامر برای شناسایی پروتئین سطحی سلول توموری سرطان دهانه رحم1398/03/2098744nf>, فاطمه همائی شاندیز , آیدا قلوبی , زهرا مشکات , خلیل آبنوس , مجید غیور مبرهن , محمد رمضانی , مجید درودی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19913فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29634فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310031فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19787کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه