نگار  اصغری پور
خلاصه عملکرد نگار  اصغری پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نگار اصغری پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نگار اصغری پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : روانشناسی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AsgharipourN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980203بررسی تاثیر مداخلات ذهن آگاهی برکیفیت خواب مادران باردار در سه ماهه دوم و سوم بارداریمجریدر دست اجرابلي
2970459تاثیر آموزش تاب آوری بر فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان ابن سینا مشهدمجریدر دست اجرابلي
3970451تاثیر آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک بر پرخاشگری و کیفیت زندگی کارکنان بیمارستان ابن سینا مشهدمجریدر دست اجرابلي
4961063مقایسه افزودن درمان نوروفیدبک به درمان دارویی بر روی بیماران دارای نشانگان اضطرابی مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی روانپزشکی در مشهدمجریدر دست اجراخير
5960359تاثیر استفاده ازالمانهای هنری بر ارتقاء شادمانی و کاهش استرس شغلی کارکنان بیمارستان روانپزشکی ابن سینامجریدر دست اجرابلي
6941162بررسی دانش و نگرش نسبت به بیماران تراجنسی در میان اساتید و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریدر دست اجراخير
7941109بررسی شیوع فرسودگی شغلی و میزان افسردگی، اضطراب و استرس در بین کارکنان بیمارستانهای روانپزشکی ابن سینا و حجازیمجریپایان یافتهبلي
8930641بررسی فرا تحلیلی فرسودگی شغلی در دستیاران تخصصیمجریدر دست اجراخير
9930100اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
10922136بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و ارتباط آن با علائم اختلال بد شکلی بدنمجریپایان یافتهبلي
11920829برر سی فرا تحلیلی تاثیر درمان فراشناختی بر اختلالات اضطرابیمجریپایان یافتهخير
12920024تاثیر تجسم هدایت شده برکاهش اضطراب ودرد ناشی از تعویض پانسمان در بیماران سوختگیدمجریپایان یافتهخير
13910495بررسی اثر بخشی مداخلات آموزش روانی گروهی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبیمجریپایان یافتهخير
14910161بررسی ارتباط سطح و نوع استرس شغلی پرستاران بخش روانپزشکی با توانایی شغلیمجریپایان یافتهخير
15980072تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر عزت نفس و اضطراب نوجوان دارای والدین مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یکهمکاردر دست اجرابلي
16971334بررسی ارتباط بین اختلالات خفیف روانی و سواد سلامت در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکارپایان یافتهخير
17971214اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: مقایسه‎‎ی مدل چند شاخصی چند علیتی با مدل چند شاخصی چند علیتی چند گروهی در جمعیت دانشجویان علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
18971028بررسی الگوی رفتاری پریشانی روانی و ارزیابی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 18 تا 65 سال شهر مشهد: یک تحلیل رگرسیون کلاس پنهانهمکاردر دست اجرابلي
19970930بررسی ارتباط طرحواره نقش جنسیتی با طلاق عاطفیهمکاردر دست اجراخير
20970482بررسی تاثیر برنامه مدیریت خستگی برعملکرد شغلی پرسنل اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
21970351بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر اساس الگوی باز خورد محور (Teach Back) بر سلامت روانی مادران باردارهمکاردر دست اجراخير
22970029مقاﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﯾﺤﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻻوﻧﺪوﻻ و آرامﺳﺎزی ﺑﻨﺴﻮن ﺑﺮ اضطراب بیماران دچار اختلال افسردگی اساسی تحت الکتروشوک درمانیهمکارپایان یافتهبلي
23961656تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی بر آگاهی، نگرش و قصد انتخاب زایمان طبیعی در زنان سزارین قبلیهمکارپایان یافتهبلي
24960863بررسی ارتباط حس انسجام و ذهن آگاهی و ترس از زایمان با دلبستگی مادر به جنینهمکارپایان یافتهخير
25960454بررسی تأثیر اجرای برنامه ارتقای شکوفایی بر سلامت اجتماعی سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
26960388تاثیر آموزش گروهی حل مسئله بر همسر آزاری بیماران مرد دارای اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بیمارستان ابن سینا شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
27951749مقایسه تاثیر مشاوره بر اساس دو مدل پلیسیت و بتر بر روی عملکرد و خودابرازی جنسی زنان بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
28950903تاثیر آموزش گروهی مهارت حل مساله بر شدت پرخاشگری بیماران اختلال دوقطبی نوع یکهمکارپایان یافتهبلي
29950653بررسی تأثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر اندوه پس از زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
30941753مقایسه تاثیر آموزش گروهی و نرم افزار چندرسانه ای بر دانش، نگرش و خودکارامدی مادران در زمینه آموزش بهداشت جنسی به فرزندان پسر 14-12ساله مشهد در سال 95همکارپایان یافتهبلي
31941593تاثیر آموزش تنظیم هیجان به مادران دارای کودک بیش فعال/کمبود توجه، بر سلامت روان مادر و میزان علائم اختلال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32941358تاثیر شوخی درمانی بر دردهای مزمن و ناتوانی ناشی از آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
33940877بررسی تاثیر مشاوره ساختارمند ماما بر اندوه و داغدیدگی پس از سقط در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرستان مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
34940782تاثیر آموزش مدیریت استرس بر تجربه مراقبت از بیمار خانواده های بیماران اسکیزوفرنیهمکارپایان یافتهبلي
35940773بررسی تاثیر آموزش گروهی به ماماها مبتنی بر رواندرمانی مثبت¬گرا بر توانایی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهخير
36940545مقایسه تاثیر مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت با آموزش مهارت حل مساله بر روی اضطراب و افسردگی و راهبردهای مقابله ای دوره انتظار نتیجه درمانهای کمک باروری در زنان نابارورهمکارپایان یافتهبلي
37940298بررسی تاثیر مداخلات روانشناسی مثبت گرا بر کیفیت مراقبت¬های بارداری ارائه شده توسط ماماهاهمکارپایان یافتهبلي
38940166بررسی مقایسه ای طرحواره نقش جنسیتی زوجین در زنان با و بدون همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1394 همکارپایان یافتهخير
39940096بررسی تاثیر آموزش حمایت عاطفی به پدران بر علائم اختلال استرس حاد در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهخير
40931760 پیش بینی رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس راهبرد های مقابله ای و منبع کنترل سلامت مادر و جنینهمکارپایان یافتهبلي
41931643تاثیر آموزش همدلی بر عملکرد همدلانه و صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اخذ شرح حال پره ناتال دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال تحصیلی 1393همکارپایان یافتهبلي
42931286بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد و رضایت جنسی زنان یائسههمکارپایان یافتهبلي
43931190بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و معنوی با عملکرد و رضایتمندی جنسی زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 4-1393همکارپایان یافتهبلي
44931017 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به ماما بر فراوانی انجام اپی زیاتومی انتخابی در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
45930777بررسی ارتباط سطح معنویت والدین کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر میزان استرس و افسردگی و کیفیت زندگی والدینهمکارپایان یافتهبلي
46930769بررسی ارتباط عزت نفس با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
47930748مقایسه تاثیر برنامه گفتمان خانوادگی با آموزش روانی بر استیگما در خانواده بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد همکارپایان یافتهبلي
48930538مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی1394-1393همکارپایان یافتهخير
49930168بررسی ارتباط منبع کنترل با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
50930113بررسی ارتباط خود انگاره تناسلی با عملکرد جنسی و نوع زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد سال 1393همکارپایان یافتهبلي
51930063تاثیر برنامه آموزش نقش مادری بر دستیابی به نقش و رضایت از نقش مادری در زنان نخست زا با بارداری بدون برنامههمکارپایان یافتهبلي
52930014بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت جرأت ورزی با مهارت حل مسئله بر تعارضات بین فردی پرستاران در محیط کارهمکارپایان یافتهبلي
53922247مقایسه تأثیر دو برنامه آموزشی آرام سازی پیشرونده عضلانی و تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد همکارپایان یافتهبلي
54921035مقایسه تأثیر آموزش مدیریت خشم به روش کارگاهی و بسته آموزشی بر پرخاشگری مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستانهای روانپزشکی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
55920898مقایسه تاثیر آموزش روانی خانواده به روش حضوری و غیرحضوری بر بار روانی و عملکرد خانواده‌ بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن‌سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
56920314بررسی ارتباط ابعاد شخصیت با احقاق و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
57911016بررسی مهارت همدلی در دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده پزشکی مشهد درسال1392 بر اساس پرسشنامه جفرسونهمکارپایان یافتهخير
58910595بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
59910213بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، علائم روانپزشکی و عملکرد کلی بیماران مبتلا به پسوریازیسهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982332The Effect of Humor Therapy on Relieving Quality and Fear of Pain in Elderly Residing Nursing Homes: A Randomized Clinical TrialCinahlADVANCES IN NURSING & MIDWIFERY1398چهارم
2981732The Effectiveness of Counseling using PLISSIT Model on Depression, Anxiety and Stress, among Postpartum Women with Sexual Dysfunction: A Randomized TrialCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398سوم
3980966The Effect of Problem-Solving Skills Training on the Frequency of Selective Episiotomy among MidwivesCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398چهارم
4974303Effect of Flourishing Promotion Program on Social Health in the ElderlyscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
5974254The Effect of training Emotional Support to Fathers on Acute Stress Disorder in Mothers of Preterm Infants Admitted to Neonatal Intensive Care UnitsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397چهارم
6974253The effect of empathy skills training on the Empathetic behaviours of Midwifery studentsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397چهارم
7974233Death distress dimensions: Death anxiety, death depression, and death obsessionISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397چهارم
8973942Effect of a maternal role training program on maternal identity in primiparous women with unplanned pregnanciesISIjournal of obstetrics and gynaecology research1397سوم
9973926Effect of maternal role training program based on Mercer theory on maternal self‑confidence of primiparous women with unplanned pregnancyPMCJournal of education and health promotion1397سوم
10964258The Relationship of Emotional intelligence with Women's Post-abortion Grief and BereavementCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396سوم
11964245Comparison of The Effects of A Positive Reappraisal Coping Intervention and Problem-Solving Skills Training on Depression during The Waiting Period of The Result of Intrauterine Insemination Treatment: A Randomized Control TrialISIInternational journal of fertility & sterility1397سوم
12963686The effect of a positive reappraisal coping intervention and problem-solving skills training on coping strategies during waiting period of IUI treatment: An RCTPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1396سوم
13963277The effect of problem‑solving skill training on mental health and the success of treatment of infertile women under intrauterine insemination treatmenPMCJournal of education and health promotion1396سوم
14962995The Effect of Supportive care program on women's Bereavement with early Miscarriagescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
15961755Does maternal and fetal health locus of control predict self-care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396سوم
16961653Investigating the Effect of Humor Therapy on Chronic Pain in the Elderly Living in Nursing Homes in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396پنجم
17961648Does maternal and fetal health locus of control predict self‑care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396دوم
18961647The effect of maternal role training program on role attainment and maternal role satisfaction in nulliparous women with unplanned pregnancyPMCJournal of education and health promotion1396سوم
19960959Comparing the Effect of Positive Reappraisal Coping Intervention on Anxiety of Waiting Period in IUI Treatment Using Problem-solving Skills Trainingscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
20960708Comparison of gender schemas of couples in women with and without spouse abuse referred to health care centers in Mashhad in 2015scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
21954293Effectiveness of Psychoeducational Group Training on Quality of Life and Recurrence of Patients with Bipolar DisorderPMCIranian Journal of Psychiatry1395مسئول
22954292The Assessment of Guided Imagery Effect on Reducing Anxiety and Pain Due to Dressing Change in Burn PatientsPMCIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1396اول
23953628The Effect of Stress Management Training on Positive Experiences of Families Caring for Patients with SchizophreniascopusEvidence based Care Journal1395سوم
24953270Effectiveness of well-being interventions on job satisfaction of midwives: a randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395چهارم
25953179the relationship between religion and sexual function in womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395چهارم
26953178Effectiveness of Coping Skills Training on Depression and Psychological Well-Being among Girl AdolescentsChemical Abstractافق دانش1394دوم
27953177Assessment of personality characteristics in parents of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder compared to control groupISCJournal of Fundamentals of Mental Health1395مسئول
28952804Relationship between Self- care Behaviors and Coping Styles in Women with Gestational Diabetesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395سوم
29952799Effect of Guided Imagery on Maternal Fetal Attachment in Nulliparous Women with Unplanned PregnancyCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395سوم
30951133Prediction of Self- care Behaviors of Women with Gestational Diabetes based on Belief of Person in own Ability (Self- Efficacyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
31950994The Relationship between Mode of Delivery and Sexual Function in Nulliparous WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395چهارم
32950228Effect of a Maternal Role Training Program on Postpartum Maternal Role Competence in Nulliparous Women with Unplanned PregnancyscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1394سوم
33950186The Effect of Anger Management Training Using Workshop and Training Package Methods on the Aggression of Patients with AddictionCinahlEvidence-based Care Journal1395چهارم
34942865Effects of Psychoeducation on Stigma in Family Caregivers of Patients with Schizophrenia: A Clinical TrialEmbaseJournal of Evidence-based Care1394سوم
35942783the effect of our own voice family on stigma in schizophrenia patients families hospitalized in Ibn sina psychiatric hospital of mashhadISIJ. Appl. Environ. Biol. Sci.1394سوم
36942742application of mindfulness based therapies in treatment of bodily distress syndromescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1394دوم
37942037A systematic review and meta analysis on controlled treatment trials of meta cognitive therapy for anxiety disordersISIJournal of Research in Medical Sciences1394مسئول
38941141Effect of Assertiveness Training on Nurses’ Interpersonal ConflictsscopusJ Mazandaran University of Medical Sciences1394چهارم
39940296Comparative study of attachment styles in mothers of 8 to 12 yearold children with and without behavioral problems(Emro (IMEMRFundamentals of Mental Health1393مسئول
40934963Effect of Progressive Muscle Relaxation on depression, anxiety, and stress of primigravid womenCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1394سوم
41934888Comparing the Effects of Progressive Muscle Relaxation and Guided Imagery on Sleep Quality in Primigravida Women Referring to Mashhad Health Care Centers -1393SID/Iranmedex/MagiranJMRH1394چهارم
42933540Effectiveness of group rational-emotive-behavior education on reducing identity crisis and increasing happiness among male adolescents in boarding school dormitoryISCمجله اصول بهداشت روانی1393مسئول
43931181The effect of critical thinking training on nurses’ job stress in psychiatric wardindex copernicusمجله اصول بهداشت روانی1393سوم
44924937Effect of citalopram on depression and cognitive functions of stroke patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392مسئول
45924924prevalence of personality disorders among patients with CPSindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392مسئول
46923039Comparative effectiveness of group mindfulness-based cognitive therapy and group cognitive-behavioral therapy on self-esteem of girl studentsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1392مسئول
4791919Effectiveness of cognitive- behavioral group intervention on self-esteem, depression and attribution styles in college studentsISCresearch in clinical psychology and counseling1391اول
4891916Association between caregiver burn out and clinical state in persons with parkinson disease(Emro (IMEMRjournal of fundamentals of mental health1391مسئول
4991915A Comparative Study on the Effectiveness of Positive Psychotherapy and Group Cognitive-Behavioral Therapy for the Patients Suffering From Major Depressive DisorderscopusIran J Psychiatry Behav Sci1391اول و مسئول
5091906Frequency of Harmful Behaviors in Patients Who Are Suffering From Substances AbusePMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1391مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982240طرحواره های ناسازگار اولیه در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و ارتباط آن با علائم اختلال بدشکلی بدنسی و ششمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانتهرانپوستر1398خير
2962547اثر شوخی درمانی بر کیفیت درد سالمندان ساکن در خانه های پرستاری: یک کار ازمایی بالینی تصادفیCAG2017 Evidence for Action in an Aging World 46th Annual Scientific and Educational Meeting October 19-21, 2017 Winnipeg, Manitobawinnipegپوستر1396خير
3953433تاثیر شوخی درمانی بر شدت درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدسومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
4953089تاثیر شوخی درمانی بر ناتوانی ناشی از درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهددومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتیبابلپوستر1395خير
5940297مرور نظامدارو متاانالیز درمان فراشناختی اختلالات اضطرابیThe Second International Anxiety Congressتهرانپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11014اختلال دو قطبی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19876فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه