وفا  برادران رحیمی
خلاصه عملکرد وفا  برادران رحیمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

وفا برادران رحیمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): وفا برادران رحیمی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : baradaranv941@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1394دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده داروسازی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960159بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه در مدل آسیب عصبی ناشی از تخریب میلین به دنبال نوروتوکسین کوپریزون در موش نژاد C57BL/6مجریدر دست اجراخير
2922760بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره Viola odorata در رده سلولی ملانوما B16F1مجریپایان یافتهبلي
3920838بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کلم در موش سوریمجریپایان یافتهخير
4911147بررسی اثر عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki ) بر آپپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
5971076مطالعه اثرات ضد التهابی نوسکاپین در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت)همکاردر دست اجراخير
6970859بررسی و مقایسه اثر Mangiferin و کورتیکواسترویید (دگزامتازون) بر تمایز لنفوسیت های انسانی افراد سالم و آسمی و تعادل Th1 و Th2همکاردر دست اجراخير
7970355بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی منگوستین (Garcinia mangostana) و یکی از مهمترین ترکیبات فعال آن، آلفا منگوستین، در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
8970248مطالعه علل التهاب (آماس)در طب ایرانی و اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه به تنهایی و بهمراه پردنیزولون در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت): بررسی بافت شناسی، و اثرات ضد التهابی و ضد اکسیدانیهمکاردر دست اجرابلي
9961874بررسی اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی اوراپتن در پیشگیری و درمان مدل هپاتیت خودایمن القا شده در موش های C57bl/6 و بررسی تعادلات Th1/Th2 و M1/M2.همکاردر دست اجراخير
10961726بررسی اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی پوست و آب انار، روغن هسته انار و الاجیک اسید بر چسبندگی بعد از جراحیهمکاردر دست اجراخير
11961354بررسی درمانی اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی زعفران، و جزء آن کروسین و کروستین بر چسبندگی القا شده بعد از جراحیهمکاردر دست اجراخير
12961339بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی کور (Capparis spinosa) در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
13961241مطالعه اثرات حفاظتی Portulaca oleracea و آلفا لینولنیک اسید بر پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزهمکاردر دست اجراخير
14961239مطالعه اثرات حفاظتی اوراپتن بر آسیب عصبی و کبدی در مدل برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزهمکاردر دست اجراخير
15961138تاثیر عصاره هیدروالکلی خرفه و یکی از اجزای آن کامپفرول بر سمیت القا شده با پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانهمکاردر دست اجراخير
16960200بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک عصاره هیدروالکلی Ferula Latisecta بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکاردر دست اجرابلي
17960196مطالعه اثرات حفاظتی الاژیک اسید به تنهایی و به همراه متفورمین، بر آسیب عصبی و کبدی در دو مدل درون تن و برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزهمکاردر دست اجراخير
18951846بررسی عصاره هیدروالکلی 70% کور برپیشگیری و درمان مدل التهابی کولیت ناشی از DSS در موش آزمایشگاهیهمکاردر دست اجرابلي
19951744بررسی اثرات اوراپتن در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
20951425بررسی اثرات ضد سرطانی سه ترکیب کینولینی سنتتیک جدید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرمهمکاردر دست اجراخير
21951089بررسی و مقایسه اثر Visnagin و مشتق متوکسی آن خلین، بر تمایز لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1 و Th2همکاردر دست اجراخير
22951010بررسی و مقایسه اثر ضد التهابی ، آنتی اکسیدانتی و ضد فیبروتیک آمبلی پرنین واوراپتن بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه پریتوئن در مدل موش بزرگهمکارپایان یافتهخير
23950535بررسی اثرات احتمالی خواب آوری فرآورده حاصل از ریحان (Ocimum basilicum) در بیماران مبتلا به بی خوابیهمکاردر دست اجراخير
24950526بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی خرفه و فراکسیون های آن در رده های سلولی PC3 (نقش NFκB)همکارپایان یافتهخير
25950312بررسی اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی شیرین بیان و جزء آن اسید گلیسریزیک بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی در مدل موش بزرگهمکارپایان یافتهبلي
26950309بررسی اثر زعفران و جزء آن کروسین بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه پریتوئن در مدل موش بزرگهمکاردر دست اجراخير
27910240بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی ، فراکسیون ها و خیسانده ی ریحان در موش سوری همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981471Evaluation of protective effects of non-selective cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 against the nitroglycerine-induced acute and chronic animal models of migraine: A mechanistic studyISILife sciences1398اول و مسئول
2981146Ellagic acid dose and time-dependently abrogates d-galactose-induced animal model of aging: Investigating the role of PPAR-γISILife sciences1398اول
3980698CYTOTOXICITY AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF THE STANDARDIZED EXTRACT OF PORTULACA OLERACEA ON GLIOBLASTOMA MULTIFORME CANCER CELL LINE (U-87): A MECHANISTIC STUDYISIEXCLI Journal1397اول
4980696Opuntia dillenii: A Forgotten Plant with Promising Pharmacological PropertiesPMCJournal of pharmacopuncture1397اول
5980695A Pharmacological Review on Portulaca oleracea L.: Focusing on Anti-Inflammatory, Anti- Oxidant, Immuno-Modulatory and Antitumor ActivitiesPMCJournal of pharmacopuncture1397اول
6980693Evaluation of the anti-oxidant and antiinflammatory effects of the methanolic extract of Ferula szowitsiana root on PHA-induced inflammation in human lymphocytesISI0148-0545 دوم
7980058Nanoceria: Polyphenol-based green synthesis, mechanism of formation, and evaluation of their cytotoxicity on L929 and HFFF2 cellsISIJournal of Molecular Structure1398پنجم
8973844Anti-Inflammatory and Anti-Oxidant Activity of Portulaca oleracea Extract on LPS-Induced Rat Lung InjuryISIMolecules1397اول
9972599Ellagic acid reveals promising anti-aging effects against d-galactose-induced aging on human neuroblastoma cell line, SH-SY5Y: A mechanistic studyISIBiomedicine & pharmacotherapy1397اول
10972598Anticonvulsant Activity of Viola tricolor against Seizures Induced by Pentylenetetrazol and Maximal Electroshock in MicePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1398اول
11972427A Systematic Review on Prevention and Treatment of Nipple Pain and Fissure: Are They Curable?PMCJournal of pharmacopuncture1397اول
12971875Protective effects of hydro-ethanolic extract of Terminalia chebula on primary microglia cells and their polarization (M1/M2 balance)ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1397اول
13971841Evaluation of the Sleep-Prolonging Effects of Lagenaria vulgaris and Cucurbita pepo Extractson Pentobarbital-Induced Sleep and Possible Mechanisms of ActionISIMEDICINA-LITHUANIA1397اول
14970160Evaluation of the effects of Iranian propolis on the severity of post operational-induced peritoneal adhesion in ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396دوم
15970090β-Amyrin, the cannabinoid receptors agonist, abrogates mice brain microglial cells inflammation induced by lipopolysaccharide/interferonγ and regulates Mφ1/Mφ2 balancesISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397سوم
16970040Auraptene regulates Th1/Th2/TReg balances, NF-κB nuclear localization and nitric oxide production in normal and Th2 provoked situations in human isolated lymphocytesISIPhytomedicine1397دوم
17964183Boswellia serrata has promising impact on glutamate and Quinolinic acid-induced toxicity on oligodendroglia cells: In vitro studyISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396اول
18963392Effect of berberine on the viability of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in nutrients deficient condition.ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1396دوم
19961784A comprehensive review on the potential therapeutic benefits of phosphodiesterase inhibitors on cardiovascular diseasesISIBiomedicine and Pharmacotherapy1396پنجم به بعد
20961415Comparison of honey and dextrose solution on post-operative peritoneal adhesion in rat model.ISIBiomedicine & pharmacotherapy1396اول
21954309Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsISIiranian journal of basic medical sciences1395اول
22951698Hypnotic Effect of Ocimum basilicum on Pentobarbital-Induced Sleep in MiceISIiranian red crescent medical journal1395دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981470Terminalia chebula protects microglial cells against LPS-induced M1/M2 imbalanceسومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهدپوستر1398بله
2981303اثر پیشگیرانه عصاره پوست انار روی چسبندگی داخل صفاقی با تنظیم فرایند های التهابی، اوکسیداتیو و فاکتور های فیبروتیک و انژیوژنیک22th Iranian Pharmacy Students' Seminarزنجانپوستر1398خير
3964214The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1/Th2 balance in isolated human lymphocytesدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
4964212Evaluation of Toxicity and Apoptogenic Properties of Purslane on Glioblastoma Multiforme Cancer Cell Line (U-87): The Role Of NOسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396خير
5964211Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396بله
6964210Potrulaca Oleracea Has Promising Anti-Proliferative Properties on Glioblastoma Multiforme Cancer Cell Line (U-87) through NF-KB reductionسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396بله
7964195خواص ضد التهابی عسل برزخم های صفاقیدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
8960224Ocimum basilicum Improves Sleep Duration and Latency through GABA Receptorپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1395بله
9953558Boswellia serrata Has Promising Impact on Glutamate and Quinolinic Acid-Induced toxicity on Oligodendroglia Cells: In-Vitro Studyپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395بله
10952147Ocimum basilicum Improves Sleep Duration and Latency through GABA-A Receptorsچهاردهمین همایش علوم دارویی ایران و اولین سمپوزیوم بیوفارماسی و فارماکوکینتیکتهرانپوستر1394خير
11952145Effect of persimmon (Diospyros kaki) extract on ischemic-induced apoptotic changes in PC12 cellsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله
12952142Hypnotic effect of hydro-ethanolic extract of Ocimum basilicum on pentobarbital-induced sleep in mice and possible mechanism19th Iranian Pharmacy Students Seminarشیرازپوستر1394بله
13952140Diospyros kaki has promising effects on ischemic insult: evidence of in-vitro studyچهاردهمین همایش علوم دارویی ایرانتهرانپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه